Menu

Covid-19: Vær opmærksom når medarbejderne tager på ferie

Nu åbner Danmark grænserne igen og det betyder, at medarbejderne vil søge mod feriemål rundt om i verden med risiko for at medbringe corona-smitte tilbage til Danmark og den virksomhed, de arbejder for. Her får du en guide til, hvordan du som arbejdsgiver skal forholde dig til medarbejdernes private udenlandsrejser.

Sommerferien står for døren, og selvom mange danskere forventes at holde ferie inden for landets grænser, vil der også være medarbejdere, der tilbringer ferien udenlands. Som arbejdsgiver er der forhold, du skal være opmærksom på, og dem har vi samlet her.

Bemærk, du skal være logget ind for at kunne downloade DM&T’s eksempel på, hvordan en virksomheds retningslinjer kan udfærdiges.  

Rejsevejledningen fra Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet har udarbejdet en rejsevejledning, som dækker alle lande i verden, og den bliver opdateret løbende. Rejsevejledningen benyttes som grundlag for vurdering af, om det er tilrådeligt at rejse til et givent land. Under coronapandemien frarådes alle ikke-nødvendige rejser til en række lande (markeret med rødt og gult i rejsevejledningen). Private ferierejser betragtes som en ikke-nødvendig rejse.

Se rejsevejledningen her. 

Udgangspunktet er, at en medarbejder bærer risikoen for, at medarbejderen kan påbegynde arbejdet, når ferien er slut.

Selvisolation efter rejse til udlandet

Kommer en person hjem fra rejse til et land, hvortil Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser, opfordres personen kraftigt til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst for at undgå smittespredning i Danmark.

Hvis en medarbejder tager på ferie i udlandet, til trods for at Udenrigsministeriets rejsevejledning fraråder rejse til det pågældende land, vil arbejdsgiveren som udgangspunkt være berettiget til at nægte medarbejderen at komme på arbejde i 14 dage efter medarbejderens hjemkomst.

De 14 dages selvisolation vil i så fald være uden løn, uanset om det er selvvalgt isolation eller om det er pålagt af arbejdsgiveren. Det kan aftales, at medarbejderen kan arbejde hjemmefra, eller at medarbejderen kan afvikle ferie, feriefridage, afspadsering mv. i de 14 dage.

Som udgangspunkt vil der være tale om selvforskyldt sygdom, hvis en medarbejder bliver smittet med Coronavirus under et ferieophold i udlandet, som er i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledning. I så fald har medarbejderen ikke krav på sygeløn under sygefraværet.

Det er vigtigt medarbejderne bliver orienteret før ferien

Dansk Mode & Textil anbefaler, at virksomhederne orienterer sine medarbejderne om, hvilke retningslinjer der gælder for private rejser til udlandet denne sommer. Et eksempel på sådan en skrivelse kan downloades nedenfor, men den skal selvfølge tilpasses virksomhedens særlige forhold.

Hvis rejsevejledningen ændrer sig under ferieopholdet

Udenrigsministeriet har oplyst, at hvis rejsevejledningen ændres (fra gul til orange) under et ferieophold i et givent land, kan medarbejderen blive, indtil ferien er slut. Opfordringen til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst vil ikke være gældende, men medarbejderen opfordres til at lade sig teste. Det samme gælder, hvis man opholder sig i en region, hvor smitteniveauet stiger markant.

Hvis det viser sig, at en medarbejder har været på ferie i et land, hvor rejsevejledningen har ændret sig under ferien, anbefaler DM&T, at medarbejderen kontakter sin arbejdsgiver med henblik på at aftale, hvordan situationen skal håndteres. Det afhænger af de retningslinjer, som virksomheden har meldt ud, og kan for eksempel ske ved, at medarbejderen tager en test og, alt efter resultatet, enten møder på arbejde eller eksempelvis går i hjemmekarantæne. Det afgørende er, at medarbejderen kontakter arbejdsgiveren så hurtigt som muligt efter hjemkomst og inden arbejdet genoptages.

Indholdet er kun for DM&T´s medlemmer Login her.

Bliv medlem

Et DM&T medlemskab betyder besparelser, større viden og færre bekymringer i hverdagen. Det giver dig plads til at fokusere på det væsentlige i hverdagen, nemlig at skabe vækst i din virksomhed.

Læs mere.

"