Menu

Det betyder den nye ferielov for din virksomhed

Selvom den nye ferielov først træder i kraft næste år, kan du alligevel begynde at forberede din virksomhed allerede nu. Der sker nemlig markante ændringer i den måde, medarbejderne optjener ferie på. DM&T hjælper naturligvis medlemmerne med at sikre en smertefri overgang.

21. januar 2019

Når den nye ferielov træder i kraft i 2020 sker der store ændringer. Hovedtemaet i den nye ferielov er overgangen fra forskudt optjening og afholdelse af ferie til indførelsen af samtidighedsferie.

 

Samtidighedsferien medfører nogle problemstillinger, som virksomhederne bør forholde sig til.

 

Tilladelse til ferie på forskud

Medarbejderne kan komme i den situation, at de ønsker at holde ferie, før ferien reelt er optjent. Særligt efterårsferien kan ende med at blive en udfordring, da medarbejderen på dette tidspunkt reelt kun vil have optjent 2,08 dage, hvilket jo ikke er nok til en uges ferie.

Derfor skal virksomhederne tage stilling til, om medarbejderne skal have lov til at holde ferie på forskud.

Arbejdsgiveren har dog ret til at modregne i ferie afholdt på forskud, hvis medarbejderen fratræder sin stilling, inden optjening af ferien reelt er sket. Læs mere i kapitel 4 af Dansk Mode & Textils E-bog om den nye ferielov.

 

Tilretning af ansættelseskontrakter

Med den nye ferielov kan man ikke længere aftale, at varslet for afholdelse af ferie bliver kortere end foreskrevet i loven. Det vil med andre ord ikke være muligt at afvige ferieloven til ugunst for medarbejderne. Det kan derfor være nødvendigt at opdatere ansættelseskontrakterne, hvis de indeholder et vilkår om forkortet varsling af ferie. Læs mere i E-bogen om den nye ferielov kapitel 9.

 

Indefrysning af feriemidler

I forbindelse med overgangsordningen skal der indefryses en del feriemidler. Virksomheden skal tage stilling til, om pengene skal administreres af den nyoprettede fond til formålet, eller om virksomheden selv vil administrere beløbene. Læs mere i E-bogen om den nye ferie kapitel 13.

 

DM&T har udgivet E-bog om den nye ferielov. Hvis du ikke allerede har læst den kan den hentes her.


"