Menu

Databeskyttelsesloven vedtaget i Danmark

De fleste har nok hørt, at Persondataforordningen fra EU træder i kraft 25. maj 2018. Men sideløbende med den europæiske Persondataforordning, har de danske myndigheder arbejdet med en ny Databeskyttelseslov, som skal erstatte den tidligere Persondatalov og supplere Persondataforordningen med danske særregler.

Den nye persondataforordning trådtei kraft den 25. maj. Dansk Mode & Textil hjælper din virksomhed med at sikre, at processen forløber så smertefrit som muligt.
Den nye persondataforordning trådtei kraft den 25. maj. Dansk Mode & Textil hjælper din virksomhed med at sikre, at processen forløber så smertefrit som muligt.

18. maj 2018 Af Camilla Christensen , cc@dmogt.dk

Folketinget har netop den 17. maj 2018 vedtaget den nye Databeskyttelseslov, som træder i kraft samtidig med Persondataforordningen – nemlig den 25. maj 2018.

Persondataforordningen vil udgøre den primære regulering vedrørende beskyttelse af persondata, men i forordningen er givet mulighed for, at de nationale myndigheder på nogle områder kan vedtage supplerende regler. Og det er altså disse regler, der nu er vedtaget i den nye Databeskyttelseslov, således at vi i Danmark altså har både Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven, som vi skal forholde os til.

Særligt på det ansættelsesretlige område findes der en særregel i den nye Databeskyttelseslov, som vil få betydning for arbejdsgiverne, idet det nemlig bliver muligt at modsætte sig udlevering af alle registrerede data om medarbejderen til medarbejderen selv, hvis hensynet til virksomhedens interesser overstiger medarbejderens interesser. Dette kan fx være tilfældet i opsigelsessituationer, hvor medarbejderen altså ikke kan bede om indsigt i egne persondata registreret af virksomheden, hvis sådanne oplysninger – fx om vurderinger af medarbejderen – kan skade virksomheden i tvisten med medarbejderen.

"