Menu

Cambodja fratages toldpræferencen på en række varer

Europa-Kommissionen har valgt at tilbagetrække en række af Cambodjas toldpræferencer, og det får indflydelse på importen af beklædning fra landet, som pålægges fuld told fra 12. august. Beslutningen kommer på baggrund af alvorlige og systematiske krænkelser af menneskerettigheder i landet.

Foto: Edgardo Lagmay on Unsplash
Foto: Edgardo Lagmay on Unsplash

20. februar 2020 Af Michael Hillmose , mhi@dmogt.dk

Hidtil har Cambodja været tildelt toldpræferencer under GSP/EBA-ordningen, men Europa-Kommissionen har nu besluttet at tilbagetrække en del af disse. Det sker som følge af alvorlige og systematiske krænkelser af menneskerettighederne i landet. Det betyder, at der efter den 12. august 2020 skal betales fuld told af en række varer med oprindelse i Cambodja herunder en del færdigkonfektionerede beklædningsgenstande. Det får dermed også indflydelse på danske virksomheder, der importerer fra Cambodja.

Danmark importerer årligt tekstiler og beklædning for lidt over 1 mia. kr. fra Cambodja. Når det kommer til beklædning, betyder tilbagetrækningen af toldpræferencerne, at de importerede varer bliver pålagt en gennemsnitstold på 12 %.  

Afgørelsen træder i kraft d. 12. august, medmindre Rådet eller Europa-Parlamentet gør indsigelse.

Omfattede varer

Der er tale om en række varer inden for færdigproduceret beklædning af både strikkede og vævede metervarer. De omfattede varer finder man under følgende koder i det harmoniserede system ("HS"): 1212 93, 4201 00, 4202, 4203, 4205 00, 4206 00, 6103 41, 6103 43, 6103 49, 6105, 6107, 6109, 6115 10, 6115 21, 6115 22, 6115 29, 6115 95, 6115 96, 6115 99, 6203 41, 6203 43, 6203 49, 6205, 6207, 6211 32, 6211 33, 6211 39, 6211 42, 6211 43, 6211 49, 6212, 6403 19, 6403 20, 6403 40, 6403 51, 6403 59, 6403 91, 6403 99, 6405 og 6406.

Varer i transit

Tilbagetrækningen berører ikke import af varer, der allerede er på vej til EU den 12. august, forudsat at bestemmelsesstedet for disse varer ikke kan ændres. I så fald kræves der et gyldigt støttedokument i form af et konnossement.

EBA er en præferentiel ordning under EU's GSP-ordningen. Den giver verdens mindst udviklede lande fuld toldfri og kvotefri adgang til EU's marked for alle produkter undtagen våben og ammunition. Adgang til disse præferencer kommer med forpligtelsen til at respektere menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.

Mere information om tilbagetrækningen, herunder link til selve afgørelsen med baggrund og angivelse af ramte toldlinjer kan findes her på EU's egen hjemmeside

Husk, at du altid er velkommen til at kontakte DM&T for rådgivning import fra Cambodja eller told generelt.


"