Menu

Det mener DM&T om sporbarhed, transparens og åbne leverandørlister

Det er en afgørende forudsætning at arbejde aktivt med sporbarhed i leverandørkæden, hvis man vil arbejde bæredygtigt, transparent og ansvarligt i sin virksomhed. DM&T’s bæredygtighedsteam gennemgår i denne artikel, hvordan vi som brancheorganisation forholder os til et vigtigt og tilbagevendende emne.

Foto: Loren Gu on Unsplash
Foto: Loren Gu on Unsplash

23. januar 2020

Af Jette Lindgaard og Marie Busck 

Debatten om åbne leverandørlister er igen blusset op. Danwatch sætter fokus på emnet i en ny artikel under navnet ’Tøjbranchen er ikke meget for at fortælle hvem, der syr dit tøj’, og selvom debatten om åbenhed har sin relevans, efterlader artiklen desværre en række tvivlsspørgsmål. Dem vil vi i DM&T gerne forsøge at afklare, ligesom vi gerne vil afdække nuancerne og gøre branchen klogere på, hvad der skal til for arbejde med sporbarhed og transparens.  Der har i det seneste års tid også været sået tvivl om tredjepartsauditering, hvilket blot understreger væsentligheden af en oplyst debat og opmærksomhed i virksomheden.

Og lad os slå fast én gang for alle; DM&T er generelt fortaler for åbenhed, transparens og sporbarhed. Og vi er ikke modstandere af åbne leverandørlister. Men vi er nødt til at være konkrete, når det handler om transparens. Hvad skal transparensen bruges til, hvad er man transparent om og i hvilken grad er man transparent? I den sammenhæng er åbne leverandørlister et redskab, man kan bruge, men som enkeltstående indsats risikerer man, at offentliggørelsen blot bliver en ressourcekrævende øvelse, der ikke skaber den ønskede værdi.

Det er glimrende, at man vil vise forbrugerne, hvor tøjet er produceret. Det må bare aldrig blive forbrugernes ansvar at sikre, at produkterne er kommet til verden under ordentlige forhold; det er alene virksomheden i samarbejde med leverandørerne, der bærer det ansvar. Forbrugerne kan bidrage til at drive en udvikling, men det er urimeligt at lægge ansvaret over på dem.  

Og det er netop en væsentlig pointe: Uanset om vi taler transparens, åbne leverandørlister eller sporbarhed er det afgørende, at det bliver brugt aktivt, og det er virksomhedens ansvar.

Transparens handler ikke kun om leverandørlister

Som landet ligger lige nu, er der ikke noget, der tvinger virksomheder til at offentliggøre leverandører, og derfor er det den enkelte virksomheds eget valg, om man ønsker dette. Der er masser af fordele ved at offentliggøre sine leverandører, da det er et meget håndgribeligt bevis på virksomhedens åbenhed, ligesom det kan bidrage til en stærkere historiefortælling om et ansvarligt, transparent brand. Men der er også situationer, hvor offentliggørelsen af leverandører efterlader virksomheder i en udsat konkurrencemæssig position. Derfor skal man som virksomhed være bevidst om, hvad man bruger offentliggørelsen til, og hvordan det kan påvirke virksomheden.

Der er ingen tvivl om, at transparens er væsentligt i den verden, vi lever i. Det mærker virksomheder verden over, når de bliver mødt med stadigt flere spørgsmål og krav. Alligevel skal man være varsom med at sidestille transparens med åbne leverandørlister. Transparens er nemlig mere nuanceret end som så.

Vi opfordrer vores medlemmer - og branchen som helhed - til at være transparente og kommunikere aktivt om deres arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed. Det giver troværdighed og skaber værdi, hvis man på den måde ønsker at være transparent om sin indsats i forhold til miljø, kemi, menneskerettigheder og klima i leverandørkæden. Det er noget, der høster anerkendelse blandt alle virksomhedens interessenter, og det gør det lettere for dem at se, at virksomheden er på rette vej, selvom den ikke er i mål på alle indsatsområder.

En offentliggjort liste med navne på en række fabrikker rundt omkring i verden vi ikke skabe samme værdi, men det kan være et nyttigt redskab i transparensprocessen.

Sporbarhed skal bruges aktivt, så det skaber værdi – også selvom det er svært

Men ikke dermed sagt, at man ikke skal have overblik over sine leverandører. Tværtimod. Det handler om sporbarhed, som i den grad er nødvendigt, hvis man vil sikre sig et overblik over egne aftryk og indvirkning. Faktisk er det essentielt at kende sin leverandørkæde, hvis man vil kunne fortælle ærligt – og transparent – om sine indsatser og udvikling. Sporbarheden er en grundlæggende forudsætning for at kende sine leverandører og arbejde med dem for at sikre god kvalitet og ordentlige standarder, når det kommer til kemi, miljø, klima og menneskerettigheder. Dermed kan virksomheden skabe forbedringer, reducere risici og sikre økonomiske forbedringer ved hjælp af effektivisering. På den måde vinder alle på det!

Ikke dermed sagt at det er simpelt. Vi ved, at der er en høj grad af kompleksitet i mode- og tekstilbranchens leverandørkæder, særligt når vi bevæger os længere tilbage i leverandørkæden end tier 1. Ikke desto mindre peger den globale udvikling og stigende krav i retning af, at man som virksomhed er nødt til at kende detaljerne i flere tiers end det første, selvom det kan være lidt af et detektivarbejde. Nogle af de eksisterende certificerings- og mærkningsordninger kan dog hjælpe med dette helt ud i yderste led af leverandørkæden.

I tier 1 er det særligt vigtigt at forholde sig kritisk til antallet af leverandører. Jo flere leverandører, jo større bliver arbejdet med at sikre sporbarheden. Det ændrer dog ikke på, at det er afgørende at kortlægge alle leverandører. I tier 1 er det også væsentligt at være opmærksom på, hvorvidt dine leverandører outsourcer dine ordrer til underleverandører. Sker dette, mister du sporbarheden, og der findes desværre leverandører, der benytter underleverandører, hvor arbejdsforhold, kemi og menneskerettigheder ikke prioriteres.

Tier 2 er heller ikke uden problemer. Køber man for eksempel metervarer fra lokale markeder, er man ilde stedt, da det praktisk talt er umuligt at vide, hvor varerne stammer fra, og under hvilke forhold de er produceret. Dermed mister man fuldstændig overblikket over den reelle materialesammensætning, kemikalieindhold, sociale forhold med mere. Sporbarheden er væk, og virksomheden er i højrisikozonen. Dermed er grundlaget for transparent kommunikation om bæredygtighed også forsvundet.

En god investering

Når det kommer til at skabe overblik, kan tredjepartsauditeringer være en hjælp, men de fjerner ikke behovet for, at din virksomhed foretager egne, jævnlige besøg hos leverandørerne. Frekvensen og omfanget er op til den enkelte virksomhed, men uanset hvad skal egne besøg og tredjepartsauditeringer danne grundlag for at skabe forbedringer i samarbejde med leverandørerne. Det afgørende er, at audits og de medfølgende rapporter er noget, der kræver reaktion og opfølgning fra virksomhedens side. Derfor er det pinedød nødvendigt at forstå sine auditrapporter og reagere på det, der kræver handling og kombinere det med egne besøg. Audits er ligesom åbne leverandørlister et redskab, som kan være med til at sikre en positiv udvikling. Men kun hvis virksomheden bruger dem til at handle ud fra.  

Sporbarhed er helt overordnet en nødvendighed, hvis virksomheden skal kunne stå på mål for sine produkter og måden, de er produceret på. Sporbarhed er dermed afgørende for hele virksomhedens arbejde med bæredygtighed og ansvarlighed og er fuldstændig afgørende, hvis din virksomhed vil kommunikere troværdigt og være transparent. Og med det øgede fokus, politikere, NGO’er og forbrugere retter mod branchen, er der al mulig grund til at kunne agere transparent. Kommer der lovgivning på området, vil det naturligvis kun være til virksomhedens fordel at have orden i eget hus, og derfor kan din investering på området nu være mere end godt givet ud.

Derfor er DM&T varm fortaler for transparens og sporbarhed, som spiller en afgørende rolle i at skabe den nødvendige bæredygtige omstilling i branchen. Og netop derfor er vi her naturligvis for at hjælpe din virksomhed.
"