Menu

De seneste regnskaber fra branchen

Mode- og tekstilbranchens virksomheder præsenterer årsrapporter på stribe for tiden. Vi samler op på en række af de væsentligste og opdaterer listen løbende.

DM&T giver dig overblik over de vigtigste regnskaber fra mode- og tekstilbranchen.
DM&T giver dig overblik over de vigtigste regnskaber fra mode- og tekstilbranchen.

30. juni 2022

Opdateret 30. juni

Rains ApS

Regntøjsspecialisterne, som har udvidet sortimentet til langt mere end bare regnfrakker, fortsætter væksten og præsenterer en bruttofortjeneste på 120,6 mio. kroner, hvilket svarer til en stigning på 52 procent. Årets resultat vokser fra 30,2 mio. kroner til 56,5 mio. i 2021.

Den positive udvikling sker i et år med en organisk omsætningsvækst på 45 procent, og Rains forventer at runde et særdeles skarpt hjørne allerede inden for tre år, fortæller adm. direktør Jan Stig Andersen til Finans :

” Vi forventer at levere over 40 pct. omsætningsvækst i 2022 og forbedre vores lønsomhed tilsvarende. Vi går ind i anden fase af vores strategi i en styrket position. Planen var at opnå 500 mio. kr. i år, og det kommer vi et godt stykke over. Nu er målet at nå en omsætning på over 1 milliard senest i år 2025,” siger direktøren til Finans

Væksten er kommet gennem hele året, og i ledelsens beretning kan man læse, at den primært er drevet af øget online-salg og stærk wholesale-distribution. Online-omsætningen blev i 2021 fordoblet sammenlignet med året forinden, og online-salget udgør nu 26 procent af den samlede omsætning, og online-tilstedeværelsen spiller en væsentlig rolle i strategien.

Eksporten udgør mere end 90 procent af salget, og der har været vækst på alle markeder. I løbet af året grundlagde man eget salgskontor i Holland, ligesom man overtog distributionen i Frankrig, Canada og USA. Det er en strategisk beslutning at få større kontrol med distributionen, og det skal bidrage til at styrke brandets positionering og præstationer. Dette spiller sammen med den omfattende portefølje af flagskibsbutikker, som fortsat vil blive udvidet.

Rains vil i det kommende år øge omsætningen med 40 procent, og særligt Nordamerika skal udvikles. Samtidig fortsætter Rains med at øge den internationale profil, og man har netop afholdt show under modeugen i Paris.

Egenkapitalen udgør 108,9 mio. kroner.

NN07 ApS

Herretøjsvirksomheden NN07 kommer ud af 2021 med en bruttofortjeneste på 50 mio. kroner mod 36,6 mio. i 2020. Årets resultat stiger mere end 11 mio. til 25 mio. kroner.

I en pressemeddelelse oplyser NN07, at man har realiseret en rekordomsætning i året, og at alle markeder har bidraget med vækst.

”Vi viser i 2021, at interessen for vores brand vokser over hele linjen - både vores vigtige hjemmemarkeder i Skandinavien og vores internationale markeder viser fremgang. Vores brand udspringer af vores kompromisløse og veldesignede produkter, der sammen med vores stærke værdier virkelig resonerer med forhandlere og forbrugere på tværs af vores markeder,” siger CEO, Anders Rahr, der tiltrådte i starten af 2021.

Året har budt på investeringer, navnlig i det amerikanske marked, digitalisering og optimering af værdikæden, ligesom man har tilført organisationen flere ressourcer. De investeringer har allerede båret frugt i året, hvilket blandt andet kommer til udtryk i et øget online-salg både i NN07’s egen webshop og hos de store online-forhandlere, der blandt andre tæller Mr. Porter, Care of Carl og End Clothing.

CEO Anders Rahr bemærker også, at NN07 har leveret væsentlige fremskridt på væsentlige ESG-prioriteter.

For indeværende regnskabsår har NN07-direktøren positive forventinger:

”Når vi kigger længere frem, så har vi også rigtig gode forventninger til 2022, hvor vi forventer fortsat vækst og nye spændende projekter,” siger han blandt andet.

Egenkapitalen udgør 110,2 mio. kroner.  

Revolution (W.S Engross ApS)

Den Aarhus-baserede herremodevirksomhed øger bruttofortjenesten med godt 700.000 til 7,6 mio. kroner. Årets resultat mere end fordobles og udgør 1,4 mio. kroner, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 12,2 mio. kroner.

Arctic A/S

Tekstil-virksomheden fra Middelfart, som specialiserer sig i produkter til soveværelset, øger bruttofortjenesten fra 11,9 mio. kroner til 16,6 mio. Årets resultat stiger fra 3,0 til 5,9 mio. kroner, og familievirksomhedens egenkapital øges til 13,0 mio. kroner.

Bruun & Stengade A/S

Herretøjsvirksomhedens bruttofortjeneste udgør for 2021 15,6 mio. kroner mod 15,0 mio. sidste år. Årets resultat stiger til 1,709 mio. kroner mod 942.000 sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 7,3 mio. kroner.

Rexholm A/S

Holstebro-virksomheden, der leverer profil- og arbejdsbeklædning under navnet ID, øgede aktivitetsniveauet og lagde næsten 20 procent til omsætningen i 2021, som endte på 455 mio. kroner. Årets resultat voksede hele 46 procent til 72,6 mio. kroner. Ledelsen anser årets resultat som tilfredsstillende.

Ligeledes forventer man en positiv udvikling i 2022, hvor omsætningen forventes at stige, men man bemærker, at der ikke vil være en tilsvarende positiv udvikling på bundlinjen som følge af ekstraordinære prisstigninger på råvarer, energi og fragt.

Egenkapitalen udgør 271,6 mio. kroner.

Ferm Living ApS

Livsstilsvirksomheden leverede en toplinjevækst på 65 procent, og omsætningen udgjorde 423 mio. kroner, ligesom man øgede bruttofortjenesten til 119,9 mio. kroner, hvilket er en vækst på næsten 60 procent. Årets resultat udgør 55,1 mio. kroner mod 39,9 året forinden.

Året har budt på lancering af nye produkter og en udvidelse af flere produktkategorier, og det har givet pote. Man har samtidig øget sin tilstedeværelse verden over, og Ferm Livings produkter sælges nu i mere end 75 lande. Hjemmesidetrafikken voksede mere end 30 procent, og man har nu 1,2 mio. følgere på tværs af sociale mediekanaler.

Ledelsen har positive forventninger til fremtiden, men noterer sig også, at 2022 er et udfordrende år behæftet med stor usikkerhed, og man forventer derfor en omsætning i niveauet 360-400 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 161,3 mio. kroner.

Trade Point A/S, Direct Container

Odense-koncernen, der specialiserer sig i i køb, salg og levering af møbler til nationale og internationale on- og offline møbelkæder og retailers, øger omsætningen til 1,2 mia. kroner, hvilket er 200 mio. mere end det foregående år. Årets resultat falder dog 5,5 mio. til 24,4 mio. kroner, men selvom det er lavere end forventet, betegner ledelsen resultatet som tilfredsstillende.

Den udvikling tilskrives stigende materiale- og fragtomkostninger, hvilket har presset indtjeningen, uden at man til fulde har kunnet lægge det til salgspriserne.

Man forventer moderat vækst i koncernen og henviser til usikkerhederne i både Europa og Asien. Omsætningen i 2022 forventes således at ligge i et leje på 1,25-1,35 mia. kroner.

Egenkapitalen udgør 51,8 mio. kroner.

Linie Design A/S

Tæppevirksomheden fra Lynge øger bruttofortjenesten til 44,3 mio. kroner, hvilket er en stigning på 33 procent. Årets resultat stiger fra 12,1 til 25,5 mio. kroner, og ledelsen beretter at det er som forventet.

Med tanke på krigen i Ukraine og den afledte generelle usikkerhed, forventer ledelsen et lidt lavere niveau i 2022 i forhold til regnskabsåret 2021.   

Egenkapitalen udgør 67,7 mio. kroner.

Coze Aarhus A/S

Både omsætning og indtjening er steget i modekoncernen i 2021/22. Bruttofortjenesten udgør 14,1 mio. kroner, hvilket er på niveau med det foregående år. Årets resultat er løftet fra 956.000 til 1,6 mio. kroner. Den positive udvikling var særligt tydelig i anden halvdel af regnskabsåret, oplyser ledelsen.

Udfordringerne i forsyningskæden påvirker Coze Aarhus, der, som konsekvens af stigende råvarepriser og lange leveringstider, har forhøjet varelageret med basisvarer, men man understreger også, at det presser indtjeningen, hvorfor man har stort fokus på effektivitetsskabende projekter og investeringer i understøttende systemer.

De bæredygtige og ansvarlige initiativer fylder meget i Coze Aarhus, og ledelsen skriver blandt:

”Årets afslutning markerer samtidig enden på en 3-årig strategi om helt at overgå til økologisk bomuld, viskose, som kun laves af træ fra genplantet skovbrug samt recirkulerede materialer i emballage og marketingmaterialer. Strategien er fuldført, og materialevalgene er i dag fuldt implementeret sammen med rutiner og nødvendig dokumentation til at forankre og understøtte valgene.”

COZE forventer en fortsat positiv bæredygtig og økonomisk udvikling i finansåret 2022/2023. Egenkapitalen udgør 8,9 mio. kroner.

Clipper A/S

Herning-virksomheden, hvis primære forretning er fremstilling og salg af profilvarer under varemærkerne Clipper, Belika og CC55, kommer ud af 2021/22 med en bruttofortjeneste på 10 mio. kroner, hvilket er nogenlunde samme niveau som året forinden. Årets resultat dykker dog fra -2,0 mio. kroner til -2,9 mio. kroner, hvilket ledelsen anser som utilfredsstillende.

” Resultatet er påvirket af, at de i forrige regnskabsår igangsatte omstruktureringer, det nye ERP system og ændringer i organisationen endnu ikke har fået den fulde effekt,” skriver ledelsen i sin beretning.

I indeværende år vil man fokusere på kerneforretningen og sammensætning af organisationen, hvilket skal sikre et nulresultat, og herefter forventer ledelsen igen sorte tal på bundlinjen.

Egenkapitalen udgør 9,9 mio. kroner.  

Nortex A/S

Nortex, som producerer dyner, puder og boligtekstiler, leverer en bruttofortjeneste på 4,5 mio. kroner, hvilket er 400.000 højere end året forinden. Årets resultat udgør 225.000 kroner, hvilket er nogenlunde på niveau med 2020. Årets resultat betragtes som tilfredsstillende.

”Ud fra de givne markedsforhold vil ledelsen fortsat have fokus på udvikling af de igangværende aktiviteter og introduktion af nye tiltag,” skriver ledelsen i sin beretning.

Egenkapitalen udgør 2,2 mio. kroner. 

Cozy Living A/S

Interiørvirksomheden fra Holte mere end fordobler bruttofortjenesten til 7,3 mio. kroner, mens årets resultat dykker til 188.000 mod 617.000 kroner året forinden. Dykker man ned i resultatopgørelsen skal den primære årsag til det faldende resultat findes i markant øgede personaleomkostninger. 

Egenkapitalen udgør 2,5 mio. kroner.

B Conzept ApS

B Conzept sælger reklameartikler, gaver og beklædning på B2B-markedet. Silkeborg-virksomheden leverede i 2021/22-regnskabet en bruttofortjeneste på 12,7 mio. kroner og et resultat på 3,3 mio. kroner. Begge dele er på niveau med det foregående regnskabsår og betegnes som tilfredsstillende.

Kort efter offentliggørelsen af årsrapporten, blev det offentliggjort, at B Conzept er blevet købt af norske IDÉ House of Brands, og dermed fusioneres B Conzept ind i det danske datterselskab.

Auluna Private Label ApS

Private label-virksomheden, der specialiserer sig overtøj, øger bruttofortjenesten i 21/22 til 6,7 mio. kroner, mens årets resultat stiger 135 procent til 4 mio. kroner.

Ledelsen beretter, at årets omsætning fortsat var præget af Covid-19, men erklærer sig tilfreds med resultatet omstændighederne taget i betragtning.

Egenkapitalen udgør 6,3 mio. kroner.

Scanhtp A/S

Tekstilvirksomheden fra Silkeborg præsenterer en bruttofortjeneste på 1,5 mio. kroner, 400.000 kroner lavere end i 2020, mens årets resultat udviser et minus på 365.000.

Egenkapitalen er negativ, og ledelsesberetningen kan man således læse:

” Selskabet har tabt selskabskapitalen. Ledelsen forventer, at egenkapitalen reetableres gennem positive resultater i de kommende år. Det er en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at selskabet løbende tilføres likviditet fra enten egen indtjening eller fra långivere samt at selskabets bankforbindelse opretholder eller efter behov udvider den nuværende kassekreditramme, således at selskabet kan betale dets forpligtelser efterhånden som de forfalder. Med udgangspunkt heri vurderer ledelsen, at der er tilstrækkelig likviditet til at kunne fortsætte driften i det kommende regnskabsår og årsregnskabet er på den baggrund aflagt under forudsætning af fortsat drift.”

We Nordic Label Studios ApS

Odense-virksomheden, der leverer branding-artikler, lander en bruttofortjeneste på 3,4 mio. kroner, hvilket er i samme niveau som det foregående år. Årets resultat stiger til 225.000 kroner, hvilket er en forbedring på 75.000.

Ledelsen betegner dette som tilfredsstillende og forventer fortsat positiv udvikling i 2022. Egenkapitalen udgør 1,2 mio. kroner.

Elsa Konfektion A/S

Ikast-virksomheden leverer en bruttofortjeneste på 3,8 mio. kroner, nogenlunde på niveau med 2020. Årets resultat, som betegnes som tilfredsstillende, udgør 998.000 kroner, hvilket er 135.000 kroner mere end i 2020.

Egenkapitalen I familievirksomheden udgør 3,7 mio. kroner.

Opdateret 27. juni 2022 

Sissel Edelbo ApS

Den aalborgensiske modevirksomhed fortsætter den positive udvikling og øger bruttofortjenesten fra 15,3 mio. til 16,2 mio. kroner i 2021. Årets resultat øges med godt 600.000 til 5,6 mio. kroner.

I ledelsesberetningen kan man læse:

”Selskabet har, mod indledende forventninger til året vedrørende udfordringer forbundet med vareleverancer fra Indien som følge af Covid-19, fortsat oplevet en aktivitetsfremgang. Udfordringerne har således ikke påvirket selskabets indtjening i væsentligt omfang. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.”

Egenkapitalen udgør 12,1 mio. kroner

H & M Hennes & Mauritz A/S

Det danske datterselskab til den globale modegigant omfatter en række brands; H&M, COS, &Other Stories, Arket, Monki, Weekday og H&M Home. Koncernen var påvirket af coronarestriktioner i sluntningen af 2020 og de første måneder af 2021, som er en del af 2020/21-regnskabet. Det har påvirket omsætningen, soim er faldet fra 2,3 mia. til 2,0 mia. kroner. Alligevel formår selskabet at øge årets resultat markant fra 23,7 mio. til 37,8 mio. H&M oplyser, at der bl.a. er solgt flere produkter til fuld pris, og at der derfor er givet færre rabatter i årets løb.

Ligesom mange andre har H&M også oplevet den ændrede købsadfærd:

”Covid-19 pandemien har styrket vores onlinesalg markant, specielt i de perioder hvor vores fysiske butikker har været tvangslukket helt. Den ændrede kundeadfærd fortsætter, og vi oplever at kunderne sætter stor pris på at kunne vælge den salgskanal der passer bedst i situationen. Det er ikke spørgsmålet om at vælge online frem for butikken, men at have begge salgskanaler til rådighed hele tiden,” står der i ledelsesberetningen.

Ledelsen erklærer sig tilfreds med årets udvikling, omstændighederne taget i betragtning, og oplyser at man forventer et aktivitetsniveau og indtjening på niveau i 2021/22.

Cero & Etage A/S

Ledelsen i modevirksomheden fra Stilling kalder året tilfredsstillende, og 2021 bød da også på en bruttofortjeneste, der steg fra 7,9 til 11,1 mio. kroner, mens årets resultat tog et gevaldigt hop fra røde tal og -1,3 mio. til et plus på bundlinjen på 5,2 mio.

Egenkapitalen udgør 8,5 mio. kroner.

Hscph ApS

Henriette Steffensen Copenhagen, som er navnet bag selskabsforkortelsen, øgede bruttofortjenesten fra 3,8 mio. til 4,5 mio. kroner, mens årets resultat faldt fra 1,9 mio. til 1,6 mio. kroner. Det er særligt øgede personaleomkostninger, der påvirker resultatet.

Egenkapitalen udgør 1,8 mio. kroner.

Frisbæk ApS

Bruttofortjenesten udgør 4,2 mio. kroner, hvilket er 300.000 højere end året forinden. Årets resultat falder dog fra 1 mio. til 933.000 kroner. Ledelsen betegner dette som tilfredsstillende og forventer at præsentere et tilsvarende resultat i 2022.

Egenkapitalen udgør 1 mio. kroner.

Natures Collection A/S

Virksomheden, der producerer og handler med færdigvarer af skind og naturprodukter til møbel- og beklædningsbranchen, øger bruttofortjenesten fra 10,7 til 19,8 mio. kroner. Årets resultat stiger fra 841.000 til 3,0 mio. kroner.

Ledelsen beretter om et år, hvor Covid-19 har spillet en rolle, særligt i forhold til B2B-forretningen. Alligevel har året været bedre end forventet.

”Driften i 2021 har været særlig præget af investeringer i nye showroom- og lagerfaciliteter, ligesom virksomheden har igangsat investeringer i nye IT-platforme som skal strømline og forbedre såvel virksomhedens salgsplatforme, produktion, administration og lager-logistik aktiviteter. Ligeledes har driften været plaget af stærkt stigende fragtpriser på særligt importdelen, mens også stigende råvarepriser og en styrket US dollar har påvirket resultatet i en negativ retning,” skriver ledelsen i beretningen, hvor den taler om et nogenlunde tilfredsstillende resultat.

Egenkapitalen udgør 12,5 mio. kroner.

Nordahl Andersen ApS

Smykkevirksomheden fra Horsen øger bruttofortjenesten fra 19,2 til 24,6 mio. kroner, mens årets resultat udgør 5,7 mio. kroner, hvilket er 1 mio. højere end året forinden. Det anser ledelsen som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 24,7 mio. kroner.

Roccamore ApS

Skoproducenten øger bruttofortjenesten øges fra 9,8 mio. kroner til 11,9 mio, mens årets resultat falder fra 3 mio. kroner til 945.000 kroner. Særligt stigende personaleomkostninger er med til at trække resultatet ned.

Egenkapitalen udgør 7,3 mio. kroner.

Opdateret 22. juni 2022 

Konges Sløjd A/S

Regnskabet fra Konges Sløjd blev offentliggjort, kort tid efter man havde meldt ud, at den britiske kapitalfond 3i havde overtaget størstedelen af virksomheden. De nye investorer kan glæde sig over at blive en del af en forretning, der fortsætter med at vokse. I 2021 voksede bruttofortjenesten til 97,4 mio. kroner, hvilket er godt 60 procent højere end året forinden.

Årets resultat udgør 64,1 mio. kroner mod 39,8 mio. i 2020.

De flotte tal kommer ovenpå et år, hvor omsætningen blev mere end fordoblet, oplyser ledelsen. Brandet er blevet udbredt yderligere på eksportmarkederne, som nu tæller mere end 70 lande, gennem både forhandlere og direkte online-salg.

Ledelsen forventer en stigende omsætning i 2022, hvilket bl.a. skal tilskrives en investering i salgsorganisationen, et dedikeret e-commerce-team samt en ny e-commerce-platform. Ledesen peger på vækst fra både Europa og Asien, ligesom man forventer, at direct to consumer-salget kommer til at udgøre en større del af forretningen.

Egenkapitalen udgør ved udgangen af 2021 98,1 mio. kroner.

Les Deux ApS

Modevirksomhedens vækst fortsatte i 2021, hvor bruttofortjenesten steg fra 44,6 mio. til 67,2 mio. kroner, mens årets resultat steg fra 17,9 mio. til 30,9 mio. kroner. Et resultat ledelsen betegner som yderst tilfredsstillende og i overensstemmelse med vækstambitionerne for fremtiden.

”Væksten kommer til udtryk både i selskabets omsætning og på bundlinjen som et solidt overskud, til trods for uforudsigeligheder i inflationen og usikkerhed grundet coronapandemiens fortsatte verseren,” skriver ledelsen i sin beretning.

De positive vinde har fået den 10 år gamle virksomhed til at investere i at øge medarbejderstaben, skabe et nyt hovedkvarter og styrke en ansvarlig produktion.

Les Deux forventer tocifret omsætningsvækst og at EBITDA skal overgå 50 mio. kroner, hvilket man anser som realistisk.

Les Deux har i sinde at ekspandere på flere fronter, blandt andet med selskabets første internationale brand store i Norge og flere er på tegnebrættet, oplyser ledelsen. Det skal være med til at styrke brand-oplevelsen og styrke brandet i udlandet.

Egenkapitalen udgør 47,2 mio. kroner.  

Dan-Foam ApS

Dan-Foam er et datterselskab af den multinationale koncern Tempur Sealy International, Inc.. På fabrikken på Fyn producerer man madrasser og puder af Tempur-materiale til mere end 90 lande, og efterspørgslen var stor i 2021, hvor omsætningen udgjorde 1,97 mia. kroner; en stigning på mere end 300 mio. kroner. Omsætningen er højere end forventet, og det skyldes ifølge ledelsen en forbedret udvikling på selskabets markeder i året.

Årets resultat falder til 474 mio. kroner, hvilket er 95 mio. kroner lavere end året forinden.

Ledelsen noterer sig, at der er en generel usikkerhed vedrørende den økonomiske udvikling. Selskabet forventer dog ikke, at dette vil have væsentlig påvirkning på selskabet omsætning, som forventes at være på niveau med 2021.

Egenkapitalen udgør 873 mio. kroner.  

Wiki of Denmark A/S

Odense-virksomheden, der specialiserer sig i nattøj, lingeri og badetøj, kommer ud af 2021 med en bruttofortjeneste på 8,7 mio. kroner, hvilket er 2,1 mio. højere end året forinden. Årets resultat stiger 94 procent og lander på 6,2 mio. kroner, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 10 mio. kroner

Basic Apparel (House of Cotton ApS)

Bruttofortjenesten stiger fra 3,2 mio. til 7,2 mio. kroner, hvilket sker efter en rekordomsætning i 2021. Basic Apparel medvirkede i 2020 i tv-programmet Løvens Hule, hvor Jesper Buch investerede 2 mio. kroner i virksomheden. Noget der har fået interessen for brandet til at stige, oplyser Basic Apparel i en pressemeddelelse.

Årets resultat stiger fra 763.112 kroner til 1,4 mio. kroner. Det vækker glæde hos stifter Camilla Balle:

”Vi er utrolig glade for, at vi står med så flot et resultat i dag. Det er vildt, at vi er lykkes med at fordoble på bundlinjen, men jeg er allermest stolt af den vækst, vi ser på toppen, hvor vi har tredoblet vores omsætning. Væksten betyder, at vi er nået ud til mange flere mennesker, og det skyldes ikke mindst åbningen af vores første flagship butik i København, der har givet os en langt større synlighed blandt danskerne og vækst på kernemarkeder, ” siger hun.

Basic Apparel åbnede for første gang dørene til deres fysiske flagship butik i København i december 2021, ligesom man i regnskabsåret investerede i en ny webshop for at styrke brugeroplevelsen online.

Egenkapitalen udgør 4,1 mio. kroner.

By Basics ApS

Herning-virksomheden øger bruttofortjenesten fra 1,7 mio. til 2,8 mio. kroner, mens årets resultat stiger fra 1,2 mio. til 1,9 mio. kroner.

Egenkapitalen udgør 4,04 mio. Kroner.

Hoffmann Copenhagen ApS

Modevirksomheden øgede bruttofortjenesten fra 1,8 mio. kroner til 3,1 mio. i 2021. Året bød på en markant stigning i indtjeningen, da årets resultat 1,3 mio. kroner mod 33.000 året forinden. Ledelsen betegner udviklingen og resultat som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 1,7 mio. kroner.

Yab yum Clothing Co. ApS

Modevirksomheden, der står bag Gabba og Blue de Genes, øger bruttofortjenesten fra 25,6 mio. til 31,3 mio. kroner, mens årets resultat stiger fra 7,9 til 12,5 mio. Ledelsen beretter, at regnskabsåret 2021 fortsat var præget af Covid-19, men at hæfter sig ved, at selskabet har været i stand til at navigere sikkert igennem. Derfor kalder de også årets resultat for meget tilfredsstillende.

Indeværende regnskabsår byder på investeringer i at styrke selskabets brands, bl.a. med øgede omkostninger til markedsføring og personale, men man forventer alligevel et tilfredsstillende resultat om end på et lavere niveau end i 2021.   

Egenkapitalen udgør 38,3 mio. kroner.

Scan Wear ApS

Private Label-virksomheden fra Vojens øger bruttofortjenesten fra 25,9 til 32,2 mio. kroner, mens årets resultat fordobles til 13,8 mio. kroner.  Et resultat der lever op til de udmeldte forventninger, oplyser ledelsen.

For 2022 forventer ledelsen et resultat på 10 mio. kroner. Egenkapitalen udgør 24,6 mio. kroner.

Connect Accessories ApS

Bruttofortjenesten er nogenlunde på niveau med det foregående og udgør 3,4 mio. kroner, mens årets resultat forbedres markant fra -3,0 mio. til -653.406 kroner.

Ledelsen noterer, at man har været påvirket af de globale prisstigninger på fragt og råvarer, men forventer overskud i 2022.

Egenkapitalen udgør 8,6 mio. kroner.

Opdateret 17. juni 2022

United Textile Group A/S

Private label-virksomheden øgede bruttofortjenesten til 33 mio. kroner i det forgangne år, en fremgang på ca. 1,5 mio. Årets resultat faldt dog til 10,4 mio. kroner mod 13,7 mio. i 2020.

Selskabets økonomiske udvikling blev som forventet, mens årets resultat blev dårligere end forventet, skriver ledelsen. Årsagen til det dårligere resultat skyldes i alt væsentlighed negative resultater i dattervirksomheder i Tyrkiet, hvor man har været udfordret af en valutakurs, der er faldet med ca. 40 % i 2021. Når der henses til den økonomiske udvikling i Tyrkiet, anser ledelsen årets resultat for tilfredsstillende, men under forventningerne til året.

Ledelsen forventer et resultat i samme niveau for 2022, som for United Textile Groups vedkommende er blevet påvirket markant af krigen i Ukraine, hvor man har egen fabrik. Selskabets fokus har været rettet mod at sikre medarbejdernes sikkerhed og sikring af selskabets aktiver i Ukraine. Det er trods de svære menneskelige omstændigheder lykkedes at fastholde produktionen på et stort set uændret niveau.

Egenkapitalen udgør 36,4 mio. kroner.

X-Press Group ApS

Ikast-virksomheden realiserede en bruttofortjeneste på 5,7 mio., hvilket er godt 200.000 højere end sidste år. Årets resultat steg fra 558.000 til 643.000 kroner i 2021, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 9,6 mio. kroner.

Atelier 2000 Uniforms-Skrædderi A/S

Den sønderjyske uniformsvirksomhed kunne fortsat mærke effekten af Covid-19 i 2021-regnskabet, hvor bruttofortjenesten faldt 2,1 mio. kroner til 12,3 mio., mens årets resultat endte på 3,1 mio. kroner mod 3,7 året forinden. Under de givne omstændigheder finder ledelsen det tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 8,6 mio. kroner.

Bescksöndergaard ApS

Modevirksomheden øger bruttofortjenesten til 13,8, hvilket er godt 2 mio. kroner bedre end sidste år, mens årets resultat, til trods for et fortsat minus, er forbedret markant. Året slutter med -2,9 mio. kroner mod -6,7 mio. året forinden. Ledelsen vurderer, at årets resultat ikke er tilfredsstillende.

Ledelsen oplyser, at årets resultat er negativt påvirket af Covid-19, hvor salget i de fysiske kanaler, engros og konsignation har været negativ påvirket af tvangslukkede butikker. Til gengæld er onlineomsætningen steget på baggrund af en markant vækst hos de store online kunder samt på egen webshop. Selskabet har i 2021 gennemført kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld til moderselskabet, Bechsöndergaard Holding ApS, udgørende DKK 10 mio.

Egenkapitalen udgør 7,4 mio. kroner.

Bloomingville A/S

Livsstilsvirksomheden med hovedsæde i Ikast øger bruttofortjenesten fra 60,3 mio. kroner til 88,7 mio., og årets resultat tager også et gevaldigt hop fra 14,9 mio. til 36,6 mio. kroner. Et resultat ledelsen betegner som tilfredsstillende.

Ledelsen beretter og stærk salgsvækst i 2021 med vækst på alle markeder, ligesom alle brands voksede på tværs af kanaler. Ligesom resten af branchen var Bloomingville også påvirket at logistiksituationen med forlængede leveringstider og stigende omkostninger, hvilket blev imødekommet ved t hæve priserne på varerne i løbet af året.

Forventningerne til 2022 er præget af den makroøkonomiske uro, og derfor forventer man et fald i indtjeningen på 0-25 procent. Egenkapitalen udgør 53,3 mio. kroner.

CD Company of Scandinavia A/S

Åbyhøj-virksomheden, der specialiserer sig i at levere teknisk outdoor- og jagtbeklædning, øgede bruttofortjenesten fra 6,3 mio. til 8,4 mio. kroner. Årets resultat steg fra 733.000 til 854.000 kroner, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 3,8 mio. kroner.

Ltp Group A/S

 Den globale koncern, som specialiserer sig i produktion af teknisk sports- og outdoor-beklædning og møbelstoffer, kommer ud af 2021 med en omsætning på 831,1 mio. kroner mod 600,2 mio. året forinden. En stigning på 38 procent, som også er ensbetydende med en rekordhøj omsætning. Også på bundlinjen vokser Ltp Group og går fra 44,5 mio. kroner til 69,7 mio.  Det kalder ledelsen både tilfredsstillende og over forventning.

Også her påvirkede logistik og råvarepriser året, men selskabet er alligevel fortsat med at investere i både digitalisering og bæredygtighed, som er centralt for virksomheden.

2022 er fortsat præget af logistikudfordringer, mens Ltp Group er særligt påvirket af krigen i Ukraine, hvor man selv ejer en fabrik i Lviv. Fabrikken er dog fungerende, men Ltp Group er opmærksomme på, at det får betydning for deres europæiske produktionskapacitet, hvilket gør man at man vil investere i øget produktion i Europa både gennem opkøb og samarbejdsaftaler.

Ledelsen forventer, at deres europæiske salg vil blive påvirket negativt, men forventninger stigende aktivitetsniveau i Asien og Nordamerika. Dermed forventes 2022-resultatet at udgøre 65-70 mio. kroner.

Egenkapitalen beløber sig til 300,3 mio. kroner.

Soft Sales ApS

Modevirksomheden, der står bag brandet Soft Rebels, øger bruttofortjenesten fra 6,8 mio. kroner til 11,5 mio. Resultatet stiger fra 1,8 mio. til 3,6 mio. kroner, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

I regnskabsåret er selskabet fusioneret med tidligere moderselskab Fashion Farm ApS via en omvendt lodret fusion.

Egenkapitalen udgør 9,4 mio. kroner.

Committee Xxiv ApS

Modevirksomheden, der står bag brands som Tomorrow, Pieszak og Ivy Copenhagen, øger bruttofortjenesten med mere end 5 mio. kroner til 15,5 mio. Årets resultat er mere end tredoblet til 8,5 mio. kroner i 2021.

Egenkapitalen udgør 14,3 mio. kroner i virksomheden, der indtil 2021 hed Pieszak ApS navngivet efter stifter Henriette Pieszak.

Hummel (Hummel Holding A/S)

Hummel har netop offentliggjort nøgletal for 2021. De viser en omsætningsstigning på 38 procent til 1,9 mia. kroner, mens resultatet før skat udgør 115 mio. kroner mod -53 mio. i 2020. Hummel rejser sig dermed ovenpå et kraftigt corona-påvirket 2020, og har i 2021 satset offensivt ved at investere i bl.a. logstikfaciliteter og store fodboldsponsorater.

Hummel har oplevet 30 procent vækst i engrossalget, men væksten er ikke kun skabt her.

” Vores vækst i 2021 er bredt funderet på tværs af alle markeder, salgskanaler og kategorier. Det er ikke kun ét land eller én del af vores forretning, som har drevet årets resultat. Den lagte strategi virker,” siger adm. direktør Allan Vad Nielsen til Finans. Her beretter han også om stor vækst i onlinesalget og peger på Tyskland som er regulært vækstmarked. På tre år har man tredoblet omsætningen syd for grænsen, og omsætningen på det tyske marked alene nærmer sig 1 mia. kroner.

Hummel forventer at runde 2 mia. i omsætning i 2022, og Allan Vad Nielsen ser positivt på det mål, men erkender samtidig, at den omfattende globale uro medfører en række usikkerheder.

Ganni (Danish Fashion Co. A/S)

Ganni-koncernen satte tryk på udviklingen i 2021, hvor omsætningen steg til 895,5 mio. kroner mod 567,2 mia. året forinden. En stigning på næsten 60 %. USA udgør den største del af omsætningen i 2021 (194,2 mio. kr.), efterfulgt af Danmark (105,2 mio.) og Storbritannien (86,6 mio.).

Ovenpå et 2020, der var mærket markant af corona, har 2021 budt på fremgang over hele linjen. Nettoresultatet blev 75,3 mio. kroner mod -2,9 mio. i 2020.

Ganni-ledelsen forventer et stigende aktivitetsniveau i 2022 og dermed en højere omsætning, og i løbet af årets første måneder har Ganni allerede udvidet porteføljen af flagskibsbutikker med to nye af slagsen i Paris og en i Toronto, men planen er, at man skal åbne 20 butikker i 2022, fortalte CEO Andrea Baldo i et nyligt interview med Berlingske.

DK Company A/S

Mode-koncernen satte endnu en gang rekord i 2021 med en omsætning på 3,9 mia. kroner og et resultat før skat på 611 mio. Efter skat og minoritetsinteresser udgør resultat 474 mio. kroner.

Da DM&T i februar talte med koncerndirektør Jens Poulsen, var han yderst tilfreds med årets udvikling:  

”For første gang nogensinde er vi kommet gennem alle 12 måneder med overskud, og det vidner om en sund balance i vores aktiviteter. Der er god efterspørgsel fra markedet, og det gælder, uanset om vi taler wholesale, retail eller online,” sagde han.

I samme interview forventede han en toplinjevækst på 10 %, mens bundlinjen forventes uændret som følge af investeringer i en række forhold.

Oyoy Living Design A/S

I 2021 voksede omsætningen 39 procent, og livsstilsvirksomheden fra Herning kunne byde mere end 500 nye kunder velkommen. De store europæiske markeder, salget til e-tailers og eget online-salg bidrager til væksten.

Bruttofortjenesten voksede fra 12,1 mio. til 14,8 mio. i 2021, mens årets resultat steg ca. 1 mio. til 6,4 mio. kroner.

Adm. direktør og medejer Søren Anker Hansen vil endnu ikke spå om udbyttet af 2022:

”Vi er fortrøstningsfulde efter et tilfredsstillende første kvartal i 2022, men verdenssituationen og fragtraterne fortsætter med at udfordre vores forretning. Det er derfor svært at forudsige, om 2022 som helhed vil give fremgang på samme niveau som 2021,” siger han i en pressemeddelelse.

Egenkapitalen udgør 13,9 mio. kroner.

Coster Copenhagen A/S

Året bød på en stigning i bruttofortjenesten, som gik fra 11,8 mio. kroner til 16,3 mio. Modevirksomheden, der sælger i 14 europæiske lande, Australien, Canada og Hong Kong, melder solid vækst på de nordiske og europæiske markeder generelt. På bundlinjen gik man fra et minus på 175.000 til et plus på 2,5 mio. kroner, hvilket ledelsen ser som tilfredsstillende.

Egenkapitalen beløber sig til 6,8 mio. kroner.

Kvadrat A/S

Tekstilkoncernen med hovedsæde i Ebeltoft øgede aktiviteterne markant i 2021, hvor man hævede omsætningen ti procent til 1,6 mia. kroner, men fraregner man afviklede aktiviteter var væksten 18 procent like for like. Corona kastede mørke skygger over 2020-regnskabet, og derfor skulle man i 2021 tilbage på sporet.

”2021 var set i det lys reelt et udmærket år for os, hvor vi langsomt arbejdede os retur mod de vanlige nøgletal. Desuden stod året især i lyset af ekspansion i USA, hvor vi nu etablerer os på fire lokationer, så vi bygger det marked op,” sagde adm. direktør Anders Byriel i et interview med Finans tidligere på året.

Kvadrat mere end firedoblede årets resultat til 27,2 mio. kroner, og ledelsen forventer, at både omsætning og indtjening ligger på et højere niveau i 2022, men erkender, at den globale uro medfører stor usikkerhed.

GripGrab ApS

Cykeludstyrsvirkosmheden øgede i 2021 bruttofortjenesten fra 28,6 mio. til 34,4 mio. kroner i 2021, mens årets resultat faldt fra 12,5 mio. kroner til 14,4 mio. Siden 2020 er GripGrab gået fra 22 til 30 medarbejdere, og de øgede personaleomkostninger påvirker dermed også resultatet.

Egenkapitalen udgør 32,2 mio. kroner.

Indicode (IKS ApS)

Bruttofortjenesten fald en smule fra 55,6 mio. til 53,7 mio. kroner i et år, hvor ledelsen noterer sig, at året har været præget af højere fragtrater og råvarepriser, hvilket altså sætter aftryk på aktiviteten og resultatet, som efter skat udgør 37,2 mio. kroner. Ledelsen kalder det tilfredsstillende og forventer, at 2022-resultatet vil være på niveau eller en smule højere, selvom fragtpriser, valutakurser og  krigen i Ukraine præger forventningerne i negativ retning.

Egenkapitalen udgør 70,6 mio. kroner.  

Thygesen Textile Group

Tekstilkoncernen kunne i 2021 fejre 90-års jubilæum med et rekordregnskab, hvor omsætningen voksede til 303 mio. kroner mod 225 mio. kroner året forinden, hvilket især tilskrives selskaberne Thygesen Textile Vietnam samt Innflow i Vejen og SUSTINANDFRIENDS i Ikast. I løbet af regnskabsåret udvidede tekstilkoncernen med tre nye selskaber i Danmark, således man nu har ni datterselskaber totalt. Den risikospredning gør koncernen mindre udsat og stiller den stærkt i foranderlige tider, fortæller CEO og partner Jens Thygesen, som også ser store udviklingsmuligheder.

”Sydøstasien er et kæmpe marked, og vi ser derfor store ekspansionsmuligheder hos vores vietnamesiske datterselskab. Rent strategisk ligger Thygesen Textile Vietnam rigtigt godt geografisk placeret, og det er derfor naturligt for os at kigge på vækstmuligheder i dette område. Et godt resultat forpligter, og denne udfordring er vi klar til at gribe”.

I indeværende år satser man på at styrke digitaliseringen af selskabet yderligere for at understøtte og udvikle de igangværende aktiviteter.

Resultatet efter skat excl. minoritetsinteresser voksede til 66,4 mio. kroner mod 44,2 mio. kroner året forinden.

Dilling A/S

Herning-virksomheden øger bruttofortjenesten og fra 75,3 mio. kroner til 103,7 mio. Årets resultat vokser fra 28,2 mio. til 36,5 mio. kroner, hvilket anses som tilfredsstillende.

Årets resultat er mere end fordoblet på bare to år, og generelt har pilen kun peget i en positiv retning, efter Morten Dilling Bertelsen overtog ledelsen i familieforetagendet i 2016. Det har blandt andet medført, at man fokuserer benhårdt på online-salg, hvilket både sker i egne kanaler og på de internationale platforme Amazon og Ebay.

Forventningen til 2022 er at ramme samme niveau som i 2021, men krigen i Ukraine forstyrrer den voksende virksomhed.

”Vi er ramt af krigen på den måde, at vi var ved at starte en produktion op i Ukraine, da krigen kom. Det har vi måttet sætte på pause, men heldigvis er samarbejdet startet op igen. Vi har også haft aktiviteter i Hviderusland siden 2017, og det har fungeret godt, fordi der ikke er langt til vores produktion i Litauen. Men vi har valgt at opsige samarbejdet med produktionen i Hviderusland på grund af landets rolle i den russiske krig,” sagde Morten Dilling Bertelsen til Detailwatch tidligere på året.

Egenkapitalen udgør 85,5 mio. kroner. 

Sports Group Denmark A/S

Vækstfesten fortsætter i sportskoncernen, som omsatte for 788 mio. kroner i forhold til 534,3 mio. i 2020.

”Koncernen har igen i år investeret kraftigt i nye mærker og markeder, som har været med til at skabe endnu et år med høj vækst. Herudover vækst på eksisterende kunder, hvorfor vi ser store vækstrater på alle markeder. Succesfulde investeringer i regnskabsåret og tidligere perioder har været medvirkende årsag hertil,” kan man læse i ledelsesberetningen.

Årets resultat lyder på 56,2 mio. kroner mod 31,4 mio. året forinden. Det anser ledelsen som både tilfredsstillende og forventet. I 2022 forventer ledelsen et resultat før skat på 110-140 mio. i 2021 udgjorde 72,5 mio. kroner.

Tailor Shaped ApS – selskabet bag Son of a Tailor

Virksomheden, der laver made to measure-produkter, leverede en bruttofortjeneste på 2,8 mio. kroner mod 5,5 mio. i 2020. Årets resultat blev -10,7 mio. kroner. Året forinden var underskuddet på 2,2 mio.

Ledelsen betegner 2021 som et godt år, hvor salget er steget, man har introduceret nye produkter og har skabet nye arbejdspladser i både Danmark og Portugal. Trods et markant større underskud forventer ledelsen, at man kan realisere sine planer inden for en overskuelig fremtid, og dermed få vendt minus til plus.

Aiayu ApS

Den positive udvikling fortsætter for livsstilsvirksomheden Aiayu, som øgede bruttofortjenesten med mere end 6 mio. kroner til 26,7 mio. Årets resultat voksede 70 procent til 8,2 mio. kroner, hvilket ledelsen betegner som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 22,1 mio. kroner.

Fletco Carpets A/S

Tæppevirksomheden fra Bording kommer ud af 2021 med en markant vækst. Bruttofortjenesten steg fra 38,9 til 49,8 mio. kroner, og årets resultat blev 11,5 mio. kroner – 5,5 gange højere end året forinden.

Ledelsen forventer en stigende omsætning i 2022, men budgetterer med et resultat på niveau med 2021.

Egenkapitalen udgør 72,9 mio. kroner.

Carriwell ApS

Herning-virksomheden, der primært er kendt for sine amme-BH’er, hæver bruttofortjenesten med 1 mio. kroner til 10,9 mio. i 2021, mens årets resultat vokser fra 3,6 til 3,9 mio. kroner. Ledelsen erklærer sig tilfreds med resultatet.

Egenkapitalen udgør 13 mio. kroner.  

Mads Nørgaard A/S

Mode-koncernen, som agerer holdingselskab for bl.a. Mads Nørgaard Copenhagen-brandet og butikkerne i Aarhus og København, løfter bruttofortjenesten markant fra 51 til 71,8 mio. kroner i 2021. Årets resultat stiger fra 12,3 mio. til 29,1 mio. kroner.

Forventningen var ellers et resultat på 12 mio. kroner og ledelsen bemærker, at det blev mere end opfyldt, blandt andet takket være en højere vækst i salget til loyale engroskunder.

Om fremtiden skriver ledelsen:

”For det kommende år har koncernen planlagt en række investeringer i udvikling af forretningsaktiviteterne som medfører øgede omkostninger. Allerede i slutningen af 2021, har vi oplevet stigende priser på råvarer, transport og andre ydelser, som forventes yderligere intensiveret i det kommende år. De planlagte investeringer, prisstigninger samt den generelle uro i verdensorden medfører, at vi forventer et resultat før skat på 14 - 18 mio. DKK for det kommende år.

Egenkapitalen udgør 141,3 mio. kroner.

Our Units ApS

Modevirksomheden kommer ud af 2021 med en forøget bruttofortjeneste på 15,8 mio. kroner mod 9,9 mio. i 2020. Året resultat får også et gevaldigt løft og stiger fra 306.000 kroner til 2 mio. kroner. Ledelsen finder dette tilfredsstillende.
I løbet af året fusionerede man med søsterselskabet Plain Units ApS.

Egenkapitalen udgør 10,5 mio. kroner. 

Résumé A/S

Modevirksomheden vendte tilbage på vækstsporet i 2021, hvor bruttofortjenesten steg til4,1 mio. kroner, 2,9 mio. i 2020, mens årets resultat udgør 1,1 mio. kroner mod 206.000 kr. året forinden.

Egenkapitalen udgør 3,4 mio. kroner ved regnskabsårets afslutning.

Marmar Copenhagen ApS

Børnetøjsvirksomheden øger bruttofortjenesten til 20,8 mio. kroner mod 15,4 mio. i 2020, mens årets resultat lander på 10,7 mio. kroner mod 5,8 det foregående år, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 23,4 mio. kr.

M A T ApS

Børnetøjsvirksomheden som specialiserer sig i overtøj kommer ud af 2021 med en bruttofortjeneste på 12,4 mio. kroner, hvilket er 4,4 mio. højere end året forinden. Årets resultat er femdoblet til 5,2 mio. kroner, hvilket ledelsen finder tilfredsstillende.

M A T viderefører strategien for Mini a Ture-brandet, som udelukkende fokuserer på overtøj, hvilket ledelsen beretter er til fordel for kunderne, viser hensyn til miljøet og bidrager til at nedbringe mængden af tøj. Virksomheden satser benhårdt på at producere ” så miljøvenligt og ansvarsfuldt som praktisk muligt”, hvilket blandt andet betyder, at man er den første rene børnetøjsvirksomhed i verden, der er Bcorp-certificeret.

Egenkapitalen udgør 9,9 mio. Kroner.

Mp Denmark A/S

Strømpespecialisten fra Herning øger i 2021 bruttofortjenesten til 39,2 mio. kroner mod 34,7 mio. i 2020, mens årets resultat stiger fra 4,3 mio. til 8,2 mio. kroner. Ledelsen erklærer sig tilfreds og kalder resultatet forventet med tanke på Covid-19-situationen. Ledelsen forventer vækst i på både top- og bundlinje i 2022.

Egenkapitalen udgør 35.4 mio. kroner ved regnskabsårets afslutning.

Birger Christensen A/S

2021 bød på afvikling af multi brand-butikken på strøget i København, således at Birger Christensen fremadrettet kun vil fokusere på de to brands Remain og Rotate samt driften af Hermes-butikken i Københavns Lufthavn.

Koncernen leverede i 2021 en bruttofortjeneste på 48,8 mio. kroner mod 18,6 mio. året forinden. Resultatet er forbedret markant og er steget til 10,8 mio. kroner mod -12,7 mio. i 2020. Ledelsen finder årets resultat meget tilfredsstillende og forventer markante stigninger i omsætnings- og bundlinjevækst i 2022. 

Dixie ApS

Accessories-virksomheden fra Horsens leverer en bruttofortjeneste på 11,1 mio. kroner mod 7,3 mio. kroner i 2020. Årets resultat går fra -3,6 mio. kroner til et plus på 2,6 mio. kroner i 2021.

Egenkapitalen vokser til 6 mio. kroner.

ATC Footwear A/S – selskabet bag bl.a. Angulus

Omsætningen vokser hos skovirksomheden til 82,6 mio. kroner mod 65 mio. kroner året forinden. Den positive udvikling sætter også markant aftryk på årets resultat på 8,2 mio. kroner mod 537.000 kroner året forinden, og det betragter ledelsen som tilfredsstillende, ligesom de forventer en positiv udvikling i 2022.

Selskabet etablerede i 2020 et datterselskab i Portugal, som skal producere for egne og eksterne brands, og her noterer ledelsen sig en positiv udvikling, og man forventer, at det portugisiske setup kan bidrage til at understøtte de langsigtede mål.  

Egenkapitalen vokser til 29,4 mio. kroner.

Isabella A/S

Vejle-virksomheden, som sælger udstyr og tilbehør til campingbranchen, har haft vind i sejlene i 2021, hvor bruttofortjenesten er vokset fra 64 til 81,3 mio. kroner og et årsresultat, der er vokset fra 17,5 mio. til hele 42,7 mio. kroner i 2021. Noget ledelsen også betegner som særdeles tilfredsstillende, og ledelsen forventer også et lavere aktivitetsniveau og indtjening i 2022.

Egenkapitalen udgør 225,2 mio. kroner.

Andersen & Stender A/S

Leverandøren af sytilbehør fra Herning øger bruttofortjenesten fra 8,5 mio. til 9,9 mio. kroner, mens årets resultat stiger fra 2,1 til 3 mio. kroner i 2021.

Egenkapitalen udgør 6,2 mio. kroner.

B6 A/S

Bruttofortjenesten faldt en smule fra 10,2 mio. til 9,3 mio. kroner, men årets resultat stiger markant fra 3,5 mio. til 10,1 mio. som følge af en ekstraordinær indtægt i forbindelse med køb af et udenlandsk datterselskab.

B6 sælger engangsartikler til hygiejneformål i konsument-, hospitals- og industrisektoren, ligesom man har salg af professionelle rengøringsprodukter og vaskeriartikler. Egenkapitalen udgør 30,2 mio. kroner.

Samsøe & Samsøe Whole Sale & ApS

Engrosdelen af Samsøe Samsøe tog et gevaldigt spring tilbage mod præ corona-niveauet, og således voksede omsætningen til 444,6 mio. kroner mod 395,2 mio. i 2020. Årets resultat stiger til 43,1 mio. mod 26,8 mio. kroner i 2020. Ledelsen noterer, at man er kommet bedre ud af covid-19-påvirkningen end forventet og erklærer sig tilfredse, men noterer sig samtidig store usikkerheder i 2022 pga. den store globale uro og forventer som en konsekvens heraf lavere vækst.

Egenkapitalen udgør 63,2 mio. kroner.

Outfit International A/S

Jagtøjsvirksomheden øger bruttofortjenesten fra 55,8 mio. til 69,4 mio. kroner i 2021, mens der lægges 10,4 mio. kroner til årets resultat, som således udgør 22,5 mio. kroner i 2021. Ledelsen erklærer sig tilfreds og noterer sig, at man drager fordel af de strategiske tiltag, der er foretaget gennem de senere år, hvilket man også forventer vil få positiv effekt i 2022.

Egenkapitalen udgør 91,9 mio. kroner.

Message A/S

Message-koncernen tog revanche efter et år med corona-tilbagegang. I 2021 øgede Hjørring-virksomheden bruttofortjenesten til 90,7 mio. kroner, 70,9 mio. i 2020, og årets resultat voksede fra 2 til 20,5 mio. kroner. Ledelsen noterer sig, at det er på niveau med det forventede, og nævner specifikt et øget fokus på koncernens to brands mbyM og Global Funk, som en af nøglerne til den store stigning i aktivitetsniveauet. Message noterer, at det udfordrende fragtmarked har påvirket negativt, og i 2022 forventer man en negativ effekt af den tiltagende globale usikkerhed.

Egenkapitalen udgjorde ved årets udgang 61,8 mio. kroner.

Arkk Copenhagen (State of North ApS)

Sneaker-virksomheden havde fart på i 2021, hvor bruttofortjenesten steg fra 3,8 til 12,2 mio. kroner, mens årets resultat steg fra 596.000 kroner til 4,3 mio. Her skal det bemærkes, at en omlægning af regnskabsperioden betyder, at 2020 er et halvårsregnskab.

Havde selskabets hovedproduktionsland Vietnam ikke været hermetisk lukket i fire måneder, kunne det være gået endnu bedre oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Alligevel glæder CEO Thomas Refdahl over årets udvikling:

”2021 har været året hvor vi skulle bevise at alle de hårde beslutninger der blev truffet og eksekveret i 2020 ville bære frugt, at de var rigtige – det mener vi 100% at vi med årets resultat har bevist. Samtidig har vi været meget åbne omkring at vi havde bestilt varer for et tocifret millionbeløb yderligere til levering i andet halvår af 2021, varer der var bestilt af kunder, der aldrig kom hjem grundet Vietnams 4 måneders lockdown fra juli til oktober 2021. Det havde betydet en mere end fordobling af årets resultat, men sådan er business og vi er super glade for at kunne være stået imod den modgang 2021 har været med vores hovedproduktion i et Corona-ramt Asien,” siger han.  

Han forventer, at 2022 vil blive et år med yderligere vækst, efter Arkk Copenhagen har investeret massivt i at styrke organisationen og udvikle produkterne.

Egenkapitalen udgør 19 mio. kroner

I Say A/S

Modevirksomheden øgede bruttofortjenesten til 19,9 mio. kroner mod 13,3 året forinden, mens årets resultat udgør 9,9 mio. kroner mod 5,2 mio. i 2020, hvilket ledelsen ser som meget tilfredsstillende. Omsætningen steg i regnskabsåret 23 %, og ledelsen oplyser at et øget fokus på digitalisering og bæredygtighed har haft en positiv effekt på 2021.

Ledelsen forventer vækst i omsætning og indtjening, om end prisstigninger på råvarer og fragt vil påvirke indtjeningen negativt. Egenkapitalen udgør 19,4 mio. kroner.

Minimum A/S

Efter et par med røde tal på bundlinjen er modevirksomheden fra Aarhus tilbage i plus. Årets resultat udgør 1,4 mio. kroner mod -279.000 i 2020 og et minus på 9,2 mio. i 2019. Bruttofortjenesten faldt en smule til 29,4 mio. kroner i 2021 mod 30,1 i 2020. Ledelsen er tilfreds med udviklingen, selvom man har større ambitioner. Resultatet kunne endda have være bedre, hvis ikke man havde investeret i fremtiden, fortæller CEO Steen Engelbrecht, som i 2021 også trådte ind i ejerkredsen, i en pressemeddelelse:

”Uden investeringerne havde vi lavet et bedre resultat allerede i 2021, men vi er et privatejet selskab, og er dermed drevet af et mere langsigtet perspektiv end næste kvartal.”

Digitalisering og bæredygtighed er også i fokus for Minimum, som har positive forventinger til 2022, selvom den globale uro påvirker. Egenkapitalen udgør 14,9 mio. kroner. 
"