Menu

DM&T bliver del af nyt biodiversitetspartnerskab

Miljøministeren danner sammen med centrale erhvervsaktører et nyt partnerskab, der skal hjælpe danske virksomheder i deres frivillige indsatser for at beskytte verdens natur. DM&T er blandt deltagerne.

31. maj 2023 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Verden står i en akut natur- og biodiversitetskrise, hvor plante- og dyrearter uddør hurtigere end nogensinde før. Naturens økosystemer er nødvendige for livsvigtige ressourcer som drikkevand, fødevarer, energi og medicin, og verdenssamfundet er dybt afhængigt af naturen.

Med det in mente og med henblik på at styrke danske virksomheders indsats for at beskytte verden natur og biodiversitet, har miljøminister Magnus Heunicke nedsat Biodiversitetspartnerskabet.

”Biodiversitetskrisen er en af vor tids største udfordringer, og vi har pligt til at løse den i fællesskab. Det er positivt, at erhvervslivet rækker ud for at give deres bidrag til at få vendt udviklingen, så biodiversiteten igen kan blomstre,” siger miljøminister Magnus Heunicke i en pressemeddelelse og tilføjer

”Jeg er også klar til at lytte til virksomhedernes anbefalinger til, hvordan vi fjerner barrierer eller skaber incitamenter til, at deres aftryk på naturen bliver mindre og mere bæredygtigt.”

Partnerskab kan skabe overblik og gøre det nemmere at arbejde med biodiversitet

Flere danske virksomheder har opfordret regeringen til at nedsætte det nye partnerskab for bl.a. at skabe en fælles ramme for, hvordan virksomhederne bedst handler på naturkrisen. Partnerskabet vil ud over Miljøministeriet bestå af 15 organisationer og to forskere. Blandt organisationerne er DM&T, som ser erhvervslivet som en vigtig spiller i beskyttelsen af verdens natur.

”Verden står i en voldsom biodiversitetskrise, og erhvervslivet spiller en væsentlig rolle i at ændre det billede. Det ansvar vil vi gerne være med til at løfte i samarbejde med de mange andre dygtige mennesker i partnerskabet. Flere økonomer påpeger, at mere end halvdelen af verdens BNP er direkte afhængigt af biodiversitet, og derfor bringer man også sin egen virksomhed i fare ved ikke at handle nu. Det understreger bare vigtigheden af, at vi i fællesskab gør en indsats,” siger Thomas Klausen, adm. direktør i DM&T.

Han deltog selv i sidste uge i opstartsmødet med ministeren, og han ser nu frem til arbejdet i partnerskabet og håber, at det kan skabe klarere rammer for branchens indsatser og hvordan de eksisterende aktiviteter passer ind i biodiversitetsspørgsmålet.

”Branchen skal allerede forholde sig stigende regulering, og det kan være svært at bevare overblikket. Der er mange af de forhold, virksomhederne allerede arbejder med, der har en positiv effekt på biodiversiteten, og derfor er dette en naturlig forlængelse. Jeg håber og tror, at dette partnerskab kan blive en væsentlig platform for vidensdeling, så vi kan sikre os, at der er sammenhæng mellem branchens eksisterende og nye indsatser og gøre det nemmere for branchens virksomheder at arbejde for at styrke biodiversiteten,” siger Thomas Klausen.  

Han understreger, at biodiversitet ikke er endnu et emne, branchen skal forholde sig til, men at det er en væsentlig del af den igangværende omstilling, som også omfatter klima, miljø og menneskerettigheder, og at det ligger implicit i mange af de initiativer, der kommer fra EU disse år.   

Netop sammenhængen mellem de eksisterende bæredygtighedsstrategier og biodiversitet er kernen i et nyt initiativ fra Science Based Targets, som i sidste uge lancerede deres første science based targets for nature. Udover at spille sammen med de eksisterende aktiviteter, understøtter de opretholdelse og genopbygning af økosystemer. Det kan du læse mere om hos Science Based Targets Network

Inden for et år forventes det danske partnerskab at levere bidrag til følgende:

 • Anbefalinger til danske virksomheder om, hvordan de bedst handler på biodiversitetsområdet
 • Anbefalinger til myndigheder om oplevede barrierer og mulige incitamentsstrukturer
 • Anbefalinger til forsknings- og vidensinstitutioner om vidensbehov
 • Anbefalinger til evt. videre indsatser for partnerskabet, herunder evt. nedsættelse af sektorspecifikke eller tematiske arbejdsgrupper/underpartnerskaber

Biodiversitetspartnerskabet

Biodiversitetspartnerskabet er et nyt partnerskab, der skal styrke virksomheders frivillig indsats for at beskytte naturen.
Formandskabet for Biodiversitetspartnerskabet varetages af Miljøministeriet. Følgende organisationer er inviteret til at indstille medlemmer til partnerskabet:

 • Dansk Industri
 • Dansk Erhverv
 • Landbrug & Fødevarer
 • DAKOFO
 • Dansk Skovforening
 • Green Power Denmark
 • Dansk Mode & Textil
 • FinansDanmark
 • F&P
 • CONCITO
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Global Compact
 • WWF Verdensnaturfonden
 • 3F
 • Tænketanken Hav

Derudover udpeger miljøministeren to forskere.

"