Menu

Det nye vurderingssystem for fast ejendom er forsinket et år

Det kommer til at tage længere tid end forventet at få de nye ejendomsvurderinger på plads. I denne artikel giver Deloittes Jens-Ole Bøgild en status samt en gennemgang af, hvorfor det er væsentligt at være opmærksom på emnet og udviklingen.

Foto: Christian Stahl on Unsplash
Foto: Christian Stahl on Unsplash

05. november 2018

Af statsautoriseret revisor Jens-Ole Bøgild, Deloitte Silkeborg

Der er med virkning fra 1. januar 2018 vedtaget nye regler for vurderinger af fast ejendom. Reglerne betød, at der i Q2 2019 skulle komme nye vurderinger for private boliger og i 2020 for erhvervsejendomme. Ultimo oktober 2018 blev processen uventet udskudt i et år for at ifølge Skattestyrelsen at sikre en mere nøjagtig fastsættelse af ejendomsvurderingerne. De nye vurderinger forventes i overvejende grad at stige i forhold til de vurderinger, der har været fastfrosset i en længere årrække.

De nye vurderinger vil blive baseret på et mere sikkert grundlag, hvorfor det for mange ejendomme vil betyde en højere vurdering. I erkendelse af, at også det nye vurderingssystem er forbundet med usikkerhed, bliver der indlagt en usikkerhedsmargin på 20%.

Hvad kan vurderingen have betydning for?
Fast ejendom har altid været genstand for overdragelser mellem nærtstående, da det herigennem har været muligt at overdrage formuer til lave værdier. Dette skyldes hovedreglen om, at der kan ske overdragelse af ejendom mellem f.eks. forældre/børn til den seneste offentlige vurdering +/- 15%, uden at skattemyndighederne tilsidesætter overdragelsessummen. Det har derfor ofte været anvendt i forbindelse med forældrekøb, da denne værdiansættelse som oftest reelt er mindre end de egentlige markedsværdier.

Da de nye vurderinger forventes at stige, bør det derfor nøje overvejes, om ejendomme eventuelt skal overdrages, inden de nye vurderinger kommer. Det oplagte vil være forældrekøbslejligheder, sommerhuse eller erhvervsejendomme, hvor det giver mening, at næste generation tager over.

Der skal i forbindelse med overvejelse om overdragelse af en ejendom iagttages eventuelle skattemæssige konsekvenser ved en overdragelse, da en gevinst oftest vil være skattepligtig. Derudover skal det overvejes, hvordan overdragelsen skal finansieres, og om der eventuelt skal indgå et gaveelement.

Når de nye vurderinger kommer, og der indarbejdes en sikkerhedsmargin på 20%, vil den nuværende regel om overdragelse til +/- 15% forventeligt blive ophævet.

Overdragelse bør derfor overvejes, inden de nye vurderinger offentliggøres. Skattestyrelsens udskydelse af vurderingerne giver nu en længere tidsmæssig ramme til at få gennemført overdragelserne, uden at det behøves at udsætte allerede igangsatte overdragelser.

"