Menu

Datatilsynet udsender ny vejledning om persondata i ansættelsesforhold

Datatilsynet har den 1. december 2020 udsendt en ny vejledning om arbejdsgivernes behandling af persondata i medarbejderforhold. Vejledningen afløser den tidligere vejledning fra november 2018.

01. december 2020

Vejledningen fra Datatilsynet indeholder nyttige beskrivelser af, hvordan arbejdsgiveren skal håndtere behandlingen af persondata i forskellige ansættelsesmæssige situationer.

Den nye vejledning kan findes på DM&T’s hjemmeside på dette link: https://www.dmogt.dk/raadgivning/persondata/officielle-vejledninger-lp

Emner, som gennemgås er bl.a. 

Behandling i forbindelse med rekrutteringen:
- Referencer
- Opbevaring af stillingsansøgninger
- Straffeattester
- Personlighedstest
- Oplysninger fra sociale medier

Behandling i forbindelse med ansættelsesforholdet:
- MUS-samtaler
- APV og medarbejdertilfredshedsundersøgelser 

Behandling i forbindelse med opsigelsen og derefter:
- Opbevaring af oplysninger
- Videregivelse til evt. ny arbejdsgiver eller andre

Af andre emner i vejledningen kan nævnes offentliggørelse af medarbejderoplysninger på hjemmesiden. Det kan være fotos og andre billeder.

Endvidere indeholder vejledningen et helt afsnit om kontrol af medarbejdere, samt et afsnit om tillidsmandens behandling af oplysninger.

Mere om nyheden kan findes på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2020/dec/vejledning-om-databeskyttelse-og-ansaettelsesforhold-revideret

"