Menu

Det Europæiske Råd vil have forbud mod destruktion af usolgte tekstiler

Rådet er klar med sin holdning til ecodesign-forordningen, som nu skal forhandles med Europa-Parlamentet, før reguleringen bliver en realitet. Blandt indstillingerne fra Rådet er et forbud mod destruktion af usolgte tekstilvarer.

24. maj 2023 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Mandag blev det Europæiske Råd enige om sin holdning til ecodesign-forordningen, herunder det digitale produktpas, regler om transparens og forbud mod destruktion af usolgte varer, hvor tekstiler eksplicit udpeges.

Den generelle indstilling indbefatter et direkte forbud mod destruktion af tekstiler og beklædning. Rådet anbefaler dog en fireårig undtagelse for mellemstore virksomheder og en generel undtagelse for små og mikro virksomheder. Rådet peger i en pressemeddelelse på, at man med forbuddet vil mindske miljøpåvirkningen fra tøj, tekstiler og accessoires, der produceres, men aldrig bruges, og peger særligt på den hurtige vækst i onlinesalget som en driver for dette.

Rådets holdning slår fast, at eksperter fra medlemsstaterne, men eksempelvis også industrien, bør inddrages, når de fremtidige krav til ecodesign udarbejdes. Holdningen præciserer også de kriterier og aspekter, der bør tages i betragtning, inden der udarbejdes krav til ecodesign.

Rådet understreger i holdningsdokumentet, at et fuldt fungerende indre marked for bæredygtige produkter er en forudsætning for indførelsen af en cirkulær økonomi i EU, og at reglerne for ecodesign, derfor skal harmoniseres på tværs af medlemslandene. Rådet understreger, at en harmonisering også vil modvirke en tung administrativ byrde særligt for SMV’erne.

I Rådets generelle indstilling anbefaler man en overgangsperiode på mindst 18 måneder efter ikrafttrædelsen af en delegeret retsakt, der fastsætter krav til ecodesign, inden den træder i kraft, så de erhvervsdrivende har tid til at tilpasse sig de nye krav. Medlemsstaterne får også to år til at tilpasse og vedtage de nødvendige nationale foranstaltninger, herunder foranstaltninger vedrørende markedsovervågning og bøder.

At rådet nu er kommet med en indstilling, betyder ikke at der kommer konkret lovgivning i morgen. Rådet er blot blevet enige om den forhandlingsposition, som formandskabet kan tage med ind i forhandlingerne med Europa-Parlamentet. Man ser dog gerne, at forhandlingerne hurtigt kommer på skinner, så et forbud mod destruktion af usolgte tekstiler hurtigst muligt kan træde i kraft.

I Danmark er det allerede forbudt at destruere usolgte tekstiler, samt en række andre varegrupper. Det foreskriver Affaldsbekendtgørelsens § 60. 
"