Menu

De aktuelle kompensationsordninger

Ovenpå de skærpede restriktioner får du her et overblik over, hvilke kompensationsordninger og kriterier, der gælder på nuværende tidspunkt og frem til udgangen af februar.

20. december 2021

Fra den 19. december 2021 til 16. januar 2022 fælder en række restriktioner for erhvervs- og kulturlivet. Det har fået et bredt flertal i Folketinget til at åbne for de generelle kompensationsordninger.

Kompensationsordninger omfatter følgende:

Faste omkostninger:
  • Virksomheder med en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. kan få hjælp via kompensationsordningen for faste omkostninger i perioden fra den 1. december til den 28. februar.
  • Virksomheder, der primært er ramt i december, kan søge for en omsætningsnedgang i den måned alene. Normalt skal man som virksomhed søge for to eller tre måneder under et.
Lønkompensation:
  • Virksomheder, der sender over 30 pct. af medarbejderne hjem som en konsekvens af restriktionerne, vil være omfattet af lønkompensationsordningen.
  • Den midlertidige arbejdsfordelingsordning gælder desuden frem til den 31. marts 2022.
Selvstændige mv.:
  • Selvstændige mv. med en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. kan få hjælp i perioden fra den 1. december til den 28. februar.
Låne- og garantiordninger:
  • Låne- og garantiordningerne under hhv. EKF, Vækstfonden og Rejsegarantiordningen forlænges frem til den 28. februar 2022.
Tvangslukninger:
  • De dele af dansk erhvervs- og kulturliv, der er tvangslukkede f.eks. natteliv, vil kunne få dækning af 100 pct. af deres faste omkostninger og adgang til selvstændigordningen mv. for tvangslukkede. De kan derudover hjemsende deres medarbejdere på lønkompensation.
Større arrangementer:
  • Arrangører med arrangementer på mindst 350 personer, der er planlagt før den 7. december 2021 eller er fast tilbagevendende, og som aflyses, udskydes eller ændres væsentligt kan få hjælp via arrangørordningen.
Pulje for kasserede letfordærvelige varer:
  • Der er besluttet at etablere en pulje målrettet de virksomheder og leverandører, der, pga. restriktioner, brænder inde med letfordærvelige varer i weekenden den 10. december til 12. december 2021.
  • Den enkelte virksomhed kan maksimalt modtage et kompensationsbeløb på 40.000 kr. for kasserede varer. Der afsættes 10 mio. kr. til puljen.

Kompensationsordningerne gælder frem til 28. februar 2022. 

"