Menu

Corona-krisen truer med at lukke hver femte mode- og tekstilvirksomhed

En ny analyse fra brancheorganisationen Dansk Mode & Textil viser, at mode- og tekstilbranchen er voldsomt presset som følge af COVID-19. Manglende salg, tab på debitorer og usikre udsigter i hele Europa er bare nogle af de forhold, der påvirker branchen i en så negativ grad, at 21 % af branchens virksomheder føler sig lukningstruede.

Asger Mortensen for DM&T
Asger Mortensen for DM&T

02. april 2020 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Den danske mode- og tekstilbranche står midt i en alvorlig situation. Faktisk er det så alvorligt, at 21 % af branchens virksomheder føler sig lukningstruede. Det viser en ny undersøgelse fra brancheorganisationen Dansk Mode & Textil (DM&T). Undersøgelsen, der er foretaget blandt DM&T’s medlemmer, viser også, at branchen står til at miste 30 % af sin omsætning i 2020 som følge af COVID-19. Det er alarmerende tal, lyder det fra DM&T:

”Når mere end en femtedel af branchens virksomheder føler sig truet af lukning, understreger det alvoren af den situation, vi står i. Krisen sætter dybe spor allerede i år, hvor branchen står til at tabe mere end 20 mia. kr. i omsætning, men desværre ser det ud til, at den også får mere langsigtede konsekvenser. Det er dybt bekymrende,” siger Thomas Klausen, adm. direktør i DM&T.

Undersøgelsen viser, at mode- og tekstilvirksomhederne forventer, at salget til de danske kunder i 2021 vil være 22 % lavere end i 2019, mens eksporten forventes at falde 24 %, og dermed står Danmark til at miste eksport for 11 mia. kr.

Tekstil- og særligt modevirksomhederne står i en situation, hvor forårs- og sommervarerne er produceret og betalt, men det er ikke muligt at levere varerne til butikkerne i Europa, som over en bred kam er lukket. Dermed risikerer de danske mode- og tekstilvirksomheder at brænde inde med store lagre, og allerede nu har en række kunder annulleret deres ordrer. 85 % af mode- og tekstilvirksomhederne i DM&T’s undersøgelse svarer, at de har fået annulleret ordrer. I gennemsnit er 30 % af den samlede ordremængde blevet annulleret.

Akut behov for politisk hjælp

Dermed står branchen med et markant likviditetsproblem, og 61 % af virksomhederne i undersøgelsen vurderer da også, at de allerede har eller får behov for ekstra likviditet.

”Branchens virksomheder har fortsat udgifter og forsøger samtidig at opretholde driften, så der er varer at sælge på den anden side af krisen. Men når indtægterne er lig nul, og man har bugnende lagre med varer, der dag for dag taber værdi, så tærer det voldsomt på virksomhedernes likviditet. Derfor er der behov for akut hjælp,” siger Thomas Klausen.

Selvom 85 % af virksomhederne i undersøgelsen har gjort brug af ordningen om lønkompensation, har halvdelen også været nødsaget til at afskedige medarbejdere for at sikre virksomhedens eksistens.

Derfor arbejder DM&T for at skabe politisk opbakning til en ny hjælpepakke, hvor staten understøtter virksomheder med tabt dækningsbidrag. Staten dækker en andel af dækningsbidraget, som kan tilpasses størrelsen af tabet af dækningsbidrag. Den nye ordning vil på den måde hjælpe virksomhedernes store tab på debitorer og store varelagre.

En sådan ordning kan kombineres med den eksisterende ordning om lønkompensation, og DM&T håber, det kan være med til at afbøde de værste konsekvenser for et af Danmarks vigtigste eksporterhverv.

Men det haster, lyder det fra DM&T’s direktør:

”Der er behov for hjælp til branchen omgående. Vores forslag til en hjælpepakke holder ikke virksomhederne skadefri, men den vil medvirke til, at flere kan klare sig igennem krisen. Vi ser allerede de første konkurser i mode- og tekstilbranchen, og hvis ikke der skal komme flere, er der behov for at vi i samarbejde med politikerne hurtigst muligt finder en løsning,” afslutter Thomas Klausen.

I DM&T’s undersøgelse svarer 75 %, at den foreslåede hjælpepakke vil bidrage positivt i deres respektive virksomheder. 

"