Menu

DM&T bliver en del af Forum for genstart af dansk eksport

Regeringen har udpeget en række eksportvirksomheder og organisationer, som skal bidrage til at genstarte dansk eksport, som er hårdt ramt af coronakrisen. Mode og tekstil er et af forummets otte genstartsteams, og DM&T bliver en del af arbejdet med at få eksporten tilbage på ret køl.

11. august 2020 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Eksporten har stor betydning for dansk økonomi, og coronakrisen påvirker i øjeblikket de danske eksportvirksomheders forretningsmuligheder. Det gælder også for mode- og tekstilbranchen. Tekstileksporten er kommet mest nådigt igennem med en nedgang på 6 % i årets første måneder sammenholdt med samme periode i 2019, mens både beklædning og fodtøj har mistet 13 % af eksporten.

Også en lang række andre brancher er ramt på eksporten, og derfor ønsker regeringen nu i samarbejde med dansk erhvervsliv at se på, hvilke mulige tiltag og initiativer, der kan hjælpe de danske eksportvirksomheder. I den forbindelse nedsætter regeringen Forum for genstart af dansk eksport og otte genstartsteams, der skal bidrage med input fra forskellige brancher. Forum for genstart af dansk eksport består af ledere fra erhvervslivet og fagbevægelsen og skal bl.a. udpege, hvor udfordringer for eksporten kræver handling og hvilke tiltag, der kan gøre mest gavn i forhold til at understøtte danske eksporterhverv gennem COVID-19-krisen.

“Eksportindsatsen er en nøgleprioritet for regeringen. Vi arbejder for, at danske virksomheder er to tæer længere fremme i startblokkene, når vores eksportmarkeder åbner op igen. Derfor glæder jeg mig også til at stå i spidsen for både flere og mere målrettede eksportfremstød i de kommende år, så vi kan få alle de gode – og i særdeleshed – grønne og bæredygtige danske løsninger og produkter ud at arbejde i verden efter corona-krisen,” siger udenrigsminister Jeppe Kofod i en pressemeddelelse.

Mode og tekstil får særligt genstartsteam

Blandet de otte genstartsteams er ét med særligt fokus på mode og tekstil. Dette team får Frederikke Antoine Schmidt, grundlægger af sko-brandet Roccamore, som formand. DM&T er en af de erhvervsorganisationer, der skal bidrage i arbejdet med at genrejse dansk eksport, og det glæder DM&T’s adm. direktør Thomas Klausen:

”Mode og tekstiler er en af hjørnestenene i dansk eksport, og vi har igennem en årrække vist en imponerende evne til at øge eksporten. Men covid-19 har ramt branchens eksport ganske markant. Derfor er vi også glade for, at regeringen har inviteret os med i Forum for genstart af dansk eksport, og vi glæder os til at komme i gang med arbejdet. Det er afgørende, at vi afsøger mulighederne bredt, og vi kommer blandt andet til at have et stort fokus på bæredygtighed og digitalisering som veje til at løfte eksporten,” siger han.

I morgen påbegyndes arbejdet med et sættemøde, hvor team-formændene, fagbevægelsen og erhvervsorganisationerne deltager for at sætte ord på udfordringer, problemer og mulige løsningsforslag. Det forventes at arbejdet bliver afsluttet allerede i september måned.

Arbejdet følger op på Aftale om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer af 15. juni indgået mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.

Om Forum for genstart af dansk eksport

De 8 genstartsteams og formænd repræsenterer følgende erhvervsområder:

  • Fødevaresektoren (formand Jais Valeur, Danish Crown)
  • Det Blå Danmark (formand Henriette Hallberg Thygesen, Maersk)
  • Produktionsvirksomheder og grøn teknologi (formand Michael Lundgaard Thomsen, Aalborg Portland)
  • Mode og tekstil (formand Frederikke Schmidt, Roccamore)
  • Life Science og biotek (formand Lars Fruergaard Jørgensen, Novo Nordisk)
  • Små- og mellemstore virksomheder (formand Carsten Jensen, CKJ Steel)
  • Turisme og oplevelsesøkonomien (formand Lars Liebst, Tivoli)
  • Luftfart (formand Simon Pauck Hansen, SAS)

I Forum for genstart af dansk eksport indgår desuden Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMVDanmark, Landbrug & Fødevarer, Danske Rederier, Lægemiddelindustriforeningen, HORESTA og Dansk Mode & Textil, mens fagbevægelsen er repræsenteret af FH, Dansk Metal og 3F.

"