Menu

De seneste regnskaber fra branchen

Mode- og tekstilbranchens virksomheder præsenterer årsrapporter på stribe for tiden. Vi samler op på en række af de væsentligste og opdaterer listen løbende.

DM&T giver dig overblik over de vigtigste regnskaber fra mode- og tekstilbranchen.
DM&T giver dig overblik over de vigtigste regnskaber fra mode- og tekstilbranchen.

05. juli 2023 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Opdateret 4. juli 2023

Ganni (Danish Fashion Co A/S)

Ganni-koncernens omsætning steg i 2022 til 1,2 mia. kroner mod 895,5 mio. året forinden.

Driftsresultatet faldt dog fra 124,7 mio. til 93,0 mio. kroner, mens årets resultat i 2022 udgjorde 42,5 mio. kroner. I 2021 var det 75,3 mio. kroner.

”Udviklingen skal ses i lyset af, at koncernen ifølge årsrapporten 2021 forventede højere omsætning og resultat. Udviklingen i 2022 for omsætningen er i tråd med forventningerne. Resultatet er lavere end forventet på grund af høj inflation og investeringer,” beretter ledelsen.

For 2023 forventer man stigende aktivitets- og indtjeningsniveau. Ganni har netop åbnet sin fjerde butik i New York, og det bringer det samlede antal butikker op på 51, hvoraf de 18 er i USA. Dette er også Gannis enkeltstående største marked med en omsætning på 254 mio. kroner. Skandinavien tegner sig for 185 mio., Storbritannien for 130 mio., Italien for 95 mio og andre lande for 538 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 556,2 mio. kroner.

Kansas A/S

Bruttofortjenesten faldt i 2022 til 27,9 mio. kroner mod 39,7 mio. året forinden. Årets resultat stiger fra 10,8 mio. til 13,2 mio. kroner i 2022. Ledelsen betegner resultatet som positivt og højere end forventet.

For indeværende år har man positive forventninger. Bl.a. skriver ledelsen:

”Med en øget og fokuseret indsats for vores position med 2 brands, Fristads & Kansas, er vi positive. Med et ønske om at leve op til koncernens visioner og budgetter, har vi sat bæredygtighed på vores strategiske dagsorden. Som verdens første leverandør med en EPD (Environmental Product Declaration) på arbejdstøj forventer vi en øget forventer vi en øget interesse og implementering af bæredygtigt arbejdstøj i den danske industri.”  

Man forventer EBITDA på 12-14 mio. i 2023

Egenkapitalen udgør 31,6 mio. kroner.

Nü A/S

Modevirksomheden fra Randers øger bruttofortjenesten fra 20,2 til 22,9 mio. kroner i 2022, mens årets resultat udgør 5,5 mio. kroner mod 7,7 mio. året forinden.

Om udviklingen beretter ledelsen:

”Selskabet har i regnskabsåret løftet ejendomme og en associeret virksomhed ud i selvstændige enheder. Selskabet har i løbet af 2022 investeret i en række af nye IT-løsninger. Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende og er i overensstemmelse med Ledelsens forventninger.”

Egenkapitalen udgør 19,0 mio. kroner.

Skovhuus Strik A/S

Den herningensiske strikvirksomheds bruttofortjeneste falder til 10,6 mio. kroner i 2022 mod 12,4 mio. året før. Årets resultat falder fra 2,7 mio. til 1,1 mio. kroner. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 13,5 mio. kroner.

X-Press Group ApS

Bruttofortjenesten falder fra 5,7 mio. til 4,9 mio. kroner i 2022, mens årets resultat udgør 320.000 kroner, hvilket er en halvering i forhold til det foregående år. Ledelsen betegner dette som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 9,9 mio. kroner.

Bosswik A/S

Den fynske virksomhed kommer ud af 2022 med en bruttofortjeneste på 5,7 mio. kroner, hvilket er 100.000 lavere end året forinden. Årets resultat falder fra 540.000 til 301.000 kroner.

Ledelsen kalder udviklingen  nogenlunde som forventet og betegner den som tilfredsstillende, særligt med tanke på, at der er investeret i fremtidig vækst, mens markedet samtidig har været vanskeligt.

Egenkapitalen udgør 5,1 mio. kroner.

Libertine-Libertine ApS

Modevirksomheden øgede i 2022 bruttofortjenesten fra 2,3 til 3,5 mio. kroner, mens årets resultat gik fra -1,5 mio. til -300.000 kroner.

”Selskabet følger den fastsatte vækststrategi for både B2B og DTC forretningen, med fortsat fokus på at øge indtjeningen betydeligt i 2023. Dertil er der i 2023 indskudt DKK 1 mio. i alt via kapitalforhøjelse og lån fra ejerkredsen til at skal sikre likviditet i vækstprocessen,” skriver ledelsen i sin beretning.

Egenkapitalen er -1,7 mio. kroner ved udgangen af 2022.  

Sofie Schnoor A/S

Bruttofortjenesten i modevirksomheden faldt fra 27,0 mio. til 25,3 mio. kroner i 2022, mens årets resultat gik fra 10,2 mio. til 5,5 mio. kroner. Ledelsens anser årets resultat som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 30,2 mio. kroner.

Hvisk ApS

Taske-virksomheden gik fra en bruttofortjeneste på 9,4 mio. til et tab på -257.000 kroner. Årets resultat for 2022 udgør -9,6 mio. kroner mod -1,4 mio. året forinden. Ledelsen kalder det tilfredsstillende og beretter:  

” Selskabet har indregnet et skatteaktiv på 5,9 mio. kr. Indregningen er baseret på forventede positive driftsresultater i de kommende år og er som følge heraf forbundet med usikkerhed. Der er brugt en del tid i 2022 på at opnå en dybere forståelse af forretningen og hvor forbedringspotentialet ligger. Der er allerede påbegyndt opdyrkning af 4 nye markeder, hvilket forventeligt vil resultere i en større vækst på omsætningen fra 2023 og frem. Der er planlagt større optimeringer i forhold til omkostningsbasen, hvor der er forhandlet fornuftige priser hos fabrikkerne og hvor logistikomkostningerne er faldet. De finansielle omkostninger bliver holdt i ro ved afdrag på gæld og at det forventes at kunne forhandle yderligere afdrags- og rentefrihed hos visse finansieringskilder.”

Egenkapitalen udgør -15,1 mio. kroner, og der er usikkerhed om den fortsatte drift. Ledelsen forventer at kunne reetablere egenkapitalen gennem positive resultater de kommende år.

”Der er lagt en strategi for at få refinansieret gælden ved at få tilført yderligere kapital fra investorer. Der er derfor planlagt dialog med investorer,” skriver ledelsen.

Cozy Living A/S

Bruttofortjenesten stiger med 1 mio. til 8,3 mio. kroner i 2022, mens årets resultat går fra 188.000 til 27.000 kroner.

Egenkapitalen udgør 2,5 mio. kroner.

Cecilie Bahnsen ApS

Modevirksomheden øgede bruttofortjenesten fra 6,7 mio. til 12,6 mio. kroner i 2022, mens årets resultat gik fra -6,5 til -2,4 mio. kroner, hvilket ledelsen betegner som forventet.

”Det er lykkedes os at øge vores omsætning, forbedre vores bruttomargin og gennemføre strategiske initiativer, samtidig med at vi har geninvesteret i virksomheden for at sikre et solidt fundament for fremtidig vækst. Som en del af vores strategiske køreplan ønsker vi at styrke vores DTC-kanaler, og omsætningen er vokset med 17% i forhold til året før, primært på grund af stigningen i vores direkte drevne e-handelsplatform, herunder private shoppingtjenester samt lancering på markedspladser,” skriver man blandt andet i beretningen.

Året har også budt på brandets første fysiske show under Paris Fashion Week, et samarbejde med Asics og en generel international styrkelse af brandet.

Selskabet forventer en positiv indtjening i 2023, hvor man bl.a. vil øge fokus på de to vækstmarkeder Japan og USA.

Bruttofortjenesten er -436.000, og om det skriver ledelsen:

”Selskabets ledelse er opmærksom på, at selskabets likviditet er stram og er afhængig af forventet fremtidig positiv indtjening og fortsat opretholdelse af kreditfaciliteter fra selskabets eksterne bankforbindelser. Ledelsen forventer en positiv indtjening og at forbedre selskabets likviditet, herunder at fastholde nuværende kreditfaciliteter. På denne baggrund aflægger selskabets ledelse årsrapporten efter going concern-princippet.”

Rains ApS

Modevirksomheden øger omsætningen fra 400,9 mio. til 563,2 mio. kroner i 2022, mens driftsresultatet gik fra 54,6 mio. til 67,8 mio. kroner. Årets resultat udgør 50,7 mio. kroner, hvilket er 6 mio. mere end det foregående år.

Ledelsen fortæller, at dette var lavere end forventet, men at den hastige vækst bl.a. betød, at man var nødt til at styrke det logistiske setup ved at anlægge et nyt distributionscenter, ligesom kursudviklingen også havde en negativ effekt. Derudover beretter ledelsen blandt andet:  

”Den høje vækst var hovedsageligt drevet af en stærk indsats fra den nyetablerede interne salgsorganisation kombineret med en proaktiv og offensiv e-handelsindsats. I detailhandlen øgede de højtydende butikker omsætningen, mens ekspansionen af nye butikker blev yderligere udskudt, så der kunne fokuseres på og forbedre kvaliteten af de eksisterende butikker.

I overensstemmelse med virksomhedens strategi blev der i løbet af året gennemført yderligere markedsintegrationer ved at overtage distribution på nøglemarkeder. året ved at overtage distributionen på nøglemarkeder som Canada, USA og Frankrig. Lokale enheder, faciliteter og showrooms blev styrket på de respektive markeder i løbet af året.”

Derudover bød 2022 på to shows under Paris Fashion Week, som åbnede nye muligheder inden for premium retail og øgede eksponeringen af brandet. Samtidig blev organisationen udbygget og styrket, så Rains er klar til at udvikle forretningen yderligere. Ledelsen sammenfatter årets gang således:

”Overordnet set var året præget af et stærkt salgsmomentum og et højt tryk på kapaciteten i hele forsyningskæden og organisationen. Balancen mellem salg og kapacitet udfordrede udfordrede virksomhedens kerneforretningsområder, men resulterede også i et fornyet fokus på virksomhedens kernestruktur og succesparametre.”

Ledelsen forventer vækst i 2023, hvor man bl.a. forventer at fordoble omsætningen i USA.

Egenkapitalen udgør 119,2 mio. kroner.

Konges Sløjd A/S

Bruttofortjenesten voksede i 2022 til 113,3 mio. kroner mod 97,4 mio. året forinden. Årets resultat faldt fra 64,1 mio. til 51,6 mio. Ledelsen peger på et udfordrende makromiljø som grunden til, at resultatet var under det forventede, men hæfter sig alligevel ved, at der er et stærkt underliggende momentum. Derudover kan ledelsen berette:

” I 2022 voksede Konges Sløjds salg med et stærkt tocifret tal som følge af den fortsatte globalisering og et direkte digitalt salg, der var tæt på at blive fordoblet på mere end 80 markeder verden over. For at sikre grundlaget for vores fremtidige vækst investerede vi kraftigt i vores medarbejdere og mere end fordoblede antallet af medarbejdere på tværs af alle funktioner i vores virksomhed. Desuden tog vi det første skridt i digitaliseringen af vores processer ved at ændre vores back-end ERP-system.”

For 2023 forventer ledelsen fortsat omsætningsvækst, særligt på de internationale markeder, mens man forventer at øge profitten 20-30 procent.

Egenkapitalen udgør 113,2 mio. kroner.

ferm LIVING ApS

Omsætningen i interiørvirksomheden falder fra 403,9 mio. til 387,2 mio. kroner, mens EBITDA falder fra 83,7 mio. til 75,1 mio. kroner, mens årets resultat falder fra 55,1 mio. til 50,3 mio. kroner. Det er under det forventede niveau, men ledelsen betegner det alligevel som acceptabelt, med henvisning til de udfordrende markedsforhold. Derudover beretter ledelsen bl.a.

”Virksomheden har fortsat med at lancere nye tilbehørsprodukter og udvidet møbel- og belysningskollektionen. kollektion. 2022-kollektionerne har komplimenteret branduniverset og sammen med de eksisterende kollektioner fortsætter med at udvikle sig positivt i kategorierne møbler og belysning, som fortsat vokser tocifret og nu nu udgør 40% af den samlede omsætning.

Den geografiske tilstedeværelse er blevet udvidet med 10 nye lande i løbet af året, og brandet er nu tilgængeligt hos forhandlere og e-tailere i mere end 85 lande verden over. Som følge af den russiske invasion af Ukraine, har virksomheden indstillet salgsaktiviteterne til Rusland, og under de givne omstændigheder er salgsaktiviteterne i Ukraine desværre meget begrænsede på nuværende tidspunkt. Det dedikerede arbejde med eksisterende partnere på strategiske og vigtige markeder fortsætter med at udvikle forretningen, og der er etableret nye brandede konceptpræsentationer i flere vigtige byer. Brandet oplever fortsat en enorm interesse, og i år blev hjemmesiden besøgt af mere end 3 millioner mennesker, og vores fællesskab på de sociale medier oversteg 1,3 millioner følgere. Et meget tydeligt bevis på, at brandet er veletableret og indikerer et stærkt fremtidigt potentiale.”

Egenkapitalen udgør 212,0 mio. kroner.

Liewood A/S

Livsstilsvirksomheden øgede omsætningen fra 365,9 mio. til 383,0 mio. kroner i 2022, hvor væksten var drevet af de europæiske markeder, mens årets resultat faldt fra 64,2 mio. til 11,4 mio. kroner i 2022. Om året beretter ledelsen bl.a.

”Sammenlignet med tidligere år oplevede LIEWOOD en begrænset omsætningsvækst på grund af udfordringer i den europæiske livsstilsindustri. Branchen er påvirket af øgede omkostninger og lavere marginer på grund af inflation og krigen i Ukraine, som har medført en faldende kundetillid. På samme tid efter COVID-19-pandemien står flere kunder over for udfordringer med for store lagerbeholdninger. Stigning i råvareomkostninger, drevet af USD-udsving og inflation, samt højere fragtrater primært i første halvår, resulterede i faldende produktmarginer for 2022 sammenlignet med tidligere år.”

Liewood fortæller samtidig om et år, hvor man har investeret markant. Man har investeret i medarbejderstaben, som er vokset markant, ligesom der er afsat betydelige ressourcer til nyt ERP-system og et nyt hovedkvarter. Med disse investeringer føler ledelsen sig godt rustet til fremtidig vækst.

Liewood forventer vækst i fremtiden både på nye og eksisterende markeder samt via direct to consumer-kanaler. Man forventer at gå ind på det amerikanske og asiatiske marked inden længe. For 2023 forventer man en omsætning i niveauet 380 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 60,8 mio. kroner.

Day Birger et Mikkelsen A/S

Modevirksomhedens bruttofortjeneste falder fra 22,8 mio. til 21,1 mio. kroner i 2022, og selvom driftsresultatet er bedre end sidste år ender året med et minus på 204.000 kroner. Året før realiserede man et plus på 2,4 mio. kroner.

Ledelsen beretter bl.a.

”Vi har i 2022 haft en vækst i omsætning, på trods lukning af 6 franchise butikker og virksomhedens sidste retailbutik, svarende til 15% af virksomhedens total omsætning. Alligevel er omsætningen i vores engrosforretning steget med mere end 8%. Årets nedlukning af fysiske butikker har medført 1,7m i engangsomkostninger, som ikke vil være gældende i 2023… Årets resultat er faldet qua stigende råvarepriser, som har påvirket vores bruttofortjeneste negativt, men virksomheden leverer en positiv drift med et EBITDA på 6.1m. Tages højde for engangsomkostninger udgør det normaliserede EBITDA således 7,8m. ”

Egenkapitalen udgør 3,7 mio. kroner.

Copenhagen Cartel ApS

Bruttofortjenesten fald fra 2,0 mio. til 608.000 kroner, mens årets resultat gik 308.000 til -3,0 mio. kroner i 2022.

Om året beretter ledelsen:

”2022 startede godt og tog fart i sommeren med nogle gode salgsmåneder. Copenhagen Cartel omsatte for 7,7mio dkk, som er en vækst på ca. 15% fra 2021. I september blev der lavet en investeringsrunde på 2,8 mio dkk, der havde til formål at finansiere yderligere vækst i 2022 og 2023, herunder international ekspansion og en udvidelse af produktporteføljen. I samme ombæring blev en professionel bestyrelse valgt for at skabe et mere strategisk fokus og bakke op om den daglige ledelse. Internt skete der et ledelsesskifte i CEO-posten i november, hvor Founder Katrine Lee Larsen tog den aktive rolle som CVO og co-founder, Anne Karina Filt Asbjørn, tog rollen som CEO for at drage bedst mulig fordel af deres respektive kompetencer for virksomheden… Den realiserede omsætning har ikke kunne bære en større organisation, hvorfor den nye ledelse har valgt at re-fokusere virksomheden organisatorisk med en slankere organisation samtidig med at der er skabt fokus på salg via B2B som typisk ikke kræver et større ressourceforbrug. Årets resultat, som er et tab på ca. 3 millioner kroner er utilfredsstilende, men ledelsen har store forventninger til at den nye organisation og nye forretningsmodel vi give et langt bedre resultat for de fortsættende forretningsaktiviteter.”

Egenkapitalen udgør 1,6 mio. kroner.

Lyngsøe Rainwear ApS

Bruttofortjenesten stiger fra 27,4 mio. til 34,8 mio. kroner i 2022, mens årets resultat udgør 20,8 mio. kroner mod 13,1 mio. året forinden. Regnskabsåret har været præget af aktivitetsstigning på flere af selskabets markeder, og ledelsen erklærer sig tilfreds med årets udvikling.

For 2023 forventes et resultat før skat på 15-20 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 107,1 mio. kroner.

Kabooki A/S

Børnetøjsvirksomheden kommer ud af 2022 med en bruttofortjeneste på 22,9 mio. kroner mod 20,2 mio. året før. Årets resultat stiger fra -2,4 mio. til 1,7 mio. kroner i 2022.

Ledelsen finder årets udvikling og resultat for tilfredsstillende og i overensstemmelse med seneste offentliggjorte årsrapport.

Egenkapitalen udgør 4,3 mio. kroner.

Spectre A/S

2022/23 regnskabet byder på en omsætning, der er steget til 855,5 mio. kroner, mod 530,7 mio. året forinden. Årets resultat tager også et gevaldigt hop fra 54,8 mio. til 84,6 mio. kroner, og ledelsen betegner dette som meget tilfredsstillende.

”Året har været normaliseret med hensyn til sidste års påvirkning af COVID-19-pandemien og de globale fragtkriser. Men året har også været præget af andre udfordringer, såsom krigen i Ukraine og den meget høje inflation. På trods af dette fortsætter efterspørgslen på tøj til Outdoor-segmentet med at vokse. Byggeprojektet i An Giang (Sydvietnam) blev færdigt i april 2022, og produktionen blev sat i gang i løbet af maj 2022. Implementeringen har med succes øget kapaciteten i koncernen til yderligere vækst i forretningsaktiviteterne. forretningsaktiviteter.

Det viser sig, at koncernen var i stand til at genstarte produktionen hos den lokale SUB-leverandør i Ukraine i løbet af sommeren 2022. Dette blev besluttet for at støtte Ukraine under krigen og for at sikre mere kapacitet til vores produktionsenheder i Letland. produktionsenheder.

Koncernens nye salgskontor i München blev implementeret med succes i anden del af regnskabsåret,” beretter ledelsen om årets udvikling.

Egenkapitalen udgør 195,1 mio. kroner.

Dan-Foam ApS

Dan-Foam er et datterselskab af den multinationale koncern Tempur Sealy International, Inc.. På fabrikken på Fyn producerer man madrasser og puder af Tempur-materiale til mere end 90 lande. Omsætningen var i 2022 nogenlunde på niveau med det foregående år, hvilket vil sige 1,99 mia. kroner mod 1,97 mia. året før. Årets resultat steg 19 mio. kroner til 493 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 1,04 mia. kroner.

Sontex DK ApS

Bruttofortjenesten steg i 2022 til 32,4 mio. kroner mod 25,1 mio. året forinden. Årets resultat steg  fra 3,3 mio. til 7,9 mio. kroner, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 24,7 mio. kroner.

Minimum A/S

Den århusianske modevirksomheds bruttofortjeneste udgjorde i 2022 26,8 mio. kroner mod 28,9 mio. året før, mens årets resultat i 2022 blev -46,6 mio. kroner. Året forinden havde man realiseret et plus på 1,4 mio. Minimum måtte gennem en rekonstruktion, efter at stå med en negativ egenkapital på 33,3 mio. kroner. Om det kan man i regnskabet læse:

” Moderselskabet og koncernen har været påvirket af det negative detailmarked og den stigende inflation, hvorfor der på balancedagen har været så negative påvirkninger, at den fremtidige drift har været i fare. I 2023 har moderselskabet været i og er kommet ud af rekonstruktion. Som følge af disse driftsmæssige forhold har der været væsentlige nedskrivninger i moderselskabet og koncernen. Moderselskabet er omfattet af selskabslovens regler om kapitaltab. Som følge af rekonstruktionens effekt, forventer ledelsen, at moderselskabet og koncernen kan fortsætte driften og der i fremtiden kan skabes likviditetsmæssige overskud. Det forventes at egenkapitalen efter rekonstruktionen og den fremtidige drift vil være reetableret ved udgangen af regnskabsåret for 2023.”

Forventningerne til fremtiden bærer også præg af rekonstruktionen:

”Der er udarbejdet en rekonstruktionsplan, som forventes at medføre vækst på de væsentlige forretningsområder og hovedmarkeder. Forventningerne er således et forbedret positivt resultat for 2023 i niveauet 29-33 mio. kr., hvoraf 33,5 mio. kr. vedrører effekt af rekonstruktionen og en yderligere styrkelse af det kommercielle fundament for den videre udvikling af selskabet.”

Nümph A/S

Bruttofortjenesten i modevirksomheden faldt fra 34,2 mio. til 32,1 mio. kroner i 2022, mens årets resultat steg med 100.000 til 7,9 mio. kroner. Dette indfrier ledelsens forventninger.

Egenkapitalen udgør 22,6 mio. kroner.

We Nordic Label Studios ApS

Bruttofortjenesten udgør 3,9 mio. kroner i 2022 mod 3,4 mio. året før. Årets resultat stiger fra 225.000 til 386.000 kroner.

Egenkapitalen udgør 1,3 mio. kroner.

The Organic Company ApS

Livsstilsvirksomhedens bruttofortjeneste faldt fra 4,9 mio. til 652.000 kroner, mens årets resultat gik fra 1,1 mio. til -2,0 mio. kroner.

Ledelsen beretter:

” Verdens kollaps og den voldsomme opbremsning tidligt i 2022 pga. krig og stigende inflation påvirkede med det samme detail handlens indkøb og dermed også The Organic Company. Hertil ændredes forbrugernes indkøbsadfærd kraftigt, faktisk allerede fra ultimo 2021, de shoppede mere livsstil, tøj, beauty og oplevelser end ting til hjemmet. Og da The Organic Company udelukkende er ting til hjemmet blev vi dobbelt ramt.”

Derudover kan man læse, at salget svigtede i Danmark, USA og Tyskland, som er virksomhedens fokusmarkeder, ligesom man i årets sidste kvartal skiftede ERP og lager, hvilket medførte en række udfordringer.

Egenkapitalen udgør 1,8 mio. kroner.

Opdateret 27. juni 2023

Thygesen & Birk Fabrics A/S

Tekstilvirksomhedens bruttofortjeneste falder fra 30,7 mio. til 28,8 mio. kroner, mens årets resultat går fra 15,3 mio. til 12,3 mio. kroner i 2022/23. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende og på niveau med det forventede.

Egenkapitalen udgør 24,2 mio. kroner.         

Dangroup 2012 ApS

Private label-virksomheden fra Fasterholt øger bruttofortjenesten fra 8,0 til 17,8 mio. kroner, mens årets resultat stryger fra 3,1 mio. til 12,3 mio. kroner. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 15,8 mio. kroner.

W.S Engross ApS

Modevirksomheden fra Aarhus, der står bag RVLT, leverer en bruttofortjeneste på 7,2 mio. i 2022 mod 7,9 mio. kroner året forinden. Årets resultat falder fra 1,4 mio. til 66.000 kroner.

Egenkapitalen udgør 11,9 mio. kroner.

Frisbæk ApS

Glostrup-virksomheden øger bruttofortjenesten fra 4,2 mio. til 5,4 mio. kroner i 2022, mens årets resultat stiger fra 933.000 til 1,9 mio. kroner. Ledelsen betegner dette som tilfredsstillende og forventer et tilsvarende niveau i 2023.

Egenkapitalen udgør 2,0 mio. kroner.

New Wave Danmark A/S

Herlev-virksomheden, som er grossist inden for profiltøj, gaveartikler, sportstøj, golftøj og arbejdstøj, øger bruttofortjenesten fra 44,9 mio. til 55,8 mio. kroner, mens årets resultat stiger fra 21,5 mio. til 28,7 mio. kroner. Ledelsen betegner udviklingen som betragteligt bedre end forventet.

Egenkapitalen udgør 44,8 mio. kroner.

Thygesen Textile Group

Tekstilkoncernens omsætning faldt fra 303 mio. til 263 mio. kroner, mens årets resultat landede på 37,5 mio. i 2022 mod 81,8 mio. kroner året forinden. Resultatet eksklusive minoritetsinteresser faldt fra 66,3 mio. til 24,7 mio. kroner. Den største bidragsyder til koncernens omsætning er aktiviteterne i Vietnam.

”2022 har været et år, hvor der har været behov for at retænke i et marked, som har været påvirket af udefrakommende faktorer, og vi ser 2022/23 som en transformationsfase. Vi forventer at 2023/24 åbner op for nye muligheder, og vi er parate til yderligere investeringer i vores selskaber – herunder Thygesen Textile Vietnam. I et marked, hvor der sker et skifte fra Kina til Sydøstasien, er vi meget glade for, at vi er en del af det marked med vores vietnamesiske selskab. Vores placering i markedet viser sig at være helt rigtig,” siger direktør og partner Jens Thygesen i en pressemeddelelse. Her kan man også læse, at 2022 har budt på investeringer med henblik på at styrke og udvikle koncernen.

”Som en del af den langsigtede strategi er der i 2022 og 2023 blevet investeret i optimering af vores interne IT-systemer, herunder et nyt ERP-system. Vi har samtidig haft stor fokus på at ekspandere koncernens salg igennem digitale salgskanaler, og vi mærker, at en større og større andel af koncernens omsætning er e-com relateret,” siger direktør og partner Morten Thygesen i pressemeddelelsen.

For 2023 forventer ledelsen en omsætning på 290-315 mio. kroner og et resultat efter skat på 35-40 mio. kroner.

Egenkapitalen eksklusive minoritetsinteresser udgør 325,3 mio. kroner.

Decadent A/S

Taske- og accessoriesvirksomhedens bruttofortjeneste falder fra 2,6 mio. til 594.000 i 2022, mens årets resultat går fra -148.000 til -1,6 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 7,8 mio. kroner.

Soft Sales ApS

Risskov-virksomheden bag Soft Rebels går fra en bruttofortjeneste på 11,5 mio. til 9,2 mio. kroner, mens årets resultat falder fra 3,6 mio. til 1,5 mio. kroner, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 8,0 mio. kroner.

Airline Textile ApS

Trykspecialisterne fra Ikast øger bruttofortjenesten fra 1,5 mio. til 1,7 mio. kroner i 2022, mens årets resultat stiger fra 62.000 til 131.000 kroner. Ledelsen anser dette som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 614.000 kroner.

Raitex A/S

Vissenbjerg-virksomhedens bruttofortjeneste faldt fra 27,0 til 20,6 mio. kroner i 2022, mens årets resultat gik fra 12,8 mio. til 8,7 mio. kroner. Ledelsen anser virksomhedens resultat for tilfredsstillende, og forventer et 2023 resultat før skat, i niveauet 4-8 mio. kr.

Egenkapitalen udgør 34,6 mio. kroner.

Esmé Studios ApS

Modevirksomheden realiserer en bruttofortjeneste på 2,9 mio. kroner i 2022 mod 2,3 mio. det foregående år. Årets resultat falder fra 181.000 til -54.000 kroner. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 1,5 mio. kroner

Dixie ApS

Bruttofortjenesten falder fra 11,1 mio. til 10,5 mio. kroner, og årets resultatgår fra 2,6 mio. til 1,5 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 7,4 mio. kroner.

H & M Hennes & Mauritz A/S

Det danske datterselskab til den globale modegigant omfatter en række brands; H&M, COS, &Other Stories, Arket, Monki, Weekday og H&M Home.

Salget i H&M’s butikker steg 14 procent, og omsætningen blev øget fra 2,0 mia. til 2,2 mia. kroner i 2021/22. Selskabet peger på de ophævede coronarestriktioner til den væsentligste årsag til, at kunderne er vendt tilbage til butikkerne. Driftsresultatet steg fra 54,6 mio. til 65,6 mio. kroner, mens årets resultat faldt fra 37,8 mio. til -51,3 mio. kroner. Ledelsen er tilfreds med slagets udvikling og resultat før finansielle omkostninger, som de bemærker er gået fra 1,3 mio. til 102,7 mio. kroner. Der er foretaget en hensættelse på 100 mio. kroner til en transfer pricing-skattesag vedrørende koncerninterne afregningssager.

I 2022/23 forventer ledelsen en omsætning på samme niveau som det foregående år og et driftsresultat på 60-70 mio. kroner.

Egenkaptialen udgør 203,4 mio. kroner.

Samsøe & Samsøe Whole Sale ApS

Modevirksomheden øgede omsætningen fra 444,6 mio. til 464.5 mio. kroner i 2022. Årets resultat falder fra 43,1 mio. til 37,7 mio. kroner, og af regnskabet fremgår det, at man generelt har haft højere omkostninger i året. Om udviklingen skriver ledelsen:

” Årets resultat er i 2022 er fortsat påvirket af eftervirkninger fra de seneste års hændelser. 2022 har været præget af installation af nyt ERP-system, som har påvirket både top og bundlinje, dette skal ses sammen med den fortsatte investering i nye digitale løsninger. Investeringerne forventes at have en positiv effekt på de kommende års driftsresultater. Set i lyset af situationen med den nuværende uro på markeder anser ledelsen årets resultat for tilfredsstillende og på linje med det forventede, både for såvel omsætning som indtjening.”

Egenkapitalen udgør 47,0 mio. kroner.

Småfolk A/S

Børnetøjsvirksomhedens bruttofortjeneste gik fra 2,9 mio. til 674.000 kroner i 2022, mens årets resultat gik fra -620.000 til -3,5 mio. kroner. Egenkapitalen er -184.000 kroner.

Om dette skriver ledelsen:

”Selskabet har tabt selskabskapitalen. Det er ledelsens vurdering at selskabet kan fortsætte driften. Ledelsen har stor tiltro til selskabets fremtidige forretningsmuligheder og forventer forbedret indtjening de kommende år. Der er sket kontant kapitalforhøjelse i indeværende regnskabsår og efterfølgende er der sket kapitalforhøjelse ved gældskonvertering. Ledelsen forventer at kunne retablere selskabskapitalen ved egen drift.”

Hofmann Copenhagen ApS

Modevirksomheden øger bruttofortjenesten til 4,3 mio. kroner mod 3,1 mio. året forinden, mens årets resultat stiger med 200.000 til 1,5 mio. kroner i 2022. Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 2,2 mio. kroner.

Fletco Carpets A/S

Tæppevirksomhedens bruttofortjeneste falder fra 49,8 mio. til 46,7 mio. kroner, mens årets resultat for 2022 udgør 8,8 mio. kroner mod 11,5 mio. det foregående år.

” Ledelsen forventede i seneste årsrapport en stigende omsætning og et resultat for 2022 på niveau med 2021. Omsætningen i 2022 blev realiseret marginalt under 2021, mens stigende inflation og en mindre tilbageholdenhed i markedet har resulteret i et lavere resultat for 2022 sammenholdt med 2021,” skriver ledelsen i sin beretning, hvor man udtrykker forventninger om en stigende omsætning og et resultat på niveau med 2022.

Egenkapitalen udgør 81,7 mio. kroner.

Yab Yum Clothing Co. ApS

Modevirksomheden bag Gabba og Blue de Genes øgede omsætningen 16 procent i 2022, mens bruttofortjenesten faldt fra 31,3 mio. til 26,7 mio. kroner. Årets resultat faldt til 5,5 mio. kroner, hvilket er 7 mio. lavere end det foregående år.

I en pressemeddelelse kan man læse, at virksomheden har intensiveret arbejdet med at hylde de værdier, der allerede er veletableret. Et af årets milepæle ses i et ejerskifte, hvor stifter af Yab Yum Clothing Co. Ole Madsen nu afløses af sønnerne Nikolaj og Jakob Madsen.

Ledelsen beretter: ”Vi ser vores resultat som værende tilfredsstillende. Vi har investeret i udvikling – herunder i vores kompetente medarbejdere og i markedsføring - hvilket naturligvis påvirker resultatet. I 2022 har vi afsluttet renoveringen af vores hovedkvarter i Kolding og dermed opbyggelsen af et stærkt Gabba Brand House, der allerede agerer en god og inspirerende rammesætning for vores medarbejdere og samarbejdspartnere. Vi arbejder stadig løbende på at udvikle os inden for miljøområdet med at nedbringe forbruget af miljøbelastende energi og materialer. Vi har hertil opnået GOTS- og GRS-certificeringer, hvilket sætter betydelige miljømæssige krav til produktion og drift”.

Ledelsen forventer, at de generelt usikre tider vil få effekt på 2023-udviklingen, men ledelsen ser alligevel optimistisk på fremtiden. Et af fokusområderne for virksomheden de stærke rødder i denim er medarbejderne, og blandt dem har man netop foretaget en undersøgelse af arbejdsglæden med en score på 88 sammenlignet med den  gennemsnitlige arbejdsplads’ samlede score på 72 på God Arbejdslyst Indekset.

Egenkapitalen udgør 33,7 mio. kroner.

Hansen Textile ApS

Private label-virksomheden øger bruttofortjenesten fra 2,9 mio. kroner til 3,2 mio. i 2022, mens årets resultat går fra -44.000 til 634.000 kroner.

Egenkapitalen udgør 4,7 mio. kroner.

By Basics ApS

Bruttofortjenesten falder fra 2,8 til 2,7 mio. kroner, mens årets resultat går fra 1,9 mio. til 1,7 mio. kroner i 2022.

Egenkapitalen udgør 5,1 mio. kroner.

Nilorn Denmark A/S

Bruttofortjenesten udgjorde i 2022 3,0 mio. kroner, hvilket er 300.000 lavere end det foregående år. Årets resultat går fra -294.000 til -672.000 kroner.

”Årets resultat og økonomiske udvikling anses af ledelsen som acceptabel under de givende globale og finansielle forudsætninger som 2022 har budt på,” skriver man i beretningen.

Egenkapitalen udgør 1,8 mio. kroner.

Linie Design A/S

Den nordsjællandske specialist i løse tæpper realiserer en bruttofortjeneste på 32,0 mio. kroner i 2022 mod 44,3 mio. året forinden. Årets resultat går fra 21,5 mio. til 11,8 mio. kroner. Om den udvikling beretter ledelsen:

”Ledelsen forventede et lavere resultat i 2022 end realiseret i 2021, henset til krigen i Ukraine og den generelle usikkerhed. Resultatet blev som forventet og var betydeligt påvirket af krigen i Ukraine og den generelle usikkerhed i markedet som følge heraf,” og fortsætter om udviklingen i 2023:

”Ledelsen forventer at resultatet for regnskabsåret 2023 vil være et positivt resultat, men på et lavere niveau end realiseret i 2022. Ledelsens forventning sker med udgangspunkt i et marked der fortsat er præget af generel usikkerhed. Men resultatet for 2023 vil også være påvirket af selskabets større igangværende investeringer i eksempelvis ny brand store og større IT-investeringer.”

Egenkapitalen udgør 58,4 mio. kroner. 

Petit Nord ApS

Børneskovirksomhedens bruttofortjeneste stiger fra 1,3 mio. til 1,7 mio. kroner, mens årets resultat forringes fra -235.000 til -602.000 kroner.

Egenkapitalen er tabt og er oplistet til -5,1 mio. kroner. Om det skriver ledelsen:

”Selskabets egenkapital er negativ pr. 31. december 2022. Moderselskabet tilbagetræder for de tilknyttede virksomheders gæld på t.kr. 8.782, og indestår for at tilføre selskabet tilstrækkelig likviditet til at finansiere driften i de kommende 12 måneder. Årsrapporten aflægges således under forudsætning af fortsat drift.”

Andersen & Stender A/S

Leverandøren af sytilbehør fra Herning leverer en bruttofortjeneste på 10,0 mio., hvilket er på niveau med det foregående år. Årets resultat falder fra 3,0 mio. til 2,4 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 5,6 mio. kroner.

Mp Denmark A/S

Strømpespecilisterne øgede omsætningen, som ikke oplyses, seks procent i 2022, mens bruttofortjenesten steg fra 27,3 mio. til 29,9 mio. kroner. Årets resultat faldt fra 8,1 mio. til 7,7 mio. kroner. Om det beretter ledelsen:

”Den opnåede vækst i nettoomsætning og udvikling i årets resultat er begge som forventet og ledelsen anser dette for tilfredsstillende, især henset til at der opereres i et marked som er ramt af de generelle økonomiske udfordringer i 2022. Gennem en fortsat fokuseret produktudvikling, en rationel og konkurrencekraftig produktion samt en yderligere udvidet samt styrket salgs- og distributionsindsats, forventer ledelsen vækst på 5-10 % i nettoomsætning og et resultat før skat i intervallet t.DKK 8-11.000 for det kommende år.”

Egenkapitalen udgør 43,1 mio. kroner.

Elsa Konfektion A/S

Bruttofortjenesten udgjorde i 2022 3,7 mio. kroner, hvilket er 100.000 kroner lavere end året forinden. Årets resultat falder fra 998.000 til 739.000 kroner.

Egenkapitalen udgør 3,5 mio. kroner.

Lene Bjerre Design A/S

Interiørvirksomhedens bruttofortjeneste fald 500.000 til 13,1 mio. kroner, mens årets resultat gik fra -1,3 mio. til -3,1 mio. kroner.

I juni 2023 kunne Lene Bjerre og Lauvring A/S offentliggøre, at de to virksomheder fusioneres, og fremover vil være kendt som Moodfolk A/S med Dalerna Gruppen som ejer. Ambitionen er at skabe en stærkere og mere effektiv organisation, der er i stand til at imødekomme kundernes behov, skriver det nye selskab i en pressemeddelelse. Lene Bjerre, Simple Goods og Lauvring fortsætter som selvstændige brands og udvikles uafhængigt af hinanden, samtidig med at man vil udnytte synergierne.

”Ved at forenkle selskabsstrukturen vil vi reducere administrative opgaver og frigøre ressourcer til at fokusere på det, der virkelig betyder noget: kundefokus, service og produktudvikling. Vi glæder os til at udnytte vores interne ekspertise i et fælles system for at opnå en driftseffektiv organisation, samtidig med at vi kan tilbyde vores kunder et bredere varesortiment af produkter fra ét og samme sted,” skriver man i pressemeddelelsen.

Sissel Edelbo ApS

Den aalborgensiske modevirksomhed øgede i 2022 bruttofortjenesten til 19,6 mio. kroner mod 16,2 mio. året forinden. Årets resultat steg fra 5,6 mio. til 6,5 mio. kroner. Om året beretter ledelsen:

”Selskabet har i året investeret i digitalisering af salgskanaler samt haft et øget fokus på interne processor og tilføjelser af nye kompetencer i organisationen samt tilføjet et nyt PR samarbejde, hvilket har bidraget til årets vækst. Selskabet er i året lykkes med at implementere nye ansvarlige produktgrupper, herunder håndlavede styles produceret lokalt i Indien samt styles i økologisk bomuld. Selskabets eksportmarkeder samt egen webshop, har fortsat oplevet en aktivitetsfremgang og ledelsen anser derfor årets resultat for tilfredsstillende.”

Egenkapitalen udgør 14,6 mio. kroner.

East.dk ApS

Private label-koncernen øgede bruttofortjenesten fra 57,9 mio. til 89,9 mio. kroner i 2022. Årets resultat steg 10,2 mio. til 30,3 mio. kroner. Ledelsen betegner dette som tilfredsstillende, men understreger samtidig, at resultatet er negativt påvirket af fragtrater og ugunstig udvikling i valutakurser.

Egenkapitalen udgør 42,8 mio. kroner.

Carriwell ApS

Bruttofortjenesten i Herning-virksomheden fald fra 10,9 mio. til 8,1 mio. kroner. Årets resultat faldt fra 3,9 mio. til 1,2 mio. kroner, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 10,2 mio. kroner.

Marmar Copenhagen ApS

Børnetøjsvirksomhedens bruttofortjeneste er nogenlunde uændret. I 2022 udgør den 20,1 mio. kroner mod 20,8 mio. året forinden. Årets resultat falder fra 10,7 mio. til 6,5 mio. kroner i 2022. Ledelsen anser dette som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 24,9 mio. kroner.

Trimco Group (Denmark) A/S

Det tidligere A-Tex øgede bruttofortjenesten fra 59,2 mio. til 70,6 mio. kroner i 2022, mens årets resultat stiger fra 73,5 mio. til 99,9 mio. kroner i 2022. Den positive udvikling skyldes forbedret indtjening i moder- såvel som datterselskaber, og resultat er i tråd med forventningerne.

For nyligt offentliggjorde man nyheden om, at A-TEX nu hedder Trimco Group, hvilket skal ses som en naturligt led i interegrationen i Trimco-koncernen, som A-TEX blev en del af i 2015.

"Vi har været under Trimco Group paraplyen nu i flere år og har opretholdt de høje standarder for drift, som vores kunder forventer af os. Den officielle navneændring til Trimco Group, skal ses som et naturligt led i integreringen, som i sidste ende skaber fordele for både kunder og leverandører qua vores globale ekspertise på tværs af gruppen," siger Benny Nyborg, CCO for Trimco Group, i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Vores globale team ser frem til fortsat at servicere vores kunder med produkter af høj kvalitet og med bredt udvalg af bæredygtige løsninger."

Egenkapitalen udgør 447,4 mio. kroner.

Les Deux ApS

Modevirksomheden øgede bruttofortjenesten til 84,0 mio. kroner i 2022. Årets forinden udgjorde den 67,2 mio. Årets resultat steg fra 30,9 mio. til 33,5 mio. kroner. Udviklingen er i overensstemmelse med forventningerne. Ledelsen glæder sig over udviklingen ” til trods for geopolitiske og globale økonomiske udfordringer, hvor høj inflation, stingende renteniveauer og valutakurspåvirkninger har påvirket markederne. Med evnen til konstant at navigere i eksterne udfordringer er det et konstant fokus for Les Deux at kunne tilpasse sig markedsvilkårene,” som man beretter.

I regnskabsåret har man fortsat investeringerne, og Les Deux har blandt andet åbnet butik i Norge, åbnet et tocifret antal shop in shops, øget medarbejderskaren med næsten 50 procent og igangsat en investering i nyt lager på 5.000 kvm.

” For året 2023 iværksætter Les Deux yderligere tiltag, med den forventning at vækste omsætning og indtjening samt forøge essentielle nøgletal. Forventningen er at vækste EBITDA til 50-60 mio DKK. Målsætningen er høj, men realistisk,” skriver ledelsen om indeværende år.    

Egenkapitalen udgør 64,6 mio. kroner.

Woden A/S

Koncernens bruttofortjeneste faldt fra 23,0 mio. til 20,6 mio. kroner i 2022, mens årets resultat faldt fra 1,3 mio. til -2,1 mio. kroner. Dette er lavere end forventet og ikke tilfredsstillende.

”2022 viste sig at være et vanskeligt år for Woden. Selv om Woden formåede at fortsætte omsætningsvæksten på 13% i forhold til 2021, fik makrofaktorer som krigen i Ukraine, frygten for recession og inflation fik forbrugerne til at bruge færre penge på sko og mode. Samtidig oplevede Woden et pres på på lønsomheden på grund af øgede omkostninger og især øgede fragtomkostninger.Ved indgangen til 2022 forventede Woden en endnu højere vækst og havde allerede investeret for at nå disse mål. Desværre betød opbremsningen i forbrugertilliden på mange af vores hovedmarkeder en betydelig betydeligt lavere efterspørgsel fra markedet. Woden indledte et strategisk fokus på omstrukturering og omkostningsreduktion i 2022. Dette strategiske fokus på omkostningsstyring vil fortsat være centralt i 2023,” beretter ledelsen blandt andet.

Woden forventer EBIT på 2.5 mio. kroner i 2023.

Egenkapitalen udgør 6,1 mio. kroner.

Roccamore ApS

Skovirksomheden øgede bruttofortjenesten med 1 mio. til 12,9 mio. kroner i 2022. Årets resultat gik fra 945.000 til -3,3 mio. kroner. Om det skriver ledelsen:

”Ledelsen finder ikke resultatet for 2022 for tilfredsstillende. Det negative resultat skal ses i lyset af de markante ændringer der er sket i samfundsøkonomien, herunder øget inflation, stigende renteniveau og en historisk lav forbrugeroptimisme, som har medført et generelt lavere salg for rigtigt mange forbrugerbrands, herunder også roccamore. I forhold til etableringen af roccamore i Norge har vi også her oplevet, at den generelle samfundsøkonomiske udvikling har påvirket omsætningen, og dermed resultatet. Men samtidigt er det forventeligt, at nye markeder tager tid og koster penge at bygge op, så resultatet afviger ikke væsentligt fra vores forventninger. Vi har tilpasset os den nye markedssituation, og forventer at vi i 2023 er tilbage til et positivt resultat.”

Egenkapitalen udgør 10,6 mio. kroner.

Ltp Group A/S

 Den globale koncern, som specialiserer sig i produktion af teknisk sports- og outdoor-beklædning og møbelstoffer, kommer ud af 2022 med en omsætning på 1,1 mia. kroner, mod 831 mio. året forinden.

Årets resultat stiger fra 70,0 mio. 117,4 mio. kroner, hvilket betegnes som højere end forventet og meget tilfredsstillende. Om årets udvikling skriver ledelsen blandt andet:

”På trods af forstyrrelserne i den globale forsyningskæde, virkningen af krigen i Ukraine og inflationspresset lykkedes det LTP Group formået at levere en rekordhøj omsætning på DKK 1,1 mia. Det svarer til en vækst på 32% i forhold til 2021.” Man kan også læse, at LTP Group i 2022 etablerede sig i Rumænien, hvor man fremover vil producere beklædning.

I 2023 forventer man faldende indtjening og ledelsen peger på de globale usikkerheder som en væsentlig årsag hertil.

”Vi forventer, at nettosalget for hele året vil falde med op til 20 % i lokale valutaer. Med lavere salgsvolumen, stram omkostnings omkostningskontrol og fortsat fokus på kapacitetstilpasning forventes et driftsresultat på 35-40 mio. kr.,” skriver ledelsen.

Egenkapitalen udgør 346,9 mio. kroner.

Bloomingville A/S

Bruttofortjenesten i designvirksomheden faldt til 56,2 mio. kroner mod 88,7 mio. året forinden. Årets resultat gik fra 36,6 mio. til 13,5 mio. kroner. Dette betegnes som lavere end det forventede men tilfredsstillende.

” I 2022 havde virksomheden et stærkt salg på alle markeder i første halvdel af året. I den sidste del af året aftog efterspørgslen, da markedssituationen ændrede sig på grund af usikkerhed og makroøkonomiske udfordringer. I slutningen af 2022 kom udfordringerne i forsyningskæden, herunder de ekstra omkostninger til indgående fragt, tilbage på samme niveau som før pandemien. Virksomheden fastholdt sin lagerbeholdning i løbet af året,” beretter ledelsen blandt andet. Man forventer et resultat nogenlunde på samme niveau i 203.

Egenkapitalen udgør 65,5 mio. kroner.

Lauvring A/S

I sit sidste selvstændige regnskabsår, Lauvring er efter regnskabet fusioneret med Lene Bjerre under navnet Moodfolk, leverer designvirksomheden en bruttofortjeneste på 8,1 mio. kroner mod 8,4 mio. året forinden. Årets resultat for 2022 er -4,9 mio. kroner mod -5,2 mio. året før.

Opdateret 1. juni 2023

Femilet A/S

Undertøjsvirksomhedens bruttofortjeneste falder fra 26,1 mio. til 20,5 mio. kroner i 2022. Årets resultat går fra -1,9 mio. til -9,0 mio. kroner.

Om det skriver ledelsen:

”Tabet er større end forventningerne til året, og trods omstændighederne er resultatet fortsat utilfredsstillende.”

Året har været påvirket af effekterne af krigen i Ukraine, ligesom man har foretaget investeringer, bl.a. i organisationen og renovering af butikker, der også har haft en effekt på resultatet. For 2023 forventer man et forbedret resultat, men ledelsen understreger, at man fortsat vil investere.

Egenkapitalen er ved udgangen af 2022 negativ, -1,5 mio. kroner, men ledelsen forventer, at positiv drift kan genopbygge denne. Skulle det ikke kunne lade sig gøre, vil selskabet ejer, den franske lingerievirksomhed Chantelle, skyde penge ind i det danske selskab.

Mads Nørgaard - Copenhagen A/S

Modevirksomhedens bruttofortjeneste tager et dyk fra 56,9 mio. til 43,2 mio. kroner i 2022. Årets resultat går fra 19,4 mio. til 7,3 mio. kroner.

Om det skriver ledelsen:

”Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende. Resultatet afspejler både stigende råvarepriser, generel uro på vores markeder samt de planlagte investeringer i vores brand. Resultatforventningen for 2022 var 10-14 mio. DKK før skat. Trods de mange udfordringer i 2022 er vores resultatforventning opfyldt.”

I 2023har man planlagt en række investeringer i udvikling af forretningsaktiviteterne, hvilket medfører øgede omkostninger. Derudover forventer ledelsen, at stigende priser på råvarer, transport, øget fokus på CSR og andre ydelser forventes at stige yderligere i året. Derfor forventer man et resultat før skat på 7-12 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 53,3 mio. kroner.

Woden A/S

Skovirksomheden fra Aarhus kommer ud af 2022 med en bruttofortjeneste på 20,6 mio. mod 23,0 mio. kroner året forinden. Årets resultat går fra 1,3 mio. til -2,1 mio. kroner. Ledelsen betegner dette som utilfredsstillende.

Ledelsen kalder 2022 et svært år, og skriver desuden om årets udvikling:

”Selvom Woden formåede at øge omsætningen 13 % sammenlignet med 2021, betød makrofaktorer som krigen i Ukraine, frygten for recession og inflation, at forbrugerne brugte mindre på sko og mode. Samtidig blev Woden presset på profitabiliteten som følge af forøgede omkostninger og i særdeleshed stigende fragtomkostninger.”

Ledelsen oplyser, at man i 2023 vil fortsætte med at fokusere på at nedbringe omkostninger, hvilket var et strategisk initiativ iværksat i 2022.

I 2023 vil fortsat arbejde for at sikre, at Woden er en internationalt skalerbar virksomhed, og man forventer et EBIT for året på 2,5 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 6,1 mio. kroner.

Scan Wear ApS

Private label-virksomhedens bruttofortjeneste falder fra 32,2 mio. til 28,3 mio. kroner, mens årets resultat til gengæld stiger fra 13,8 til 14,3 mio. kroner.

Ledelsen beretter: ”Resultatet er bedre end de udmeldte forventninger for 2022, idet markedsudviklingen har været mere positiv end forventet samt realiseret positiv effekt af afdækning af valutarisici.”

Man forventer i 2023 et resultat på 5-7 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 25,9 mio. kroner.

Nørgaard A/S

Retail-virksomheden bag bl.a. Englebørn og Nørgaard på Strøget øger bruttofortjenesten fra 12,2 mio. til 14,2 mio. kroner i 2022, mens årets resultat falder en smule fra 2,6 til 2,3 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 10,9 mio. kroner.  

Opdateret 31. maj 2023

Hummel

Sports- og livsstilsvirksomheden Hummel kommer ud af 2022 med en rekordomsætning på 2,2 mia. kroner, hvilket er 20 procent højere end i 2021. Massive investeringer koster dog på bundlinjen, som går fra et plus på 115 mio. i 2021 til -89,5 mio. kroner i 2022.

”Vi er stolte over, at vi for andet år i træk sætter ny toplinjerekord og når vores milepæl på 2 mia kr. Vi oplever massiv efterspørgsel på vores produkter, og den underliggende forretning er fortsat rigtig sund. Til gengæld har investeringen i et nyt distributionscenter og store engangsomkostninger forbundet med lagerflytningen kostet på bundlinjen,” siger CEO Allan Vad Nielsen i en pressemeddelelse, og uddyber:

”Vi kan se, at vi har fået det optimale ud af vores gamle setup med en fordobling af omsætningen på kun fire år. Hvis vi ønsker at fortsætte vores vækst, har det været nødvendigt for os at investere i et nyt distributionscenter. Det har vi planlagt og arbejdet på i flere år, og selvom det har haft konsekvenser for vores resultat i 2022, giver det os store fordele på lang sigt.”

Hummel har nu sat den næste barre: Inden udgangen af 2028 skal omsætningen runde 4 mia. kroner, og det skal ske gennem et øget fokus på teamsport, onlinesalg og det tyske marked, oplyser koncernen.

”Vi har en ambition om at blive Europas førende team sport brand, og derfor har vi investeret massivt i en forbedret produktportefølje, nye sponsorater og en øget leveringsevne. Flere af de store aktører efterlader lige nu et hul i markedet inden for både amatør- og professionel sport, og vi ser gode muligheder for at erobre markedsandele på området i de kommende år,” siger Allan Vad Nielsen.

Det tyske marked er i stor vækst og på tre år har Hummel tredoblet sin forretning syd for grænsen, mens også det franske og spanske marked er i vækst.

Hummel tror på vækst og ny omsætningsrekord i 2023, selvom forholdene er udfordrende, mens man på bundlinjen forventer sorte tal, om end Hummel fortsat investerer og derfor taler om et transitionsår.

Hummel-koncernen inkluderer ud over moderbrandet Newline, Halo og børnetøjsbrandet Sometime Soon.

Nimbus Nordic A/S

Profilbeklædningsvirksomheden øger bruttofortjenesten fra 15,7 mio. til 17,8 mio. kroner i 2022.

Årets resultat stiger fra 5,2 mio. til 5,9 mio. kroner, og egenkapitalen udgør 14,9 mio. kroner.

United Textile Group A/S

Bruttofortjenesten falder fra 33,0 mio. til 29,5 mio. kroner i 2022. Årets resultat stiger fra 12,2 mio. til 12,9 mio. kroner i 2022.

Om det beretter ledelsen:

”Selskabets økonomiske udvikling samt årets resultat blev dårligere end forventet. Årsagen til det dårligere resultat skyldes i alt væsentlighed negative resultater i dattervirksomheder i Tyrkiet, hvor man har været udfordret af en valutakurs, der er faldet med ca. 30 % i 2022. Når der henses til den økonomiske udvikling i Tyrkiet, anser ledelsen årets resultat for tilfredsstillende, men under forventningerne til året.”

Egenkapitalen udgør 47,8 mio. kroner.

Poulsen Silkeborg ApS

Bruttofortjenesten stiger fra 2,2 mio. til 2,5 mio. kroner i 2022, mens årets resultat falder fra 118.000 til -147.000 kroner.

Egenkapitalen udgør 2,1 mio. kroner.

Rexholm A/S

Profil- og arbejdstøjsvirksomheden med hovedsæde i Holstebro øger omsætning markant fra 455 mio. til 545 mio. kroner i 2022. Årets resultat stiger fra 72,6 mio. til 84,8 mio. kroner, og ledelsen anser udviklingen som tilfredsstillende.

Om årets udvikling beretter ledelsen:

”Regnskabsåret har været præget af generelt stigende inflationsniveau i virksomhedens værdikæde, særligt i form af prisstigninger på selskabets varer og hjemtagelsesomkostninger forbundet hermed. Prisudviklingen skal ses i lyset af en generel inflationsstigning i samfundsøkonomien, og for fortsat at opretholde en rentabel drift, har selskabet også været nødsaget til at forøge dets salgspriser, hvilket er medvirkende årsag til udviklingen i årets nettoomsætning. Udviklingen heri, kan dog også tilskrives vækst i løbet af regnskabsåret, der bl.a. følger af, at selskabet har oplevet stigende interesse fra flere markeder samt en øget efterspørgsel efter stabilitet i leveringsperformance - særligt i en tid med store udfordringer i forsyningskæden.”

Ledelsen forventer en positiv udvikling i 2023 i omsætningen, men ikke en tilsvarende udvikling i årets resultat på grund af inflation og investeringer.

Egenkapitalen udgør 306 mio. kroner.

Zizzi Denmark ApS

Modevirksomheden, der tidligere var kendt som Ball Group, øgede i 2022 omsætningen fra 608,5 mio. til 644,9 mio. kroner. Årets resultat falder fra 43,5 mio. til 1,7 mio. kroner, hvilket betegnes som utilfredsstillende.

Ledelsen hæfter sig i sin beretning ved de udfordrende markedsforhold. Med udsigt til en mulig recession har ledelsen brugt en del kræfter på at sikre, at koncernen er beredt på et sådant scenarium med fokus på at sikre profitabilitet på samme niveau som i 2021.    

Dea Kudibal A/S

Modevirksomheden øger bruttofortjenesten fra 14,0 mio. til 21,1 mio. kroner, mens årets resultat stiger fra 2,3 mio. til 3,0 mio. kroner.

Om udviklingen beretter ledelsen:

”Som led i en ambitiøs vækstplan har selskabet i 2022 øget investeringerne yderligere i organisation, digitalisering og marketing. Selskabet har langsigtede ambitiøse vækstmål og i 2022 er der foretaget yderligere investering i at styrke mærket Dea Kudibal internationalt. Investeringerne har i 2022 medført en kraftig stigning i salget i både Norden og resten af Europa. Det internationale online salg er samtidig vokset markant. Selskabet har været ramt af markante stigninger i dollarkursen og høje fragtomkostninger, hvilket har forringet årets resultat. Ledelsen kan konstatere at udviklingen i salget og det afledte resultat imødekommer forventningerne, og resultatet vurderes som tilfredsstillende, uanset at resultatet er lavere grundet den høje dollarkurs og høje fragtomkostninger.”

Til Finans fortæller adm. direktør Tina Raasteen, at selskabet skal øge omsætningen til 300 mio. kroner, en tredobling af 2022-niveauet, på fem år som et led i en nøje tilrettelagt vækstplan.

”Det her er en virksomhed med masser af potentiale, og vi lagde, da jeg begyndte, en ambitiøs vækstplan for tre år frem. Vi har nået det mål på to år. Så det er et tjek på vejen, men vi stopper ikke her. Slet ikke,” siger hun til Finans

Egenkapitalen udgør 8,8 mio. kroner.

Notes Du Nord P/S

Modevirksomheden øgede i 2022 bruttofortjenesten fra 3,1 mio. til 4,0 mio. kroner, og trods et stigende driftsresultat faldt årets resultat fra 806.000 til 706.000 kroner.

Egenkapitalen udgør 1,3 mio. kroner.

Pagunette A/S

Boligtekstilvirksomheden realiserede en bruttofortjeneste på 14,6 mio. kroner i 2022 mod 16,4 mio. året forinden. Årets resultat fald fra 2,6 mio. til 665.000 kroner, hvilket ledelsen betegner som tilfredsstillende. I sin beretning skriver den:

” Vi har i 2022 oplevet omsætningsfremgang særligt på det danske og svenske marked. På trods af udfordringer med omkostningsstigninger og historisk lave valutakurser i SEK/NOK, har det stadig været muligt at realisere en positiv indtjening.”

Egenkapitalen udgør 7,4 mio. kroner.

Sports Group Denmark A/S

Sportskoncernen rundede en milepæl i 2022, hvor omsætningen steg fra 788 mio. til 1,1 mia. kroner. Årets resultat i koncernen steg fra 56,2 mio. til 89,5 mio. kroner.

Koncernen distribuerer både egne og eksterne brands; faktisk tæller porteføljen 25 brands, som afsættes til mere end 2.500 forhandlere i over ti lande. I sin beretning skriver ledelsen:

”Koncernen har igen i år investeret kraftigt i nye mærker og markeder, som har været med til at skabe endnu et år med høj vækst. Herudover har der været vækst på eksisterende kunder, hvorfor vi ser store vækstrater på alle markeder. Succesfulde investeringer i regnskabsåret og tidligere perioder har været medvirkende årsag hertil. Årets resultat anses som værende tilfredsstillende og har indfriet ledelsens forventninger til regnskabsåret. Koncernens forventninger til fremtiden forventes umiddelbart ikke at blive væsentligt påvirket negativt som følge af krigen i Ukraine og følgerne af energikrisen mv. Ledelsen følger dog udviklingen meget nøje, og det er for tidligt at kunne udtale sig om, hvorvidt og i givet fald, hvilken effekt disse eksterne forhold vil have på omsætningen og indtjeningen i 2023.”               

Egenkapitalen udgør 192,1 mia. kroner.

B6 A/S

Den tekniske tekstilvirksomhed leverer en bruttofortjeneste på 8,9 mio. kroner i 2022 mod 9,3 mio. året før, mens årets resultat næsten halveres fra 10,1 mio. til 5,2 mio. kroner, hvilket ledelsen betegner som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 34,4 mio. kroner.

Nybo Workwear A/S

Bruttofortjenesten falder fra 21,3 mio. til 16,7 mio. kroner i 2022. Årets resultat udgør 2,1 mio. kroner mod 5,8 mio. året før., hvilket ledelsen betegner som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 14,9 mio. kroner.

Birger Christensen A/S

Modekoncernen øger bruttoftjenesten fra 48,8 mio. kroner til 62,3 mio. kroner, mens årets resultat stiger fra 10,8 til 18,7 mio. kroner.

I 2022 gennemførte man den fastlagte strategi, der skulle transformere virksomheden fra retail til wholesale med fokus på de tre brands Rotate, Remain og Cannari.

”Birger Christensen præsenterer et 2022 årsregnskab, som er særdeles tilfredsstillende. Den markante vækst på alle parametre er et resultat af en solid udvidelse af distributionsnetværket, vækst med eksisterende partnere - samt åbning af nye markeder,” beretter ledelsen blandt andet. Endvidere skriver ledelsen:

”Birger Christensen kan på trods af et udfordrende 2022 kigge tilbage på et vellykket og positivt år. Et år hvor virksomheden i foråret 2022 lukkede deres multibrand butik på Østergade 38 - for at accelerere transformationen til Brandowner. Dette er lykkedes med en fokuseret strategi og har således været afgørende for den spændende rejse, som Birger Christensen har været på siden 2017. Dermed har 2022 for alvor manifesteret transformationen fra at være en multibrand retail butik til en wholesale drevet virksomhed med etablering af Birger Christensen Collective Platformen – hvorfra alle brands fremover drives.”

I løbet af året har man også investeret i organisationen samt en ny webshopplatform og ERP.

Koncernen forventer et positivt resultat før skat på 25-30 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 58,4 mio. kroner.

Praxis Herning A/S

Bruttofortjenesten falder fra 12,0 mio. til 10,7 mio. kroner i 2022, mens årets resultat falder fra 8,5 mio. til 5,7 mio. kroner. Ledelsen i Herning-virksomheden, der har specialiseret sig i arbejdsbeklædning til  klinikbrug, kalder det tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 8,8 mio. kroner.

Pier One A/S

Selskabet bag skobrandet Pavement realiserer en bruttofortjeneste på 6,4 mio. kroner i 2022 mod 9,3 mio. året før. Årets resultat falder fra 3,6 mio. kroner til 817.000 kroner, hvilket ledelsen betegner som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 5,0 mio. kroner.

Norr A/S

Modevirksomhedens bruttofortjeneste falder fra 3,1 mio. til 1,5 mio. kroner, mens årets resultat går fra 591.000 til 478.000. Det betegnes som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 1,5 mio. kroner.

Norr Retail A/S

Datterselskabet til ovenstående øger bruttofortjenesten fra 4,6 mio. til 5,3 mio. kroner, mens årets resultat stiger fra 113.000 til 777.000 kroner, hvilket ledelsen betegner som tilfredsstillende.  

Egenkapitalen udgør 868.000 kroner.

State of Wow ApS

Bruttofortjenesten falder fra 10,3 mio. til 4,5 mio. i 2022. Årets resultat for specialisterne i hovedbeklædning og accessories falder fra 4,6 mio. til 419.000.

Egenkapitalen udgør 10,4 mio. kroner.

Klitmøller Collective ApS

Den ansvarlige modevirksomhed med dybe rødder i havet omkring Klitmøller realiserer en bruttofortjeneste på 5,4 mio. kroner og et årsresultat på 1,2 mio. kroner. Begge dele er på samme niveau som i 2021.

Egenkapitalen udgør 3,6 mio. kroner.

Nature Footwear A/S

Skovirksomheden fra Tønder leverer i 2022 en bruttofortjeneste på 2,4 mio. mod 3,7 mio. kroner året før. Driftsresultatet er negativt, og årets resultat ender på -265.000 mod et plus på 779.000 kroner i 2021.

Egenkapitalen udgør 2,9 mio. kroner.

Atelier 2000 Uniforms-Skrædderi A/S

Uniformsproducenten fra Sønderbog øger bruttofortjenesten fra 12,3 mio. 17,8 mio. kroner i 2022/23. Trods stigende personaleomkostninger bliver årets resultat mere end fordoblet og går fra 3,1 mio. til 6,5 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 12,0 mio. kroner.

Opdateret 8. maj 2023

NN07 ApS

Herretøjsvirksomheden oplyser, at omsætningen i 2022 steg 18 procent, og at der er tale om en rekordhøj omsætning. Bruttofortjenesten steg fra 50,0 til 53,6 mio. kroner, mens årets resultat faldt fra 25,0 til 23,1 mio. kroner.

Året har budt på vækst på alle markeder, og især det amerikanske marked viser flotte vækstrater, og brandet har øget kendskabsgrad og momentum, bl.a. takket være retail-partnerskabe med ikoniske department stores som Bloomingdales, Saks og Nordstrom, samt en fokuseret indsats i New York.

”2022 var et historisk godt år for NN.07. Det fantastiske NN.07-team har sammen med vores partnere og kunder leveret rekordomsætning endnu engang. I løbet af året har vi fortsat med at investere kraftigt i vores kunder, digitalisering og oprustning af teamet. På trods af disse væsentlige investeringer og de udfordringer hele branchen oplevede i 2022, så leverer vi tilmed en forbedring i bruttofortjenesten. Det kan vi alle være stolte af,” siger CEO, Anders Rahr.

Året har også budt på væsentlige skridt for at reducere miljøpåvirkningen og sikre ordentlige forhold i hele forsyningskæden, og NN07 fortæller, at dette er blevet positivt modtaget.

I de kommende år forventer NN07 at øge væksten og ekspandere på både de skandinaviske markeder og internationalt, bl.a. gennem den nyåbnede pop up-butik i Seoul.

"Vi har de seneste år leveret på vores vækstplan, og når vi kigger fremad, så forventer vi også fortsat vækst i 2023 på trods af de nuværende markedsvilkår. Vi viger ikke fra vores stærke værdier og passion for at designe kompromisløse produkter, hvilket vores kvalitetsbevidste forhandlere og forbruger sætter pris på,” siger Anders Rahr.

Egenkapitalen udgør 133,3 mio. kroner.

State of North ApS (ARKK Copenhagen)

Selskabet bag sneaker-brandet ARKK Copenhagen leverer sit hidtil bedste resultat. 2022 bød på en 35 procents stigning i bruttofortjenesten, som udgjorde 16,5 mio. kroner, mens årets resultat landede på 5,3 mio. kroner, hvilket er 1 mio. mere end det foregående år.

Sneaker-virksomheden har brugt året på at optimere forretningen, og det bærer frugt.

”Der er ikke en omkostningspost der ikke er kigget på, ikke et produkt vi ikke har drøftet berettigelsen af, ikke en proces vi ikke har genovervejet de sidste 2-3 år. Samtidig har vi lavet en meget konkret distributionsstrategi for ARKK efter vi tilbagekøbte brandet fra samtlige agenter og distributører under Corona. Den distributionsstrategi er vi gang med at rulle ud nu og med stor succes,” siger CEO og medstifter Thomas Refdahl, som samtidig retter en stor tak til medarbejderne.

Den anden stifter Kasper Høj Rasmussen kan fortælle, at man i løbet af året har investeret massivt i udviklingen af nye produkter med fokus på unikke tekniske detaljer.

”Det har været vigtigt for os at benytte Corona til ikke kun at optimere vores forretning, men også udvikle os på produktsiden i en sådan grad at vi bliver frontrunners indenfor vores kategori, og det kommer vores kunder til at se ske slut 2023 og i 2024,” siger han.

Men også ARKK Copenhagen mærker de vibrationer, der rammer markederne. Opbremsningen i forbruget og de store investeringer kommer til at få effekt på bundlinjen.

”Vi ser mange store online-platforme have det rigtig hårdt lige nu og vi har for få måneder siden fået besked om at en af vores store kunder i DACH (Tyskland, Østrig og Schweiz, red.) og Benelux lukker alle deres 90 butikker ned. Det er super ærgerligt og mange penge man som brand ser forsvinde her, men ganske som med Corona mener vi at kriser skal benyttes som benzin til forandringsmotoren. Hvis man tør og vil, er mulighederne i krisetider klart større end når markedet går opad. Det kan koste på indtjeningen i en periode men vil udmønte i succes og vækst på den lange bane,” siger Thomas Refdahl, som fortæller at ARKK i dag står med dobbelt så mange kunder som for et år siden.

Egenkapitalen udgør 24,2 mio. kroner           

PWT Group

Herretøjskoncernen med base i Aalborg kom ud af 2022 med en omsætning på 794 mio. kroner mod 668 mio. året før. Årets resultat faldt fra 126 mio. til 115 mio. kroner

”Vi har oplevet en stærk præstation inden for alle områder af vores distribution, og dette er et bevis på det hårde arbejde og den dedikation, som vores teams har ydet over hele virksomheden. Generelt er vi stolte af vores præstation i 2022. Vi vil fortsætte med at prioritere vores kunder højt hver eneste dag, optimere vores produkter og hele tiden forsøge at gøre det lidt bedre end i går”, siger CEO Ole Koch Hansen.

Han kan også fortælle, at den intensiverede digitale tilstedeværelse har smittet positivt af på udviklingen, og at man fortsat vil investere heri.

Også PWT Group mærker effekten af de udfordrede markedsforhold med faldende forbrug.

”Når det kommer til outlook for 2023, kan vi ikke ignorere de makroøkonomiske udfordringer, der dukker op. Selvom vi er sikre på vores evne til at håndtere disse udfordringer, er vi også opmærksomme på, at de kan påvirke vores forretning på forskellige måder. Derfor forbliver vi fokuserede på at opretholde vores agilitet og tillpasningsevne, så vi hurtigt kan reagere på ændringer i markedet,” siger Ole Koch Hansen.

Egenkapitalen udgør 273 mio. kroner.

Pilgrim A/S

Smykkevirksomheden øgede i 2021/22 omsætningen til 250 mio. kroner mod 169 mio. året forinden. Årets resultat ender på 6,6 mio. kroner mod 9,9 mio. kroner året forinden.

Den positive udvikling i omsætningen lever op til forventningerne og gælder alle salgskanaler og fokusmarkeder.

Pilgrim har investeret i både digitale løsninger, medarbejdere og opgradering af de fysiske butikker, ligesom man har åbnet endnu en butik i København.

”Det seneste års udfordringer i markedet ændrer ikke ved vores grundlæggende opfattelse af forretningspotentialet. Tværtimod har de nærmere styrket vores opfattelse af, at vi har en rigtig god position på vores fokusmarkeder. Vi har fortsat fokus på vores vækststrategi og investerer derfor yderligere i at styrke Pilgrim brandet. Vi har ligeledes valgt at påbegynde en retailekspansion i Sverige, hvor vi i indeværende år åbner to butikker,” siger selskabets CFO Søren Christensen.

Han erkender, at de aktuelle markedsforhold gør det svært at spå om udviklingen, men har ser dog positivt på Pilgrims fremtid.

”Der er ingen tvivl om, at det kommende år også bliver udfordrende og vil blive præget af fortsat høj inflation og geopolitisk ustabilitet. Den markedsuro gør det svært at tegne et præcist billede af forventningerne til resultatet i indeværende år. Men vi tror fast på, at den gode udvikling, vi er midt i, og at de langsigtede investeringer, vi har foretaget i drift og i vores brand, vil sikre os et positivt resultat og en omsætning i niveauet 250 millioner DKK for 2023,” siger han. 

Egenkapitalen udgør 19,9 mio. kroner.

Atc Footwear A/S

Selskabet bag blandt aandet Angulus øgede omsætning fra 82,6 til 89,5 mio. kroner i 2022, mens og trods en faldende bruttofortjeneste, fra 23,8 til 19,2 mio. kroner, steget årets resultat med 1,5 mio. til 9,7 mio. kroner. Dette anses for tilfredsstillende.

Ledelsen bemærker at ”årets resultat i regnskabsåret er påvirket af gevinst ved salg af anparterne i datterselskabet Lloyd Copenhagen ApS på t.kr. 2.653.”

Man forventer en fortsat positiv udvikling for indeværende år.

Egenkapitalen udgør 36,4 mio., kroner

Trademark Textiles A/S

Private label-virksomheden fra Kolding øger bruttofortjenesten fra 49,6 mio. til 62,0 mio. kroner i 2022, mens årets resultat stiger fra 19,7 mio. til 24,1 mio. kroner. Ledelsen anser dette som tilfredsstillende, og beretter om udvikling:

”Selskabet har realiseret et bedre resultat end året, hvilket betragtes som meget tilfredsstillende i forhold til forventningerne. Dette som følge af flere af hinanden uafhængige omstændigheder, der hver især har haft afgørende indflydelse på resultatet. Året har i mindre grad end forventet været præget af eftervirkningerne af Covid-19 pandemien. Der udtrykkes fra kunderne en generel usikkerhed omkring forventningerne til det kommende år grundet inflation og rentestigninger og en deraf generel forventet afmatning i forbruget.”

Egenkapitalen udgør 63,3 mio. kroner.         

Orloff Erhverv A/S

Totalleverandøren inden for erhvervsbeklædning leverer en bruttofortjeneste på 39,4 mio. kroner, hvilket er på niveau med det foregående år. Årets resultat falder fra 6,0 til 2,9 mio. kroner, og om årets udvikling skriver ledelsen:

”Året var præget af omkostninger og ressourceanvendelse til udvikling og test af Orloff’s kommende ”State of the art” web-løsning for alle kunder, små som store; samt den interne udvikling af tilsvarende unikke logistikprocesser og -procedurer. Årets resultat betegnes, med ovenstående in mente, som tilfredsstillende.”

I 2023 forventer Orloff intensivere fokus på datahåndtering og nye digitale initiativer, hvilket vil medføre øget sporbarhed, bedre risikohåndtering og en øget automatisering.

Egenkapitalen udgør 30,2 mio. kroner.

Garment Project ApS

Modevirksomheden fra København oplevede i 2022 en tilbagegang i bruttofortjenesten fra 5,8 mio. til 3,3 mio. kroner. Årets resultat faldt fra 1,9 mio. til -977.000 kroner i et år, hvor personaleomkostningerne steg, i takt med at man gik fra fem til otte ansatte.

Egenkapitalen udgør 3,7 mio. kroner.  

Massimo Copenhagen ApS

Virksomheden, der specialiserer sig i løse tæpper, leverer i 2022 en bruttofortjeneste på 11,5 mio. kroner, hvilket er i par med året forinden. Årets resultat er også på samme niveau som året før og lander på 6,8 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 6,9 mio. kroner.

Ke Fibertec Væveri A/S

Den tekniske tekstilvirksomheds bruttofortjeneste faldt i 2022 fra 2,9 mio. til 2,7 mio. kroner, mens årets resultat faldt fra 2,1 mio. til 1,8 mio. kroner. Ledelsen kalder udviklingen som forventet og tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 8,3 mio. kroner.

A/S Vest-Tex

Garn- og tekstilleverandøren fra Nordjylland måtte se bruttofortjenesten falde fra 53,4 mio. til 41,0 mio.m kroner i 2022, mens årets resultat landede på 19,3 mio. kroner mod 29,9 mio. året forinden.

”Virksomhedens ledelse anser årets resultat for tilfredsstillende og lever op til årets forventninger, som foreskrevet i ledelsesberetningen i årsrapporten for 2021. Årets resultat har bl.a. været positivt påvirket af virksomhedens vækststrategi, strategiske partnerskaber og ekspansion i udlandet. Virksomheden har i 2022 fortsat konsolideringen af virksomheden og har med tidligere investeringer i nye lagerfaciliteter fortsat optimeringen af intern og ekstern logistik og sikret en kontinuerlig høj leveringssikkerhed for virksomhedens kunder. Som led i virksomhedens vækststrategi har der i 2022, og i lighed med 2021, været investeret betydeligt i organisationsudvikling samt optimering af IT- og salgsværktøjer. Med de positive takter i 2022 forventer ledelsen, at virksomheden er godt rustet til at fortsætte vækststrategien og konsolidere virksomheden yderligere de næste år,” skriver ledelsen om årets udvikling og forventer et resultat på 10-15 mio. kroner i indeværende regnskabsår.

Egenkapitalen udgør 52,5 mio. kroner.

Opdateret 26. april 2023

Brands4kids A/S

Omsætningen er steget 15 procent i 2022, oplyser børnetøjskoncernen, der ikke opgiver omsætningens størrelse. Bruttofortjenesten udgør 82,2 mio. mod 78,6 mio. kroner året forinden, mens årets resultat går fra 27,0 mio. til 28,2 mio. kroner.

Adm. direktør Erik Andreæ ser tilbage på et år med store eksterne udfordringer, og glæder sig over, at man har opnået vækst på fokusmarkederne og har været i stand til at sikre en stabil indtjening, selvom både logistik og valutakurser har givet hovedbrud.

 ”Vores personale har kæmpet helt vildt og har sikret, at vi er kommet flot igennem med leveringerne til vores kunder – der er virkelig arbejdet hårdt for at holde fokus på det vigtigste, nemlig at vi har fået vores efterårsvarer hjem til tiden, og det har ikke været en nem opgave at håndtere”, fortæller Erik Andreæ og fortsætter ”Vi har set transporttider på op til 90 dage og priser som er 800% højere end for 1 år siden. Det har været ekstreme forhold vi har arbejdet imod, men vores personale har trukket i arbejdstøjet og givet den alt det de kunne – det har været så vildt at se den kampgejst der har været og så endda oven på 2 år med Corona-udfordringer,” siger han i en pressemeddelelse.

Panderynkerne fortsætter ind i 2023, og Erik Andreæ forventer ikke vækstrater som lige efter covid-19. Kunderne er udfordret af store varelagre og tilbageholdende forbrugere:

”Vi forventer at 2023 bliver et år med tilbagegang på vores primære markeder og dermed et lavere niveau end 2022, som, set i bagspejlet, har været en næsten ”for flot udgang” på en pandemi, som lukkede hele verden ned kortvarigt. Vi ser ind i et 2023 med fokus på konsolidering og tilpasninger, så vi står klar til de år hvor uroen har lagt sig,” siger han.

Egenkapitalen udgør 68,4 mio. kroner.

MAT ApS

Børnetøjsvirksomheden øger bruttofortjenesten fra 12,4 mio. til 15,5 mio. kroner i 2022. Årets resultat stiger fra 5,2 mio. til 7,9 mio. kroner, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 17,7 mio. kroner.

Becksöndergaard ApS

Accessories-virksomheden øger bruttofortjenesten fra 12,1 mio. til 13,9 mio. kroner i 2022. Årets resultat stiger fra -2,9 mio. til -1,2 mio. kroner. Året har været begivenhedsrigt, da den svenske kaptialfond Valedo, som siden 2013 havde været majoritetsejer, ville ud af investeringen. Derfor overtog de to oprindelige stiftere Lis Beck og Anna Søndergaard sammen med en investorgruppe, der tæller der bl.a. tæller bestyrelsesformand Danny Feltmann og selskabet adm. direktør Nanna Cotta-Schønberg.

Som følge af den store omstrukturering er regnskabet resultatet for 2022 påvirket af konsulentomkostninger forbundet med årets omstrukturering.

Egenkapitalen udgør 8,4 mio. kroner.

Outfit International

Jagtspecialisterne, der står bag de to brands Härkila og Seeland, kommer ud af 2022 med en bruttofortjeneste 81,2 mio. kroner mod 68,1 mio. året forinden. Årets resultat lyder på 21,3 mio. mod 22,5 mio. kroner i 2021.

Ledelsen beretter således om årets gang:

”Selskabet har fortsat i 2022 oplevet vækst på alle markeder, som et resultat af den langsigtede plan der blev lagt i 2019. På trods af nedlukning af Rusland som marked på grund af krigen i Ukraine, samt stigende usikkerhed omkring inflation og energikrise i Europa, har vi fastholdt vores strategi og oplevet øget omsætning og forbedret indtjening som resultat, hvilket ledelsen finder tilfredsstillende. Selskabet har ikke haft aktivitet i Rusland i 2022, og vores 100% ejede datterselskab er under afvikling. Således er der ikke længere personale tilknyttet selskabet, og selskabet er under likvidation.”

I indeværende år forventer man et resultat før finansielle poster på 20-30 mio. kroner og en positiv udvikling i omsætning og indtjening.

”Selskabets varer er for hovedpartens vedkommende placeret i den prismæssigt høje ende af markedet, og derfor er der en vis usikkerhed relateret til den generelle forbrugertillid. Vi har lanceret en række strategiske tiltag, som binder forbrugeren tættere på os som virksomhed, og i samarbejde med nuværende forhandlere, forventer vi også i 2023 at kunne øge vores markedsandel i eksisterende markeder,” skriver ledelsen i tillæg hertil.

Egenkapitalen udgør 112,6 mio. kroner.

Select Sport A/S

Sportsvirksomheden, der er leverandør af håndbolde, fodbolde og sportsudstyr til både bredde og elite, øger bruttofortjenesten fra 59,8 mio. til 67,6 mio. kroner i 2022. Årets resultat stiger fra 18,8 mio. til 25,2 mio. kroner, hvilket lever op til forventningerne om et overskud mellem 24 og 29 mio.

”Selskabet forventer et positivt resultat før skat i niveauet 26,0 til 31,0 m. DKK for det kommende år. Selskabet forventer at fastholde den positive udvikling grundet stabil forsynings- og leveringsevne. Yderligere forventes nye kunder genereret i 2022 at kunne fastholdes med deraf afledt positiv salgsudvikling,” lyder det om indeværende regnskabsår.

Egenkapitalen udgør 101,3 mio. kroner.

Dilling A/S

Bruttoresultatet for 2022 udgør 149,2 mio. kroner mod 103,7 mio. året forinden. Den familieejede virksomhed, som specialiserer sig i tøj og undertøj i økologisk uld og bomuld, øger årets resultat fra 36,5 mio. til 53,5 mio. kroner, hvilket anses som tilfredsstillende. Siden 2019 har Dilling tredoblet bruttoresultatet og mere end tredoblet resultatet.

”Det har været det vildeste år i den tid, jeg har været i virksomheden, særligt med alt det, man ikke ser,” siger adm. direktør Morten Dilling til Detailwatch, hvor han bl.a. fortæller om opsætning til robotstyret lager, flytning af administrationen og opstart af en ny fabrik i Ukraine.

Dilling henter 80 procent af omsætningen på eksportmarkederne, uden wholesale-forretning vel at mærke. Alt sælges online, og her spiller de store online-platforme som Amazon en vigtig rolle.

Morten Dilling fortæller også, at han trods opkøbsinteresse ikke har i sinde at forlade den succesrige virksomhed.

”Jeg er ikke i det her for at blive rig. Jeg er her for at passe på den her virksomhed, som jeg er fjerde generation i, og som har været i gang siden 1916. Så længe, jeg har den energi og motivation, og jeg har fantastiske kollegaer herude, er det ikke det, jeg render rundt og tænker på,” siger han til Detailwatch.   

Egenkapitalen udgør 134,1 mio. kroner.

Eto Garments ApS

Specialisten i kompressionsbandager leverer en bruttofortjeneste på 5,4 mio. kroner mod 6,1 mio. i 2021. Årets resultat udgør i 2022 19.000 kroner mod 237.000 kroner året forinden.

Egenkapitalen udgør 1,7 mio. kroner.

In Front ApS

Dametøjsvirksomheden fra Ikast realiserer en bruttofortjeneste på 5,2 mio. kroner, hvilket er 0,5 mio. lavere end det foregående år.

Årets resultat falder fra 2,1 mio. til 1,5 mio. kroner. Ledelsen anser dette som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 4,6 mio. kroner.

Coster Copenhagen A/S

Modevirksomheden fra Humlebæk, som udover Danmark er repræsenteret i 14 lande i Europa samt Australien, Canada og Hong Kong, kommer ud af 2022 med en bruttofortjeneste på 14,8 mio. kroner mod 16,5 mio. året forinden. Årets resultat udgør 769.000 kroner mod 2,5 mio. året forinden. Ledelsen betegner dette som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 6,5 mio. kroner.

Message A/S

Modevirksomheden med de to brands mbyM og Global Funk, en række retail-butikker og online-salg kommer ud af 2022 med en stigende omsætning. Det er særligt virksomhedens egne butikker i Danmark og Norge, der har trukket væksten, mens online-kanalerne er stagneret.

”Bruttofortjenesten er faldet fra 90,7 til 77,3 mio. kroner i 2022. De globale udfordringer på fragtmarkedet har medført fortsat væsentligt forhøjede fragtrater, som har påvirket resultatet negativt. Samtidig har en stigende USD og faldende NOK givet en lavere indtjening sammenholdt med tidligere år,” beretter ledelsen.

Derfor lander årets resultat på 2,3 mio. kroner mod 20,5 mio. året før.

Om årets udvikling skriver ledelsen desuden:

”På bagkant af et stærkt resultat i 2021 blev markedet i begyndelsen af 2022 ramt af en alvorlig nedtur, der medførte tilbagegang i omsætning i foråret og de tidlige sommermåneder. Senere på året medførte dette store lagerbeholdninger i branchen generelt og dermed en øget kampagneaktivitet. Konsekvensen heraf var en stærkt faldende dækningsgrad henover årets sidste måneder, hvilket medførte, at koncernen har realiseret et resultat under niveauet for de oprindelige forventninger til regnskabsåret.”

For 2023 forventer man at kunne forbedre EBITDA, som i 2022 udgjorde 9,6 mio. kroner, med op til 5,0 mio.

Egenkapitalen udgør 42,6 mio. kroner.

I Say A/S

Dametøjsvirksomheden melder om en 14 procents omsætningsstigning, men må alligevel se bruttofortjenesten falde fra 19,9 mio. til 17,0 mio. kroner i 2022.

Faldet i bruttofortjenesten skyldes dels stigning i råvarepriser, fragtprisstigninger og faldende valutakurser på eksportmarkederne, oplyser ledelsen.

Årets resultat udgør 6,0 mio. kroner mod 9,9 mio. året før. Ledelsen betegner dette som tilfredsstillende.

Opdateret 19. april 2023

Skall Studio ApS

Modevirksomheden øger bruttofortjenesten til 11,3 mio. kroner i 2022. Det foregående år udgjorde den 10,7 mio. kroner.

Årets resultat falder fra 3,2 mio. kroner til 840.000, hvilket ledelsen betegner som i tråd med forventningerne. Årets har blandt andet budt på omfattende investeringer i organisationen, der er vokset fra 13 til 21 medarbejdere.

Egenkapitalen udgør 9,7 mio. kroner.

Apof ApS

Modevirksomheden øger sin bruttofortjeneste fra 1,5 til 2,2 mio. kroner i 2022. Årets resultat falder fra 766.000 til 536.000 kroner.

Egenkapitalen udgør 993.000

Sandgaard A/S

Modevirksomheden fra Ikast, der står bag Gozzip, Studio og Sandgaard Essentials, øger bruttofortjenesten fra 11,3 mio. til 12,9 mio. kroner i 2022, hvor årets resultat falder til 3,1 mio. mod 3,5 mio. kroner året forinden. Ledelsen erklærer sig tilfreds med resultatet.

Egenkapitalen udgør 8,2 mio. kroner.

H2O Sportswear A/S

Bruttofortjenesten stiger fra 13,2 mio. til 14,4 mio. kroner i 2022. Årets resultat udgør 5,2 mio. kroner mod 5,1 mio. året forinden, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

Sport-lifestyle brandet har haft succes med at placere sig i netop krydsfeltet mellem sport og livsstil, hvor man for år tilbage så et stort skifte i trends, der betød mere sportsinspireret påklædning i dagligdagen fortæller direktør Christian Trads til Detailwatch.

I 2019 startede man samarbejdet med designeren Julie Fagerholt, hvilket resulterede i brandet H2O Fagerholt, som fra årsskiftet blev udskilt i sin egen forretningsenhed, mens H2O Sportswear fortsætter særskilt med fokus på sportstøjet. Christian Trads har store forventninger til udviklingen for H2O Fagerholt:

”Det har en langt større internationalt rækkevidde, hvilket også var planlagt fra start. Vi er kommet igennem i Asien med Sydkorea i år, vi er kommet igennem i USA, og så er Tyskland vokset markant i de seneste to sæsoner og har fået godt fat. I forhold til Danmark er det markeder, som kan være med til at flytte os et helt andet sted hen, hvis de for alvor får fart på,” siger han til Detailwatch.

Egenkapitalen udgør 16,6 mio. kroner.

Isabella A/S

Specialisterne i fortelte og campingudstyr leverer en bruttofortjeneste på 80,1 mio. kroner i 2022 mod 81,3 mio. året før. Årets resultat stiger fra 42,7 mio. til 43,4 mio. kroner.

Ledelsen anser årets resultat for særdeles tilfredsstillende og på grund af højere efterspørgsel over det forventede. For 2023 forventer man et resultat efter skat mellem 20 og 28 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 246,3 mio. kroner.

Kvadrat A/S

Tekstilvirksomheden med hovedsæde i Ebeltoft øgede omsætningen til 1,9 mia. kroner mod 1,6 mia. året forinden.

Året har budt på store investeringer i bl.a. et nyt logistikcenter ved Prag, tre selskaber inden for cirkulære løsninger og et øget fokus på USA, hvor man vil accelerere salget. Det sætter også spor på bundlinjen, hvor årets resultat falder fra 27,2 mio. til 16,6 mio. kroner, hvilket ledelsen kalder tilfredsstillende.

2023 er startet godt for Kvadrat, og ledelsen forventer, at der bliver tale om et rekordregnskab.

”De seneste år med bl.a. pandemien har vist os, at det kan være svært at forudse, hvad der ligger forude. Og der er lige nu en vis usikkerhed i verden. Men hvis vi ikke får en bankkrise, eller der sker andet uventet globalt, kan 2023 godt ende med at blive et rekordår for os,” siger adm. direktør Anders Byriel til Finans.

Egenkapitalen udgør 411,6 mio. kroner.

Jyden Workwear A/S

Arbejdstøjsvirksomheden fra Aalborg leverer en bruttofortjeneste på 1,1 mio. kroner i 2022 mod 2,5 mio. kroner året forinden. Årets resultat falder fra 1,4 mio. til 133.000 kroner.

Egenkapitalen udgør 8,7 mio. kroner.

Gardenia Shoe A/S

Skovirksomhedens bruttofortjeneste falder fra 3,6 mio. til 924.000 kroner i 2022. Årets resultat udgør 1,3 mio. kroner mod 7,9 mio. året forinden. Ledelsen betegner det som tilfredsstillende.  

Egenkapitalen udgør 9,0 mio. kroner.

Herskind ApS

Modevirksomheden øger bruttofortjenesten fra 1,4 mio. til 3,6 mio. kroner. Årets resultat går fra -1,7 mio. kroner til 104.000 kroner i plus, hvilket betegnes som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør -4,0 mio. kroner. Ledelsen forventer, at egenkapitalen reetableres via positive resultater, kapitalindskud i de kommende år samt konvertering af eksisterende ansvarlige lån.

And Bording ApS

Modevirksomheden bag A-VIEW realiserer en bruttofortjeneste på 3,0 mio. kroner mod 5,3 mio. året forinden, mens årets resultat for 2022 går fra 1,3 mio. til -443.000 kroner. Om den udvikling beretter ledelsen:

”Selskabet har i løbet af 2022 realiseret overskydende varer fra Corona perioden, hvilket har haft en væsentlig negativ påvirkning. Der har desuden været foretaget en række strukturelle forandringer, som har medført engangsomkostninger. Ledelsen anser ikke resultatet som tilfredsstillende, men har som følge af nævnte tiltag en bestyrket forventning om et positivt resultat for 2023.”

Egenkapitalen udgør 2,3 mio. kroner.

Borch Textile Group A/S

Arbejdstøjsvirksomheden kunne i 2022 fejre 50-års jubilæum. I jubilæumsåret udgjorde bruttofortjenesten 16,8 mio. mod 18,3 mio. kroner i 2021.

Årets resultat faldt fra 8,3 mio. til 6,2 mio. kroner.

”Selskabet har i regnskabsåret fokuseret på gennemførelse af koncernens strategi. Koncernen har fortsat fokuseret på udviklingen af bæredygtige produkter og har herudover investeret i IT infrastruktur der skal understøtte koncernens fortsatte digitalisering af processer og samhandel med kunder og leverandører,” skriver ledelsen i sin beretning.

Egenkapitalen udgør 24,2 mio. kroner.

Axelsen & Sön A/S

Lædervarevirksomheden fra Skjern kommer ud af 2022 med en bruttofortjeneste på 5,2 mio. kroner mod 5,3 mio. året før. Årets resultat udgør 564.000 mod 799.000 året forinden, og ledelsen betegner dette som tilfredsstillende.

”Årets resultat er præget af den globale udfordring på verdensmarkedet i forhold til råvareprisstigninger og fragtpriser samt krigen i Ukraine. Endvidere har forøgede omkostninger til energikrisen også præget resultatet. Igennem 2022 er der stadig arbejdet målrettet på en styrkelse af kundekredsen, nye internationale samarbejdsrelationer og en markant styrkelse på eksport. Disse parametre forventes af afspejle sig positivt på kommende regnskabsår,” skriver ledelsen i sin beretning.

Egenkapitalen er -5,1 mio. kroner.

Noorsøm Group ApS

Den Boozt-ejede virksomhed, der bl.a. står bag Rosemunde og Enkel Studio, går fra en bruttofortjeneste på 49,5 mio. til 37,1 mio. kroner i 2022, mens årets resultat udgør 15,6 mio. kroner mod 29,4 mio. året forinden. Ledelsen betegner dette som tilfredsstillende.

I ledelsesberetningen kan man læse, at man i det forgangne år har gearet virksomheden til at være et brand-hub med adskillige brands i porteføljen, hvilket også er årsag til navneskiftet i løbet af året.

Egenkapitalen udgør 44,4 mio. kroner.

Tif & Tiffy Denmark ApS

Hammerum-virksomheden øger bruttofortjenesten fra 3,5 mio. til 4,2 mio. kroner, mens årets resultat i 2022 udgør 1,1 mio. kroner mod 639.000 kroner året forinden.

Egenkapitalen udgør 81.000 kroner.

Rhanders ApS

Handskemagerne fra Kronjylland øger bruttofortjenesten til 6,4 mio. kroner i 2022, hvilket er 1,6 mio. kroner højere end det foregående år. Det sker efter et år med omsætningsfremgang, særligt anført af egne retail butikker, som ledelsen skriver i sin beretning.

Årets resultat falder fra 315.000 til 16.000 kroner, hvilket skal ses i lyset af et 2022, der bød på store investeringer i bl.a. større lokaler, nyt website, butiksåbning og en generel styrkelse af det nye Rhanders-brand, kan man læse i beretningen. Derfor er ledelsen også tilfreds med udviklingen.

Egenkapitalen udgør 1,7 mio. kroner.

Shoebox A/S

Skovirksomheden fra Odder øger bruttofortjenesten fra 4,6mio. til 5,4 mio. kroner i 2022. Årets resultat udgør 1,1 mio. kroner mod 1,2 mio. kroner året før, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 8,8 mio. kroner.

Committee Xxiv ApS

Modevirksomhden bag Pieszak, Ivy Copenhagen og Tomorrow Denim realiserer en bruttofortjeneste på 13,7 mio. kroner i 2022 mod 15,5 mio. året forinden, mens årets resultat falder fra 8,5 mio. til 5,2 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 17,6 mio. kroner.

Trendhim ApS

Virksomheden, som specialiserer sig i smykker og accessories til mænd, øger bruttofortjenesten fra 82,9 mio. til 85,1 mio. kroner i 2022. Årets resultat udgør 30,8 mio. kroner mod 35,7 mio. kroner året forinden.

Året bød på fortsatte investeringer i den fortsatte vækst, og ledelsen er tilfreds med udviklingen.

“Vi har haft en vild og voldsom global ekspansion hen over de sidste +5 år, som har resulteret i flotte resultater i en periode, hvor e-handel vandt kraftigt frem i alle markeder (under corona). Vores 2022 skal ses som et stabilt år til konsolidering, hvor vi har fundet vores leje i de forskellige markeder efter nogle kaotiske år,” siger Bjørn Seaton, Marketing Manager hos Trendhim i et interview med TØJ

For 2023 forventer man en omsætningsvækst på 0-5 % og et EBITDA på 25-40 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 50,5 mio. kroner.  

Marcus Europe A/S

Herretøjskæden fra Randers realiserer en bruttofortjeneste på -808.000 mod 6,0 mio. året forinden. Årets resultat går fra -685.000 til -10,6 mio. kroner i 2022. Om udviklingen skriver ledelsen:

Hele situationen omkring covid‐19, ikke kun i Danmark, men på verdensplan, har blandt andet medført handelsmæssige forsinkelser på leverancer fra producenter, hvilket årets resultat har båret tydelig præg af. Endvidere er årets resultat påvirket af voldsomme fragtrater, den stigende dollarkurs samt ændret kundereaktionsmønster som følge af afledt effekt af krigen i Ukraine.

Effekten af tidligere års igangsatte tiltag, er således fortsat ikke slået resultatmæssigt igennem, hvormed ledelsen har følt sig nødsaget til at udarbejde en dybdegående analyse, af de platforme som selskabet har rettet sine primære salgskanaler mod. Dette har medført væsentlige ændringer i forhold til den fremtidige salgsstrategi, hvormed der igen er positive forventninger til fremtidige resultater allerede for kommende regnskabsår”

Egenkapitalen udgør 20,9 mio. kroner.

E ApS

Herning-virksomheden øger bruttofortjenesten fra 3,0 til 3,8 mio. kroner i 2022. Årets resultat stiger fra 783.000 til 1,2 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 6,2 mio. kroner.

Andersen-Andersen ApS

Strikspecialisterne øger bruttofortjenesten fra 5,6 mio. til 10,9 mio. kroner i 2022, mens årets resultat stiger fra 367.000 til 3,8 mio. kroner, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 5,9 mio. kroner.

Izabel Camille ApS

Smykkevirksomheden fra Hillerød realiserer en bruttofortjeneste på 7,0 mio. kroner i 2022 mod 7,4 mio. året forinden. Årets resultat udgør 503.000 kroner mod 2,1 mio. det foregående år.

Egenkapitalen udgør 3,6 mio. kroner.

Sika Footwear A/S

Specialisterne i arbejdssko øger bruttofortjenesten fra 63,9 mio. til 66,7 mio. kroner i 2022. Årets resultat stiger fra 18,3 mio. til 19,1 mio. kroner, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

” Året 2022 viste sig ligesom tidligere år at blive meget udfordrende med fortsat stigende kostpriser og meget høje fragtpriser, hvorefter aktivitetsniveauet bremsede op efter sommer som resultat af kraftigt stigende renteniveau. Omsætningen udviklede sig derfor ikke helt som forventet. Rettidig omkostningsstyring betød dog at året endte en smule bedre end budgetteret. I 2023 forventes et overskud i omegnen af 10-15 mio. kr. Intervallet tager højde for den usikkerhed der eksisterer i forbindelse med Ruslands indtrængen i Ukraine samt den generelle usikkerhed omkring den globale opbremsning i verdensøkonomien,” skriver ledelsen i sin beretning.

Egenkapitalen udgør 79,7 mio. kroner.

Fub ApS

Børnetøjsvirksomheden øger bruttofortjenesten fra 5,8 mio. til 7,1 mio. kroner i 2022. årets resultat stiger fra 2,3 mio. til 2,9 mio. kroner. Det er i overensstemmelse med ledelsens forventninger.

Egenkapitalen udgør 6,6 mio. kroner.  

Langkilde & Søn A/S

Den familieejede flagvirksomhed realiserer en bruttofortjeneste på 5,9 mio. kroner mod 6,2 mio. året forinden. Årets resultat falder fra 2,0 mio. til 1,6 mio. kroner, hvilket ledelsen kalder tilfredsstillende og et væsentligt større overskud end budgetteret.

Egenkapitalen udgør 3,5 mio. kroner.  

Opdateret 30. marts 2023

B. Struve. Garngården A/S

Virksomheden med speciale i sytilbehør levererede i 2022 nogenlunde i par med et foregåebnde år. Bruttofortjenesten udgør 4,2 mio. kroner mod 4,6 mio. året før, mens årets resultat stiger fra 463.000 til 679.000 kroner. En udvikling som forventet, skriver ledelsen.

Egenkapitalen udgør 4,0 mio. kroner

Bessie A/S

Dametøjsvirksomheden med base i Herlev øger bruttofortjenesten fra 1,9 til 2,2 mio. kroner, mens årets resultat udgør -1,1 mio. kroner mod -1,6 mio. året forinden.

” Omsætningen og omkostningerne har ændret sig i positiv retning. De igangsatte initiativer med reduktion af omkostningerne har haft en positiv effekt og forventes at få en yderligere effekt i det kommende finansår. Initiativerne har dog ikke resulteret i en tilfredsstillende indtjening endnu. Virksomheden arbejder stadig på at øge omsætningen og skabe balance i omkostningerne. De opdaterede budgetter for regnskabsårene 2022/23 - 2024/25 viser en positiv udvikling. Regnskabsåret 2022/23 viser et lille underskud, men det forventes, at de foranstaltninger, der træffes derefter, vil resultere i en tilfredsstillende indtjening,” skriver ledelsen i sin beretning.

Ledelsen forventer at øge omsætningen takket være

Egenkapitalen er negativ på -1,9 mio. kroner.

Opdateret 27. marts 2023

Saks Potts ApS

Modevirksomheden øger bruttofortjenesten fra 4,0 til 5,6 mio. kroner, mens årets resultat falder fra 338.000 til 208.000 kroner.

“Vi er meget tilfredse med vores 2022-resultat. Vi har vækstet toplinjen med knap 28 procent og fortsat investeret i vækstinitiativer, herunder især brand og internationalisering, samt ansat flere til teamet, som en del af yderligere professionalisering hos Saks Potts. Så vi er kommet godt fra start i 2023 og følger vækstkurven,” siger adm. direktør Josefine Laigaard til Fashion Forum

Egenkapitalen udgør 4,5 mio. kroner.

Mascot International A/S

Omsætningen for arbejdstøjsgiganten stiger 24 procent til 1,7 mia. kroner. Driftsresultatet øges fra 255 til 414 mio. kroner, mens årets resultat lander på 325 mio. kroner mod 199 mio. i 2021. Dermed har man i Mascot overgået de udmeldte forventninger forud for regnskabsåret 2022.

”Det ser fornuftigt ud. Forklaringen på, at vi trods høj inflation og andre udfordringer har kunnet holde fart i høj vækst, er nok, at vi i modsætning til andre ikke skar ned under coronatiden. I stedet holdt vi farten hele vejen, og dermed var vi rustet til tiden efter pandemien,” siger adm. direktør Michael Grosbøl til Finans, som også beretter, at Mascot har øget sin sponsortilstedeværelse i motorsport, hvor firmanavnet nu er at finde på Alfa Romeo-teamets biler.

Egenkapitalen udgør 1,3 mia. kroner

GripGrab ApS

Specialisterne I cykelbeklædning går fra 34,4 mio. kroner i bruttofortjeneste til 21,1 mio. kroner i 2022. Årets resultat udgør -7,1 mio. kroner mod 11,3 mio. kroner året forinden. Om årets udvikling skriver ledelsen:

”GripGrab ApS forventede en fortsat stigning i omsætningen sammenholdt med 2021. Regnskabsåret 2022 har været et vanskeligt år for GripGrab. Virksomheden havde en forventning om en vækst i omsætningen på +26%, men det var ikke muligt at opnå som følge af en kraftig opbremsning i efterspørgslen fra kunderne, som følge af en række globale begivenheder, herunder krigen i Ukraine, stigende inflation mv. Omsætningsvæksten endte med en tilbagegang på 6% i forhold til 2021. En væsentlig årsag til det utilfredsstillende resultat har været kombination af manglende omsætningsvækst sammen med en stigende udgift til lønninger, som følge af selskabets kraftige investering i organisationen i løbet af andet halvår af 2021. Som følge af den negative udvikling i selskabets resultatet i løbet af året, har selskabet tilpasset organisationen, hvilket har resulteret i afskedigelse af ca. 20% af medarbejderne.”

For 2023 forventer ledelsen en tilbagegang i omsætningen, men et forbedret resultat, som også går fra minus til plus.

Egenkapitalen udgør 21,5 mio. kroner.

Luxkids ApS

Børnetøjskoncernen fra Vejle øger bruttofortjenesten fra 31,0 mio. til 35,1 mio. kroner, mens årets resultat går fra 7,3 mio. til 7,9 mio. kroner i 2022. Ledelsen anser dette som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 27,3 mio. kroner.

Natex of Scandinavia A/S

Private label-virksomheden fra Odense går fra 1,8 mio. kroner i bruttofortjeneste til 8,8 mio. kroner i 2022, hvor årets resultat udgør 4,9 mio. kroner mod -4,7 mio. året forinden, hvilket ledelsen betegner som  tilfredsstillende.

Den positive udvikling i 2022 har styrket selskabets kapital- og likviditetssituation er blevet styrket. Derfor ser man også positivt på fremtiden.

” Budget for 2023 udviser et positivt resultat minimum på niveau med 2022. Budgetopfølgning for januar 2023 vises at selskabet følger budget. Selskabet har en aftale med pengeinstitut om kreditfaciliteter for regnskabsåret 2023 med en samlet kreditramme som kan dække selskabets behov for likviditet i regnskabsåret 2023. Baseret på selskabets nuværende udnyttelse af kreditrammen i pengeinstitut samt forventninger til resultat for 2023 i henhold til budget for 2023, vurderer ledelsen, at selskabets likviditetsbehov kan holdes inden for kreditrammen, således selskabet kan servicere sine forpligtelser i takt med de forfalder i regnskabsåret 2023,” skriver ledelsen i sin beretning med henvisning til de forudsætninger for fortsat drift, der er anført.

Selskabets egenkapital er ved udgangen af 2022 -2,6 mio. kroner efter flere år med underskud bl.a. som konsekvens af coronapandemien.

Roberto Jeans A/S

Herretøjsvirksomheden fra Næstved leverer en bruttofortjeneste på 3,6 mio. kroner mod 3,8 mio. i 2021. Årets resultat stiger fra 95.000 til 369.000 kroner.

Egenkapitalen udgør 15,9 mio. kroner.   

Workwear Group ApS

Selskabet, der står bag blandt andet Image Kompagniet og webshoppen Billig-arbejdstøj.dk, realiserede en bruttofortjeneste på 50,1 mio. mod 53,3 mio. kroner året forinden. Driftsresultatet går fra 11,4 mio. til -4,3 mio. kroner og årets resultat udgør -6,3 mio. kroner. Året forinden stod der 7,9 mio. kroner på bundlinjen, og selskabet havde for 2022 ventet et plus på 10 mio. kroner.

Ledelsen betegner dette som utilfredsstillende, og skriver i sin berening:

”Regnskabsåret har været præget af omkostninger til opbygning af Image Kompagniet ApS, hvor man først forventer positiv drift om 2-3 år. Som følge heraf har selskabet valgt af foretage nedskrivning af koncerngoodwill med 2,6 mio. kr. Samtidig er indtjeningen i DK Multi-Wear ApS faldet. Selskabet har i regnskabsåret øget aktivitetsniveauet i et ellers svært marked. Aktivitetsstigningen er dog sket på bekostning af marketingsbidraget, hvilket er årsagen til, at det forventede resultat i DK Multi-Wear ApS ikke har kunnet realiseres.”

Selskabet har i løbet af 2022 tilpasset omkostningerne til det faktiske aktivitetsniveau, og på baggrund af dette forventer man et resultat for 2023 på 3-5 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 28,2 mio. kroner.

Kaj Nielsen. Tricotagefabrik A/S

Selskabet, der står bar Zafir Clothing, realiserede en bruttofortjeneste på -76.000 i 2022 mod -254.000 året forinden. Årets resultat lander på -2,7 mio. mod et plus 3,5 mio. kroner i 2021, hvor de finansielle indtægter og oversteg de finansielle omkostninger, hvilket ikke har været tilfældet i 2022.

Egenkapitalen udgør 62,3 mio. kroner.

Kentaur A/S

Bruttofortjenesten for arbejdstøjsvirksomheden stiger fra 92,1 mio. til 99,1 mio. kroner i 2022, hvor årets resultat lander på 25,1 mio. kroner mod 22,3 mio. kroner året forinden.

”Ultimo 2021 og primo 2022 konstaterede virksomheden positive tendenser efter 2 vanskelige Covid-19 år, men krigen i Ukraine har medført at større kundeprojekter er sat på stand-by og har dermed haft en negativ påvirkning. Yderligere er virksomheden ramt af kraftige prisstigninger og valutaudvikling, som det ikke har været muligt at implementere 100 % videre til kunderne i et presset prismarked. Resultatet er positivt påvirket af ejendomssalg (HQ) i Fredericia. Forventningerne til året var et resultat på niveau eller lidt over 2021, resultatet anses derfor som tilfredsstillende,” beretter ledelsen om udviklingen.

Selskabet har egne produktionsenheder i Serbien og Polen og dermed en høj grad af kontrol over værdikæden. Kentaur beretter om en udfordrende forsyningskæde med råvareknaphed, logistikudfordringer og generelt stigende priser. Her hæfter man sig ved, at investeringen i større lagerbinding har givet højere leveringssikkerhed, og at man har draget fordel heraf.

Bæredygtighed har et stort fokus i Kentaur, hvor man i 2022 bl.a. hr udarbejdet de første LCA. I 2023 har man en ambition om at indføre en take back-ordning for at understøtte den cirkulære omstilling.

Selskabet har netop færdiggjort en opdateret strategiplan frem mod 2026, hvor væksten skal komme fra eksisterende hovedmarkeder og kunder, hvor tilgangen og ændringerne vil ske i segmenterne.

Ledelsen melder om usikre udsigter for 2023, hvorfor man vælger en forsigtig tilgang til forventningerne. Man forventer alligevel som minimum et niveau som i 2022.

Egenkapitalen udgør 92,8 mio. kroner.

Adlico Textile ApS

Tekstilvirksomheden fra Herning kommer ud af 2022 med en bruttofortjeneste på 5,9 mio. mod 8,3 mio. kroner året forinden.

Årets resultat udgør 1,0 mio. mod 2,3 mio. kroner året forinden. Ledelsen betegner dette som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 7,7 mio. kroner.

Liberté A/S

Modevirksomheden fra Kolding øger bruttofortjenesten fra 5,1 mio. kroner til 7,1 mio. kroner i 2022.

Årets resultat stiger fra 755.000 til 1,6 mio. kroner, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 5,0 mio. kroner.

Uno Image A/S

Ikast-virksomheden øger bruttofortjenesten fra 5,1 mio. til 8,5 mio. kroner, mens årets resultat stiger fra 2,7 mio. til 5,1 mio. kroner. Ledelsen betegner dette som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 7,3 mio. kroner.

Hammers A/S

Københavnervirksomheden, der bl.a. tilbyder reklameartikler og profilbeklædning, leverer en bruttofortjeneste på 6,2 mio. kroner i 2022. Året før udgjorde den 6,6 mio. kroner. En markant forøgelse af personaleomkostningerne betyder, at driftsresultatet falder fra 3,4 mio. til 1,5 mio. kroner.

Årets resultat falder fra 2,7 mio. til 1,8 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 7,4 mio. kroner

Rabens Saloner A/S

Modevirksomheden leverer en bruttofortjeneste på niveau med foregående år. I 2022 udgjorde den 28,7 mio. kroner. Årets resultat bærer præg af øgede udgifter til både distribution og administration, og udgør i 2022 762.000 mod 2,6 mio. kroner året forinden.

”For at ruste virksomheden til de kommende år, har Rabens Saloner investeret kraftigt og sat turbo på digitalisering og grøn omstilling. Det har omfattet - en re-organisering med tilføjelser af nye kompetencer, en strømlignet/strammere kollektionsstruktur med flere bæredygtige grupper, implementering af "ID collection" (Never out of stock program). Brandets egen webshop fungerer både som et brand vindue og en salgsplatform. Rabens Saloner er blandt de 30 udvalgte fashion brands, der opfylder kravene for sustainability, som det kræver at afholde fashion show under den Københavnske modeuge. Investeringerne skal understøtte brandets internationale strategi,” beretter ledelsen om året.

Egenkapitalen udgør 13,5 mio. kroner.

Shaping New Tomorrow Holding ApS

Den aalborgensiske modevirksomhed øger bruttofortjenesten fra 80,7 mio. til 96,6 mio. kroner i 2022, mens årets resultat falder fra 37,4 mio. til 24,9 mio. kroner. Vel at mærke i et år, hvor antallet af medarbejdere er gået fra 120 til 200, ligesom man har investeret markant i den internationale distribution og blandt andet åbnet fire butikker i Tyskland.

Udviklingen er i tråd med ledelsens forventninger.  

” Vi har bevidst valgt at investere overskuddet fra forrige regnskab. Samlet har vi investeret over 50 mio. kr. i fire butikker i Tyskland, åbnet nyt kontor i København og udvidet vores organisation med over 100 pct. Det er det, som har påvirket regnskabet, og kan ses på bundlinjen,” siger Kasper Ulrich, adm. direktør og medejer af Shaping New Tomorrow til Finans. https://finans.dk/erhverv/ECE15270937/har-smidt-millioner-i-tyskland-shaping-new-tomorrow-vokser-vildt/

Egenkapitalen udgør 109,0 mio. kroner.

Opdateret 16. marts 2023

Fibertex Nonwovens A/S

Nonwovens-giganten med base i Aalborg rundede i 2022 et skarpt hjørne, da omsætningen steg til 2,06 mia. kroner mod 1,81 mia. året forinden.

I 2022 blev EBIT for koncernen på 11,4 mio. kr. mod 130,3 mio. kr. i 2021. Det realiserede EBITDA blev på 110,6 mio. kr. i 2022 mod 230,2 mio. kr. i 2021, hvilket var under forventningerne og under for det oprindelige interval fra årsrapporten 2021.

”Det utilfredsstillende resultat skal ses i lyset af en aktivitetsnedgang på det globale marked samt høje materiale- og energipriser. Udfordringerne omkring de globale forsyningskæder og de deraf afledte effekter, blev tidligt på året forstærket af Ruslands invasion i Ukraine. De stadigt stigende priser på råvarer, transport og energi fortsatte udviklingen frem til sidst på året, hvor blandt andet de samlede energiomkostninger kulminerede på et ekstremt højt niveau. Tilsvarende steg inflationen kraftigt og den globale usikkerhed blev tydeligt forværret, hvilket medførte en aktivitetsnedgang, der ramte flere af markedssegmenterne. Dette kombineret med et stigende renteniveau fik flere af vore kunder til at reducere deres lagerbeholdninger kraftigt, hvilket specielt ramte vor Nord-amerikanske forretning kraftigt. For at opretholde indtjeningen og sikre rentabiliteten er salgspriserne løbende hævet således at omkostningsstigningerne i videst muligt omfang er forsøgt opvejet. Omsætningsfremgangen var således drevet af øgede salgspriser understøttet af en positiv valutakursudvikling, mens de afsatte mængder var reduceret,” skriver ledelsen i sin beretning.  

Årets resultat går fra 90,2 mio. til -11,0 mio. kroner.

Fibertex Nonwovens forventer i 2023 at realisere en omsætning i størrelsesordenen 2,3-2,5 mia. kr., mens resultatet for 2023, forventes et bedre EBITDA i forhold til 2022.

Egenkapitalen udgør 936,3 mio. kroner.

Fibertex Personal Care A/S

Aalborg-virksomheden, som er en af verdens største producenter af spunbond/spunmelt nonwovens og print på nonwovens til hygiejneindustrien, øgede omsætningen ni procent fra 2,25 mia. til 2,45 mia. kroner i 2022.

”Fremgangen er drevet af højere råvarepriser og deraf følgende højere salgspriser på en afsætning, der i mængder er lavere end året før,” skriver ledelsen i sin beretning og fortsætter:

”Det realiserede EBITDA blev i 269 mio. kr. i 2022 mod 315 mio. kr. i 2021. Sammenlignet med sidste år har Fibertex Personal Care haft en svagere efterspørgsel på produkter leveret fra fabrikkerne i Malaysia. Til trods for at der har været en positiv udvikling i råvarepriserne, har dette ikke kunnet opveje effekten fra den stærkt øget konkurrence på det asiatiske marked. Årets resultat blev 90 mio. kr. i 2022 mod 129 mio. kr. i 2021. Omsætningen for 2022 har levet op til forventningerne angivet i årsrapporten for 2021. Indtjeningen har i mindre grad levet op til sidste års forventninger, hvilket primært skyldes den føromtalte udvikling på markederne i Asien.”

Trods den øgede konkurrence i Asien har Fibertex Personal Care fortsat langsigtede forventninger til vækst i Asien, mens det europæiske marked er mere konsolideret, og her forventer man også vækst indenfor både babybleer og produkter til inkontinens.

I USA er markedet for babybleer mere eller mindre stagnerende med en vækst på knap 3%. Dog har markedet for inkontinensprodukter vist gode vækstrater, da inkontinens ikke er behæftet med samme tabu i USA som i Europa, hvorfor koncernen forventer positive vækstrater på 8,5%.   

Fibertex Personal Care forventer i 2023 at realisere en omsætning i størrelsesordenen 2,3-2,4 mia. kr. Omsætningen kan dog, som nævnt tidligere, blive påvirket af eventuelle ændringer i råvarepriser og valutakurser. Årets resultat af primær drift vil tilsvarende afhænge af udviklingen i råvarepriser og eventuelle ændringer i valutakurser, og på baggrund af de aktuelle udsigter forventes et lavere EBITDA sammenholdt med 2022.

Egenkapitalen udgør 1,08 mia. kroner.

R. & T. Christiansen ApS

Herning-virksomheden øger bruttofortjenesten fra 3,7 mio. til 4,6 mio. kroner, mens årets resultat stiger fra 312.000 til 641.000 kroner, hvilket ledelsen anser for tilfredsstillende.  

Egenkapitalen udgør 4,0 mio. kroner

Kemotextil A/S

Tekstilvirksomheden fra Herning øger bruttofortjenesten fra 923.000 til 2,1 mio. kroner, mens årets resultat stiger fra 584.000 til 1,2 mio. kroner. Ledelsen betegner udviklingen som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 2,4 mio. kroner.

konfAir a/s

Filterspecialisterne fra Herning-forstaden Tjørring øger bruttofortjenesten fra 21,5 mio. til 23,1 mio. kroner, mens årets resultat stiger til 6,1 mio. kroner mod 6,0 mio. året forinden.

Egenkapitalen udgør 17,3 mio. kroner.

Fiberpartner ApS

Garn- og fiberleverandøren fra Vejle leverer en bruttofortjeneste på 39,5 mio. mod 44,1 mio. kroner året forinden.

Årets resultat udgør 26,4 mio. kroner mod 31,0 mio. året forinden. Om det beretter ledelsen

”Det seneste år har virksomheden opnået en ikke ubetydelig vækst i afsætningen, delvist hjulpet af stor efterspørgsel inden for flere af de segmenter virksomheden befinder sig i, samt evnen til at kunne levere logistikløsninger til kunderne, der befinder sig over det meste af verden. Årets resultat er endvidere påvirket af stigende mængde, der har givet mulighed for optimering af indkøb på både vare- og logistikområdet. Virksomheden har i det seneste år investeret betydeligt i udvikling af en bæredygtig og bionedbrydelig udgave af polyester ved hjælp af en global licensrettighed til at udvikle, producere og sælge med en US baseret teknologi. Det forventes at virksomheden fremadrettet gradvist vil ændre sig til primært at udvikle og markedsføre denne bionedbrydelige og mere bæredygtige løsninger, samt udvikle andre og nye teknologier. Årets resultat er på niveau med de i sidste års ledelsesberetningen udmeldte forventninger. Årets resultat anses for tilfredsstillende.”

I 2023 forventer man et resultat før skat på 27-32 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 59,0 mio. kroner.

Viking Life-Saving Equipment A/S

Koncernen, der producerer og servicerer redningsflåder, redningsbåde og kraner, redningssystemer, rednings- og beskyttelsesdragter, samt andet maritimt og offshore redningsudstyr, øger omsætningen til 3,14 mia. kroner mod 2,74 mia. året forinden.

Driftsresultatet stiger fra 289,0 mio. til 341,1 mio. kroner, mens årets resultat udgør 249,9 mio. kroner mod 205,8 mio. kroner året forinden.

Der er i 2022 udarbejdet en ny forretningsplan for koncernen frem til 2025. Forretningsplanen fokuserer på profitabel vækst gennem udvikling af udvalgte markeds- og produktområde, beretter ledelsen, som kalder årets resultat væsentligt højere end forventet og tilfredsstillende.

Ledelsen forventer, at koncernen i 2023 vil opnå en tilsvarende aktivitet som i 2022 og et tilsvarende resultat.

Egenkapitalen udgør 1,35 mia. kroner.

Claire Group A/S

Den familiejede modekoncern øgede i 2022 bruttofortjenesten fra 74,7 mio. til 81,7 mio. kroner, mens årets resultat faldt fra 12,3 mio. til 10,6 mio. kroner.

” Resultatet er i tråd med de forventninger, som vi udtrykte i Årsrapporten for 2021. Vi anser resultatet for værende meget tilfredsstillende de vanskelige betingelser med fortsat Covid-19 påvirkning, høje fragtrater, og historisk høje inflationsrater, taget i betragtning. Ved stadig året igennem at fastholde vores fokus på de gode og tætte leverandør- og kunderelationer, er vi lykkedes med at sikre hele værdikæden,” skriver ledelsen i sin beretning.

Koncernen har forventninger om et resultat i niveauet 5 - 10 mio. kr. for regnskabsåret 2023. Der vil fortsat være fokus på CSR-udviklingen, synergier og fælles udvikling af virksomhedens brandportefølje.

Stifter og snart forhenværende adm. direktør Anders Hust forventer et udfordrende 2023.

”Vi er jo store i Sverige og Norge, hvor der er nogle valutakurser, vi ikke kan lide, forklarer Anders Hust, der også stadigvæk mærker, en usikkerhed i markedet på grund af krigen i Ukraine,” siger han til Herning Folkeblad

Her beretter han også, at han overlader rollen som adm. direktør til sønnen Nikolaj den 1. april, hvormed det glidende generationsskifte kulminerer.

Egenkapitalen udgør 42,5 mio. kroner.

Dansk Wilton A/S

Tæppevirksomheden, som specialiserer sig i tæpper til hospitality- og cruise-branchen, går fra 21,7 mio. til 18,0 mio. kroner i bruttofortjeneste, mens årets resultat falder fra 5,1 mio. til 976.000 kroner. Ledelsen bemærker, at dette er markant lavere end forventet, men hæfter sig også ved, at markedsvilkårene har været udfordrende med de fortsatte efterveer af covid-19 i hospitality-branchen og kirgen i Ukraines indflydelse på råvarepriser med mere.

Ledelsen forventer et positivt resultat for 2023 på 0-5 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 38,7 mio. kroner.

Tee Jays A/S

Leverandøren af erhvervs- og fritidsbeklædning med hovedsæde i Aalborgs sydlige forstæder øger bruttofortjenesten fra 63,2 mio. til 87,5 mio. kroner, mens årets resultat stiger fra 30,7 mio. til 44,2 mio. kroner. Ledelsen kalder udviklingen forventet og erklærer sig tilfreds med resultatet.

For 2023 forventer man et resultat, der som minimum er på niveau med 2022.

Egenkapitalen udgør 77,6 mio. kroner.

Pbo Group ApS

Modevirksomheden fra Risskov øger bruttofortjenesten fra 22,5 mio. til 24,9 mio. kroner, årets resultat går fra -739.000 til 507.000 kroner. Ledelsen betragter dette som forventeligt.

For 2023 forventer man et positivt driftsresultat.

Egenkapitalen udgør 13,4 mio. kroner.

New Nordic Brand House A/S

Selskabet bag Signal Clothing øger bruttofortjenesten fra 24,1 mio. til 28,3 mio. kroner. Årets resultat falder fra 1,9 mio. til 1,1 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 10,7 mio. kroner.

Baum Und Pferdgarten A/S

Modevirksomheden fra København kommer ud af 2022 med en bruttofortjeneste på 40,3 mio. sammenlignet med 41,0 mio. kroner året forinden.  Årets resultat stiger derimod fra 18,6 mio. til 22,3 mio. kroner.

Om året beretter ledelsen:

”Ledelsen har løbende revurderet forventningerne til selskabets drift, og kan konstatere at den økonomiske udvikling, det afledte resultat og de bagvedliggende parametre imødekommer ledelsens forventninger og karakteriserer derfor resultatet som tilfredsstillende. Engrossalg er Baum Und Pferdgartens væsentligste salgskanal. I henhold til ledelsens strategiske udviklingsplan, er andelen af engrossalg udenfor Skandinavien stigende, hvor det amerikanske marked i 2022 er et af Baum und Pferdgartens væsentligste eksportmarkeder. Investeringer i og udvikling af egen webshop har ligeledes haft fokus i 2022. I henhold til ledelsens vækststrategi er der i regnskabsåret 2022 også foretaget investeringer og allokeret væsentlige ressourcer til design og produktudvikling i forhold virksomhedens Responsibility- strategi samt PR og marketing for fortsat at udvikle brandet Baum Und Pferdgarten.”

Egenkapitalen udgør 40,5 mio. kroner

Xplor ApS

Arbejdstøjsvirksomheden fra Midtsjælland øger bruttofortjenesten fra 3,1 mio. til 4,5 mio. kroner i 2022, mens årets resultat stiger fra 1,3 mio. til 1,7 mio. kroner, hvilket ledelsen betegner som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 5,3 mio. kroner.

Kompagniet af 1991 A/S

Modevirksomheden fra Sønderborg gik fra en bruttofortjeneste på 34,9 mio. til 26,0 mio. kroner i 2022. Årets resultat gik på 6,2 mio. kroner til -1,3 mio.

”Ledelsen forventede for regnskabsåret 2021/22 et positivt resultat. Bruttofortjenesten er i regnskabsåret 2021/22 realiseret på et noget lavere niveau end forventet ved indgangen til 2021/22 hvilket også har medført at årets resultat er realiseret under forventet niveau. Ledelsen anser årets resultat som utilfredsstillende,” skriver man i ledelsesberetningen.

Egenkapitalen udgør 28,6 mio. kroner.  

Opdateret 22. februar 2023

Tytex A/S

Tekstilvirksomheden fra Ikast oplevede i 2022 en tilbagegang i bruttofortjenesten, som faldt fra 62,8 mio. til 59,8 mio. kroner, mens årets resultat faldt fra 15,8 mio. til 7,7 mio. kroner.

Om årets udviklings skriver ledelsen:

”Årets aktivitet har været præget af kraftige stigninger på råvarer og energi, som følge af krigen i Ukraine. Det realiserede resultat kan primært henføres til, at det ikke har været muligt at videreføre prisstigninger på alle produktsegmenter til koncernens kunder i samme takt som råvarepriserne er steget. Det realiserede resultat før skat, tDKK 10.461 (2021: tDKK 20.190), er opnået under vanskelige markedsforhold præget af globale prisstigninger og historisk høje energi- og fragtomkostninger. Koncernen har dog været i stand til at vokse i styktal indenfor begge kerneforretninger. Årets resultat i 2022 er ikke som forventet, men anses som acceptabelt under de givne markedsforhold.”

Ledelsen forventer i indeværende år et aktivitetsniveau på niveau med 2022, med et resultat før skat mellem 15 og 20 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 42,9 mio. kroner.

JBS Textile Group A/S

Tekstilkoncernen, som gennem de senere år har foretaget en række opkøb, passerede i 2021/22 en halv milliard i omsætning. Koncernens samlede omsætning steg fra 453 mio. til 525 mio. kroner.

Årets resultat faldt fra 42,1 mio. til 32,1 mio. kroner. Om årets udviklingen beretter ledelsen:

”Årets aktivitet er som forventet forøget som følge af organisk vækst samt nyopkøbte selskaber i 2021 er med, med fuldt regnskabsår. Resultatet er lavere end forventet, hvilket blandt andet skyldes udviklingen i USD-kursen samt krigen i Ukraine. På trods heraf anses resultat stadig som tilfredsstillende.”

JBS har som nævnt været aktive på opkøbsfronten, og slipsevirksomheden Connexion blev en del af koncernen i oktober 2021. Adm. direktør Michael Alstrup vil da heller ikke afvise, at der kommer flere opkøb, og i december kunne han fortælle Detail Watch, at han jævnligt får tilbud om opkøb af virksomheder.

”Vi plejer at sige; alt er interessant for os, hvis det er noget, der giver synergier for vores kunder. For hvis ikke vi skaber noget nyt for vores kunder, er vi ikke længere berettiget,” sagde Michel Altstrup til Detail Watch

For indeværende år forventer JBS en udvikling på niveau med det foregående år, kan man læse i ledelsesberetningen.

Egenkapitalen udgør 225,1 mio. kroner.

Elsk ApS

Bruttofortjenesten er steget fra 3,7 mio. til 4,4 mio. kroner for værdibaserede Klitmøller-virksomhed i 21/22. Årets resultat falder fra 916.000 til 546.000 kroner.

Til TØJ fortæller CEO Lars Riis, at indeværende regnskabsår har budt på toplinjevækst på 15 procent, hvilket ikke lever op til forventningerne, men har er alligevel tilfreds, markedet taget i betragtning.

”Vi sælger varer til forhandlerne med omgående levering, og den model er mere aktuel end nogensinde, da det minimerer butikkernes risiko gevaldigt. Omvendt kan vi godt mærke, at flere forhandlere slås med for store varelagre og holder igen med indkøb. På sigt er vi sikre på, at vores model giver os mere plads i butikkerne, da de kan se, at de kan tjene penge på Elsk og ikke behøver lave lange preorders,” siger Lars Riis til TØJ.

Egenkapitalen udgør 2,4 mio. kroner.

Opdateret 10. februar 

Boozt AB

E-commerce-kolossen øgede omsætningen 16 procent til 6,7 mia. SEK i 2022. Resultatet efter skat faldt fra 195 mio. til 186 mio. SEK. Efter et svært første halvår af 2022 foretog Boozt et solidt comeback i andet halvår, hvor salget i november og på Black Friday oversteg forventningerne.

Efter første halvår nedjusterede forventningerne til driftsresultatet for 202 til 235-285 mio. SEK, og det imødekom man med et driftsresultat på 285,6 mio. SEK.

I 2023 forventer Boozt en omsætningsvækst på 5-15 procent og et driftsresultat 275-375 mio. SEK.

CEO Hermann Haraldsson vil i højere grad kunne tilbyde kunderne flere muligheder på tværs af kategorier.

”Det er noget af det vigtigste. Vi kan se, at en kunde, der køber i én kategori er 1.000 kr. værd, og en, der køber i alle seks kategorier er 20.000 kr. værd. Og så skal vi stadig have nye kunder til, for onlinepenetrationen er langt fra slut. Hovedpunkterne for 2023 bliver at få nye kunder og få vores eksisterende kunder til at købe ind i flere kategorier,” siger han til Detailwatch.

NS System A/S

Frederikshavn-virksomheden med speciale i tekstiltryk øger bruttofortjenesten fra 31,4 mio. kroner til 33,0 mio. kroner, mens årets resultat falder fra 4,2 mio. til 2,4 mio. kroner.

Om udviklingen i 2021/22 skriver ledelsen blandt andet:

”I året er der investeret kraftigt for at kunne fortsætte væksten. Produktionskapaciteten er forøget med nye trykmaskiner, hvilket har nødvendiggjort en udvidelse af virksomhedens bygninger. I tilknytning til det eksisterende byggeri, er der derfor i foråret 2022 opført en ny produktionshal, som har muliggjort en mere hensigtsmæssig indretning.

Årets resultat kunne have været på niveau med sidste år. Investeringerne i året har bevirket, at resultatet for året forventeligt er væsentligt lavere, da strategisk fokus har været på investeringer til vækst frem for resultatmaksimering i regnskabsåret. For at fastholde den stærke soliditet, er det med baggrund i investeringer og resultat besluttet ikke at udlodde udbytte for året.

Under hensyn til ovenstående anses årets resultat for at være tilfredsstillende.”

Egenkapitalen udgør 19,0 mio. kroner.

Bruuns Bazaar A/S

Modevirksomheden leverer rekord på både top- og bundlinje i 2022. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse. I regnskabet kan man se, at bruttofortjenesten stiger fra 16,6 mio. til 22,8 mio. kroner, mens årets resultat stiger 38 procent fra 6,1 mio. til 8,5 mio. kroner.

Adm. Direktør Thomas Bæch siger:

 ”Vi er kommet styrket igennem de seneste års mange udefrakommende udfordringer, som omverdenen har budt os, hvilket har bekræftet os i, at vi har et utroligt stærkt fundament bygget af solide retail-butikker, stormagasiner og e-commerce partnere på den ene side og en håndfuld stærke leverandører og dedikeret kollegaer på den anden side, der alle er gearet til at vækste yderligere med os de kommende år.”

Bruuns Bazaar er repræsenteret i otte showrooms i Europa samt i USA, og i indeværende år afsøger man muligheden for at tilføje flere eksportmarkeder.

”Vi oplever en meget positiv interesse for vores brand og skandinaviske mode generelt, fra lande der ikke er vores normale tætteste markeder og det skal vi selvfølgelig forfølge,” siger Thomas Bæch. Han fortæller endvidere, at man fortsat prioriterer bæredygtighed højt.

Bruuns Bazaars egenkapital udgør 16,8 mio. kroner.

Opdateret 1. februar

DK Company

Den næststørste aktør på den danske modescene nærmer sig en omsætning på 5 mia. kroner. Koncernen med hovedsæder i Ikast, Vejle og København har endnu ikke fremlagt årsrapporten, men kunne 31. januar præsentere nøgletal for det forgangne år.

Omsætningen steg 18 procent fra 3,9 mia. til 4,6 mia. kroner i 2022, hvor bundlinjen landede på 660 mio. kroner, otte procent højere end året forinden. Det betyder, at DK Company igen sætter ny rekord.

Koncerndirektør Jens Poulsen glæder sig over det resultat, særligt med tanke på de mange udfordringer, der præger branchen. Til Børsen siger han: 

“Resultatet sidste år skal ses i lyset af de store udfordringer, vi har oplevet året igennem med forsinkelser i forsyningskæden, høje fragtpriser og valutaudfordringer på US dollar, som vi køber meget ind i, samt på lave svenske og norske kroner på et par store markeder – og særligt i andet halvår en tilbageholdende købsadfærd hos forbrugerne.”

Lige nu vil han ikke spå alt for meget om de udefrakommende faktorers indflydelse på salget, men han hæfter sig ved, at salget i egne butikker og webshop er vokset i januar, men bemærker også, at wholesale-kunderne er tilbageholdende.

”Jeg vil helst ikke tage del i sortsynet, som spreder sig i denne tid. Vi vælger at se en måske svær tid an og går efter at holde niveauet fra 2022. På samme tid fortsætter vi en udbygning og investering i både logistik og salgskanaler. Vi ruster os til yderligere vækst og opkøb de kommende år,” siger Jens Poulsen til Finans

DK Company Vejle, under ledelse af CEO Kasper Phillipsen, har netop meldt ud, at man investerer i en autostore-løsning og udvider lagerkapaciteten med 25.000 kvm med henblik på at fastholde det nærvær og den fleksibilitet, det medfører.

Jens Poulsen fortæller endvidere til Børsen, at man planlægger at øge investeringerne i yderligere automatisering og optimering af lagerfaciliteter, og at man helt bevidst har valgt at have flere noos- og rerun-varer på lager, hvilket skærper kravene til lagerfaciliteterne.

Mos Mosh A/S

Modevirksomheden fra Kolding nåede i 2022 en omsætning på 598,1 mio. kroner, hvilket er 28 procent højere end det forgangne år. Årets resultat steg 12,3 mio. til 89,7 mio. kroner. I en pressemeddelelse skriver Mos Mosh, at fremgangen skyldes, at man har styrket virksomhedens to brands på hovedmarkederne og forstærket forretningen med flere strategiske initiativer.

Året har også budt på investeringer, hvor man blandt andet har prioriteret en ny salgsstruktur på en række europæiske markeder og flere showrooms på nøglelokationer.

Mos Mosh har også haft fokus på at minimere den negative miljømæssige og sociale påvirkning, og man udgav i foråret sin første ESG-rapport, hvor man blandt andet kunne læse, at Mos Mosh har føjet fem internationalt anerkendte standarder til porteføljen, som nu udgør otte.

Munthe A/S

Modevirksomheden øger bruttofortjenesten fra 30,9 mio. til 34,2 mio. kroner, mens der er nogenlunde status quo på bundlinjen, som lander på 11,3 mio. kroner

Ledelsen, med grundlægger Naja Munthe i spidsen, beretter, at selskabet fortsat har fokus på, at bundlinjen er positiv, samtidig med at man investerer i virksomhedens udvikling. Ledelsen erklærer sig tilfreds med årets resultat.

Egenkapitalen udgør 35,6 mio. kroner

Opdateret 27. januar 2023

Bolia A/S

Bolig- og livsstilsvirksomheden øger omsætningen fra 1,2 mia. til 1,3 mia. kroner, mens årets resultat falder fra 65,7 mio. til 35,8 mio. kroner.

I løbet af året åbnede man rekordmange konceptbutikker i Europa, ligesom man har investeret kraftigt i design og produktudvikling, bæredygtige initiativer og kontinuerlig udvikling af den globale IT-platform.

Ekspansionen vil fortsætte i 2022/23, hvor man forventer en indtjening i samme niveau som det foregående år som følge af fortsatte investeringer i ekspansionen og de generelle markedsforhold.

Egenkapitalen udgør 159,7 mio. kroner.

Silkeborg Uldspinderi ApS

Bruttofortjenesten falder fra 6,5 mio. til -450.000 kroner, mens årets resultat falder fra 3,3 mio. til -1,7 mio. kroner. Ledelsen betragter resultatet som tilfredsstillende under hensyntagen til markedsvilkårene i året.

Selskabet har i nogen grad været påvirket af den generelle prisudvikling som følge af inflationen, samt de flaskehalse i produktionskapaciteten der opstod efter Ruslands invasion af Ukraine. Selskabet har dog foretaget en række dispositioner, som har styrket supply chain og som i al væsentlighed har imødegået de negative påvirkninger. Det har dog på den korte bane krævet anvendelse af lidt større likviditetsmæssige ressourcer end planlagt, hvilket der er positiv dialog med selskabet pengeinstitut omkring.

Egenkapitalen udgør 3,1 mio. Kroner.

Winther Winther A/S

Virksomheden med speciale i branding-beklædning kommer ud af 2021/22 med en bruttofortjeneste på 5,2 mio. kroner mod 7,2 mio. året forinden. Årets resultat falder fra 1,6 mio. kroner til 545.000.

Selskabet har i indeværende år omlagt regnskabsåret fra kalenderåret til 31.10, og nærværende regnskab udgør således alene en periode på 10 måneder og er uden selskabets højsæson, som traditionelt er november og december. Set i dette perspektiv finder ledelsen årets resultat tilfredsstillende.

Six-Sigma ApS (Koncernen bag bl.a. Norse Projects, Norse Store og Street Machine)

Modekoncernen, der blandt andet står bag Norse Projects, flere butikker og agenturvirksomhed, går fra en bruttofortjeneste på 38,5 mio. til 32,5 mio. kroner i 2021/22.

Årets resultat falder fra 14,5 mio. til 8,4 mio. kroner. Årets resultat i koncernen skyldes fokus på investeringer i vækst i datterselskabet Norse Projects ApS, med investeringer i nyt hovedkvarter, en styrkelse af ledelsen, genoptaget rejseaktivitet samt lavere avancer grundet inflation. Årets resultat var i overensstemmelse med det forventede.

Resultatet forventes forbedret i det kommende regnskabsår hvor investeringerne ventes at bære frugt i form af vækst på både bund og toplinje.

Egenkapitalen udgør 87,1 mio. kroner.

Opdateret 12. januar 2023

The Purebaby ApS

Purebaby øger bruttofortjenesten fra 1,9 mio. til 2,1 mio. kroner, mens årets resultat går fra -153.000 til 158.000 kroner.

Egenkapitalen udgør 346.000 kroner.

Lollys Laundry ApS

Modevirksomheden realiserer en bruttofortjeneste på 23,0 mio. kroner i 2021/22 mod 24,4 mio. året forinden. Driftsresultatet falder godt 5 mio. til 11,98 mio. kroner, mens årets resultat udgør 9,2 mio. kroner mod 13,1 mio. det foregående år.

Egenkapitalen udgør 19,3 mio. kroner.

Pompdelux ApS

Bruttofortjenesten i børnetøjsvirksomheden faldt i 2021/22 til 26,3 mio. kroner mod 45,4 mio. kroner året forinden. Driftsresultatet er -4,9 mio. kroner mod 18,5 mio. året forinden, og årets resultat udgør -4,1 mio. kroner mod et plus på 14,1 mio. i 2020/21. Ledelsen betegner året som utilfredsstillende og skriver endvidere i sin beretning:

”I det første halvår af regnskabet blev ledelsens forventninger til 21/22 indfriet ifht. et nedreguleret budget for året og alt tydede på at vi var lykkedes med at finde en ny normal i en turbulent tid. Men nye kriser erstattede de gamle i starten af 2022 og usikkerheden forplantede sig lynhurtigt i forbrugernes adfærd. Det resulterede i manglende omsætning, og stor nedskrivning af varelager i det andet halvår og det første minus i POMPdeLUX´s historie. Vores DTC forretningsmodel gør at vi - ligesom resten af detailhandlen - omgående mærker når forbrugertilliden falder. Det kunne vi allerede mærke i marts 2022, hvor vi lancerede vores forår/sommerkollektion og forbrugertilliden er styrtdykket lige siden.”  

Ledelsen forventer, at det kommende år bliver mere udfordrende end nogensinde, og man har nedjusteret forventningerne, men man understreger samtidig, at der fortsat er et stort potentiale i forretningsmodellen og at man forholder sig positivt.

Egenkapitalen udgør 40,8 mio. kroner

M. J. Michaelsen A/S (selskabet bag MJM)

Hatte- og accessoriesspecialisterne bag MJM realiserer en bruttofortjeneste på 4,2 mio. kroner i 2021/22 mod 3,0 mio. året forinden.

Årets resultat udgør 730.000 kroner mod -398.000 året forinden.

Egenkapitalen udgør 4,2 mio. kroner.

Nordic Basic Wear A/S (selskabet bag Gai+-Lisva)

Modevirksomhden fra Hørning realiserer en bruttofortjeneste på 2,3 mio. kroner i 2021/22 mod 3,7 mio. det foregående år. Årets resultat ender på -794.000 kroner mod et plus på 724.000 det foregående år.

 Egenkapitalen udgør 4,6 mio. kroner. 

Opdateret 5. januar 2023

Redefined Fashion A/S

Modevirksomheden, der står bag brands som Minus, White and More og Peppercorn, har netop offentliggjort det regnskab, der dækker perioden 1.juli 2021 til 30.juni 2022. Ledelsen udtrykker utilfredshed med resultatet, selvom toplinjen til fulde indfrier forventningerne. Her glæder man sig over mere end en fordobling af omsætningen, hvor brandhusets tre største brands alle har leveret flotte indekstal og en massiv kundetilvækst i regnskabsåret. Men der er ærgrelse over, at bundlinjen ikke følger med.

Bruttofortjenesten udgør 20,5 mio. kroner mod 13,3 mio. året før. Årets resultat udgør 185.000 kroner mod 1,3 mio. det foregående år.

“Vi har haft utrolig svært ved at navigere i de voldsomme prisstigninger vi har oplevet ift. fragtpriserne, som eksploderede især i 2.halvdel af året, og har ikke i tilstrækkelig grad formået at kompensere med tilsvarende prisstigninger. Dette sammenholdt med en yderst presset forsyningskæde og en udfordrende udvikling i USD-kursen, har gjort det meget svært for os at opretholde vores målsætninger for indtjeningen” fortæller ejerne til DM&T.

En stor del af væksten kommer fra de mange nye samarbejder på market places og med andre store online-spillere. Det har også stillet store krav til nye investeringer både i organisationen og i lagerkapacitet, hvilket betød, at man i starten af 2022 satte gang i byggeriet af nyt lager på ekstra 8.000 m2 i Ikast. De mange investeringer er fortsat ind i det nye regnskabsår, som også forventes at være negativt påvirket. 

“Vi har grebet mange af de muligheder der er opstået i forbindelse med integrationer med forskellige Market Places, men vi har også indset, at det er en helt ny disciplin i vores virksomhed, som kræver et kæmpe fokus og nogle store investeringer. Så læringskurven har været stejl, men det har naturligvis også været løftestang for mange projekter i virksomheden,” fortæller ledelsen.

“Heldigvis oplever vi også flot vækst i B2B-delen af vores forretning, hvor både nye markeder og nye key account-samarbejder er blevet søsat i løbet af året. Denne del af forretningen forventer vi os endnu mere af i det nye regnskabsår, efter ansættelsen af vores nye salgsdirektør der startede tidligt i regnskabsåre,t” siger de afslutningsvis.

Egenkapitalen udgør 7,6 mio. kroner.

Godske Group A/S

Omsætningen er i 2021/22 steget fra 241,5 mio. til 363,1 mio. kroner, mens man har forbedret resultatet fra -7,0 mio. til -1,6 mio. kroner. 

”I et år med de svære markedsforhold anser ledelsen resultatet som en klar en forbedring i forhold til sidste år, men anser fortsat ikke resultatet som værende tilfredsstillende, ligesom dette ikke indfrier forventningerne hertil,” skriver ledelsen i sin beretning.

Alligevel er det værd at bemærke, at Godske Group for første gang, siden Covid-19 spændte ben for den positive udvikling, leverer et positivt resultat før skat på 261.000 kroner efter to regnskabsår med røde tal på bundlinjen. 

For det nye regnskabsår forventer ledelsen, hvor Peter Mazur i 2022 tiltrådte som adm. direktør, et overskud i lejet 12-16 mio. kroner.

I ledelsesberetningen kan man også læse, at Godske Group har intensiveret indsatsen inden for CSR og bæredygtighed. Her kan man blandt andet læse:

”Vi arbejder på en ny kalender, hvor vi vil placere vore indkøbsordrer tidligere, og dermed imødegå den længere produktionstid og transporttid, som energikrisen, corona pandemien og krigen i Ukraine har forårsaget. Vi har i Godske Group tillige igangsat arbejdet med at nedbringe størrelsen af vore kollektioner, så vi opnår en højere effektivitet pr. style designet i gruppen. Dette vil medføre færre spildte prøver og færre kurérforsendelser, og dermed minimere CO2 forbruget både til produktion af prøver og flytransport af disse. Vi har fokus på at minimere overproduktion af både råvarer og færdigvarer, og vi forsøger at sikre at den uundgåelige overproduktion afsættes til opkøbere fremfor at skulle destureres til skade for klima og miljø. Vi er i 2021/22 lykkedes med at finde nye kunder til overskudsmetervarer, og har haft fokus på at bruge lagervarer til produktion af nye kollektioner.”

Egenkapitalen udgør 85,9 mio. kroner.

Marta du Chateau A/S, tidl. Tex-Time af 2010 ApS

Tex-Time skiftede i slutningen af 2022 selskabsform og navn og blev til Marta du Chateau A/S.

Herning-virksomheden kommer ud af 2021/22 med en bruttofortjeneste, der er steget fra 19,9 mio. til 30,0 mio. kroner. Årets resultat udgør 15,1 mio. kroner mod 9,7 mio. året forinden, hvilket ledelsen betegner som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 27,5 mio. kroner.

Kingsland DK ApS

 Hestesportsbrandet med base i Ikast realiserer en bruttofortjeneste på 29,2 mio. kroner i 2021/22 mod 30,9 mio, året forinden, og det påvirker også driftsresultatet negativt. Det falder ca. 2,5 mio. til 22,1 mio., mens årets resultat falder fra 17,0 til 15,0 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 41,8 mio. kroner.

Markberg ApS

Accessories-virksomheden øger bruttofortjenesten fra 12,4 til 17,9 mio. kroner, mens driftsresultatet øges med 1,2 mio. til 3,7 mio. kroner. Årets resultat fordobles fra 1,4 til 2,8 mio. kroner i 2021/22, hvilket af ledelsen anses som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 18,3 mio. kroner.

Family Group ApS (Curvii)

Selskabet bag plus size-specialisten Curvii kommer ud af 2021/22 med en bruttofortjeneste på 3,7 mio. kroner mod 6,1 mio. året forinden. Årets resultat går i rødt og udgør -657.000 kroner mod 2,0 mio. i det foregående regnskabsår. Det betegner ledelsen som utilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 2,5 mio. kroner.

Danspin A/S

Tekstilvirksomheden fra Ikast, som producerer garn til tæppeindustrien, har endnu en gang øget omsætningen, som udgør 426,7 mio. kroner mod 377,0 året forinden. Dermed nåede man et rekordhøjt niveau i 21/22. Bruttofortjenesten er dog faldet fra 86,1 til 72,4 mio. kroner, mens årets resultat lander på 49,8 mio. kroner, et fald på 6,1 mio. fra året forinden.

Ledelsen beretter, at udviklingen står mål med det udmeldte, og man erklærer sig derfor tilfreds med årets resultat.

I 2022/23 forventer man et ordinært resultat i niveauet 25-30 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 193,6 mio. kroner.

Masai Clothing Company A/S

Omsætningen steg fra 228,6 mio. til 257,2 mio. kroner i 2021/22, mens bruttofortjenesten blev øget fra 25,9 til 58,8 mio. kroner i regnskabsåret. EBITDA udgør 3,7 mio. kroner.

Årets resultat endte på -23,7 mio. kroner, og trods de røde tal er der tale om en markant forbedring fra de foregående regnskabsår, hvor resultatet udgjorde -155,1 mio. kroner.

Udviklingen er i tråd med forventningerne, og ledelsen hæfter sig ved, at man har formået at øge omsætningen, selvom forbrugerne har vist sig markant mere tilbageholdende i anden halvdel af regnskabsåret, hvilket også har haft effekt på omsætningen.

Ledelsen forventer, at det aktuelle globale økonomiske klima vil lægge en dæmper på forbruget, og forudser derfor en lavere omsætning på et niveau mellem 230 og 240 mio. kroner, mens man forventer EBITDA på -2 til -7 mio.

Egenkapitalen udgør 77,8 mio. kroner.

Olino A/S

Uniformsproducenten øger bruttofortjenesten fra 8,8 mio. til 18,7 mio. kroner, mens årets resultat stiger fra -907.000 til 7,6 mio. kroner.

Ledelsen hæfter sig i sin beretning ved, at årets resultat og aktivitetsniveau ikke har været påvirket negativt af Covid-19, hvilket ellers var forventet. Det har resulteret i et betydeligt højere aktivitetsniveau sammenlignet med tidligere regnskabsår, ligesom aktiviteten ligger over budgetforventningerne til året.

Ledelsen kalder det realiserede resultat yderst tilfredsstillende.

For indeværende regnskabsår forventer man et lavere aktivitetsniveau og et overskud for året.

Egenkapitalen udgør 27,8 mio. kroner.

Rainbow Dough ApS (Soulland)

Modevirksomheden bag Soulland øger bruttofortjenesten fra 2,9 mio. til 5,5 mio. kroner, mens årets resultat udgør 188.000 kroner mod -453.000 kroner det foregående år.

”Resultatet for regnskabsåret er tilfredsstillende. Det har været en svær tid at navigere i, men ledelsen er lykkes med at træffe de rigtige beslutninger for virksomheden,” skriver ledelsen i sin beretning. Derudover fortæller man, at man har fortsat med at investere i udviklingen af selskabet. Der investeres ’betydelige midler’ i det årlige Responsibility Paper og opfyldelse af målene deri, skriver ledelsen også og uddyber:

”Vi har igen investeret betydeligt i den grøn omstilling for virksomheden og dermed forsætter selskabets vision om at være en social bæredygtig og ansvarlig virksomhed.

Det forsatte bæredygtighedsfokus, betyder dyrere råvare- og produktionsomkostninger, men også mere kvalitet i slutprodukterne. Selskabet har som planlagt i perioden flyttet mere produktion indenfor EU. Hovedparten af selskabets produktion ligger i Portugal, Italien og Tyrkiet.”

Ledelsen forventer at indeværende regnskabsår byder på en række udfordringer, særligt når det kommer til fragt, produktion og inflation.  

Egenkapitalen udgør 1,3 mio. kroner

Nielsen’s A/S

Kæden med de 16 butikker og onlineshop leverer en bruttofortjeneste på 83,3 mio. kroner i 2021/22. Årets resultat udgør 4,0 mio. kroner.

Selskabet foretog i august 2021 en omlægning af regnskabsåret, hvorfor der ikke foretages sammenligning.

Om 2022/23 skriver ledelsen:

”Der vil være fokus på konceptudvikling af både varer og butikker samt kundeservice såvel online som offline. Der forventes et positivt resultat for det kommende år på niveau med foregående regnskabsår, hvilket kan blive påvirket af den samfundsmæssige afmatning. ”  

Egenkapitalen udgør 58,5 mio. kroner.

Opdateret 13. december 2022

KnowledgeCotton Apparel A/S

Modevirksomheden fra Herning øger bruttofortjenesten fra 33,0 mio. til 36,2 mio. kroner i 2021/22-regnskabet. Årets resultat stiger fra 12,4 mio. til 13,6 mio. kroner, og ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Årets resultat efter skat er således større end forventet.

For det nye regnskabsår forventer ledelsen et positivt resultat på samme niveau som i 2021/22.

Egenkapitalen udgør 36,9 mio. kroner.

Contrast Company A/S

Viby-virksomheden leverer en bruttofortjeneste på 34,3 mio. kroner, hvilket er på niveau med det foregående år. Årets resultat falder fra 4,4 mio. til 1,9 mio. kroner i 2021/22. I sin beretning skriver ledelsen:

”Årets resultat er lavere end forventningerne for året, og dette skyldes bl.a. stigende fragtrater samt stigende dollar, som har medført øgede indkøbsomkostninger og derved lavere dækningsbidrag på de solgte produkter. Selskabet har som følge af de stigende fragt- og indkøbspriser haft prisforhandlinger med selskabets kunder, når dette var muligt i henhold til samhandelsaftaler, som har haft den effekt at prisstigningerne på de indkøbte varer ikke kan viderefaktureres til kunderne fra den ene dag til den anden.”

Contrast Company forventer et lidt lavere aktivitetsniveau i 2022/23, mens årets resultat forventes at udgøre 3-7 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 15,4 mio. kroner

Mammut Hoffmann A/S

Arbejdstøj- og uniformsproducenten øger bruttofortjenesten i 2021/22 til 12,5 mio. kroner mod 11,0 mio. året forinden. Årets resultat går fra 2,7 mio. kroner til -2,6 mio. Om det negative resultat og årets udvikling skriver ledelsen:

”Den globale COVID19-pandemi har også i dette regnskabsår kunnet mærkes med følgevirkninger på omsætningsnedgang og udfordringer med leveringer fra underleverandører. Årets resultat anses som værende utilfredsstillende og delvist funderet i selskabets sammenlægning med søsterselskab. Der forventes et positivt resultat i næste regnskabsår trods fortsat påvirkning fra COVID19.”

Egenkapitalen udgør 18,0 mio. kroner.

Canson ApS

Overtøjsvirksomheden fra Holstebro leverer en bruttofortjeneste på 1,1 mio. kroner, hvilket er nogenlunde på niveau med det foregående år. Årets resultat udgør 13.000 kroner mod 21.000 året forinden, hvilket ledelsen kalder acceptabelt.

Egenkapitalen udgør 2,9 mio. kroner.

Du Milde ApS

Dametøjsvirksomheden fra Randers kommer ud af 2021/22 med en bruttofortjeneste på 1,5 mio. kroner mod 1,8 mio. kroner året forinden. Årets resultat falder fra 975.000 til 290.000 kroner.

Egenkapitalen udgør 5,5 mio. kroner.

Change of Scandinavia A/S

Undertøjsvirksomheden fra Farum øger omsætningen i 2021/22 til 354,1 mio. kroner mod 342,7 mio. året forinden. Bruttofortjenesten falder fra 148,2 mio. til 132,4 mio. kroner.

Årets resultat falder fra 31,1 mio. til 24,1 mio. kroner i 21/22. Ledelsen betegner dette som tilfredsstillende og man forventer, at 2022/23 byder på både øget aktivitets- og indtjeningsniveau med tilstrømning af nye kunder.

Egenkapitalen udgør 141,8 mio. kroner.

Designers Remix A/S

Modevirksomheden fra København kommer ud af 2021/22 med en bruttofortjeneste på 5,1 mio. kroner mod 5,9 mio. året forinden. Årets resultat udgør 1,3 mio. kroner mod 2,2 mio. kroner året forinden.

Egenkapitalen udgør 11,7 mio. kroner.

Björna ApS

Tekstilvirksomheden fra Viby kommer ud af 2021/22 med en bruttofortjeneste på 6,9 mio. kroner mod 12,9 mio. året forinden. Årets resultat falder fra 2,9 mio. til 200.000 kroner, og ledelsen betegner dette som utilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 3,3 mio. kroner.

Wernerfelt A/S

Arbejdstøjsvirksomheden fra Grenaa øger bruttofortjenesten fra 5,8 mio. til 6,5 mio. kroner i 2021/22, mens årets resultat stiger fra 14.000 til 106.000 kroner.

I beretningen kan man læse:

”Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende under hensyntagen til de påvirkninger COVID-19 har medført på selskabets aktivitet og resultat. Selskabet vurderer at aktiviteten i 2022/23 vil normaliseres til niveauet før COVID-19 og ledelsen forventer et positivt resultat i 2022/23.”

Egenkapitalen udgør 8,3 mio. kroner.

Racing Kids ApS

Virksomheden fra Nordsjælland, der specialiserer sig i accessories til børn, øger bruttofortjenesten med godt 1 mio. til 1,8 mio. kroner i 2021/22. Årets resultat går fra -274.000 til 264.000 kroner, hvilket ledelsen betegner som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 181.000 kroner

Redgreen Wholesale ApS

Modevirksomheden præsenterer en bruttofortjeneste på -2,4 mio. kroner mod 505.000 året forinden. Årets resultat falder fra -337.000 til -5,4 mio. kroner. Om årets forløb skriver ledelsen:

”Årets resultat anses for værende utilfredsstillende og er ikke på niveau med ledelsens forventninger. Selskabet har oplevet en omsætningsfremgang på 55%, hvor selskabets egne forventninger var en endnu større omsætningsfremgang. Ledelsen har efter regnskabsaflæggelsen gennemført besparelser på lønninger og andre eksterne omkostninger, for at få driften rentabel igen. Selskabet budgetterer med et underskud i 2022/23 i niveauet 3-5 mio. kr., hvilket skal ses i lyset af at der fortsat anvendes betydelige ressourcer i at udvikle og opbygge brandet Redgreen. Ejerne bag selskabet har tilkendegivet at de stiller den fornødne likviditet til rådighed således at selskabet kan indfri sine forpligtelser i takt med at disse forfalder.”

Egenkapitalen udgør 4,5 mio. kroner.

Opdateret 25. november 2022

Gabriel Holding A/S

Tekstilvirksomheden fra Aalborg runder en milliard i omsætning i 2021/22. Helt præcist rammer omsætningen 1.065 mio. kroner, hvilket er 32 procent højere end det forgangne år. Eksporten tegner sig for 83 procent af omsætningen, hvilket er to procentpoint lavere end det foregående år.

Dermed fortsætter den mangeårige vækst, som i løbet af de seneste otte år i gennemsnit har været 15 procent årligt. Adm. direktør Anders Hedegaard Petersen glæder sig over udviklingen, men hæfter sig samtidig ved en anderledes udvikling i fjerde kvartal:

”Vi har set en meget positiv udvikling i de seneste år og særligt i det netop afsluttede regnskabsår, hvor salget har overgået vores forventninger. Væksten har været solid gennem året, men i fjerde kvartal blev stigningen på 12 pct. og dermed lavere end i de øvrige kvartaler, og vi ser ind i en lidt større usikkerhed i markederne. Det har resulteret i en kortere ordrehorisont, og det er forventeligt med konjunkturerne in mente,” siger han i en pressemeddelelse.

Væksten er skabt på tværs af forretningsenhederne, og det børsnoterede selskab har opjusteret forventninger i løbet af regnskabsåret.

EBIT steg fra 58,6 mio. til 64,9 mio. kroner, mens årets resultat udgør 58,2 mio. kroner, hvilket er 12 mio. kroner højere end det foregående år. Gabriel er ikke gået fri af stigende omkostninger, og man har måttet håndtere stigende priser på råvarer, komponenter, fragt og energi i løbet af året, dog uden at man har hævet salgspriserne i samme omfang.

Ledelsen forventer, at 2022/ vil blive påvirket af den globale usikkerhed, og med dette in mente forventer man en omsætning på 1,0-1,1 mia. kroner med EBIT på 50-60 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 358,7 mio. kroner.

Offspring A/S (WHEAT)

Børnetøjsvirksomheden øger bruttofortjenesten fra 30,2 til 34,5 mio. kroner, mens årets resultat stiger fra 7,9 mio. til 12,9 mio. kroner, hvilket ledelsen betegner som tilfredsstillende.

Ledelsen forventer i de kommende år vækst i både omsætning og resultatet efter skat.

En af grundene til virksomhedens vækst skal findes i udvidelsen af produktsortimentet med børnesko. Det har tilført 10 procent ekstra på både top- og bundlinje, fortæller Commercial Director Thomas Frederiksen til TØJ. https://branchebladettoj.dk/regnskaber/populaert-boernetoejsbrand-fortsaetter-med-flot-vaekst/

Her fortæller han ligeledes, at salget i Tyskland for alvor har taget fart i det forgangne år, hvor man har etableret eget setup i Hamborg og München. Hvis udviklingen fortsætter, vil Tyskland overhale Danmark som det største marked i løbet af få år.

Egenkapitalen udgør 29,2 mio. kroner

Backtee ApS

Golftøjsspecialisterne fra Silkeborg går fra 9,5 til 2,7 mio. kroner i bruttofortjeneste, mens årets resultatlander på 672.000 kroner mod 5,4 mio. det foregående år. Ledelsen anser dette som til fredsstillende.

Egenkapitalen udgør 1,8 mio. kroner.

LILLY A/S

Virksomheden, som gør sig i lejlighedstøj til blandt andet konfirmation og bryllup, øger bruttofortjenesten fra 2,1 mio. til 7,7 mio. kroner, mens årets resultat går fra -12,8 mio. til 1,5 mio. kroner. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Sidste års store underskud har betydet en negativ egenkapital, som ved 2021/22’s udgang var på -8,6 mio. kroner. Om dette skriver ledelsen:

”Selskabet har tabt hele selskabskapital og er omfattet af Selskabslovens §119. Det er ledelsen vurdering, at selskabskapitalen reetableres ved fremtidig indtjening, og om nødvendigt koncerntilskud. Ledelsen vurderer løbende kapitalgrundlaget og behovet for reetablering af egenkapitalen. Selskabets moderselskab har afgivet støtteerklæring om, at der om nødvendigt indskydes likviditet i selskabet.”

Stof A/S

Metervarevirksomheden fra Herning kommer ud af 2021/22 med en bruttofortjeneste på 16,5 mio. kroner mod 23,5 mio. kroner året forinden. Årets resultat lande på 2,6 mio. kroner mod 7,3 mio. det foregående regnskabsår. Ledelsen kalder udviklingen mindre tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 10,8 mio. kroner

Autofin a/S

Hammel-virksomheden, der sælger og producerer boligtekstiler, automobilsædeovertræk, automåtter, autoudstyr m.v., leverede i 2021/22 en bruttofortjeneste på 10,2 mio. kroner, hvilket er på niveau med det foregående år. Årets resultat på 2,3 mio. kroner er også på niveau med året forinden, og ledelsen anser dette som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 18,2 mio. kroner.         

Neutral.com A/S

Virksomheden, der specialiserer sig i ansvarligt produceret beklædning og tilbehør på B2B-markedet, øger bruttofortjenesten markant fra 16,5 mio. til 28,1 mio. kroner, mens man mere end fordobler årets resultat. I 2021/22 udgjorde det 13,1 mio. kroner mod 6,2 mio. året forinden.

Ledelsen betegner dette som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 28,7 mio. kroner.

By Malene Birger A/S

Vi har tidligere omtalt moderkoncernen IC Groups regnskab, og zoomer vi ind på datterselskabet By Malene Birger, kan vi se en bruttofortjeneste, der er steget fra 71,5 til 93,4 mio. kroner. Årets resultat er forbedret fra -14,4 mio. til -9,6 mio. kroner i 2021/22.

”Regnskabsåret 2021/ 22 er fortsat påvirket af pandemien COVID-19. Det vurderes at alle selskabets markeder er blevet påvirket af udbruddet. COVID-19-pandemien med midlertidige lukkede butikker, begrænsninger på rejser, lavere forbrugertillid osv. har været en kæmpe udfordring for hele modebranchen. By Malene Birger har oplevet omsætningsnedgang og har forsat forsøgt at tilpasse omkostningsstrukturen til den lavere omsætning,” skriver ledelsen i sin beretning og fortsætter:

”Selskabet har som følge af årets resultat tabt hele selskabskapitalen. Ledelsen forventer, at selskabskapitalen reetableres gennem fremtidig indtjening eller koncerntilskud fra aktionæren.”

Ledelsen forventer en nettoomsætning for 2022/ 23 i niveauet 190-200 mio. kr. samt et resultat før skat på 14-17 mio. kr.

Egenkapitalen udgjorde ved årets udgang -1,6 mio. kroner.

X-Company ApS

Private label-virksomheden fra Ikast kommer ud af 2021/22 med en bruttofortjeneste på 11,2 mio. kroner mod 17,9 mio. året forinden.

Årets resultat falder fra 11,0 mio. til 6,4 mio. kroner. Ledelsen anser årets resultat for acceptabelt, og noterer i sin beretning, at regnskabsåret har været præget af stigende fragtpriser, hvorfor resultatet ikke lever op til forventningen om et forbedret resultat.

For 2022/23 forventer man et resultat på samme niveau.

Egenkapitalen udgør 20,7 mio. kroner.

Noella Wholesale ApS

Bruttofortjenesten i modevirksomheden falder fra12,4 til 7,4 mio. kroner, mens årets resultat falder fra 5,6 mio. til 942.00 kroner. Ledelsen beretter om et år præget af store investeringer, ligesom man har været påvirket negativt af covid-19-efterdønninger, forstyrrelser i forsyningskæden, valutakurser og krigen i Ukraine.

”Investeringerne foretaget i regnskabsåret forventes at have en positiv effekt på de kommende års driftsresultater, og fragt- og supplychain situationen forventes ligeledes forbedret, hvorfor driften som helhed forventes at være styrket positivt,” skriver ledelsen.

Egenkapitalen udgør 12,0 mio. kroner.

Neo Noir ApS

Modevirksomheden med hovedsæde i Ålsgårde øger bruttofortjenesten fra 62,7 mio. til 67,3 mio. kroner i 2021/22. Årets resultat falder fra 46,5 mio. til 38,5 mio. kroner, hvilket ledelsen anser for tilfredsstillende.

Det forventes, at selskabets resultat og aktivitet for det kommende år, vil ligge på niveau med 2021/22, beretter ledelsen.

Egenkapitalen udgør 154,4 mio. kroner.

Fraster ApS

Tæppevirksomheden fra Silkeborg øger bruttofortjenesten fra 7,7 mio. kroner til 8,1 mio., mens i løbet af året har både distributions- og administrationsomkostningerne været stigende, hvorfor årets resultat falder fra 1,7 mio. til 359.000 kroner.

Egenkapitalen udgør 3,9 mio. kroner.

Second Female ApS

Modevirksomheden fra København øger bruttofortjenesten fra 24,8 mio. til 29,2 mio. kroner. Årets resultat stiger fra 11,9 mio. til 14,5 mio. kroner. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende, da den forventede udvikling stemmer overens med den faktiske.

For det kommende år forventer ledelsen en mindre tilbagegang i aktiviteten, hvilket tilskrives usikkerheden om inflationen og den generelle situation i markedsøkonomien herunder især i Danmark.

Egenkapitalen udgør 45 mio. kroner.  

Opdateret 3. november 2022

IC Group A/S

Selskabet bag By Malene Birger og Tiger of Sweden øgede omsætningen fra 708,9 til 812,0 mio. kroner i 2021/22, og man fik også rettet op på det driftsresultat, som igennem de foregående tre år sammenlagt har givet et minus på mere end 350 mio. kroner. I 2021/22 udgjorde det -0,8 mio., men året sluttede alligevel med et resultat på -10,7 mio. kroner mod -26,0 mio. det foregående år.

Ledelsen beretter, at det er i tråd med forventningerne, og selvom der er aktuelle udfordringer med energipriser, høj inflation og fortsat ustabile forsyningskæder forventer man en omsætningsvækst på 4-8 procent med et positivt driftsresultat på 25-35 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 7,3 mio. kroner.

Henrik Ellerbæk A/S

Herning-virksomheden, der specialiserer sig i tekniske tekstiler, leverer en bruttofortjeneste på 1,7 mio. kroner mod 2,2 mio. kroner året forinden.

Årets resultat udgør 111.000 mod 369.000 kroner året forinden. Ledelsen anser dette som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 2,9 mio. kroner

A/S Viking Rubber Company

Faaborg-virksomheden, der udvikler, producerer og sælger erhvervsbeklædning har været hårdt præget af markedsforholdene i 2021/22. Bruttofortjenesten falder fra 13,5 mio. til 4,5 mio., mens årets resultat bliver 21.000 kroner mod 8,3 mio. året forinden.

I sin beretning skriver ledelsen:

”Årets resultat anses som tilfredsstillende. Resultatet er påvirket af kurs udsving samt leveringssituationen i verden. Ledelsen forventer at dette vil have betydning ind i kommende regnskabsår.”

Egenkapitalen udgør 13,0 mio. kroner

Headzone ApS

Handelsvirksomheden med speciale i hovedbeklædning øger bruttofortjenesten fra 14,1 mio. til 16,6 mio. kroner, mens årets resultat stiger fra 10,6 mio. til 12,4 mio. kroner, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

Ledelsen forventer en tilsvarende tilfredsstillende udvikling i 2022/23.

Egenkapitalen udgør 26,3 mio. kroner.

Hammer Tæpper A/S

2021/22 var fortsat præget af covid-19 og eftervirkningerne af pandemien for marine- og hospitality-sektoren, som er Hammer Tæppers to hovedsegmenter, og det sætter spor i regnskabet for tæppevirksomheden, der er ejet af Ege Carpets. Bruttofortjenesten steg fra 20,7 til 22,0 mio. kroner, mens årets resultat, trods end markant forbedring fra -5,8 til -2,6 mio. kroner, fortsat er i minus. Ledelsen anser ikke resultatet som tilfredsstillende, men dog forklarligt.

Ledelsen forventer ikke hurtig forbedring. Ledelsen oplyser, at marinesegmentet fortsat er påvirket af eftervirkninger fra Covid-19, og at der vil gå nogen tid, før aktiviteten er tilbage på tidligere tiders niveau.

Egenkapitalen udgør 111,5 mio. kroner.

Bentzon Carpets ApS

En anden tæppeproducent ejet af Ege Carpets er Bentzon Carpetys. Middelfart-virksomheden kom ud af 2021/22 med en bruttoftjeneste på 30,7 mio. kroner, hvilket er 1,2 mio. lavere end året forinden. Årets resultat udgør 11,9 mio. mod 12,8 mio. kroner det foregående år.

Ledelsen betegner årets udvikling som mindre tilfredsstillende, da det ikke imødekommer de forventninger, man meldte ud sidste år. For indeværende regnskabsår forventer ledelsen aktivitet i samme niveau med EBIT på ca. 14 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 71,5 mio. kroner.

Ver De Terre ApS

Børnetøjsvirksomheden øgede i 2021/22 bruttofortjenesten til 3,1 mio. kroner mod 2,6 mio. året forinden. Årets resultat stiger fra 850.000 til 1,3 mio. kroner, og ledelsen betegner udviklingen som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 5,8 mio. kroner.

Dyrberg & Kern Holding ApS

Smykkevirksomheden øger bruttofortjenesten fra 5,6 mio. til 7,4 mio. kroner i 2021/22, mens årets resultat stiger fra 3,8 mio. til 4,9 mio. kroner, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

Egenkapitalen er fortsat negativ og udgør -18,1 mio. kroner.

Global Tags A/S

Ikast-virksomheden, der handler med tilbehør til tekstilindustrien, øger bruttofortjenesten med 400.000 til 2,7 mio. kroner i 2021/22. årets resultat stiger fra 1,0 til 1,3 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 3,1 mio. kroner.

Britt Sisseck Design ApS

Modevirksomheden fra København øger bruttofortjenesten fra -53.000 til 682.000 kroner, mens årets resultat forbedres fra -1,6 mio. til -1,0 mio. kroner. Ledelsen anser dette for tilfredsstillende.

Årets resultat betyder dog, at man har tabt hele sin kapital, og der er i indeværende regnskabsår blevet tilført 0,5 mio. kroner. Udover kapitalforhøjelsen i indeværende års regnskab, forventer ledelsen, at selskabet ved positiv indtjening vil kunne retablere kapitalen indenfor en kort årrække.

Egenkapitalen udgjorde ved udgangen af 2021/22 -1,1 mio. kroner.

Opdateret 10. oktober 2022

Bestseller A/S

Danmarks største modevirksomhed leverede i 2021-22 en omsætningsvækst på 33 procent, og dermed kan Bestseller præsentere en omsætning på 35,2 mia. kroner, mens årets resultat voksede til 5,1 mia. kroner mod 3,6 mia. sidste år. Men udfordringerne lurer forude, fortæller ejer og CEO Anders Holch Povlsen i forbindelse med lanceringen af årsrapporten:

”Vi leverede fantastiske resultater i det seneste finansår, hvilket alle kollegaer fortjener markant anerkendelse for. Det er resultater, som har overgået vores forventninger og som vi er meget tilfredse med. Vi er dog også nødt til at erkende, at vi har oplevet mere medvind end forventet. Det har ændret sig nu. Der er ingen tvivl om, at det bliver sværere herfra, og vi kan se, at de globale udfordringer også bliver afspejlet i vores tal. Ikke mindst i de seneste måneder,” siger han blandt andet.

Bestseller fortæller endvidere, at de har oplevet 40 procents stigning i salget i egne og partnerdrevne butikker, mens den intensiverede digitalisering kommer til udtryk i, at mere end 40 procent af engrossalget sker gennem den Direct, som er Bestsellers egen digitale salgsplatform.

Bestseller fortæller, at de, trods udfordringerne i verden, fortsat vil investere i bæredygtighed og personaleressourcer. Netop medarbejderne får kontant belønning for det gode regnskabsår. Alle medarbejdere får udbetalt en ekstra måneds løn som bonus; en gestus der beløber sig til 300 mio. kroner.

Bitte Kai Rand & Co. A/S

Bruttofortjenesten stiger 5,4 mio. kroner til 25,3 mio., mens årets resultat stiger fra 2,5 mio. til 8,3 mio. kroner. I ledelsesberetningen kan man bl.a. læse:

”Den meget positive udvikling skyldes bl.a. en væsentlig stigning i omsætningen. Resultatet findes meget tilfredsstillende. Starten af indeværende regnskabsår (2022/2023) frem til september har været tilfredsstillende. Den negative udvikling i samfundsøkonomien begyndte i august at sætte sit præg på detail omsætningen og afmatningen i detailforbruget forventes at fortsætte i den resterende del af regnskabsåret og det forventes således, at resultatet for helåret 2022/2023 bliver noget ringere end 2021/2022.”

Egenkapitalen udgør 24,7 mio. kroner

Moss Cph A/S

Bruttofortjenesten stiger fra 76,9 mio. kroner til 103,6 mio., mens årets resultat udgør 44,9 mio., hvilke er 20,1 mio. kroner mere end i det foregående regnskabsår, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

Forventningerne til 2022/23 er dog knap så lyse:

”Ledelsen forventer et udfordrende regnskabsår. Vi ser ind i en ikke uvæsentlig nedgang i forbruget i Europa. Samtidig stiger råvarepriser fortsat. Vi har valgt at absorbere størstedelen af prisstigninger intern. Vi forventer en lille omsætningsfremgang på 5-15% og et resultat før skat på niveau eller lige under sammenlignet med 2021/22,” beretter ledelsen.

Egenkapitalen udgør 65,9 mio. Kroner

Chopar A/S

Ikast-virksomheden øger i 2021/22 bruttofortjenesten fra 5,2 mio. kroner til 8,6 mio. Årets resultat udgør 152.000 kroner mod -1,9 mio. året forinden. Ledelsen betegner dette som tilfredsstillende.

Året har været præget af corona-dønninger, ligesom krigen i Ukraine også er en opmærksomhedsfaktor i Chopar.

Selskabets omsætning for 2022/2023 forventes at realiseres på niveau med omsætningen i 2019/2020. Som resultat af omstrukturerede omkostninger og færdigafskrevne investeringer, forventes et øget indtjeningsniveau i 2022/2023.

Egenkapitalen udgør 1 mio. kroner

2-Biz Company A/S

Bruttofortjenesten er steget 6 mio. kroner til 20,4 mio., i Risskov-virksomheden. Årets resultat stiger fra 5,3 mio. 8,4 mio. kroner, hvilke ledelsen anser som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 19,1 mio. kroner.  

Kit Karnaby ApS (koncernen bag Micha, Trimar Retail og Soulmate)

Bruttofortjenesten i Herning-koncernen med flere modekoncepter i porteføljen stiger fra 84,5 mio. til 88,0 mio. kroner i 2021/22. Årets resultat stiger fra 4,6 mio. til 16,0 mio. kroner.

”Ledelsen anser resultatet som tilfredsstillende. Resultat er højere end det forventede ved aflæggelse af seneste årsrapport, hvilket primært skyldes, at den fastlagte strategi for koncernens butikker er slået hurtigere igennem end forventet,” kan man læse i ledelsesberetningen, hvor man også kan læse om ledelsens forventninger til indeværende år:

”Til trods for den negative effekt af Covid-19 er det fortsat ledelsens forventning, at resultatet for 2022/23 vil blive positivt, om end det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at vurdere effekten af Covid-19 - både målt på omsætning og indtjening Koncernen forventer dog et resultat før skat i niveauet med indeværende år for regnskabsåret 2022/23.”

Egenkapitalen udgør 9,1 mio. kroner

Junge A/S

Randers-virksomheden præsenterer en bruttofortjeneste på 8,1 mio. kroner mod 8,9 mio. året forinden. Årets resultat stiger fra 2,6 mio. til 3,5 mio. kroner, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 23,7 mio. kroner.

Elas A/S

Herning-virksomheden, der producerer elastikker og bånd, øger bruttofortjenesten til 34,1 mio. kroner i 2021/22. Året før var den 33,4 mio.

Årets resultat er på niveau med det foregående år og udgør 11,3 mio. kroner, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende, selvom der har været udfordringer med at tilpasse sig de stigende omkostninger.

Egenkapitalen udgør 30,7 mio. kroner.

Denasia Joint Venture ApS

Aulum-virksomheden, der primært handler med skind- og pelsvarer, øger bruttofortjenesten fra 5,4 mio. til 10,0 mio. kroner i 2021/22. Årets resultat udgør 2,0 mio. kroner mod -1,4 mio. året forinden.

Egenkapitalen udgør 8,9 mio. kroner.

Skive Garn ApS

Leverandøren af garn til håndstrikning leverer et regnskab nogenlunde på niveau med det foregående år. I 2021/22 udgør bruttofortjenesten 3,2 mio. kroner mod 3,0 mio. året forinden, mens årets resultat er 1,2 mio. kroner præcis som året før. Et tilfredsstillende resultat bemærker ledelsen.

Egenkapitalen udgør 6,9 mio. kroner.

Black Colour ApS

Hadsund-virksomheden øger bruttofortjenesten til 13,7 mio. kroner, hvilket er 2 mio. højere end året forinden. Årets resultat stiger fra 7,1 mio. til 7,5 mio. kroner.

I sin beretning skriver ledelsen: ”Den positive udvikling fra 2021/22 ser ud til at fortsætte i det kommende år, således at resultatet forventes at komme til ligge på minimum samme niveau.”

Egenkapitalen udgør 8,8 mio.   

Green Cotton Group A/S

Den grønne Ikast-koncern leverer en bruttofortjeneste på 58,2 mio. kroner i 2021/22 mod 54,1 mio. kroner året forinden.

Årets resultat udgør 11,8 mio. kroner, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

I en pressemeddelelse skriver Green Cotton Group, at tidligere års investeringer i udvidelser af produktionsapparatet i kombination med en organisatorisk udvidelse af salgsaktiviteterne i koncernens datterselskaber har resulteret i et yderligere løft i koncernens samlede aktiviteter.

Green Cotton Group har det komplette produktionsapparat fordelt på tre fabrikker i Ukraine, samt sourcingvirksomhed i Tyrkiet og salgskontorer i Tyskland og USA.

”Aktivitetsniveauet er øget over hele linien” siger CEO Lasse Simonsen og fortsætter: ”Og på trods af den opbremsning vi ser i forbruget lige nu, er det vores indtryk at det generelle marked i Vesteuropa og USA går Koncernens vej, hvor såvel den politiske interesse, markedsefterspørgslen samt forbrugeradfærden bedre end nogen siden før matcher op mod Green Cotton Group Koncernens historiske og pionerbaserede værdier.”

Det ukrainske søsterselskab har i sagens natur været under indflydelse af den russiske invasion af Ukraine, skriver ledelsen, men efter en kortvarig nedlukning i marts er driften og produktionen genoptaget, og henover sommeren er det lykkedes at gennemføre en produktion på normalt niveau, og uden væsentlig indflydelse af krigen.

 Såfremt situationen i Ukraine eskalerer, og krigen udvides til de vestlige dele af Ukraine, vil det have en negativ indvirkning på driftsaktiviteterne i søsterselskabet, hvilket vil have en afsmittende effekt på Green Cotton Group Denmarks drift. Men for nærværende forventes det ikke, at dette vil ske.

Ledelsen forventer en stigende omsætning i indeværende regnskabsår, dog ikke på samme niveau som i 21/22.

Egenkapitalen udgør 15,6 mio. kroner.

Scan-Thor Group A/S

Herning-koncernen øger bruttofortjenesten fra 3,1 til 3,4 mio. kroner, mens årets resultat udgør 7,1 mio. kroner mod 0,5 mio. året forinden. Stigningerne kommer fra indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder.

Egenkapitalen udgør 70,7 mio. kroner.

Elka Rainwear A/S

Sunds-virksomheden, der producerer vandtæt beklædning, leverer i 2021/22 en bruttofortjeneste på 35,6 mio. kroner mod 31,8 mio. året forinden. Årets resultat udgør 16,7 mio. kroner mod 15,0 mio. året forinden.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Resultatet har været positivt påvirket af virksomhedens vækststrategi og er bedre end forventet. I 2022/23 forventer man en udvikling i samme niveau.

Egenkapitalen udgør 72,0 mio. kroner.

Soya Concept A/S

Sønderborg-virksomheden passerede i 2021/22 en halv milliard i omsætning. Helt præcist udgjorde den 528,2 mio. kroner, hvilket er 99 mio. mere end det foregående år.

Årets resultat udgør 99,6 mio. kroner mod 67,0 mio. året forinden.

Årets resultater har levet op til det budgetterede og forventede, hvorfor årets resultater betragtes som værende tilfredsstillende, skriver ledelsen i sin beretning.

Her kan man også læse, at de forventer en stigende omsætning og et øget resultat i 22/23.

Egenkapitalen udgør 217,4 mio. kroner.

Ocean Presenning A/S

Bruttofortjenesten udgør 3,6 mio. kroner mod 3,5 mio. året forinden. Resultater falder en smule til 968.000 kroner mod 1,1 mio. året forinden.

Egenkapitalen udgør 1,5 mio.

Gustav A/S

Modevirksomheden fra Jelling leverer et status quo-regnskab, hvor bruttofortjenesten udgør 16,5 mio. kroner, 0,1 mio. lavere end året forinden. Resultatet udgør 6,5 mio. mod 6,7 mio. året forinden.

Egenkapitalen udgør 15,3 mio. kroner

Depeche & Co. A/S

Bruttofortjenesten udgør 17,6 mio. kroner i 2021/22, mens den året før var 15,2 mio. Resultatet stiger 2,3 mio. til 5,8 mio. kroner.

”Tilfredsheden med udviklingen i regnskabsåret 2021/22 er stor og takterne for regnskabsåret 2022/23 ser ligeledes positive ud,” skriver ledelsen.

Egenkapitalen udgør 11,4 mio. kroner.

Ege Carpets A/S

Ege har krydset den magiske grænse, og omsatte i 2021/22 for 1,1 mia. kroner mod 915 mio. året forinden. Årets resultat går fra et plus på 1 mio. til et minus på 2 mio., men Ege beretter også om et begivenhedsrigt år, hvor større omlægninger har sat sine spor.

Således skriver ledelsen:

”I regnskabsåret blev det besluttet at konsolidere al tæppeproduktion på fabrikkerne i Danmark, for at øge koncernens konkurrenceevne. Konsolideringen muliggør at udnytte koncernmæssige synergier, opnå skalafordele, samt at sænke det generelle omkostningsniveau. Det har betydet, at aktiviteterne på fabrikken i Münchenbernsdorf, Tyskland er flyttet til de eksisterende fabrikker i Danmark. Regnskabsåret er påvirket negativt med 35 mio. DKK i engangsomkostninger til restrukturering, hvoraf en større andel vedr. konsolideringen af tæppeproduktionen i Danmark, den resterende andel omhandler større organisatoriske forandringer.”

Om fremtiden beretter ledelsen:

”For 2022/23 forventes en omsætning på ca. 1,2 mia. kr. samt EBIT på ca. 80 mio. DKK. Det skal præciseres, at der er usikkerhed omkring markedsudviklingen det kommende år bl.a. qua krigen i Ukraine, presset på de globale forsyningskæder og den generelle konjunkturudvikling.”

Egenkapitalen udgør 430,7 mio. kroner.

Opdateret 2. september 2022

Stine Goya A/S

Modevirksomheden øgede bruttofortjenesten til 24,8 mio. kroner, hvilket er 3,1 mio. højere end året forinden. Omsætningen steg 30 procent, oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Årets resultat udgør 7,6 mio. kroner, hvilket er 2 mio. mere end i 2020/21-regnskabet.

Dermed leverer Stine Goya det bedste resultat nogensinde, og selskabet oplyser at væksten kommer fra alle markeder. Det britiske marked har dog haft særligt stort fokus, og CEO Thomas Goya kalder markedet et af de vigtigste og hurtigst voksende. Det britiske fokus øget allerede fra 14. september, hvor man åbner egen butik på Beak Street i London.

“Vores flagship store i London er en milepæl for os. Med egen butik i London inviterer vi alle vores engelske kunder og partnere endnu tættere på vores farverige univers. Vi udfolder også et vigtigt første skridt i en international ambition med fokus på wholesale, ecommerce og egen retail,” siger Thomas Goya Hertz.

Egenkapitalen udgør 25,0 mio. Kroner.

The Organic Company ApS

Livsstilsvirksomheden fra København, der fokuserer på økologiske bomuldsprodukter til hjemmet, oplevede en 80 procent stigning i omsætningen, og øger bruttofortjenesten fra 3,5 mio. til 4,9 mio. kroner. Årets resultat stiger til 1,2 mio. kroner, hvilket er 850 t. kroner højere end året forinden.

Ledelsen kalder 2021 et rekordår, og noterer at både engros- og private label-salg er steget. Selskabet noterer sig positive tendenser på det nordamerikanske marked, ligesom det øgede fokus på hjemmet under corona havde en positiv effekt. Derudover ser selskabet også en tydelig tendens i markedet:

”Slutteligt er den "bæredygtige" trend stadig på himmelflugt - selv i modgangstider har det bæredygtige vist sig at sætte barren for flere og flere mennesker. Og da alt vi har og alt vi står for er bæredygtighed, er dette også en medvirkende årsag (til fremgangen, red.)”, skriver ledelsen.

Året bød dog også på aflysning af messer, og The Organic Company oplevede også hidtil usete prisstigninger på råvarer og fragt, hvilket medførte en enkelt prisstigning på alle wholesale-priser.

Egenkapitalen udgør 3,9 mio. kroner.

Ronald A/S

Efter det ekstraordinære 2020-regnskab er hverdagen vendt tilbage i københavnervirksomheden, der leverede en bruttofortjeneste på 64,4 mio. kroner mod hele 273,3 mio. året forinden. Ledelsen fortalte allerede ved aflæggelsen af 2020-regnskabet, at man ikke forventede samme høje niveau, og i det seneste regnskab erklærer man sig tilfreds med årets udvikling.

Årets resultat udgjorde i 2021 19,5 mio. kroner mod 171,8 mio. året forinden.

Egenkapitalen udgør 43,1 mio. kroner.

Skybrands A/S

Skybrands, der leverer licenseret beklædning og interiør, øgede bruttofortjenesten fra 9,8 mio. til 14,1 mio, og ledelsen beretter da også om en stigning i ordretilgangen og omsætningen. kroner, men årets resultat endte med -5,8 mio. kroner mod 3,4 mio. året forinden.

En gruppe investorer overtog i 2021 moderselskabet, og det medførte regnskabstekniske ændringer, der har haft negativ effekt på regnskabet for 2021, ligesom fragt og forsinkelser også har haft negativ effekt, for både det danske selskab og dets tyske datterselskab. Sidstnævnte er blevet lukket i løbet af året.  

Egenkapitalen er vendt fra et plus på 18,0 mio. kroner til -3,6 mio., men med omfattende restruktureringer forventer den nye ledelse at kunne stabilisere virksomheden og reetablere egenkapitalen via driften. Ledelsen forventer et overskud før skat på 5-7 mio. kroner i 2022.

Spectre A/S

Sports- og outdoor-producenten øgede omsætningen markant i 2021/22. Toplinjen udgør 530,7 mio. kroner mod 354,2 mio. året forinden. Resultatet mere end fordobles fra 26,4 mio. til 54,8 mio. kroner.

Ledelsen anser denne udvikling som meget tilfredsstillende.

Dette er ikke ensbetydende med, at året har været uden udfordringer. Efterdønninger af Covid-19 og fragtsituationen har også sat sine spor hos Spectre, der bl.a. har været nødsaget til at lukke produktionslinjer i både Letland og Vietnam ned. Dette har dog ikke sat nævneværdigt aftryk rent finansielt.

Spectre oplever en fortsat stigende efterspørgsel inden for outdoor-segmentet og i den forbindelse har man åbnet endnu en fabrik i Vietnam. I regnskabsåret startede man også produktion i Ukraine, men Ruslands krigshandlinger i landet satte en stopper for dette.

Selskabet forventer, at man – takket være investeringer i udvidelsen af produktionsfaciliteter – vil kunne imødekomme den stigende efterspørgsel og levere en omsætning på 800 mio. kroner i indeværende regnskabsår. Resultatet forventes at være på niveau med det foregående år som følge af investeringer og øgede omkostninger.  

Egenkapitalen udgør 136,5 mio. kroner.

Poulsen Silkeborg ApS

Dametøjsvirksomheden øgede bruttofortjenesten fra 1,8 mio. til 2,2 mio. kroner i 2021, mens årets resultat gik fra -173.000 til 118.000 kroner. Ledelsen betegner det som tilfredsstillende under omstændighederne.

Egenkapitalen udgør 2,2 mio. kroner.

Bella Balou ApS

Accessories-virksomheden kommer ud af 2021/22 med en bruttofortjeneste på 1,2 mio. kroner, hvilket er på niveau med året forinden. Årets resultat falder 36.000 og udgør 2.000 kroner.

”Især på baggrund af udfordringer relateret til Covid-19 anser ledelsen resultatet som tilfredsstillende og forventer et forbedret og tilfredsstillende resultat for regnskabsåret 2022/23,” skriver ledelsen i sin beretning.

Egenkapitalen udgør 50.000 kroner.

Nordisk Company A/S

Outdoor-koncernen øger bruttofortjenesten fra 30,3 mio. til 47,9 mio. kroner, mens årets resultat stiger fra 1,2 mio. til 10,8 mio. kroner.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Det har ellers været et år, hvor Covid-19 har påvirket på flere måder. Tvangslukning blandt kunderne, udfordringer i forsyningskæden og stigende priser er nogle af de forhold, der påvirket driften, men alligevel er Nordisk kommet styrket ud af året:

”Det er dog i 2021 lykkedes selskabet, på trods af Corona og supply chain udfordringerne, at fortsætte udbygningen af sin stærke position i Europa og Asien indenfor hovedproduktkategorierne soveposer og telte, med øget markedsandel til følge. Det er især den fortsatte fokus på styrkelse af Nordisk brandet, der begynder at give et stærkt afkast,” skriver ledelsen i sin beretning, hvoraf det også fremgår, at man har investeret i den fremtidige markedsposition.  

Egenkapitalen udgør 25,0 mio. kroner

Noa Noa A/S

Omsætningen er steget til 137,5 mio. kroner mod 83,4 mio. året forinden. Detailomsætningen udgjorde 83 mio. kroner (55 mio. året forinden), mens wholesale udgjorde 15 mio. kroner (22 mio.). Covid-19 satte spor på både detail- og engrossalg, og selvom onlinesalget steg, var det ikke nok til at balancere den negative effekt.

Året slutter med et resultat på -27,0 mio. kroner, hvilket er på samme niveau som året forinden.

I løbet af 2021 indskød ejerkredsen 30 mio. kroner, og det er fortsat ind i 2022, hvor selskabet har fået tilført yderligere 26 mio. kroner.

Dykon A/S

Dyne- og pudevirksomheden øgede bruttofortjenesten fra 66,3 mio. til 69,9 mio. kroner, mens årets resultat steg fra 23,2 mio. til 27,8 mio. kroner. Ledelsen betegner resultatet som tilfredsstillende og bedre end forventet.

Ledelsen oplyser, at de nære eksportmarkeder har tiltrukket stor interesse, og at man har høstet frugterne af den store indsats, man har gjort for at styrke selskabets brands.  

Egenkapitalen udgør 54,4 mio. kroner.  

Danish Art Weaving A/S

Bruttofortjenesten stiger fra 2,0 til 2,3 mio. kroner, mens årets resultat mere end femdobles fra 97.000 til 507.000 kroner.

Regnskabet er aflagt under forudsætning om fortsat drift. Ledelsen forventer positive resultater fremadrettet, og der forventes ingen umiddelbare likviditetsproblemer

Egenkapitalen udgør 952.000 kroner.

Decadent A/S

Accessories-virksomheden leverer en bruttofortjeneste på 2,6 mio. kroner mod 1,9 mio. året forinden. Årets resultat er -148.000. Året forinden var det -502.000 kroner.

Egenkapitalen udgør 9,4 mio. kroner.

Custommade A/S

Bruttofortjenesten i 2021 landede på 6,8 mio. kroner, hvilket er nogenlunde på niveau med 2020. årets resultat faldt 257.000 og udgjorde i 2021 114.000 kroner.

Ledelsen finder årets resultat utilfredsstillende, og skriver blandt andet i beretningen:

”Resultatet er under det forventede, hvilket blandt kan henføres til afvigelse på lagernedskrivninger og hensættelse til debitortab. En del kunder har haft det vanskeligt i forbindelse med COVID-19 lukninger.”

Egenkapitalen udgør 2,2 mio. kroner. 

Regnskabet er fremlagt under forudsætning af fortsat drift. I 2022 har man valgt at styrke kapitalgrundlaget med 2 mio. kroner. Ledelsen forventer vækst og dermed et resultat på 2-4 mio. kroner.

Han Kjøbenhavn ApS

Modevirksomheden har realiseret en vækst på toplinjen og en forbedret bruttofortjeneste, der steg fra 7,8 mio. til 13,3 mio. kroner.

Årets resultat steg også markant fra 253.000 til 2,8 mio. kroner.

Ledelsen beretter blandt andet:

”Han Kjøbenhavn fortsætter den positive udvikling i 2021, til trods for en turbulent omverden med COVID19 som den altoverskyggende udfordring. Selskabet eksekverer målrettet på den plan som er lagt med fokus på den internationale vækst i wholesale forretningen samt positioneringen af brandet på de internationale modeuger.”

I løbet af regnskabsåret åbnede man butik i Soho i London og en ny flagskibsbutik på Pilestræde i København.

Ledelsen forventer en fortsat positiv udvikling i 2022 med vækst på toplinjen og et fortsat positivt resultat.

Egenkapitalen udgør 10,1 mio. kroner.

Won Hundred (W H ApS)

Modevirksomheden star midt i en turnaround, og den ser ud til at bære frugt. Bruttofortjenesten steg fra 2,6 mio. til 4,2 mio. kroner, og der var sorte tal på bundlinjen; årets resultat udgjorde 350.000 mod -3,5 mio. kroner i 2020. Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne.

”I 2021 er der implementeret en ny kommerciel strategi for selskabets wholesale aktiviteter på eksisterende nøglemarkeder, for på sigt at fremstå mere agile samt konkurrencedygtige i forhold til den globale konkurrencesituation. En repositionering af virksomhedens brand, samt implementering af en ny kommerciel strategi i både wholesale og e-commerce har på et tidligt stadie bidraget positivt til virksomhedens udvikling i løbet af regnskabsåret 2021. En positiv vækst i omsætning på wholesale som følge af de nye strategiske tiltag har bidraget positivt til årets resultat,” beretter ledelsen.

Ledelsen forventer, at den positive udvikling fortsætter i 2022, hvor man dog fortsat vil investere i salg og marketing med henblik på at øge omsætningen yderligere.

Egenkapitalen udgør 953.000 kroner.

Heliot Emil ApS

Modevirksomheden har taget fart og øger bruttofortjenesten fra 1,8 mio. til 6,5 mio. kroner i 2021, mens årets resultat stiger fra 29.000 til 3,0 mio. kroner. Ledelsen betegner dette som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 4,2 mio. kroner.            

Opdateret 4. august

Sinnerup ApS

Virksomheden bag livsstilsbutikkerne af samme navn øgede bruttofortjenesten med 5 mio. kroner, således at den udgjorde 45,6 mio. kroner. Årets resultat byder på mere end en fordobling, og lander på 3,0 mio. kroner mod 1,3 mio. året forinden. Det lever op til det forventede, og ledelsen erklærer sig tilfreds.

Livsstilsvirksomheden står midt i en større transformation, oplyser ledelsen:

”Sinnerup har over de seneste år taget et stort skridt fra multibrand-koncept til i højere grad at positionere sig under ét varemærke, hvor Sinnerup-brandet er det, der bærer værdien. Det har været en rejse, der har været i gang længe, men for alvor siden 2017, da ledelsen tog den vigtige beslutning, at fremtiden kræver, at man selv i højere grad skal skabe værdien på vareniveau.”

Man oplyser, at den udvikling allerede kan aflæses i 2021-regnskabet, og man knytter store forventninger til den nye retning. Ledelsen ser lyst på fremtiden og planlægger fortsatte investeringer, og for 2022 forventer man et uændret resultatniveau.

Egenkapitalen udgør 37,6 mio. kroner. 

Sunds Textiles A/S

Tekstilvirksomheden øgede omsætningen fra 550 mio. kroner til 600 mio. i 2021. Årets resultat faldt fra 83,5 mio. til 75,0 mio. kroner; et fald der primært skyldes stigende råvarepriser, fragtrater samt udsving i valutakurser. Ledelsen anser udviklingen for tilfredsstillende.

Sunds Textiles har produktionsselskab i Ukraine, men har ikke været direkte påvirket af krigen, men man arbejder med et beredskab, der betyder, at man kan flytte produktionen til Polen eller Mexico, hvor man også har fabrikker.

Ledelsen forventer en omsætning på 600-650 mio. kroner i 2022 og et resultat på 60-70 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 358,3 mio. kroner.

Lene Bjerre Design A/S

Livsstilsvirksomheden fra Nordjylland leverer en bruttofortjeneste på 13,6 mio. kroner mod 6,0 mio. året forinden. Årets resultat udgør -1,3 mio. kroner mod et plus på 14,8 mio. året forinden, hvor regnskabet dog var præget af en stor finansindkomst, hvilket forrykker billedet.

Ledelsen erklærer sig tilfreds omstændighederne taget i betragtning. Man hæfter sig ved, at den store digitaliseringsproces, virksomheden ar været igennem, begynder at vise sin værdi, selvom processen har været dyrere og mere bekostelig end forventet.

Ledelsen beretter I øvrigt, at man havde forventet et positivt resultat i omegnen af 3 mio. kroner, men at særligt fragtraterne har sat sit præg.

Ledelsen gør også status over 2022 til dato, og midt i året konstaterer man, at der er behov for at få tilført ekstern kapital, hvis man skal lykkes med de planlagte aktiviteter og driften. Det var forventet at man kunne præsentere nye investorer ved udgangen af august, og ledelsen måtte konstatere, at der var store usikkerheder om den fortsatte drift, hvis ikke det lykkes.

Ved regnskabsårets udgang udgjorde egenkapitalen 8,1 mio. kroner.

A-Tex A/S

Leverandøren af accessories til branding mm. A-Tex, som er en del af den globale Trimco Group, kommer ud af 2021 med en bruttofortjeneste på 59,2 mio. kroner, hvilket er 1 mio. lavere end året før. Til gengæld stiger årets resultat fra 40,3 mio. 73,5 mio. kroner, hvilket skyldes en stor indtægt fra investeringer i datterselskaber.

Ledelsen forventer en bundlinjevækst på fem procent, men tager dog forbehold for påvirkningen af geopolitiske og makroøkonomiske forhold.  

Egenkapitalen udgør 392,2 mio. kroner.

Geismars Væverier A/S

Tekstilvirksomheden øger bruttofortjenesten fra 3,8 mio. til 5,3 mio. kroner i 2021. årets resultat stiger fra 1,7 mio. til 2,6 mio. kroner.

Ledelsen answer dette som tilfredsstillende og forventer yderligere vækst i 2022.

Egenkapitalen udgør 5,8 mio. kroner.

Copenhagen Cartel ApS

Et begivenhedsrigt år i den ansvarlige modevirksomhed Copenhagen Cartel bød bl.a. på en udvidelse af produktsortimentet, nye salgskanaler og flere ansatte. Efter at have omsat for 231.000 kroner i sit første år, rundede omsætningen i 2021 6,6 mio. kroner, hvoraf 50 procent kom fra egen webshop, 25 procent fra engrossalg og resten fra egen butik og merchandise til private virksomheder. Før januar 2021 havde Copenhagen Cartel kun salg via egen webshop, ligesom man også kun solgte badetøj.

Bruttofortjenesten udgjorde 2,0 mio. kroner mod -230.000 i 2020. Årets resultat steg fra -191.000 til 307.000 kroner.

I 2022 forventer modevirksomheden at øge omsætningen, og man har positive forventninger til engrossalget og de fysiske butikker. Derudover vil man øge fokus på internationalisering, ligeosm man fortsat vil donere til velgørenhed, redde skildpadder i verdenshavene og indsamle fire tons affald fra de danske kyster.

Egenkapitalen udgør 1,6 mio. kroner.

Cecilie Bahnsen ApS

Luksusmodehuset har øget omsætningen med 34 procent i løbet af året, oplyser ledelsen. Omsætningen kommer fra både egen e-commerce og engrossalget, og væksten er særligt kommet fra Asien og Europa.

Selvom omsætningen er steget, realiserer modevirksomheden en tilbagegang på 2,1 mio. kroner i bruttofortjenesten, som i 2021 udgjorde 6,7 mio. kroner, mens årets resultat gik fra 2,9 mio. til -6,5 mio. kroner. Dette er dog helt i overensstemmelse med det strategiske roadmap, der foreligger, oplyser ledelsen, der kalder resultatet på linje med forventningerne.

 Ud over de planlagte investeringer har regnskabsåret båret præg af de høje fragtomkostninger og generelle prisstigninger, ligesom man har haft en høj engangsomkostning i forbindelse med opsigelsen af en agent for at opnå fuld kontrol over distributionen.

Ledelsen forventer positiv indtjening i 2022, hvor man samtidig vil fortsætte med at investere i selskabets udvikling.

Becksöndergaard ApS

Bruttofortjenesten stiger fra 11,9 mio. til 13,7 mio. kroner, mens årets resultat forbedres fra -6,7 mio. til -2,9 mio. kroner.

”Årets resultat er negativt påvirket af Covid-19 hvor salget i de fysiske kanaler, engros og konsignation har været negativ påvirket af tvangslukkede butikker. Til gengæld er online omsætningen steget på baggrund af en markant vækst hos vores store online kunder samt på vores egen webshop,” skriver ledelsen om udviklingen, som betegnes som ikke tilfredsstillende.

Becksöndergaard har i 2021 gennemført en kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld til moderselskabet udgørende DKK 10 mio.

Egenkapitalen udgør 7,4 mio. kroner. Siden regnskabsårets afslutning har man tilført yderligere 2,3 mio. fra moderselskabet.  

Kansas A/S

Arbejdstøjsvirksomheden blev i marts 2021 overtaget af Hultafors Group. Kansas leverede en stigning i bruttofortjenesten på 17,5 mio., således udgjorde den i 2021 39,7 mio. kroner. Man fik vendt driftsresultatet fra -16,7 mio. til et plus på 8,9 mio. kroner, og året endte med et overskud på 10,8 mio. kroner mod 31,9 mio. året forinden. Her havde man dog en ekstraordinært stor andel finansiel indtægt.

Ledelsen erklærer sig tilfreds med årets udvikling og forventer EBITDA på 8-10 mio. kroner i 2022.

Egenkapitalen udgør 19,2 mio. kroner.

Thygesen & Birk Fabrics A/S

Tekstilvirksomheden fra Ikast, som excellerer i strikkede metervarer, øgede bruttofortjenesten fra 21,5 mio. til 30,7 mio. kroner i 2021/22, mens årets resultat mere end fordobledes fra 6,8 mio. til 15,3 mio. kroner. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 23,8 mio. kroner.

2blind2c ApS

Modevirksomheden gik fra en bruttofortjeneste på 1,9 mio. kroner i 2020 til et tab på -5,2 mio. kroner i 2021. Årets resultat gik udgjorde -8,4 mio. kroner mod 159.000 året forinden.

Grunden skal findes i effekten fra Covid-19, oplyser ledelsen, der aflægger regnskab under forudsætning af fortsat drift. Egenkapitalen var ved udgangen af regnskabsåret -8,2 mio. kroner.  Nedlukningerne i detailhandlen, særligt i Tyskland , har resulteret i højere lagerbindinger, hvilket har sat selskabets likviditet under pres.

Om fremtiden skriver ledelsen:

”Udviklingen i 2022 med hensyn til indtjening og finansieringsbehov er afhængig af, hvor hurtigt selskabets kunder vender tilbage til normalt indkøbsniveau. Det er ledelsens vurdering, med de usikkerheder, der er forbundet med forventninger til fremtiden, at selskabets driftskreditbehov løbende vil være til rådighed i 2022 via eksisterende kreditramme hos bank og Vækstfonden samt lån fra kapitalejer og nye investorer, ligesom der er forhandlet væsentligt forlængede kredittider med selskabets centrale leverandører.”  

Kabooki A/S

Børnetøjsvirksomheden øgede bruttofortjenesten fra 19,3 til 20,2 mio. kroner, og årets resultat landede på -2,4 mio. kroner, hvilket er på niveau med 2020.

Ledelsen finder årets udvikling og resultat for utilfredsstillende. Selskabets resultat er udover påvirkningen af Covid-19 også påvirket af fortsatte investeringer i nye markeder og nyt brand, oplyser ledelsen, der samtidig nævner, at man har iværksat en tilpasning af personaleresourser samt omkostningsstruktur.

Egenkapitalen udgør 5,2 mio. kroner.

Wood Wood (Carrington ApS)

Bruttofortjenesten i modevirksomheden steg fra 26,8 mio. til 29,8 mio. kroner, mens årets resultat landede på -2,7 mio. mod -4,1 mio. året forinden.

Resultatet er lavere end forventet, beretter ledelsen, og henviser til nedlukninger og eksternt globalt pres på forsyningskæden. Man har investeret kraftigt i marketing, retail, e-commerce, ERP-systemer og bæredygtige initiativer i løbet af året, hvilket skal bidrage til at imødegå forventningerne om vækst på 15-18 procent i engrosalget og en vækst på 50 procent i retail-delen.

Selskabets egenkapital udgør -17,7 mio. kroner, men selskabets egentlige ejer har besluttet at finansiere virksomheden indtil 31. marts 2023. Finansieringen kommer via lån mellem virksomheder og ikke som indskudt kapital.

Libertine Libertine ApS

Modevirksomheden, som i 2019 fik Christian Stadil og Niels Mikkelsen i ejerkredsen, kommer ud af 2021 med en bruttofortjeneste, der er steget 300.000 til 2,3 mio. kroner, mens årets resultat falder fra -944.000 til -1,5 mio. kroner.

”Der er blevet foretaget investeringer i stærke salgskompetencer i andet halvår 2021, som selskabet forventer kan accelerere væksten i 2022. Selskabet følger den fastlagte strategi i forbindelse med de nye brand koncepter, og arbejder videre på den vedtagne 3- årsplan om international- og online vækst. Ejerkredsen ser frem mod et positivt 2022,” skriver ledelsen i sin beretning.

Egenkapitalen udgør -1,4 mio. kroner.

Charlotte Sparre A/S

Modevirksomheden øger bruttofortjenesten fra 1,1 mio. til 1,2 mio. kroner, mens årets resultat stiger fra 14.000 til 60.000 kroner. Ledelsen kalder det forventeligt under hensyntagen til Covid-19, og oplyser, at man i 2021 har haft væsentlige engangsomkostninger.

Man har positive forventninger til 2022 efter et godt indsalg til sommeren 2022.

Egenkapitalen udgør 1,2 mio. kroner.

Sontex DK ApS

Tekstilvirksomheden øgede bruttofortjenesten med tre mio., og den udgjorde således 24,8 mio. kroner i 2021, mens årets resultat steg fra 2,7 mio. til 3,3 mio. kroner. Ledelsen betegner dette som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 16,8 mio. kroner.                              

Nimbus Nordic A/S

Leverandøren af profiltøj øger bruttofortjenesten med 9,1 mio. til 15,7 mio. kroner. Årets resultat går fra et minus på 1,7 mio. kroner i 2020 til et plus på 5,2 mio. kroner i 2021.

Egenkapitalen i virksomheden udgør 12,7 mio. kroner

Hilding Anders Danmark A/S

Madrasproducenten fra Thy realiserede i 2021 en omsætning 485,8 mio. kroner, hvilket er en tilbagegang i forhold til 501,6 mio., man opnåede året forinden. Årets resultat falder til 28,0 mio. kroner, hvilket er 4,2 mio. lavere end det foregående år.

Ledelsen noterer sig at omsætning og resultat er lidt lavere end forventet, og peger i retning af Covid-19-situationen og den globale forsyningssituation, når grunden skal findes. Ikke desto mindre lever det realiserede op til forventningerne.

Det er ledelsens forventning, at omsætning og resultat for 2022 vil blive på sammen niveau som i 2021 og forventer derfor en omsætning i størrelsen DKK 460-480 millioner samt et resultat på DKK 25- 30 millioner, skriver man i årsrapporten.

Egenkapitalen udgør 212,3 mio. kroner.

Scan Wear ApS

Private label-virksomheden fra Vojens øger bruttofortjenesten fra 25,9 mio. til 32,2 mio. kroner. Årets resultat mere end fordobles fra 6,7 mio. til 13,8 mio. kroner.

Resultatet lever op til de udmeldte forventninger og betegnes som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 24,6 mio. kroner.   

Opdateret 7. juli 

Georg Jensen Damask A/S

2021/22-regnskabet viser forbedring over hele linjen for tekstilvirksomheden, som har nogle af branchens dybeste historiske rødder. Bruttofortjenesten udgør 61,0 mio. kroner mod 57,6 mio. i det foregående regnskabsår, mens årets resultat stiger 3 mio. til 27,8 mio. kroner.

"Resultatet er vores bedste nogensinde, og vi kan i lighed med de forudgående år notere en fremgang på alle væsentlige områder. Det er vi selvfølgelig glade og taknemmelige for. Især fordi det er sket i en tid, hvor mange på grund af efterveerne fra Covid-19 og krigen i Ukraine har det svært,” siger CEO Peter Hulweg Christiansen.

Han vurderer, at de udfordrende globale forhold får en effekt på forbrugerne og øger konsolideringen i detailleddet, hvorfor han glæder sig over, at Georg Jensen Damask har fokus på en stærk brandfortælling, omnichannel-tankegang og en øget tilstedeværelse på de digitale platforme. Bestyrelsesformand Jesper Hviid noterer sig også, at man høster frugterne af den digitale satsning.

"Udviklingen er i overensstemmelse med vores digitale forretningsmodel, hvor målet er en kontrolleret og organisk udvikling. Årets resultat afspejler effekten af vores digitale oprustning, hvor vi har foretaget omfattende investeringer. Vores øgede digitale investeringsniveau i kombination med kompetente medarbejdere gør, at virksomheden står stærkt i det nuværende marked og med en høj grad af agilitet og vækstpotentiale."

Georg Jensen Damask vil fortsætte med at investere i det digitale, ligesom man åbner ny flagskibsbutik i Hellerup, som sætter retningen for fremtidens retail-oplevelse, hvor det fysiske og digitale går hånd i hånd.

Egenkapitalen udgør 85,1 mio. kroner.

BTX Group A/S

Koncernen kommer ud af 2021 med et fald i omsætningen på 25 mio. kroner, hvilket betyder en omsætning på 238 mio. kroner. Omsætningen blev i året påvirket af Covid-19 i form af reducerede forsendelser til kunderne, mindre genbestillinger og slutteligt rabatter på forårs- og sommervarerne.

Anden halvdel af 2021 blev negativt påvirket i form af udfordringer i forsynings- og distributionskæderne, forøgede omkostninger til fragt med mere.

Trods udfordringer og en lavere omsætning formåede man at forbedre årets resultat, som landede på -11,1 mio. mod -36,6 mio. kroner året forinden. Trods forbedringerne, kalder ledelsen stadig et negativt resultat for utilfredsstillende.

2022 er fortsat på turbulent vis, hvor stigende råvarepriser, inflation og et negativt makroøkonomisk perspektiv kan påvirke året negativt. Ledelsen hæfter sig dog ved, at man bliver belønnet for at investere i markederne med vækst for øje. Ordrebøgerne for 2022 er således stærke, og ledelsen forventer at man kan øge indtjeningen med 10-15 mio. kroner. Man forventer samtidig fortsatte indtjeningsfremgang i 2023, når de igangsatte strategiske initiativer begynder at give udbytte.

BTX Group har en negativ egenkapital på -74 mio. kroner, og i påtegningen af regnskabet finder man en going concern, men ledelsen forventer at kunne vende udviklingen, således man kan fortsætte driften.

Molo A/S

Børnetøjsvirksomheden lægger 10,2 mio. til bruttofortjenesten, således at den i 2021 udgjorde 42,7 mio. kroner. Årets resultat blev markant forbedret, da Molo gik fra -13,1 mio. til 3,7 mio. kroner. Udviklingen betegnes som acceptabel.

Ledelsen kalder året svært og fortsat præget af Covid-19, men alligevel i langt mindre omfang end 2020. Molos egne butikker var hårdt ramt af først nedlukninger og sidenhen begrænset trafik i både Danmark, Sverige, Frankrig og Tyskland. Man måtte også lukke et par butikker i 2021, men særligt fra den halvdel af 2022 forventer ledelsen en markant positiv udvikling i retail-delen. Molo oplever fortsat stort engrossalg for de kommende sæsoner, og selvom krigen i Ukraine og usikkerhed om Covid-19 præger 2022, forventer ledelsen alligevel, at man kan levere et overskud på præcorona-niveau.

Egenkapitalen udgør 66,3 mio. kroner.

Nümph A/S

Bruttofortjenesten vokser fra 12,3 til 34,2 mio. kroner for Kolding-virksomheden, mens årets resultat går fra -6,3 til 7,8 mio. kroner, hvilket, ledelsen beretter, er i tråd med forventningerne.

For 2022 forventer ledelsen ligeledes et plus på bundlinjen.

Egenkapitalen udgør 18,7 mio. kroner.

Ilse Jacobsen Hornbæk (IJH A/S)

Livsstilsvirksomheden øger bruttofortjenesten fra 21,4 mio. til 36,0 mio. kroner, mens årets resultat forbedres fra -17,2 mio. til 1,8 mio. kroner.

Året er blevet brugt på at optimere ressourceudnyttelsen, hvilket blandt andet har medvirket til at cementere virksomhedens position på eksisterende kernemarkeder samt en konvertering af vækstmarkeder til kernemarkeder.

Ledelsen beretter blandt andet:

”Regnskabsåret har været præget af generelle strukturelle forsyningsproblemer, relateret til efterdønningerne fra COVID-19, og derudover gennem flere kernemarkeder som har oplevet nedlukninger i et omfang der har påvirket råvare- og transportomkostninger. På trods af disse udfordringer har selskabet dog bevist at strategien om målrettet ressource og- systemoptimering, udvikling af digitale forhold og et stramt fokus på produktudvikling set gennem en innovativt kunderelateret linse, har resulteret i en driftsmæssig stor Turn-Around.”

I 2022 vil man investere yderligere i produktudvikling, optimering af kollektioner og styrke designet. Det organisatoriske setup skal udvikles, så det kan imødekomme langsigtet vækst og skalerbarhed, mens man prioriterer fokus på eksisterende markeder og nye markeder i direkte forlængelse af de eksisterende. Ledelsen beretter samtidig at man i året vil have ekstraordinært  fokus på optimering af forsyningskæden.

Man forventer en vækst i EBITDA på 7-10 procent.

Fashion Society A/S

Virksomheden, der er majoritetsejer af Mark Kenly Domino Tan, Rue de Tokyo, og Naja Laus amt ejer halvdelen af Nué Group, øger bruttofortjenesten fra 6,4 mio. til 7,8 mio. kroner, mens årets resultat stiger fra -14,9 mio. kroner til -9,7 mio. De enkelte datterselskaber omtales kortfattet nedenfor.

Egenkapitalen er negativ med -23,0 mio. kroner. Ledelsen forventer dog, at denne kan reetableres ved egen indtjening. Ledelsen beretter:  

”Selskabet har for 2021 oprindeligt haft en forventning om en væsentlig omsætningsstigning og et driftsresultat på break-even niveau. Men ledelsen må konstatere, at COVID-19 udbruddet har haft en negativ effekt på selskabets omsætning og resultat i dattervirksomhederne i 2021, som har påvirket moderselskabets resultat negativt. For at reducere denne påvirkning mest muligt, har selskabets ledelse gennemført en række tiltag, samt iværksat proaktive handlingsplaner for at kompensere tab og udnytte nye muligheder, samt sikre den fornødne likviditet. Ejerkredsen har endvidere afgivet en støtteerklæring frem til 31. december 2022.

Fashion Society fastholder selskabets oprindelige mål og langsigtede planer - men nu med to års forskydning, således forventes det at driften bliver overskudsgivende for 2022.”

Mark Kenly Domino Tan ApS

Selskabets bruttotab udgør -796.000 kroner mod -744.000 året forinden. Årets resultat udgør -3,1 mio. kroner mod -3,4 mio. i 2020. Egenkapitalen er -16,3 mio.

Rue de Tokyo ApS

2021 byder på et bruttotab på -949.000 kroner mod -2,6 mio. i 2020. årets resultat udgør -1,1 mio. kroner mod -2,3 mio. året forinden. Egenkapitalen er -7,2 mio.

Naja Lauf ApS

Bruttotabet udgør -2,4 mio. kroner mod -2,3 mio. i 2020. Årets resultat udgør -3,0 mio. kroner mod -3,1 mio. året forinden. Egenkapitalen er -9,1 mio. kroner.

NUÉ GROUP ApS

Bruttofortjenesten udgør 3,0 mio. kroner mod 660.000 året forinden. Årets resultat stiger til -1,3 mio. mod -2,3 mio. kroner året forinden. Egenkapitalen er -1,7 mio. kroner.  

Day Birger Et Mikkelsen A/S

Modevirksomheden med de to brands DAY Birger et Mikkelsen og 2NDDAY, præsenterer en bruttofortjeneste på 22,9 mio. kroner, hvilket er 700.000 højere end året forinden. Årets resultat tager til gengæld et gevaldigt hop fra -13,5 mio. kroner til et plus på 2,4 mio.

Den udvikler kommer på baggrund af beslutningen om at lukke virksomhedens fysiske butikker, hvilket har betydet markante engangsomkostninger. Ledelsen fortæller, at omsætningen i engrosforretningen steg mere end 20 procent, og beretter endvidere, at der er kommet mere end 100 nye kunder til på et år.

Derfor har man også positive forventninger til 2022.

Egenkapitalen udgør 3,9 mio. kroner.

Femilet A/S

Bruttofortjenesten stiger fra 20,7 mio. kroner til 26,1, mens årets resultat udgør -1,9 mio. kroner mod -9,3 mio. året forinden.

Corona-nedlukninger satte dybe spor i virksomheden, men alligevel fortsatte man med at investere i organisationen for at styrke sin markedsposition.

Ledelsen i selskabet, der er ejet af franske Chantelle Group, forventer vækst i 2022 og en forbedret bundlinje som følge heraf. Selskabet har mistet mere end 50 procent af den tilførte kapital, men ledelsen forventer at kunne genopbygge denne gennem driften.

Egenkapitalen udgør 2,6 mio. kroner

Hansen Textile ApS

Private label-virksomheden leverer en bruttofortjeneste på 2,9 mio. kroner, hvilket er godt 300.000 kroner højere end i 2020. Årets resultat falder dog fra 181.000 til -44.000 kroner.

Egenkapitalen udgør 4,1 mio. kroner.

Petit Nord ApS

Børneskovirksomheden mere end fordobler bruttofortjenesten, som i 2021 udgjorde 1,3 mio. kroner. Årets resultat udgør -225.000 kroner, og dermed går man tilbage fra -136.000 året forinden.

Egenkapitalen er tabt og udgør -4,5 mio. kroner ved årets udgang. I beretningen skriver ledelsen:

”Selskabets egenkapital er negativ pr. 31. december 2021. Moderselskabet tilbagetræder for de tilknyttede virksomheders gæld på t.kr. 8.429, og indestår for at tilføre selskabet tilstrækkelig likviditet til at finansiere driften i de kommende 12 måneder. Årsrapporten aflægges således under forudsætning af fortsat drift.”

Herning Special Væveri A/S

Tekstilvirksomheden kan præsentere en bruttofortjeneste for 2021/22 på 4,5 mio. kroner mod 1,9 mio. året forinden. Årets resultat udgør 2,7 mio. kroner mod 770.000 året forinden. Ledelsen beretter, at man har oplevet væsentlig aktivitetsnedgang som følge af Covid-19, men betragter resultatet som tilfredsstillende under omstændighederne.  

Egenkapitalen udgør 10,2 mio. kroner.

New Wave Danmark A/S

Grossisten, som gør sig i profiltøj, gaveartikler, sportstøj, golftøj og arbejdstøj, øger bruttofortjenesten med 11,7 mio. til 44,9 mio. kroner. Årets resultat stiger fra 12,0 til 21,5 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 36,1 mio. kroner.

Bosweel A/S

Skjortespecialisterne fra Herning øger bruttofortjenesten fra 3,4 mio. kroner til 4,5 mio. årets resultat forbedres også, men er fortsat negativt, og udgør -2,6 mio. kroner mod -4,2 mio. i 2020.

Egenkapitalen udgør 16,2 mio. kroner.

Poul Hansen Lædervarer ApS

Selskabet bag taskebrandet Belsac øger bruttofortjenesten fra 2,3 mio. kroner til 3,2 mio., mens bundlinjen er tilbage i plus. Årets resultat udgør 29.000 kroner mod -708.000 året forinden. Ledelsen noterer sig, at man i året fortsat har været præget af covid-19, og betegner resultatet som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 1,8 mio. Kroner

Småfolk A/S

Børnetøjsvirksomheden øger bruttofortjenesten med 400.000 til 2,9 mio. kroner. Årets resultat er negativ for tredje år i træk og udgør -620.000 kroner mod -1,0 mio. året forinden.

Egenkapitalen er tabt, ligesom de kortfristede forpligtelser de kortfristede aktiver, og ledelsen beretter i den forbindelse:

”Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Det en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at selskabets resultat og likviditet forbedres, samt at selskabets nuværende kreditfaciliteter kan udvides i takt med finansieringsbehovet. Selskabets ledelse fører forhandlinger med selskabets bankforbindelse samt potentiel investor. Ledelsen forventer at der kan lukkes en aftale med investor, som blandt andet indebærer en gældskonvertering samt en kontant kapitalforhøjelse. Som følge heraf forventer ledelsen også at selskabets bankforbindelse vil forlænge selskabets nuværende engagement.”

Skovhuus Strik A/S

Den familieejede strikvirksomhed øger bruttofortjenesten til 12,4 mio. kroner, hvilket er 3,4 mio. højere end året forinden. Årets resultat stiger markant til 2,7 mio. kroner mod 331.000 i 2020, hvilket ledelsen betegner som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 15,4 mio. kroner.

Sofie Schnoor A/S

Modevirksomheden, der henvender sig til både kvinder og børn, øger bruttofortjenesten fra 21,1 mio. kroner til 27,0 mio. Årets resultat næsten fordobles til 10,2 mio. kroner, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 29,7 mio. kroner

Bosswik A/S

Læderspecialisterne, som særligt fokuserer på bælter, kommer ud af 2021 med en bruttofortjeneste på 5,8 mio. kroner, hvilket er 600.000 højere end i 2020.

Årets resultat udgør 540.000 kroner mod 139.000 året forinden. Ledelsen beretter:

”Selskabets resultat og økonomiske udvikling blev nogenlunde som forventet, og på trods af COVID19-situationen har selskabet formået at både at vækste og afholde omkostninger til udvikling af produkter og virksomheden over driften, og således betragtes årets resultat som tilfredsstillende, især under hensyntagen til de givne og foreliggende omstændigheder. Selskabet har i den forløbne del af 2022, tillige oplevet forholdsvis pæn vækst, og der forventes positiv udvikling og indtjening fremadrettet.”

Egenkapitalen udgør 4,8 mio. kroner.

Tif & Tiffy Denmark ApS

Bruttofortjenesten stiger mere end 2 mio. til 3,5 mio. kroner. Årets resultat stiger fra -1,6 mio. til 639.000 kroner. Årets resultat er særligt påvirket af nedskrivninger på varer som følge af Covid-19 pandemien og nedlukninger i begyndelsen af 2021. Resultatet er således negativ påvirket som følge heraf med ca. t.kr. 2.236.

Egenkapitalen er negativ med -1,0 mio. kroner, og herom skriver ledelsen:

”I forbindelse med udarbejdelsen af selskabets årsrapport har ledelsen konkluderet, at metoden hvorpå selskabet har opgjort periodiseringer samt kollektionsprøver har ikke været retvisende. Selskabet har derfor ændret sin praksis hvilket har haft gennemgribende effekt på sammenligningstallene i årsrapporten. De nøjagtige effekter fremgår af anvendt regnskabspraksis. Som følge heraf har selskabet mistet egenkapitalen og har derfor påbegyndt en plan for reetablering af egenkapitalen.”

Aktieselskabet Lykke Refsgaard. Struer

Svømme- og gymnastiktøjsvirksomheden fra Struer øger bruttofortjenesten 1,8 til 2,0 mio. kroner, mens årets resultat udgør 125.000 kroner. I 2020 præsenterede man et underskud på 107.000 kroner. Selskabet har i regnskabsåret 2021 som følge af COVID-19, og delvis nedlukning af Danmark, oplevet en omsætningsnedgang, oplyser ledelsen.

Starten af 2022 har heller ikke været uden udfordringer. I beretningen kan man læse:

”Efter regnskabsårets afslutning har selskabet oplevet en kraftig stigning i råvarepriserne samt en væsentlig længere leveringstid på råvarer. Dette har resulteret i at selskabet har været nødt til at hjemsende en del af medarbejderne på fordeling.”

Egenkapitalen udgør 1,3 mio. kroner.

Nilorn Denmark A/S

Den danske afdeling af Nilorn øger bruttofortjenesten fra 2,3 mio. til 3,3 mio. kroner. Årets resultat er også steget fra -2,1 mio. til -294.000 kroner. Ledelsen erklærer sig tilfredse med resultatet og den økonomiske udvikling i 2021.

Selskabet forventer en forbedret indtjening i 2022, men vurderer samtidig, at det er svært at spå om udviklingen på grund af den fortsatte påvirkning af Covid-19. Ledelsen beretter samtidig, at man oplever en stigende efterspørgsel efter dokumentation af bæredygtighed, hvilket man med sine certificeringer og globale tilstedeværelse ser sig i stand til at imødekomme. Derudover melder man om stigende interesse for virksomhedens løsninger og services generelt.

Egenkapitalen udgør 2,2 mio. kroner, men regnskabet er behæftet med en note om going koncern. Det adresserer ledelsen således:

”Ledelsen oplyser, at selskabet for nuværende har den nødvendige likviditet til at driften kan gennemføres. Ledelsen har derfor valgt at udarbejde årsrapporten under forudsætning af fortsat drift.”

Opdateret 30. juni

Rains ApS

Regntøjsspecialisterne, som har udvidet sortimentet til langt mere end bare regnfrakker, fortsætter væksten og præsenterer en bruttofortjeneste på 120,6 mio. kroner, hvilket svarer til en stigning på 52 procent. Årets resultat vokser fra 30,2 mio. kroner til 56,5 mio. i 2021.

Den positive udvikling sker i et år med en organisk omsætningsvækst på 45 procent, og Rains forventer at runde et særdeles skarpt hjørne allerede inden for tre år, fortæller adm. direktør Jan Stig Andersen til Finans :

” Vi forventer at levere over 40 pct. omsætningsvækst i 2022 og forbedre vores lønsomhed tilsvarende. Vi går ind i anden fase af vores strategi i en styrket position. Planen var at opnå 500 mio. kr. i år, og det kommer vi et godt stykke over. Nu er målet at nå en omsætning på over 1 milliard senest i år 2025,” siger direktøren til Finans

Væksten er kommet gennem hele året, og i ledelsens beretning kan man læse, at den primært er drevet af øget online-salg og stærk wholesale-distribution. Online-omsætningen blev i 2021 fordoblet sammenlignet med året forinden, og online-salget udgør nu 26 procent af den samlede omsætning, og online-tilstedeværelsen spiller en væsentlig rolle i strategien.

Eksporten udgør mere end 90 procent af salget, og der har været vækst på alle markeder. I løbet af året grundlagde man eget salgskontor i Holland, ligesom man overtog distributionen i Frankrig, Canada og USA. Det er en strategisk beslutning at få større kontrol med distributionen, og det skal bidrage til at styrke brandets positionering og præstationer. Dette spiller sammen med den omfattende portefølje af flagskibsbutikker, som fortsat vil blive udvidet.

Rains vil i det kommende år øge omsætningen med 40 procent, og særligt Nordamerika skal udvikles. Samtidig fortsætter Rains med at øge den internationale profil, og man har netop afholdt show under modeugen i Paris.

Egenkapitalen udgør 108,9 mio. kroner.

NN07 ApS

Herretøjsvirksomheden NN07 kommer ud af 2021 med en bruttofortjeneste på 50 mio. kroner mod 36,6 mio. i 2020. Årets resultat stiger mere end 11 mio. til 25 mio. kroner.

I en pressemeddelelse oplyser NN07, at man har realiseret en rekordomsætning i året, og at alle markeder har bidraget med vækst.

”Vi viser i 2021, at interessen for vores brand vokser over hele linjen - både vores vigtige hjemmemarkeder i Skandinavien og vores internationale markeder viser fremgang. Vores brand udspringer af vores kompromisløse og veldesignede produkter, der sammen med vores stærke værdier virkelig resonerer med forhandlere og forbrugere på tværs af vores markeder,” siger CEO, Anders Rahr, der tiltrådte i starten af 2021.

Året har budt på investeringer, navnlig i det amerikanske marked, digitalisering og optimering af værdikæden, ligesom man har tilført organisationen flere ressourcer. De investeringer har allerede båret frugt i året, hvilket blandt andet kommer til udtryk i et øget online-salg både i NN07’s egen webshop og hos de store online-forhandlere, der blandt andre tæller Mr. Porter, Care of Carl og End Clothing.

CEO Anders Rahr bemærker også, at NN07 har leveret væsentlige fremskridt på væsentlige ESG-prioriteter.

For indeværende regnskabsår har NN07-direktøren positive forventinger:

”Når vi kigger længere frem, så har vi også rigtig gode forventninger til 2022, hvor vi forventer fortsat vækst og nye spændende projekter,” siger han blandt andet.

Egenkapitalen udgør 110,2 mio. kroner.  

Revolution (W.S Engross ApS)

Den Aarhus-baserede herremodevirksomhed øger bruttofortjenesten med godt 700.000 til 7,6 mio. kroner. Årets resultat mere end fordobles og udgør 1,4 mio. kroner, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 12,2 mio. kroner.

Arctic A/S

Tekstil-virksomheden fra Middelfart, som specialiserer sig i produkter til soveværelset, øger bruttofortjenesten fra 11,9 mio. kroner til 16,6 mio. Årets resultat stiger fra 3,0 til 5,9 mio. kroner, og familievirksomhedens egenkapital øges til 13,0 mio. kroner.

Bruun & Stengade A/S

Herretøjsvirksomhedens bruttofortjeneste udgør for 2021 15,6 mio. kroner mod 15,0 mio. sidste år. Årets resultat stiger til 1,709 mio. kroner mod 942.000 sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 7,3 mio. kroner.

Rexholm A/S

Holstebro-virksomheden, der leverer profil- og arbejdsbeklædning under navnet ID, øgede aktivitetsniveauet og lagde næsten 20 procent til omsætningen i 2021, som endte på 455 mio. kroner. Årets resultat voksede hele 46 procent til 72,6 mio. kroner. Ledelsen anser årets resultat som tilfredsstillende.

Ligeledes forventer man en positiv udvikling i 2022, hvor omsætningen forventes at stige, men man bemærker, at der ikke vil være en tilsvarende positiv udvikling på bundlinjen som følge af ekstraordinære prisstigninger på råvarer, energi og fragt.

Egenkapitalen udgør 271,6 mio. kroner.

Ferm Living ApS

Livsstilsvirksomheden leverede en toplinjevækst på 65 procent, og omsætningen udgjorde 423 mio. kroner, ligesom man øgede bruttofortjenesten til 119,9 mio. kroner, hvilket er en vækst på næsten 60 procent. Årets resultat udgør 55,1 mio. kroner mod 39,9 året forinden.

Året har budt på lancering af nye produkter og en udvidelse af flere produktkategorier, og det har givet pote. Man har samtidig øget sin tilstedeværelse verden over, og Ferm Livings produkter sælges nu i mere end 75 lande. Hjemmesidetrafikken voksede mere end 30 procent, og man har nu 1,2 mio. følgere på tværs af sociale mediekanaler.

Ledelsen har positive forventninger til fremtiden, men noterer sig også, at 2022 er et udfordrende år behæftet med stor usikkerhed, og man forventer derfor en omsætning i niveauet 360-400 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 161,3 mio. kroner.

Trade Point A/S, Direct Container

Odense-koncernen, der specialiserer sig i i køb, salg og levering af møbler til nationale og internationale on- og offline møbelkæder og retailers, øger omsætningen til 1,2 mia. kroner, hvilket er 200 mio. mere end det foregående år. Årets resultat falder dog 5,5 mio. til 24,4 mio. kroner, men selvom det er lavere end forventet, betegner ledelsen resultatet som tilfredsstillende.

Den udvikling tilskrives stigende materiale- og fragtomkostninger, hvilket har presset indtjeningen, uden at man til fulde har kunnet lægge det til salgspriserne.

Man forventer moderat vækst i koncernen og henviser til usikkerhederne i både Europa og Asien. Omsætningen i 2022 forventes således at ligge i et leje på 1,25-1,35 mia. kroner.

Egenkapitalen udgør 51,8 mio. kroner.

Linie Design A/S

Tæppevirksomheden fra Lynge øger bruttofortjenesten til 44,3 mio. kroner, hvilket er en stigning på 33 procent. Årets resultat stiger fra 12,1 til 25,5 mio. kroner, og ledelsen beretter at det er som forventet.

Med tanke på krigen i Ukraine og den afledte generelle usikkerhed, forventer ledelsen et lidt lavere niveau i 2022 i forhold til regnskabsåret 2021.   

Egenkapitalen udgør 67,7 mio. kroner.

Coze Aarhus A/S

Både omsætning og indtjening er steget i modekoncernen i 2021/22. Bruttofortjenesten udgør 14,1 mio. kroner, hvilket er på niveau med det foregående år. Årets resultat er løftet fra 956.000 til 1,6 mio. kroner. Den positive udvikling var særligt tydelig i anden halvdel af regnskabsåret, oplyser ledelsen.

Udfordringerne i forsyningskæden påvirker Coze Aarhus, der, som konsekvens af stigende råvarepriser og lange leveringstider, har forhøjet varelageret med basisvarer, men man understreger også, at det presser indtjeningen, hvorfor man har stort fokus på effektivitetsskabende projekter og investeringer i understøttende systemer.

De bæredygtige og ansvarlige initiativer fylder meget i Coze Aarhus, og ledelsen skriver blandt:

”Årets afslutning markerer samtidig enden på en 3-årig strategi om helt at overgå til økologisk bomuld, viskose, som kun laves af træ fra genplantet skovbrug samt recirkulerede materialer i emballage og marketingmaterialer. Strategien er fuldført, og materialevalgene er i dag fuldt implementeret sammen med rutiner og nødvendig dokumentation til at forankre og understøtte valgene.”

COZE forventer en fortsat positiv bæredygtig og økonomisk udvikling i finansåret 2022/2023. Egenkapitalen udgør 8,9 mio. kroner.

Clipper A/S

Herning-virksomheden, hvis primære forretning er fremstilling og salg af profilvarer under varemærkerne Clipper, Belika og CC55, kommer ud af 2021/22 med en bruttofortjeneste på 10 mio. kroner, hvilket er nogenlunde samme niveau som året forinden. Årets resultat dykker dog fra -2,0 mio. kroner til -2,9 mio. kroner, hvilket ledelsen anser som utilfredsstillende.

” Resultatet er påvirket af, at de i forrige regnskabsår igangsatte omstruktureringer, det nye ERP system og ændringer i organisationen endnu ikke har fået den fulde effekt,” skriver ledelsen i sin beretning.

I indeværende år vil man fokusere på kerneforretningen og sammensætning af organisationen, hvilket skal sikre et nulresultat, og herefter forventer ledelsen igen sorte tal på bundlinjen.

Egenkapitalen udgør 9,9 mio. kroner.  

Nortex A/S

Nortex, som producerer dyner, puder og boligtekstiler, leverer en bruttofortjeneste på 4,5 mio. kroner, hvilket er 400.000 højere end året forinden. Årets resultat udgør 225.000 kroner, hvilket er nogenlunde på niveau med 2020. Årets resultat betragtes som tilfredsstillende.

”Ud fra de givne markedsforhold vil ledelsen fortsat have fokus på udvikling af de igangværende aktiviteter og introduktion af nye tiltag,” skriver ledelsen i sin beretning.

Egenkapitalen udgør 2,2 mio. kroner. 

Cozy Living A/S

Interiørvirksomheden fra Holte mere end fordobler bruttofortjenesten til 7,3 mio. kroner, mens årets resultat dykker til 188.000 mod 617.000 kroner året forinden. Dykker man ned i resultatopgørelsen skal den primære årsag til det faldende resultat findes i markant øgede personaleomkostninger. 

Egenkapitalen udgør 2,5 mio. kroner.

B Conzept ApS

B Conzept sælger reklameartikler, gaver og beklædning på B2B-markedet. Silkeborg-virksomheden leverede i 2021/22-regnskabet en bruttofortjeneste på 12,7 mio. kroner og et resultat på 3,3 mio. kroner. Begge dele er på niveau med det foregående regnskabsår og betegnes som tilfredsstillende.

Kort efter offentliggørelsen af årsrapporten, blev det offentliggjort, at B Conzept er blevet købt af norske IDÉ House of Brands, og dermed fusioneres B Conzept ind i det danske datterselskab.

Auluna Private Label ApS

Private label-virksomheden, der specialiserer sig overtøj, øger bruttofortjenesten i 21/22 til 6,7 mio. kroner, mens årets resultat stiger 135 procent til 4 mio. kroner.

Ledelsen beretter, at årets omsætning fortsat var præget af Covid-19, men erklærer sig tilfreds med resultatet omstændighederne taget i betragtning.

Egenkapitalen udgør 6,3 mio. kroner.

Scanhtp A/S

Tekstilvirksomheden fra Silkeborg præsenterer en bruttofortjeneste på 1,5 mio. kroner, 400.000 kroner lavere end i 2020, mens årets resultat udviser et minus på 365.000.

Egenkapitalen er negativ, og ledelsesberetningen kan man således læse:

” Selskabet har tabt selskabskapitalen. Ledelsen forventer, at egenkapitalen reetableres gennem positive resultater i de kommende år. Det er en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at selskabet løbende tilføres likviditet fra enten egen indtjening eller fra långivere samt at selskabets bankforbindelse opretholder eller efter behov udvider den nuværende kassekreditramme, således at selskabet kan betale dets forpligtelser efterhånden som de forfalder. Med udgangspunkt heri vurderer ledelsen, at der er tilstrækkelig likviditet til at kunne fortsætte driften i det kommende regnskabsår og årsregnskabet er på den baggrund aflagt under forudsætning af fortsat drift.”

We Nordic Label Studios ApS

Odense-virksomheden, der leverer branding-artikler, lander en bruttofortjeneste på 3,4 mio. kroner, hvilket er i samme niveau som det foregående år. Årets resultat stiger til 225.000 kroner, hvilket er en forbedring på 75.000.

Ledelsen betegner dette som tilfredsstillende og forventer fortsat positiv udvikling i 2022. Egenkapitalen udgør 1,2 mio. kroner.

Elsa Konfektion A/S

Ikast-virksomheden leverer en bruttofortjeneste på 3,8 mio. kroner, nogenlunde på niveau med 2020. Årets resultat, som betegnes som tilfredsstillende, udgør 998.000 kroner, hvilket er 135.000 kroner mere end i 2020.

Egenkapitalen I familievirksomheden udgør 3,7 mio. kroner.

Opdateret 27. juni 2022 

Sissel Edelbo ApS

Den aalborgensiske modevirksomhed fortsætter den positive udvikling og øger bruttofortjenesten fra 15,3 mio. til 16,2 mio. kroner i 2021. Årets resultat øges med godt 600.000 til 5,6 mio. kroner.

I ledelsesberetningen kan man læse:

”Selskabet har, mod indledende forventninger til året vedrørende udfordringer forbundet med vareleverancer fra Indien som følge af Covid-19, fortsat oplevet en aktivitetsfremgang. Udfordringerne har således ikke påvirket selskabets indtjening i væsentligt omfang. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.”

Egenkapitalen udgør 12,1 mio. kroner

H & M Hennes & Mauritz A/S

Det danske datterselskab til den globale modegigant omfatter en række brands; H&M, COS, &Other Stories, Arket, Monki, Weekday og H&M Home. Koncernen var påvirket af coronarestriktioner i sluntningen af 2020 og de første måneder af 2021, som er en del af 2020/21-regnskabet. Det har påvirket omsætningen, soim er faldet fra 2,3 mia. til 2,0 mia. kroner. Alligevel formår selskabet at øge årets resultat markant fra 23,7 mio. til 37,8 mio. H&M oplyser, at der bl.a. er solgt flere produkter til fuld pris, og at der derfor er givet færre rabatter i årets løb.

Ligesom mange andre har H&M også oplevet den ændrede købsadfærd:

”Covid-19 pandemien har styrket vores onlinesalg markant, specielt i de perioder hvor vores fysiske butikker har været tvangslukket helt. Den ændrede kundeadfærd fortsætter, og vi oplever at kunderne sætter stor pris på at kunne vælge den salgskanal der passer bedst i situationen. Det er ikke spørgsmålet om at vælge online frem for butikken, men at have begge salgskanaler til rådighed hele tiden,” står der i ledelsesberetningen.

Ledelsen erklærer sig tilfreds med årets udvikling, omstændighederne taget i betragtning, og oplyser at man forventer et aktivitetsniveau og indtjening på niveau i 2021/22.

Cero & Etage A/S

Ledelsen i modevirksomheden fra Stilling kalder året tilfredsstillende, og 2021 bød da også på en bruttofortjeneste, der steg fra 7,9 til 11,1 mio. kroner, mens årets resultat tog et gevaldigt hop fra røde tal og -1,3 mio. til et plus på bundlinjen på 5,2 mio.

Egenkapitalen udgør 8,5 mio. kroner.

Hscph ApS

Henriette Steffensen Copenhagen, som er navnet bag selskabsforkortelsen, øgede bruttofortjenesten fra 3,8 mio. til 4,5 mio. kroner, mens årets resultat faldt fra 1,9 mio. til 1,6 mio. kroner. Det er særligt øgede personaleomkostninger, der påvirker resultatet.

Egenkapitalen udgør 1,8 mio. kroner.

Frisbæk ApS

Bruttofortjenesten udgør 4,2 mio. kroner, hvilket er 300.000 højere end året forinden. Årets resultat falder dog fra 1 mio. til 933.000 kroner. Ledelsen betegner dette som tilfredsstillende og forventer at præsentere et tilsvarende resultat i 2022.

Egenkapitalen udgør 1 mio. kroner.

Natures Collection A/S

Virksomheden, der producerer og handler med færdigvarer af skind og naturprodukter til møbel- og beklædningsbranchen, øger bruttofortjenesten fra 10,7 til 19,8 mio. kroner. Årets resultat stiger fra 841.000 til 3,0 mio. kroner.

Ledelsen beretter om et år, hvor Covid-19 har spillet en rolle, særligt i forhold til B2B-forretningen. Alligevel har året været bedre end forventet.

”Driften i 2021 har været særlig præget af investeringer i nye showroom- og lagerfaciliteter, ligesom virksomheden har igangsat investeringer i nye IT-platforme som skal strømline og forbedre såvel virksomhedens salgsplatforme, produktion, administration og lager-logistik aktiviteter. Ligeledes har driften været plaget af stærkt stigende fragtpriser på særligt importdelen, mens også stigende råvarepriser og en styrket US dollar har påvirket resultatet i en negativ retning,” skriver ledelsen i beretningen, hvor den taler om et nogenlunde tilfredsstillende resultat.

Egenkapitalen udgør 12,5 mio. kroner.

Nordahl Andersen ApS

Smykkevirksomheden fra Horsen øger bruttofortjenesten fra 19,2 til 24,6 mio. kroner, mens årets resultat udgør 5,7 mio. kroner, hvilket er 1 mio. højere end året forinden. Det anser ledelsen som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 24,7 mio. kroner.

Roccamore ApS

Skoproducenten øger bruttofortjenesten øges fra 9,8 mio. kroner til 11,9 mio, mens årets resultat falder fra 3 mio. kroner til 945.000 kroner. Særligt stigende personaleomkostninger er med til at trække resultatet ned.

Egenkapitalen udgør 7,3 mio. kroner.

Opdateret 22. juni 2022 

Konges Sløjd A/S

Regnskabet fra Konges Sløjd blev offentliggjort, kort tid efter man havde meldt ud, at den britiske kapitalfond 3i havde overtaget størstedelen af virksomheden. De nye investorer kan glæde sig over at blive en del af en forretning, der fortsætter med at vokse. I 2021 voksede bruttofortjenesten til 97,4 mio. kroner, hvilket er godt 60 procent højere end året forinden.

Årets resultat udgør 64,1 mio. kroner mod 39,8 mio. i 2020.

De flotte tal kommer ovenpå et år, hvor omsætningen blev mere end fordoblet, oplyser ledelsen. Brandet er blevet udbredt yderligere på eksportmarkederne, som nu tæller mere end 70 lande, gennem både forhandlere og direkte online-salg.

Ledelsen forventer en stigende omsætning i 2022, hvilket bl.a. skal tilskrives en investering i salgsorganisationen, et dedikeret e-commerce-team samt en ny e-commerce-platform. Ledesen peger på vækst fra både Europa og Asien, ligesom man forventer, at direct to consumer-salget kommer til at udgøre en større del af forretningen.

Egenkapitalen udgør ved udgangen af 2021 98,1 mio. kroner.

Les Deux ApS

Modevirksomhedens vækst fortsatte i 2021, hvor bruttofortjenesten steg fra 44,6 mio. til 67,2 mio. kroner, mens årets resultat steg fra 17,9 mio. til 30,9 mio. kroner. Et resultat ledelsen betegner som yderst tilfredsstillende og i overensstemmelse med vækstambitionerne for fremtiden.

”Væksten kommer til udtryk både i selskabets omsætning og på bundlinjen som et solidt overskud, til trods for uforudsigeligheder i inflationen og usikkerhed grundet coronapandemiens fortsatte verseren,” skriver ledelsen i sin beretning.

De positive vinde har fået den 10 år gamle virksomhed til at investere i at øge medarbejderstaben, skabe et nyt hovedkvarter og styrke en ansvarlig produktion.

Les Deux forventer tocifret omsætningsvækst og at EBITDA skal overgå 50 mio. kroner, hvilket man anser som realistisk.

Les Deux har i sinde at ekspandere på flere fronter, blandt andet med selskabets første internationale brand store i Norge og flere er på tegnebrættet, oplyser ledelsen. Det skal være med til at styrke brand-oplevelsen og styrke brandet i udlandet.

Egenkapitalen udgør 47,2 mio. kroner.  

Dan-Foam ApS

Dan-Foam er et datterselskab af den multinationale koncern Tempur Sealy International, Inc.. På fabrikken på Fyn producerer man madrasser og puder af Tempur-materiale til mere end 90 lande, og efterspørgslen var stor i 2021, hvor omsætningen udgjorde 1,97 mia. kroner; en stigning på mere end 300 mio. kroner. Omsætningen er højere end forventet, og det skyldes ifølge ledelsen en forbedret udvikling på selskabets markeder i året.

Årets resultat falder til 474 mio. kroner, hvilket er 95 mio. kroner lavere end året forinden.

Ledelsen noterer sig, at der er en generel usikkerhed vedrørende den økonomiske udvikling. Selskabet forventer dog ikke, at dette vil have væsentlig påvirkning på selskabet omsætning, som forventes at være på niveau med 2021.

Egenkapitalen udgør 873 mio. kroner.  

Wiki of Denmark A/S

Odense-virksomheden, der specialiserer sig i nattøj, lingeri og badetøj, kommer ud af 2021 med en bruttofortjeneste på 8,7 mio. kroner, hvilket er 2,1 mio. højere end året forinden. Årets resultat stiger 94 procent og lander på 6,2 mio. kroner, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 10 mio. kroner

Basic Apparel (House of Cotton ApS)

Bruttofortjenesten stiger fra 3,2 mio. til 7,2 mio. kroner, hvilket sker efter en rekordomsætning i 2021. Basic Apparel medvirkede i 2020 i tv-programmet Løvens Hule, hvor Jesper Buch investerede 2 mio. kroner i virksomheden. Noget der har fået interessen for brandet til at stige, oplyser Basic Apparel i en pressemeddelelse.

Årets resultat stiger fra 763.112 kroner til 1,4 mio. kroner. Det vækker glæde hos stifter Camilla Balle:

”Vi er utrolig glade for, at vi står med så flot et resultat i dag. Det er vildt, at vi er lykkes med at fordoble på bundlinjen, men jeg er allermest stolt af den vækst, vi ser på toppen, hvor vi har tredoblet vores omsætning. Væksten betyder, at vi er nået ud til mange flere mennesker, og det skyldes ikke mindst åbningen af vores første flagship butik i København, der har givet os en langt større synlighed blandt danskerne og vækst på kernemarkeder, ” siger hun.

Basic Apparel åbnede for første gang dørene til deres fysiske flagship butik i København i december 2021, ligesom man i regnskabsåret investerede i en ny webshop for at styrke brugeroplevelsen online.

Egenkapitalen udgør 4,1 mio. kroner.

By Basics ApS

Herning-virksomheden øger bruttofortjenesten fra 1,7 mio. til 2,8 mio. kroner, mens årets resultat stiger fra 1,2 mio. til 1,9 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 4,04 mio. Kroner.

Hoffmann Copenhagen ApS

Modevirksomheden øgede bruttofortjenesten fra 1,8 mio. kroner til 3,1 mio. i 2021. Året bød på en markant stigning i indtjeningen, da årets resultat 1,3 mio. kroner mod 33.000 året forinden. Ledelsen betegner udviklingen og resultat som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 1,7 mio. kroner.

Yab yum Clothing Co. ApS

Modevirksomheden, der står bag Gabba og Blue de Genes, øger bruttofortjenesten fra 25,6 mio. til 31,3 mio. kroner, mens årets resultat stiger fra 7,9 til 12,5 mio. Ledelsen beretter, at regnskabsåret 2021 fortsat var præget af Covid-19, men at hæfter sig ved, at selskabet har været i stand til at navigere sikkert igennem. Derfor kalder de også årets resultat for meget tilfredsstillende.

Indeværende regnskabsår byder på investeringer i at styrke selskabets brands, bl.a. med øgede omkostninger til markedsføring og personale, men man forventer alligevel et tilfredsstillende resultat om end på et lavere niveau end i 2021.   

Egenkapitalen udgør 38,3 mio. kroner.

Scan Wear ApS

Private Label-virksomheden fra Vojens øger bruttofortjenesten fra 25,9 til 32,2 mio. kroner, mens årets resultat fordobles til 13,8 mio. kroner.  Et resultat der lever op til de udmeldte forventninger, oplyser ledelsen.

For 2022 forventer ledelsen et resultat på 10 mio. kroner. Egenkapitalen udgør 24,6 mio. kroner.

Connect Accessories ApS

Bruttofortjenesten er nogenlunde på niveau med det foregående og udgør 3,4 mio. kroner, mens årets resultat forbedres markant fra -3,0 mio. til -653.406 kroner.

Ledelsen noterer, at man har været påvirket af de globale prisstigninger på fragt og råvarer, men forventer overskud i 2022.

Egenkapitalen udgør 8,6 mio. kroner.

Opdateret 17. juni 2022

United Textile Group A/S

Private label-virksomheden øgede bruttofortjenesten til 33 mio. kroner i det forgangne år, en fremgang på ca. 1,5 mio. Årets resultat faldt dog til 10,4 mio. kroner mod 13,7 mio. i 2020.

Selskabets økonomiske udvikling blev som forventet, mens årets resultat blev dårligere end forventet, skriver ledelsen. Årsagen til det dårligere resultat skyldes i alt væsentlighed negative resultater i dattervirksomheder i Tyrkiet, hvor man har været udfordret af en valutakurs, der er faldet med ca. 40 % i 2021. Når der henses til den økonomiske udvikling i Tyrkiet, anser ledelsen årets resultat for tilfredsstillende, men under forventningerne til året.

Ledelsen forventer et resultat i samme niveau for 2022, som for United Textile Groups vedkommende er blevet påvirket markant af krigen i Ukraine, hvor man har egen fabrik. Selskabets fokus har været rettet mod at sikre medarbejdernes sikkerhed og sikring af selskabets aktiver i Ukraine. Det er trods de svære menneskelige omstændigheder lykkedes at fastholde produktionen på et stort set uændret niveau.

Egenkapitalen udgør 36,4 mio. kroner.

X-Press Group ApS

Ikast-virksomheden realiserede en bruttofortjeneste på 5,7 mio., hvilket er godt 200.000 højere end sidste år. Årets resultat steg fra 558.000 til 643.000 kroner i 2021, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 9,6 mio. kroner.

Atelier 2000 Uniforms-Skrædderi A/S

Den sønderjyske uniformsvirksomhed kunne fortsat mærke effekten af Covid-19 i 2021-regnskabet, hvor bruttofortjenesten faldt 2,1 mio. kroner til 12,3 mio., mens årets resultat endte på 3,1 mio. kroner mod 3,7 året forinden. Under de givne omstændigheder finder ledelsen det tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 8,6 mio. kroner.

Bescksöndergaard ApS

Modevirksomheden øger bruttofortjenesten til 13,8, hvilket er godt 2 mio. kroner bedre end sidste år, mens årets resultat, til trods for et fortsat minus, er forbedret markant. Året slutter med -2,9 mio. kroner mod -6,7 mio. året forinden. Ledelsen vurderer, at årets resultat ikke er tilfredsstillende.

Ledelsen oplyser, at årets resultat er negativt påvirket af Covid-19, hvor salget i de fysiske kanaler, engros og konsignation har været negativ påvirket af tvangslukkede butikker. Til gengæld er onlineomsætningen steget på baggrund af en markant vækst hos de store online kunder samt på egen webshop. Selskabet har i 2021 gennemført kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld til moderselskabet, Bechsöndergaard Holding ApS, udgørende DKK 10 mio.

Egenkapitalen udgør 7,4 mio. kroner.

Bloomingville A/S

Livsstilsvirksomheden med hovedsæde i Ikast øger bruttofortjenesten fra 60,3 mio. kroner til 88,7 mio., og årets resultat tager også et gevaldigt hop fra 14,9 mio. til 36,6 mio. kroner. Et resultat ledelsen betegner som tilfredsstillende.

Ledelsen beretter og stærk salgsvækst i 2021 med vækst på alle markeder, ligesom alle brands voksede på tværs af kanaler. Ligesom resten af branchen var Bloomingville også påvirket at logistiksituationen med forlængede leveringstider og stigende omkostninger, hvilket blev imødekommet ved t hæve priserne på varerne i løbet af året.

Forventningerne til 2022 er præget af den makroøkonomiske uro, og derfor forventer man et fald i indtjeningen på 0-25 procent. Egenkapitalen udgør 53,3 mio. kroner.

CD Company of Scandinavia A/S

Åbyhøj-virksomheden, der specialiserer sig i at levere teknisk outdoor- og jagtbeklædning, øgede bruttofortjenesten fra 6,3 mio. til 8,4 mio. kroner. Årets resultat steg fra 733.000 til 854.000 kroner, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 3,8 mio. kroner.

Ltp Group A/S

 Den globale koncern, som specialiserer sig i produktion af teknisk sports- og outdoor-beklædning og møbelstoffer, kommer ud af 2021 med en omsætning på 831,1 mio. kroner mod 600,2 mio. året forinden. En stigning på 38 procent, som også er ensbetydende med en rekordhøj omsætning. Også på bundlinjen vokser Ltp Group og går fra 44,5 mio. kroner til 69,7 mio.  Det kalder ledelsen både tilfredsstillende og over forventning.

Også her påvirkede logistik og råvarepriser året, men selskabet er alligevel fortsat med at investere i både digitalisering og bæredygtighed, som er centralt for virksomheden.

2022 er fortsat præget af logistikudfordringer, mens Ltp Group er særligt påvirket af krigen i Ukraine, hvor man selv ejer en fabrik i Lviv. Fabrikken er dog fungerende, men Ltp Group er opmærksomme på, at det får betydning for deres europæiske produktionskapacitet, hvilket gør man at man vil investere i øget produktion i Europa både gennem opkøb og samarbejdsaftaler.

Ledelsen forventer, at deres europæiske salg vil blive påvirket negativt, men forventninger stigende aktivitetsniveau i Asien og Nordamerika. Dermed forventes 2022-resultatet at udgøre 65-70 mio. kroner.

Egenkapitalen beløber sig til 300,3 mio. kroner.

Soft Sales ApS

Modevirksomheden, der står bag brandet Soft Rebels, øger bruttofortjenesten fra 6,8 mio. kroner til 11,5 mio. Resultatet stiger fra 1,8 mio. til 3,6 mio. kroner, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

I regnskabsåret er selskabet fusioneret med tidligere moderselskab Fashion Farm ApS via en omvendt lodret fusion.

Egenkapitalen udgør 9,4 mio. kroner.

Committee Xxiv ApS

Modevirksomheden, der står bag brands som Tomorrow, Pieszak og Ivy Copenhagen, øger bruttofortjenesten med mere end 5 mio. kroner til 15,5 mio. Årets resultat er mere end tredoblet til 8,5 mio. kroner i 2021.

Egenkapitalen udgør 14,3 mio. kroner i virksomheden, der indtil 2021 hed Pieszak ApS navngivet efter stifter Henriette Pieszak.

Hummel (Hummel Holding A/S)

Hummel har netop offentliggjort nøgletal for 2021. De viser en omsætningsstigning på 38 procent til 1,9 mia. kroner, mens resultatet før skat udgør 115 mio. kroner mod -53 mio. i 2020. Hummel rejser sig dermed ovenpå et kraftigt corona-påvirket 2020, og har i 2021 satset offensivt ved at investere i bl.a. logstikfaciliteter og store fodboldsponsorater.

Hummel har oplevet 30 procent vækst i engrossalget, men væksten er ikke kun skabt her.

” Vores vækst i 2021 er bredt funderet på tværs af alle markeder, salgskanaler og kategorier. Det er ikke kun ét land eller én del af vores forretning, som har drevet årets resultat. Den lagte strategi virker,” siger adm. direktør Allan Vad Nielsen til Finans. Her beretter han også om stor vækst i onlinesalget og peger på Tyskland som er regulært vækstmarked. På tre år har man tredoblet omsætningen syd for grænsen, og omsætningen på det tyske marked alene nærmer sig 1 mia. kroner.

Hummel forventer at runde 2 mia. i omsætning i 2022, og Allan Vad Nielsen ser positivt på det mål, men erkender samtidig, at den omfattende globale uro medfører en række usikkerheder.

Ganni (Danish Fashion Co. A/S)

Ganni-koncernen satte tryk på udviklingen i 2021, hvor omsætningen steg til 895,5 mio. kroner mod 567,2 mia. året forinden. En stigning på næsten 60 %. USA udgør den største del af omsætningen i 2021 (194,2 mio. kr.), efterfulgt af Danmark (105,2 mio.) og Storbritannien (86,6 mio.).

Ovenpå et 2020, der var mærket markant af corona, har 2021 budt på fremgang over hele linjen. Nettoresultatet blev 75,3 mio. kroner mod -2,9 mio. i 2020.

Ganni-ledelsen forventer et stigende aktivitetsniveau i 2022 og dermed en højere omsætning, og i løbet af årets første måneder har Ganni allerede udvidet porteføljen af flagskibsbutikker med to nye af slagsen i Paris og en i Toronto, men planen er, at man skal åbne 20 butikker i 2022, fortalte CEO Andrea Baldo i et nyligt interview med Berlingske.

DK Company A/S

Mode-koncernen satte endnu en gang rekord i 2021 med en omsætning på 3,9 mia. kroner og et resultat før skat på 611 mio. Efter skat og minoritetsinteresser udgør resultat 474 mio. kroner.

Da DM&T i februar talte med koncerndirektør Jens Poulsen, var han yderst tilfreds med årets udvikling:  

”For første gang nogensinde er vi kommet gennem alle 12 måneder med overskud, og det vidner om en sund balance i vores aktiviteter. Der er god efterspørgsel fra markedet, og det gælder, uanset om vi taler wholesale, retail eller online,” sagde han.

I samme interview forventede han en toplinjevækst på 10 %, mens bundlinjen forventes uændret som følge af investeringer i en række forhold.

Oyoy Living Design A/S

I 2021 voksede omsætningen 39 procent, og livsstilsvirksomheden fra Herning kunne byde mere end 500 nye kunder velkommen. De store europæiske markeder, salget til e-tailers og eget online-salg bidrager til væksten.

Bruttofortjenesten voksede fra 12,1 mio. til 14,8 mio. i 2021, mens årets resultat steg ca. 1 mio. til 6,4 mio. kroner.

Adm. direktør og medejer Søren Anker Hansen vil endnu ikke spå om udbyttet af 2022:

”Vi er fortrøstningsfulde efter et tilfredsstillende første kvartal i 2022, men verdenssituationen og fragtraterne fortsætter med at udfordre vores forretning. Det er derfor svært at forudsige, om 2022 som helhed vil give fremgang på samme niveau som 2021,” siger han i en pressemeddelelse.

Egenkapitalen udgør 13,9 mio. kroner.

Coster Copenhagen A/S

Året bød på en stigning i bruttofortjenesten, som gik fra 11,8 mio. kroner til 16,3 mio. Modevirksomheden, der sælger i 14 europæiske lande, Australien, Canada og Hong Kong, melder solid vækst på de nordiske og europæiske markeder generelt. På bundlinjen gik man fra et minus på 175.000 til et plus på 2,5 mio. kroner, hvilket ledelsen ser som tilfredsstillende.

Egenkapitalen beløber sig til 6,8 mio. kroner.

Kvadrat A/S

Tekstilkoncernen med hovedsæde i Ebeltoft øgede aktiviteterne markant i 2021, hvor man hævede omsætningen ti procent til 1,6 mia. kroner, men fraregner man afviklede aktiviteter var væksten 18 procent like for like. Corona kastede mørke skygger over 2020-regnskabet, og derfor skulle man i 2021 tilbage på sporet.

”2021 var set i det lys reelt et udmærket år for os, hvor vi langsomt arbejdede os retur mod de vanlige nøgletal. Desuden stod året især i lyset af ekspansion i USA, hvor vi nu etablerer os på fire lokationer, så vi bygger det marked op,” sagde adm. direktør Anders Byriel i et interview med Finans tidligere på året.

Kvadrat mere end firedoblede årets resultat til 27,2 mio. kroner, og ledelsen forventer, at både omsætning og indtjening ligger på et højere niveau i 2022, men erkender, at den globale uro medfører stor usikkerhed.

GripGrab ApS

Cykeludstyrsvirkosmheden øgede i 2021 bruttofortjenesten fra 28,6 mio. til 34,4 mio. kroner i 2021, mens årets resultat faldt fra 12,5 mio. kroner til 14,4 mio. Siden 2020 er GripGrab gået fra 22 til 30 medarbejdere, og de øgede personaleomkostninger påvirker dermed også resultatet.

Egenkapitalen udgør 32,2 mio. kroner.

Indicode (IKS ApS)

Bruttofortjenesten fald en smule fra 55,6 mio. til 53,7 mio. kroner i et år, hvor ledelsen noterer sig, at året har været præget af højere fragtrater og råvarepriser, hvilket altså sætter aftryk på aktiviteten og resultatet, som efter skat udgør 37,2 mio. kroner. Ledelsen kalder det tilfredsstillende og forventer, at 2022-resultatet vil være på niveau eller en smule højere, selvom fragtpriser, valutakurser og  krigen i Ukraine præger forventningerne i negativ retning.

Egenkapitalen udgør 70,6 mio. kroner.  

Thygesen Textile Group

Tekstilkoncernen kunne i 2021 fejre 90-års jubilæum med et rekordregnskab, hvor omsætningen voksede til 303 mio. kroner mod 225 mio. kroner året forinden, hvilket især tilskrives selskaberne Thygesen Textile Vietnam samt Innflow i Vejen og SUSTINANDFRIENDS i Ikast. I løbet af regnskabsåret udvidede tekstilkoncernen med tre nye selskaber i Danmark, således man nu har ni datterselskaber totalt. Den risikospredning gør koncernen mindre udsat og stiller den stærkt i foranderlige tider, fortæller CEO og partner Jens Thygesen, som også ser store udviklingsmuligheder.

”Sydøstasien er et kæmpe marked, og vi ser derfor store ekspansionsmuligheder hos vores vietnamesiske datterselskab. Rent strategisk ligger Thygesen Textile Vietnam rigtigt godt geografisk placeret, og det er derfor naturligt for os at kigge på vækstmuligheder i dette område. Et godt resultat forpligter, og denne udfordring er vi klar til at gribe”.

I indeværende år satser man på at styrke digitaliseringen af selskabet yderligere for at understøtte og udvikle de igangværende aktiviteter.

Resultatet efter skat excl. minoritetsinteresser voksede til 66,4 mio. kroner mod 44,2 mio. kroner året forinden.

Dilling A/S

Herning-virksomheden øger bruttofortjenesten og fra 75,3 mio. kroner til 103,7 mio. Årets resultat vokser fra 28,2 mio. til 36,5 mio. kroner, hvilket anses som tilfredsstillende.

Årets resultat er mere end fordoblet på bare to år, og generelt har pilen kun peget i en positiv retning, efter Morten Dilling Bertelsen overtog ledelsen i familieforetagendet i 2016. Det har blandt andet medført, at man fokuserer benhårdt på online-salg, hvilket både sker i egne kanaler og på de internationale platforme Amazon og Ebay.

Forventningen til 2022 er at ramme samme niveau som i 2021, men krigen i Ukraine forstyrrer den voksende virksomhed.

”Vi er ramt af krigen på den måde, at vi var ved at starte en produktion op i Ukraine, da krigen kom. Det har vi måttet sætte på pause, men heldigvis er samarbejdet startet op igen. Vi har også haft aktiviteter i Hviderusland siden 2017, og det har fungeret godt, fordi der ikke er langt til vores produktion i Litauen. Men vi har valgt at opsige samarbejdet med produktionen i Hviderusland på grund af landets rolle i den russiske krig,” sagde Morten Dilling Bertelsen til Detailwatch tidligere på året.

Egenkapitalen udgør 85,5 mio. kroner. 

Sports Group Denmark A/S

Vækstfesten fortsætter i sportskoncernen, som omsatte for 788 mio. kroner i forhold til 534,3 mio. i 2020.

”Koncernen har igen i år investeret kraftigt i nye mærker og markeder, som har været med til at skabe endnu et år med høj vækst. Herudover vækst på eksisterende kunder, hvorfor vi ser store vækstrater på alle markeder. Succesfulde investeringer i regnskabsåret og tidligere perioder har været medvirkende årsag hertil,” kan man læse i ledelsesberetningen.

Årets resultat lyder på 56,2 mio. kroner mod 31,4 mio. året forinden. Det anser ledelsen som både tilfredsstillende og forventet. I 2022 forventer ledelsen et resultat før skat på 110-140 mio. i 2021 udgjorde 72,5 mio. kroner.

Tailor Shaped ApS – selskabet bag Son of a Tailor

Virksomheden, der laver made to measure-produkter, leverede en bruttofortjeneste på 2,8 mio. kroner mod 5,5 mio. i 2020. Årets resultat blev -10,7 mio. kroner. Året forinden var underskuddet på 2,2 mio.

Ledelsen betegner 2021 som et godt år, hvor salget er steget, man har introduceret nye produkter og har skabet nye arbejdspladser i både Danmark og Portugal. Trods et markant større underskud forventer ledelsen, at man kan realisere sine planer inden for en overskuelig fremtid, og dermed få vendt minus til plus.

Aiayu ApS

Den positive udvikling fortsætter for livsstilsvirksomheden Aiayu, som øgede bruttofortjenesten med mere end 6 mio. kroner til 26,7 mio. Årets resultat voksede 70 procent til 8,2 mio. kroner, hvilket ledelsen betegner som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 22,1 mio. kroner.

Fletco Carpets A/S

Tæppevirksomheden fra Bording kommer ud af 2021 med en markant vækst. Bruttofortjenesten steg fra 38,9 til 49,8 mio. kroner, og årets resultat blev 11,5 mio. kroner – 5,5 gange højere end året forinden.

Ledelsen forventer en stigende omsætning i 2022, men budgetterer med et resultat på niveau med 2021.

Egenkapitalen udgør 72,9 mio. kroner.

Carriwell ApS

Herning-virksomheden, der primært er kendt for sine amme-BH’er, hæver bruttofortjenesten med 1 mio. kroner til 10,9 mio. i 2021, mens årets resultat vokser fra 3,6 til 3,9 mio. kroner. Ledelsen erklærer sig tilfreds med resultatet.

Egenkapitalen udgør 13 mio. kroner.  

Mads Nørgaard A/S

Mode-koncernen, som agerer holdingselskab for bl.a. Mads Nørgaard Copenhagen-brandet og butikkerne i Aarhus og København, løfter bruttofortjenesten markant fra 51 til 71,8 mio. kroner i 2021. Årets resultat stiger fra 12,3 mio. til 29,1 mio. kroner.

Forventningen var ellers et resultat på 12 mio. kroner og ledelsen bemærker, at det blev mere end opfyldt, blandt andet takket være en højere vækst i salget til loyale engroskunder.

Om fremtiden skriver ledelsen:

”For det kommende år har koncernen planlagt en række investeringer i udvikling af forretningsaktiviteterne som medfører øgede omkostninger. Allerede i slutningen af 2021, har vi oplevet stigende priser på råvarer, transport og andre ydelser, som forventes yderligere intensiveret i det kommende år. De planlagte investeringer, prisstigninger samt den generelle uro i verdensorden medfører, at vi forventer et resultat før skat på 14 - 18 mio. DKK for det kommende år.

Egenkapitalen udgør 141,3 mio. kroner.

Our Units ApS

Modevirksomheden kommer ud af 2021 med en forøget bruttofortjeneste på 15,8 mio. kroner mod 9,9 mio. i 2020. Året resultat får også et gevaldigt løft og stiger fra 306.000 kroner til 2 mio. kroner. Ledelsen finder dette tilfredsstillende.
I løbet af året fusionerede man med søsterselskabet Plain Units ApS.

Egenkapitalen udgør 10,5 mio. kroner. 

Résumé A/S

Modevirksomheden vendte tilbage på vækstsporet i 2021, hvor bruttofortjenesten steg til4,1 mio. kroner, 2,9 mio. i 2020, mens årets resultat udgør 1,1 mio. kroner mod 206.000 kr. året forinden.

Egenkapitalen udgør 3,4 mio. kroner ved regnskabsårets afslutning.

Marmar Copenhagen ApS

Børnetøjsvirksomheden øger bruttofortjenesten til 20,8 mio. kroner mod 15,4 mio. i 2020, mens årets resultat lander på 10,7 mio. kroner mod 5,8 det foregående år, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 23,4 mio. kr.

M A T ApS

Børnetøjsvirksomheden som specialiserer sig i overtøj kommer ud af 2021 med en bruttofortjeneste på 12,4 mio. kroner, hvilket er 4,4 mio. højere end året forinden. Årets resultat er femdoblet til 5,2 mio. kroner, hvilket ledelsen finder tilfredsstillende.

M A T viderefører strategien for Mini a Ture-brandet, som udelukkende fokuserer på overtøj, hvilket ledelsen beretter er til fordel for kunderne, viser hensyn til miljøet og bidrager til at nedbringe mængden af tøj. Virksomheden satser benhårdt på at producere ” så miljøvenligt og ansvarsfuldt som praktisk muligt”, hvilket blandt andet betyder, at man er den første rene børnetøjsvirksomhed i verden, der er Bcorp-certificeret.

Egenkapitalen udgør 9,9 mio. Kroner.

Mp Denmark A/S

Strømpespecialisten fra Herning øger i 2021 bruttofortjenesten til 39,2 mio. kroner mod 34,7 mio. i 2020, mens årets resultat stiger fra 4,3 mio. til 8,2 mio. kroner. Ledelsen erklærer sig tilfreds og kalder resultatet forventet med tanke på Covid-19-situationen. Ledelsen forventer vækst i på både top- og bundlinje i 2022.

Egenkapitalen udgør 35.4 mio. kroner ved regnskabsårets afslutning.

Birger Christensen A/S

2021 bød på afvikling af multi brand-butikken på strøget i København, således at Birger Christensen fremadrettet kun vil fokusere på de to brands Remain og Rotate samt driften af Hermes-butikken i Københavns Lufthavn.

Koncernen leverede i 2021 en bruttofortjeneste på 48,8 mio. kroner mod 18,6 mio. året forinden. Resultatet er forbedret markant og er steget til 10,8 mio. kroner mod -12,7 mio. i 2020. Ledelsen finder årets resultat meget tilfredsstillende og forventer markante stigninger i omsætnings- og bundlinjevækst i 2022. 

Dixie ApS

Accessories-virksomheden fra Horsens leverer en bruttofortjeneste på 11,1 mio. kroner mod 7,3 mio. kroner i 2020. Årets resultat går fra -3,6 mio. kroner til et plus på 2,6 mio. kroner i 2021.

Egenkapitalen vokser til 6 mio. kroner.

ATC Footwear A/S – selskabet bag bl.a. Angulus

Omsætningen vokser hos skovirksomheden til 82,6 mio. kroner mod 65 mio. kroner året forinden. Den positive udvikling sætter også markant aftryk på årets resultat på 8,2 mio. kroner mod 537.000 kroner året forinden, og det betragter ledelsen som tilfredsstillende, ligesom de forventer en positiv udvikling i 2022.

Selskabet etablerede i 2020 et datterselskab i Portugal, som skal producere for egne og eksterne brands, og her noterer ledelsen sig en positiv udvikling, og man forventer, at det portugisiske setup kan bidrage til at understøtte de langsigtede mål.  

Egenkapitalen vokser til 29,4 mio. kroner.

Isabella A/S

Vejle-virksomheden, som sælger udstyr og tilbehør til campingbranchen, har haft vind i sejlene i 2021, hvor bruttofortjenesten er vokset fra 64 til 81,3 mio. kroner og et årsresultat, der er vokset fra 17,5 mio. til hele 42,7 mio. kroner i 2021. Noget ledelsen også betegner som særdeles tilfredsstillende, og ledelsen forventer også et lavere aktivitetsniveau og indtjening i 2022.

Egenkapitalen udgør 225,2 mio. kroner.

Andersen & Stender A/S

Leverandøren af sytilbehør fra Herning øger bruttofortjenesten fra 8,5 mio. til 9,9 mio. kroner, mens årets resultat stiger fra 2,1 til 3 mio. kroner i 2021.

Egenkapitalen udgør 6,2 mio. kroner.

B6 A/S

Bruttofortjenesten faldt en smule fra 10,2 mio. til 9,3 mio. kroner, men årets resultat stiger markant fra 3,5 mio. til 10,1 mio. som følge af en ekstraordinær indtægt i forbindelse med køb af et udenlandsk datterselskab.

B6 sælger engangsartikler til hygiejneformål i konsument-, hospitals- og industrisektoren, ligesom man har salg af professionelle rengøringsprodukter og vaskeriartikler. Egenkapitalen udgør 30,2 mio. kroner.

Samsøe & Samsøe Whole Sale & ApS

Engrosdelen af Samsøe Samsøe tog et gevaldigt spring tilbage mod præ corona-niveauet, og således voksede omsætningen til 444,6 mio. kroner mod 395,2 mio. i 2020. Årets resultat stiger til 43,1 mio. mod 26,8 mio. kroner i 2020. Ledelsen noterer, at man er kommet bedre ud af covid-19-påvirkningen end forventet og erklærer sig tilfredse, men noterer sig samtidig store usikkerheder i 2022 pga. den store globale uro og forventer som en konsekvens heraf lavere vækst.

Egenkapitalen udgør 63,2 mio. kroner.

Outfit International A/S

Jagtøjsvirksomheden øger bruttofortjenesten fra 55,8 mio. til 69,4 mio. kroner i 2021, mens der lægges 10,4 mio. kroner til årets resultat, som således udgør 22,5 mio. kroner i 2021. Ledelsen erklærer sig tilfreds og noterer sig, at man drager fordel af de strategiske tiltag, der er foretaget gennem de senere år, hvilket man også forventer vil få positiv effekt i 2022.

Egenkapitalen udgør 91,9 mio. kroner.

Message A/S

Message-koncernen tog revanche efter et år med corona-tilbagegang. I 2021 øgede Hjørring-virksomheden bruttofortjenesten til 90,7 mio. kroner, 70,9 mio. i 2020, og årets resultat voksede fra 2 til 20,5 mio. kroner. Ledelsen noterer sig, at det er på niveau med det forventede, og nævner specifikt et øget fokus på koncernens to brands mbyM og Global Funk, som en af nøglerne til den store stigning i aktivitetsniveauet. Message noterer, at det udfordrende fragtmarked har påvirket negativt, og i 2022 forventer man en negativ effekt af den tiltagende globale usikkerhed.

Egenkapitalen udgjorde ved årets udgang 61,8 mio. kroner.

Arkk Copenhagen (State of North ApS)

Sneaker-virksomheden havde fart på i 2021, hvor bruttofortjenesten steg fra 3,8 til 12,2 mio. kroner, mens årets resultat steg fra 596.000 kroner til 4,3 mio. Her skal det bemærkes, at en omlægning af regnskabsperioden betyder, at 2020 er et halvårsregnskab.

Havde selskabets hovedproduktionsland Vietnam ikke været hermetisk lukket i fire måneder, kunne det være gået endnu bedre oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Alligevel glæder CEO Thomas Refdahl over årets udvikling:

”2021 har været året hvor vi skulle bevise at alle de hårde beslutninger der blev truffet og eksekveret i 2020 ville bære frugt, at de var rigtige – det mener vi 100% at vi med årets resultat har bevist. Samtidig har vi været meget åbne omkring at vi havde bestilt varer for et tocifret millionbeløb yderligere til levering i andet halvår af 2021, varer der var bestilt af kunder, der aldrig kom hjem grundet Vietnams 4 måneders lockdown fra juli til oktober 2021. Det havde betydet en mere end fordobling af årets resultat, men sådan er business og vi er super glade for at kunne være stået imod den modgang 2021 har været med vores hovedproduktion i et Corona-ramt Asien,” siger han.  

Han forventer, at 2022 vil blive et år med yderligere vækst, efter Arkk Copenhagen har investeret massivt i at styrke organisationen og udvikle produkterne.

Egenkapitalen udgør 19 mio. kroner

I Say A/S

Modevirksomheden øgede bruttofortjenesten til 19,9 mio. kroner mod 13,3 året forinden, mens årets resultat udgør 9,9 mio. kroner mod 5,2 mio. i 2020, hvilket ledelsen ser som meget tilfredsstillende. Omsætningen steg i regnskabsåret 23 %, og ledelsen oplyser at et øget fokus på digitalisering og bæredygtighed har haft en positiv effekt på 2021.

Ledelsen forventer vækst i omsætning og indtjening, om end prisstigninger på råvarer og fragt vil påvirke indtjeningen negativt. Egenkapitalen udgør 19,4 mio. kroner.

Minimum A/S

Efter et par med røde tal på bundlinjen er modevirksomheden fra Aarhus tilbage i plus. Årets resultat udgør 1,4 mio. kroner mod -279.000 i 2020 og et minus på 9,2 mio. i 2019. Bruttofortjenesten faldt en smule til 29,4 mio. kroner i 2021 mod 30,1 i 2020. Ledelsen er tilfreds med udviklingen, selvom man har større ambitioner. Resultatet kunne endda have være bedre, hvis ikke man havde investeret i fremtiden, fortæller CEO Steen Engelbrecht, som i 2021 også trådte ind i ejerkredsen, i en pressemeddelelse:

”Uden investeringerne havde vi lavet et bedre resultat allerede i 2021, men vi er et privatejet selskab, og er dermed drevet af et mere langsigtet perspektiv end næste kvartal.”

Digitalisering og bæredygtighed er også i fokus for Minimum, som har positive forventinger til 2022, selvom den globale uro påvirker. Egenkapitalen udgør 14,9 mio. kroner. 
"