Menu

CETA - Frihandelsaftale mellem EU og Canada

EU og Canada har påbegyndt den midlertidige anvendelse af frihandelsaftalen CETA. Det giver danske virksomheder TOLDFRI adgang til det canadiske marked for varer med EU-oprindelse.

Foto: Ali Tawfiq on Unsplash
Foto: Ali Tawfiq on Unsplash

10. november 2017

Fra den 21. september valgte EU og Canada at begynde den midlertidige anvendelse af den europæisk-canadiske frihandelsaftale CETA. Aftalen betyder, at langt de fleste varer, der handles mellem EU og Canada, bliver fritaget for told. Det gælder også for tekstiler og beklædning, som tidligere var pålagt told på op til 18 %.

Toldfritagelsen til Canada kræver, at varen har oprindelse i EU - eller Canada, hvis den eksporteres til EU. Hovedreglen for beklædningsgenstande (kapitel 61 og 62) er den dobbelte transformationsproces, som betyder, at både tilvirkningen af metervaren og konfektioneringen skal være forgået i et EU-land, for at varen kan opnå oprindelse. For tekstilvarer (kapitel 50 til 60) er dobbelttransformation også hovedreglen.

Det er dog vigtigt at understrege, at der er afvigelser fra hovedreglen. For en del varers vedkommende bør man kontrollere oprindelsesreglen, før den eksporteres til Canada. Derudover er der mulighed for kumulation mellem EU og Canada.

Kvoteordning

Aftalen indeholder også en kvoteordning. Den medfører, at der indføres lempeligere oprindelseskriterier på bl.a. tekstilvarer og beklædning, men kun indtil kvoten er opbrugt. Det er således muligt, at eksportere varer til Canada toldfrit, hvis blot varen som hovedregel har undergået en enkelt oprindelsesgivende forarbejdning i EU (i modsætning til to processer), som medfører et positionsskifte i HS-tariffen.
Kvoten administreres efter først til mølle princippet, og den canadiske importør skal bede om en importtilladelse til at indføre varen under kvoteordningen. Som oprindelsesdokumentation skal EU-eksportøren udstede en oprindelseserklæring, hvoraf det fremgår, at importen opfylder oprindelsesreglerne i aftalen.
Hvis betingelserne for oprindelse er opfyldt, kan eksportøren i EU udfærdige oprindelseserklæringer, men det kræver, at eksportøren har et REX nummer. Derfor er det vigtigt at få søgt om tilladelse til at kunne udstede oprindelseserklæringer til brug for eksport af varer med oprindelse i EU til Canada.

Læs mere her om REX på SKATs hjemmeside.

Endelig skulle aftalen give en lettelse i toldprocedurerne og hurtigere toldbehandling bl.a. ved forhåndsgodkendelser af oprindelsen samt toldklassificering af varen.

Læs mere om aftalen på Europa-Kommissionens hjemmeside.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Dansk Mode & Textils internationale chef Michael Hillmose.

"