Menu

CREAM har tilstrækkeligt særpræg til at blive registreret som varemærke

Østre Landsret har i en dom af den 22. september 2021 vurderet, at DK Companys varemærke CREAM ikke er beskrivende for DK Companys varer. DK Company A/S fik dermed efter mange års juridiske slagsmål ret til registrering af varemærket CREAM.

Foto: Cream
Foto: Cream

15. oktober 2021

Artiklen er udarbejdet af DM&T’s samarbejdspartner Patrade.

Siden 2004 har DK Company A/S markedsført og solgt tøj til kvinder under varemærket CREAM. Den 15. januar 2013 søgte DK Company A/S varemærket CREAM registreret for en række forskellige varer og ydelser. Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket for de ansøgte varer i klasse 18 (muleposer, net, mv.) og 25 (beklædning, fodtøj og hovedbeklædning mv.)

Afslaget blev begrundet med, at ordet cream ifølge ordbogen angiver en farve, og at andre forhandlere af tøj bruger ordet cream som en angivelse af farven på deres produkter. Styrelsen vurderede derfor, at ordet cream er beskrivende og derfor ikke besidder det særpræg, der skal til for at blive registreret som varemærke.

Sagen blev først anket til Ankenævnet for Patenter og Varemærker og herefter til Sø- og Handelsretten, der begge nåede frem til det samme resultat som Styrelsen.

Herefter blev sagen indbragt for Østre Landsret. Landsretten fandt, at, selvom cream kan benyttes til at beskrive farven på produkterne, er der tale om et rent tilfældigt aspekt, som ikke har nogen direkte og umiddelbar forbindelse til produkternes karakter. Landsretten fandt derfor ikke, at kriterierne for at nægte registrering af CREAM som varemærke var opfyldt. Dermed fandt Landsretten, at Ankenævnet skal anerkende, at DK Company A/S’ varemærke CREAM skal registreres for alle de ansøgte varer.

I mode- og tekstilbranchen kan mange ord være beskrivende for de solgte varer og tjenesteydelser i større eller mindre grad. Dommen ved Østre Landsret medfører en praksisændring i vurderingen af varemærkers særpræg, som åbner op for muligheden for registrering af varemærker, som Styrelsen tidligere ville have afslået efter den hidtidige praksis. Landsrettens dom betyder, at ord som kan angive en farve og formentligt andre egenskaber ved produkterne i mange tilfælde ikke længere kan afslås fra registrering med henvisning til, at ordene mangler særpræg.

Desuden kan der i visse tilfælde være mulighed for at begære genoptagelse af sager, hvor Styrelsen eller Ankenævnet tidligere har afvist registrering af varemærker med den begrundelse, at ansøgte mærke angiver en egenskab for de ansøgte varer.

Dommen ændrer derimod ikke på, at ord, som kan angive arten af de ansøgte varer (fx ”pullover” for beklædningsgenstande) fortsat vil blive afvist fra registrering, medmindre det kan dokumenteres, at ordet er brugt intensivt som varemærke gennem en lang årrække og dermed har opnået særpræg gennem indarbejdelse.
"