Menu

Debitorfinansiering kan give trængte modebrands en hjælpende hånd

Corona-krisen har taget for sig af de danske modevirksomheders kasseapparater. Likviditet er blevet en mangelvare mange steder, og selv i situationer, hvor det synes vanskeligt at hente penge hjem, så er der råd. Factoring kan være en løsning. Det er det allerede for CLAIRE GROUP.

Midt Factorings CEO Søren S. Larsen og CLAIRE GROUPS hovedkvarter i Ikast
Midt Factorings CEO Søren S. Larsen og CLAIRE GROUPS hovedkvarter i Ikast

20. april 2020 Af Anders Kristiansen , ask@dmogt.dk

- Modebranchen arbejder på den lange bane, hvilket ofte stiller store krav til likviditet. Det er noget af det, vi kan tilbyde, da vi kan stille likviditet til rådighed mod sikkerhed i debitormassen. På den måde kan vi hjælpe på både den korte og lange bane.

Sådan forklarer Søren S. Larsen, Midt Factorings adm. direktør, hvad det er, hans firma egentlig tilbyder.

I bund og grund er firmaet historisk set meget interesseret i at supportere modebranchen, og den dag i dag arbejder firmaet stadig tæt sammen med adskillige aktører i branchen.

En af de modevirksomheder er CLAIRE GROUP. De har benyttet sig af Midt Factorings ydelser de seneste 12-14 år, og i disse coronatider er det første, deres direktør nævner da også, at det faktisk var en krise, der overbeviste CLAIRE GROUP om, at Midt Factorings model var noget, de kunne se fordele i.

- Faktisk var det Leman Brothers’ krak og den efterfølgende finanskrise, der fik vores øjne op for Midt Factoring. I en virksomhed som vores, hvor et stabilt cashflow er afgørende, besluttede vi, at det kunne være gavnligt for os at have to ”pengeleverandører”. Den første havde vi selvfølgelig allerede i form af vores bank, men vi ville gerne have en anden partner, der gav os mulighed for at få likvide midler hurtigere til rådighed end de 45-60 dage, der er normale betalingsbetingelser i branchen. Det fandt vi i Midt Factoring, siger Anders Hust, der er administrerende direktør i CLAIRE GROUP.

Hvordan fungerer det?

- I bund og grund laver vi debitoradministration, debitorfinansiering og afdækning af kreditrisikoen af debitormassen, hvoraf sidstnævnte er en add-on til de førstnævnte, forklarer Søren S. Larsen.

I praksis fungerer det ved, at Midt Factoring overtager en virksomheds debitorbogholderi. Når en virksomhed normalt ville sende en faktura til en kunde, så skal de reelt blot sende den til Midt Factoring i stedet, som så står for resten. I tillæg hertil kan der tilbydes finansiering af debitormassen, så kreditsalg bliver til kontantsalg. Er debitormassens kreditrisiko afdækket, kan der tilbydes endnu mere likviditet.

- Det er dog vigtigt at nævne, at vi ikke ”bare” kan sælge kunderne en kreditforsikring, da det kun er forsikringsselskaber, der tilbyder dette som et stand-alone produkt. Vi er ikke et forsikringsselskab, men vi arbejder tæt sammen med et, og via dem kan vi afdække kreditrisikoen på virksomhedernes debitorer, siger Søren S. Larsen.

For CLAIRE GROUP fungerer det samarbejde godt og sikrer en kontinuerlig strøm af likvide midler.

- I praksis fungerer samarbejdet ved, at vi har folk ansat i vores debitor-bogholderi, der dagligt er i dialog med Midt Factorings ditto. Når en sending forlader rampen hos os, så sender vi fakturaen til Midt Factoring, og så sørger de for, at vi har en aftalt procentsats af beløbet til rådighed på vores konto senest 48 timer senere. Det giver et stabilt cashflow, siger Anders Hust og fortsætter:

- Vi opfatter vores aftale med Midt Factoring som et godt og stærkt samarbejde. Det er et samarbejde baseret på dialog, fuldstændig som vi har med vores bank, Nykredit. For os er Midt Factoring vores ”bank nummer 2”. 

Debitorfinansiering og risikoafdækning i en krisetid

Der er ingen tvivl om, at Midt Factoring har noget af det, mange virksomheder i branchen i øjeblikket skriger på – kontanter.

Det kan de nikke genkendende til hos CLAIRE GROUP, der benytter sig af den ydelse.

- Samarbejdet betyder først og fremmest noget for vores cashflow. Samtidig giver det os en enorm sikkerhed i forhold til kundernes kreditværdighed, da vi gennem Midt Factoring får en omgående sikring i forhold til, at de kunder, vi tager ind, også har evnen til at betale, når vi når fakturaens forfaldsdato. Det giver os et betragteligt mindre tab på debitorer, end vi kunne risikere, hvis vi ikke havde dette samarbejde, lyder det fra Anders Hust.

Søren S. Larsen supplerer med det tekniske aspekt.

- Har man som leverandør en debitormasse, der i dag ikke er belånt, så kan man belåne den og dermed få kontanter, eller likviditet, der i øjeblikket er en masse værd, siger Søren S. Larsen.

Med andre ord kan man altså, hvis man belåner og eventuelt kreditforsikrer sin debitormasse, være markant bedre stillet, hvis ens kunder oplever likviditetsproblemer i kraft af corona-virussets udbrud.

- Når man har afdækket kreditrisikoen på debitormassen, så er man generelt bedre stillet, når der er uforudsete problemer, som vi jo må sige, at denne krise er. Man vil som leverandør helst sælge til en samarbejdspartner, man vurderer, kan betale inden for de aftalte betalingsbetingelser. Har man som virksomhed en debitormasse på fx fem mio., kan man i teorien opnå en belåning på op til 80% af denne, hvilket vil betyde fri likviditet på fire mio., man kan arbejde videre med omgående. Kan kunden så, imod forventning, ikke betale, så tager vi os også af det. På den måde er man også bedre stillet, hvis kunden beder om udsættelse af betalingen, for man har som leverandør allerede fået penge i kassen via os, forklarer han.

Den sikring af et stabilt cashflow fungerer normalt godt for CLAIRE GROUP. I en tid, hvor varetransaktionerne er få, er der dog ifølge Anders Hust stadig fordele ved samarbejdet de to Ikast-virksomheden i mellem.

- Der er to faser i samarbejdet. De kunder, der bliver forsikret, oplever vi utrolig sjældent problemer med i forhold til overholdelse af betalingsbetingelserne. Ved kunder, der ikke kan forsikres, så må vi selv som virksomhed træffe en beslutning om, hvorvidt vi ønsker at handle med dem. Som i alle brancher med samhandel, så er det jo et spørgsmål om fortrolighed og tillid parterne i mellem, men eftersom Midt Factoring kan scanne kundernes kreditværdighed, så er vi bedre sikret. Både i ind- og udland, siger han og fortsætter:

- Generelt kan man sige, at samarbejdet hjælper os med at træffe kvalificerede beslutninger. Vi får en kreditvurdering fra dag til dag, også når det drejer sig om et marked som for eksempel det italienske, der er hårdt ramt af coronavirussets udbrud i øjeblikket. Midt Factoring har medarbejdere, der taler flydende italiensk, og dermed kan de indhente oplysningerne langt hurtigere, end vi ellers ville kunne få dem. Det fungerer vældig godt for os, siger Anders Hust.

Søren S. Larsen forklarer, at der er flere virksomheder i branchen, der har fået øjnene op for, at en kreditforsikring kan være en god ide for dem. Især i disse tider.

Derfor har Midt Factoring også allerede lavet aftaler med modevirksomheder, efter Corona-virusset gjorde sit indtog.

- Der kommer også en tid efter denne krise, hvor samhandel er basen for, at modebranchen fungerer. Tillid er vigtigt, men ingen ved, hvordan branchen ser ud efter denne krise, og derfor kan det være nyttigt at være forsikret, hvis man er uheldig. Vi har indgået aftaler med virksomheder fra branchen, der er kommet til os. Vi kan ikke hjælpe alle, men vi er åbne for en snak med alle firmaer, der har en fornuftig økonomi, lyder det fra Midt Factorings adm. direktør.

Tesen om tillid køber Anders Hust fuldstændig.

- Det betyder bestemt noget for trygheden, at vi har en forsikring, der hjælper, hvis uheldet er ude, men faktisk er det mindst lige så nyttigt at have adgang til en scanning af samhandelspartnere. Det giver os et klart svar. Får vi afvisning på en forsikring af en bestemt ordre, så kan vi agere ud fra det. Helt at undgå debitortab er nok umuligt, men vi oplever helt klart et mindre tab, end hvis vi kørte uden kreditværdighedsscanning og kreditforsikring af vores samarbejdspartnere.

Vigtigt at udbydere af kreditforsikring opretholder dækningen

Hos Midt Factoring håber de at kunne understøtte modebranchens udfordrede tur igennem det Corona-medtagne Danmark og Europa. At have forsikret sig mod debitortab kan gøre en forskel for virksomhederne i forhold til, hvem de tør handle med.

- Hvis man har en forsikring overfor debitor, så er man automatisk bedre stillet i forhold til at opretholde samhandlen. Samtidig kan man, hvis man benytter sig af vores services, tilbyde en længere betalingsfrist, end man måske normalt ville kunne. Når vi så samtidig kan stille med op til 80 procent af det beløb, leverandøren nu har til gode ved deres kunde, så kan man nemmere holde hjulene i gang, forklarer han.

Risikoen i øjeblikket er, at de store forsikringsselskaber kan vælge ikke at opretholde dækningen på de enkelte debitorer fremadrettet. Bortfalder dækningen på mange debitorer, så giver det et problem fremadrettet.

- Trækker de store firmaer stikket på europæisk plan, så er det hele branchen, der lider. Modebranchen er et stort økosystem, hvor alle dele hænger sammen i forhold til at skabe et cashflow. Det er cashflowet, der er væk i øjeblikket, og det er netop det, vi kan være med til at understøtte, at der åbnes lidt op for igen, siger Søren S. Larsen.

”Priserne bliver nok ikke lavere”

Midt Factoring tager selvfølgelig en pris for den service, de yder.

Hvad prisen er afhænger dog fuldstændig af det eksakte produkt, en kunde har brug for. Coronakrisen kommer dog nok til at betyde, at priserne stiger en smule, fortæller Søren S. Larsen.

- Vores priser på afdækningen af kreditrisikoen på debitormassen afhænger af, hvad markedet for debitorforsikring gør. Priserne kommer nok til at stige, hvilket er ganske almindelig praksis, når et forsikringsselskab oplever mange skader. I vores optik er det faktisk fair nok, for det klart væsentligste er, at dækningsomfang bliver opretholdt, så kunderne er dækket mest muligt, hvis uheldet er ude.

- Det er også årsagen til, at vi overfor vores forsikringsudbyder presser på og opfordrer dem til at opretholde det høje dækningsomfang, så det stadig er fordelagtigt for branchen at handle på kryds og tværs. Det er uundgåeligt at aktører i modebranchen vil dreje nøglen om, og med det for øje, så kan det være rigtig nyttigt at have en forsikring.

- Når det kommer til forsikring, så har vi samme holdning som stort set alle andre. Det er godt at have en, men man håber jo aldrig, man får brug for den, siger Søren S. Larsen.

Hos CLAIRE GROUP er de også tilfredse med, at de via samarbejdet med Midt Factoring er en smule bedre stillet i disse coronatider.

- Der er ingen tvivl om, at det er nemmere at klare sig igennem coronakrisen med en partner, der sørger for, at vi holder vores cashflow så stabilt, som vores salg tillader. Det er jo blandt andet manglen på nye penge i kassen, der er så hårdt for branchen i øjeblikket, siger Anders Hust og fortsætter:

- Det har også givet os mulighed for at være proaktive og hjælpe vores trofaste kunder, som er pressede i denne tid. Via vores samarbejde med Midt Factoring, og deres samarbejde med forsikringsudbyderen Euler Hermes, har vi kunne tilbyde alle vores 800 kunder en ekstra kredit på 45 dage. Det blev modtaget med stor glæde og taknemmelighed, og vi er jo glade for, at vi via vores samarbejdspartnere på den ene side kan hjælpe dem, vi har på den anden side.

Men er der så ingen huller i osten, fristes man til at spørge? Alt har en pris, og hvorvidt et samarbejde med en factoring-virksomhed er gavnligt, afhænger af mange ting. Spørger man hos CLAIRE GROUP og Anders Hust, så er de dog ikke i tvivl.

- Vi har selvfølgelig regnet på tingene og vurderet, at vi får noget for pengene, som giver mening for os. Eftersom en del af vores debitor-bogholderi og inddrivelse er outsourcet til Midt Factoring, så kan vi også undvære en medarbejder i samme funktion internt. Der kan også være nogen, der ikke bryder sig om, at rykkerprocedurerne ligger eksternt, men vores oplevelse af det er dog, at det fungerer helt gnidningsfrit, og vores interne bogholdere har daglig kontakt med Midt Factorings bogholdere.     

- De seneste år er renterne faldet globalt, hvilket for nogen modevirksomheder nok kan tale imod at indlede et samarbejde som det, vi har. Midt Factoring skal selvfølgelig have en provision, som er forskellig fra virksomhed til virksomhed, og for nogen kan det sikkert virke lidt dyrt. Jeg siger heller ikke, at det er den perfekte løsning for alle branchens virksomheder, men det er det for os, slutter Anders Hust. 

"