Menu

Deadline for dokumentation for lønkompensation

Den 15. november, eller seks måneder efter sidste dag med medarbejdere på lønkompensation, er der deadline for at indsende dokumentation for at have været berettiget til lønkompensation.

DM&T rådgiver mode- og tekstilbranchens virksomheder om konsekvenserne af coronakrisen.
DM&T rådgiver mode- og tekstilbranchens virksomheder om konsekvenserne af coronakrisen.

06. oktober 2020

Fra den 15. november og senest 6 måneder efter den sidste dag, hvor en virksomhed har hjemsendt medarbejdere, skal virksomhederne sende dokumentation for, at de har været berettiget til at modtage lønkompensation.

Muligheden for at hjemsende medarbejdere på den midlertidige lønkompensationsordning ophørte den 29. august 2020. Tilbage står, at virksomhederne skal dokumentere at have været berettiget til den modtagne lønkompensation, samt at de skal tilbagebetale, hvad der måtte være modtaget for meget.

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at fra midten af oktober 2020 vil modtagere af lønkompensation få besked fra Erhvervsstyrelsen om at indsende dokumentation, så der kan foretages en slutafregning.

Dokumentationen skal fastslå den reelle hjemsendelsesperiode for de ansatte, og om virksomheden har afskediget medarbejdere i perioden. Hvis virksomheden har en tillidsrepræsentant eller anden faglig repræsentant, skal dokumentationen desuden indeholde en bekræftelse fra denne på, at medarbejderne har været hjemsendt uden arbejde.

Virksomhederne vil få besked, hvis de skal benytte revisorbistand.

Fristen for at indsende dokumentationen er tidligst den 15. november 2020 og senest 6 måneder efter den sidste dag, hvor virksomheden havde hjemsendt en eller flere medarbejdere. Fristen vil være udskudt for nogle virksomheder. Disse virksomheder vil i E-boks modtage besked om den udskudte frist.

De ophørte hjælpepakker er blevet afløst af en ny ordning for midlertidig arbejdsfordeling. DM&T har 5. oktober opdateret sin vejledning. Du finder den her.

"