Menu

Designvirksomhed får millionbøde for brud på konkurrenceloven

Det kan koste dyrt, hvis man ikke overholder konkurrenceloven. Rosendahl Design Group er netop blevet tildelt en bøde på 7,5 mio. kroner af Konkurrencerådet efter bl.a. at have anvendt bindende videresalgspriser og forhindret såkaldt passive salg.

Det er blandt andet Kay Bojesens klassiske abe, der har været genstand for Rosendahl Groups brud på konkurrenceloven. Foto: PR-Foto
Det er blandt andet Kay Bojesens klassiske abe, der har været genstand for Rosendahl Groups brud på konkurrenceloven. Foto: PR-Foto

19. september 2022 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Rosendahl Design Group har erkendt at have overtrådt konkurrenceloven og betaler en bøde på 7,5 millioner kroner. Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse, hvor man kan læse, at designvirksomheden betaler for at have forbrudt sig mod to forskellige forhold:

” Rosendahl har stillet krav til sine forhandlere om, at de ikke må sælge Rosendahls produkter videre til andre forhandlere, som henvender sig for at købe produkterne. Desuden skulle nogle forhandlere holde priserne på et vist niveau. På den måde har Rosendahl søgt at holde priserne oppe, uanset hvor forbrugerne købte Rosendahls designprodukter,” siger Konkurrencerådets formand, Christian Schultz om sagen.

Rosendahl har indgået aftaler med sine forhandlere, som begrænsede forhandlernes videresalg af Rosendahls produkter til andre forhandlere, hvilket kendes som passivt salg. Desuden har Rosendahl indgået aftaler med visse forhandlere om bindende videresalgspriser, hvilket vil sige, at forhandlerne ikke må sælge Rosendahls produkter under et bestemt prisniveau. Overtrædelserne har fundet sted i perioden fra 2017 til og med 2021.

Bøden er udstedt af Konkurrencerådet og fastsat på baggrund af overtrædelsens grovhed og varighed samt størrelsen af koncernens omsætning, som i 2021 oversteg 650 mio. kroner. Det har været en skærpende omstændighed, at Rosendahl har udsat andre virksomheder for gengældelsesforanstaltninger for at få dem til at respektere en konkurrencebegrænsende aftale.

CEO: Strider mod virksomhedens værdier

Som formildende omstændigheder er der lagt vægt på, at Rosendahl selv har medvirket til at opklare sagen, og at virksomheden aktivt har gjort en indsats for, at medarbejdere overholder konkurrenceloven. Blandt andet har selskabet en intern politik for at overholde konkurrencereglerne.

CEO i Rosendahl Design Group, Lisbeth Dau, siger ifølge Ritzau, at de beskrevne brud på konkurrenceloven strider mod selskabets værdier, og at man ikke ønsker at drive virksomhed på den måde.

”Selvom der er tale om enkeltstående overtrædelser, der beror på fejl og manglende forståelse af gældende lovgivning samt mangelfuld rådgivning fra tredjepart, vedkender virksomheden sig sit ansvar,” siger hun og understreger, at man har iværksat flere foranstaltninger, der skal sikre, at Rosendahl ikke havner i lignende sager i fremtiden.

Husk, at du som medlem af DM&T altid kan få personlig og branchenær rådgivning om konkurrenceloven og mange andre handelsjuridiske forhold.

"