Menu

Det lærte vi af Step Up

DM&T er blandt partnerne i Step Up, et projekt der viser, at ansvarlig produktion kan være en profitabel drivkraft i den bangladeshiske beklædningsindustri. Få de vigtigste resultater her.

Habitus er en af de fabrikker, der har deltaget i Step Up projektet.
Habitus er en af de fabrikker, der har deltaget i Step Up projektet.

20. december 2018 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Dansk Mode & Textil har igennem de seneste tre år stået i spidsen for projektet Step Up med undertitlen ”Responsible Production as a Business Driver”. Projektets partnere tæller Dansk Erhverv / WEAR, Danish Fashion Institute (nu Global Fashion Agenda) og Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), og er støttet af Danida.

Step Up startede i 2015, og efter tre år afsluttes det nu. Et lokalt projektteam i Bangladesh har stået for aktiviteterne med støtte fra DM&T og CSR Centre Bangladesh, og den indledende training of trainers blev foretaget af Sociability.

Projektet har sat fokus på, hvordan man kan skabe en bedre forretning ved hjælp af en mere ansvarlig produktion. Som tidligere nævnt ansatte man et lokalt projektteam hos projektpartneren BGMEA med eksperter inden for CSR og produktivitet. Projektteamet var sammen med en gruppe nøglepersoner fra BGMEA igennem et training of trainers-forløb i CSR, der gav et fælles afsæt for uddannelse og vejledning af fabrikkerne. Ni fabrikker blev, efter en grundig screeningsproces, udvalgt til at være en del af projektet. Herefter blev virksomhedernes udgangspunkt for både CSR-indsats og produktivitetsforbedringer kortlagt. På baggrund af kortlægningen udarbejdede alle fabrikkerne CSR-forbedringsplaner, deltog i workshops og blev undervist i en række produktivitets- og CSR-værktøjer.

Virksomhedernes CSR- og produktivitetsniveau er øget markant

Efter tre års projektforløb har deltagerne øget deres vidensniveau markant. Det gælder indenfor CSR og due diligence, men også når det kommer til produktivitetsforbedringer. Virksomhederne er blevet løftet på tre niveauer; ledelsen, mellemledere med ansvar for produktion og HR / CSR og medarbejdere i produktionen.

Det har været afholdt tre seminarer om kundekrav og internationale retningslinjer for CSR med repræsentanter fra de ni virksomheders ledelser. Ledelsen på fabrikkerne har samtidig fået langt større indsigt i indkøbernes krav, internationale retningslinjer for CSR og due diligence, og hvordan de kan arbejde strategisk med CSR i deres virksomheder. Sammenlagt er det forhold, der gør det langt lettere for danske virksomheder at source ansvarligt fra disse fabrikker og skaber grobund for et mere ligeværdigt og langvarigt samarbejde.

Der er afholdt fire workshops om CSR og due diligence for mellemledere med ansvar for CSR og produktion. Her har man gennem oplæg, øvelser og diskussion opbygget viden og arbejdet med praktiske redskaber til due diligence og implementering af CSR-ledelsessystem f.eks. risikovurdering, root cause analyse, prioriteringer, handlings- og implementeringsplaner mv.

48 træningsseancer er blevet gennemført på fabrikkerne med sammenlagt 770 deltagende medarbejdere og mellemledere. De har fået træning i LEAN-principperne 5S, Kaizen, teamorganisering og andre produktivitetsværktøjer, samt vedligehold af maskiner, kvalitetsledelse, arbejdsmiljøforhold herunder good housekeeping, sikkerhedsudstyr, kemihåndtering, simple arbejdspladsvurderinger, ansvarsområder for samarbejdsudvalg (participation committee) og sikkerhedsudvalg og meget mere.

Der foreligger nu konkrete handlings- og forbedringsplaner hos størstedelen af de involverede virksomheder. Virksomhederne er nået langt med implementering af forbedringer og opbygning af CSR-ledelsessystem, ligesom seks virksomheder allerede har udgivet deres første CSR-rapport.

For at give et indtryk af hvor store forbedringer, virksomhederne har oplevet, har Step Up-teamet målt tre fabrikker på fem produktivitets-KPI’er (se figur nedenfor). De viser markante forbedringer og vidner om, at den enkelte fabrik med relativt enkle midler kan øge deres konkurrenceevne ved simpelthen at være mere effektive. Når de i tillæg dertil styrker deres CSR-niveau, har projektet med al tydelighed vist, at ansvarlig produktion er en effektiv business driver

Tre af fabrikkerne i Step Up-projektet er blevet målt på en række KPI'er, som viser forbedringen i løbet af projektet.
Tre af fabrikkerne i Step Up-projektet er blevet målt på en række KPI'er, som viser forbedringen i løbet af projektet.

Vil du vide mere om Step Up?

I januar kan du deltage i to spændende møder, hvor vi præsenterer den viden, Step Up-projektet har givet os og hvordan det kommer din virksomhed til gavn.

Læs mere om Dialogmøde hos DIEH i København den 8. januar

Læs mere om gå hjem-mødet hos DM&T i Herning den 23. januar

"