Menu

Britisk forslag: Tøj skal pålægges afgift for at sikre genanvendelse

Medlemmer af det britiske parlament foreslår nu, at ethvert stykke tøj pålægges en afgift på 1 pence. Pengene skal bruges på at sikre en bedre genanvendelse af tøj, men det er ikke det eneste forslag fra parlamentets arbejdsgruppe. DM&T melder om øget politisk fokus på branchen.

28. februar 2019 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Igennem otte måneder har the Environmental Audit Committee (EAC) undersøgt bæredygtighed i modebranchen med særligt fokus på fast fashion. Komiteen, som er nedsat af det britiske parlament, er nu klar med sine anbefalinger. Og der er tale om drastiske tiltag, som blandt andet indebærer en afgift på 1 pence per stykke tøj, den såkaldte Producer Responsibility Charge. Pengene, som samlet vil beløbe sig til GBP 35 mio. om året, skal bruges til at skabe en bedre model for indsamling og genanvendelse af tøj.

Og der er behov for det, hvis man spørger komiteens formand, Mary Creagh, MP for Labour:

”Mode skal ikke koste kloden. Med vores umættelige appetit på tøj følger et enormt socialt og miljømæssigt prismærke: CO2-udledning, vandforbrug, kemikalie- og plasticforurening er alt sammen med til at ødelægge vores miljø,” siger hun i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten.

Komiteen foreslår også, at man udvider den allerede foreslåede britiske skat på plastic til at omhandle syntetiske materialer, der ikke er genanvendt.

Rapportering eller bødestraf

Det er ikke kun miljømæssige forhold, komiteens formand forholder sig til. Hun anklager modebranchen for at have været alt for fokuserede på at opnå den laveste pris uden hensyn til forholdene for de mennesker, der skal producere tøjet. Særligt tvangs- og slavearbejde har fanget komiteens opmærksomhed med afsæt i Modern Slavery Act fra 2015, som sætter fokus på virksomheders bekæmpelse af slavelignende forhold igennem supply chain.

”Vi anbefaler, at regeringen styrker Modern Slavery Act og kræver, at tvangsarbejde ikke findes i de store virksomheders supply chain,” siger Mary Creagh og fortæller, at virksomheder som Versace og Foot Locker ikke lever op til Modern Slavery Act. Loven skal laves om, således at virksomheders manglende overholdelse af Modern Slavery Act offentliggøres senest i 2022.

”Virksomhederne må rapportere eller acceptere en bøde,” siger Mary Creagh.

Komiteen ser også gerne, at parlamentet styrker incitamenter for at forlænge tøjs levetid blandt andet ved hjælp af skattesystemet. Komiteen anbefaler således, at man reducerer momsen på reparationer som tilfældet er i Sverige, ligesom design og reparation af tøj skal på skoleskemaet for de britiske børn.

Komiteen anbefaler også, at mode-retailers med en omsætning på mere end GBP 36 mio. pålægges obligatoriske miljømål, ligesom branchen i fællesskab skal finde en løsning på, hvordan den bliver CO2-neutral.

Lovgivning på vej

Dansk Mode & Textils CSR-chef Pia Odgaard er ikke overrasket over, at den britiske regering øger fokus på modebranchen.

”Der er i løbet de seneste år kommet markant større fokus på modebranchens samfundsansvar fra de offentlige instanser i flere lande. Det er overvejende sandsynligt, at der i den nærmeste fremtid kommer EU-lovgivning på området, og derfor skal man som virksomhed hoppe med på ansvarlighedstoget nu. Ellers risikerer man at blive sat markant tilbage i forhold til de globale konkurrenter og blive stærkt begrænset i sin måde at drive forretningen på,” siger hun. Pia Odgaard anbefaler, at man lever op til de internationale minimumsstandarder og dermed følger de forventninger, som er vedtaget i FN. Hun rådgiver i den forbindelse Dansk Mode & Textils medlemmer til at benytte den vejledning, DM&T har udarbejdet (se link til DM&T's toolbox nederst i artiklen).

Det er ikke kun det britiske parlament, der har øget fokus på modebranchens arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar.  Også i Holland, Tyskland og Frankrig har man præsenteret nationale initiativer som skal sikre en mere ansvarlig modebranche, ligesom EU-Parlamentet har skubbet på for at få fælles europæisk lovgivning, der fremmer due diligence i modevirksomheders værdikæde. 

"