Menu

Der er åbnet for ansøgning til lønkompensation

Nu har Erhvervsstyrelsen åbnet for ansøgninger til lønkompensation i forbindelse med nedlukningen af Danmark. Du kan ansøge for perioden 9. december til 3. januar.

DM&T rådgiver mode- og tekstilbranchens virksomheder om konsekvenserne af coronakrisen.
DM&T rådgiver mode- og tekstilbranchens virksomheder om konsekvenserne af coronakrisen.

21. december 2020

Alle virksomheder i hele Danmark kan søge denne ordning, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for at opnå kompensation. Du skal dermed ikke være berørt af særlige restriktioner for at søge.

Hvis din virksomhed er omfattet af forbuddet mod at holde åbent, kan du selv vælge, om du vil søge om kompensation på denne ordning, eller om du vil søge om kompensation på ordningen, der er målrettet virksomheder med forbud mod at holde åbent.

Du har på denne ordning mulighed for at søge for hele virksomheden eller på underliggende produktionsenheder (p-enheder) i virksomheden.

For både funktionærer, ikke-funktionærer og lærlinge/elever kan der søges om midlertidig kompensation på op til 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat.

Du kan søge kompensation for 75 % af lønnen for ansatte, der er funktionærer, og kompensation for 90 % af lønnen for ansatte, der ikke er funktionærer.

Da perioden løber hen over juleferien, vil der være 3 dage i perioden, hvor virksomheden ikke kan modtage lønkompensation på denne ordning.

Du kan læse mere på virksomhedsguiden.dk 

DM&T rådgiver om genåbning af lønkompensation

"