Menu

DM&T-direktør ser positivt på vækstteamets udspil

Adm. direktør i DM&T, Thomas Klausen, har rosende ord tilovers for de anbefalinger, Vækstteam for kreative erhverv netop har afleveret til erhvervsministeren. DM&T-direktøren håber, at udspillet kan udbygge de kreative erhvervs position i samfund og erhvervsliv.

Adm. direktør i Dansk Mode & Textil, Thomas Klausen.
Adm. direktør i Dansk Mode & Textil, Thomas Klausen.

31. oktober 2018 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Dansk Mode & Textils adm. direktør Thomas Klausen var selv til stede, da formand Jacob Holm præsenterede Vækstteam for kreative erhvervs anbefalinger til regeringen, repræsenteret ved erhvervsminister Rasmus Jarlov og kulturminister Mette Bock. Og branchedirektøren tager godt i mod anbefalingerne.

”Først og fremmest glæder jeg mig over, at vækstteamet er med til at belyse, hvor vigtige de kreative erhverv er for Danmark. Vi har selv oplevet en markant udvikling i mode- og tekstilbranchen, særligt med en stor eksportvækst, i løbet af de seneste 15 år. Jeg tror på, at der er fortsat er et vækstpotentiale, og flere af de anbefalinger, vækstteamet kommer med, kan være med til at forløse dette potentiale. Nu håber jeg så, at regeringen og det politiske Danmark generelt vil tage imod anbefalingerne og sætte politisk handling bag ordene,” siger Thomas Klausen.

Og der er god grund til, at de kreative erhverv får så meget opmærksomhed. De kreative erhverv understøtter 117.000 arbejdspladser, bidrager samlet med 93 mia. kr. BNP, leder til 348 mia. kr. omsætning i dansk økonomi og bidrager med 8 mia. kr. til statskassen i form af betalt selskabsskat.

Vækstteamet blev nedsat i april, og består af 13 erhvervsledere fra forskellige kreative erhverv. Vækstteamet har på et tidligt tidspunkt bedt relevante aktører om indspark, hvilket blandt andet betyder, at Dansk Mode & Textil har bidraget med en række input til vækstteamet.

”Jeg kan se, at vækstteamet har taget vores kommentarer til indtægt, der er initiativer, som næsten ordret er magen til vores input. Det er glædeligt, at vækstteamets har været så åbne og taget godt i mod de input, der har fået, ” siger Thomas Klausen.

Fremhæver muligheder i bæredygtig mode

Rapporten fra vækstteamet betoner de kreative erhvervs stærke eksportevner. Således tegnede der kreative erhverv sig samlet for en eksport på 92 mia. kr. i 2016. Eksporten af mode og tekstil tegnede sig for godt 36 mia. kr. samme år.

”Vi kan jo se, at de kreative erhverv har evnerne til at skabe eksportvækst. Derfor er det vigtigt, at vækstteamet også præsenterer flere internationalt orienterede anbefalinger, som både kan tiltrække international interesse og udvikle de danske virksomheders eksportberedskab, så vi også får de mindre virksomheder med på eksportbølgen. Det er afgørende for fremtidig vækst,” siger Thomas Klausen.

Han noterer sig også, at vækstteamet også har set værdien i bæredygtig mode. I vækstteamets rapport henviser man til en undersøgelse foretaget af Euromonitor, som viser, at en fjerdedel af forbrugerne ser bæredygtighed som afgørende eller vigtig for deres valg af tøj.

”Vi deler vækstteamets holdning til, at den danske modebranche i endnu højere grad skal prioritere bæredygtighed. Men det kræver et stærkt samarbejde med et offentlige, hvis vi skal løft  e det samlede kompetenceniveau på dette område. Derfor håber jeg, at regeringen vil bruge anbefalingen fra vækstteamet som en anledning til at genoptage dialogen med branchen om, hvordan vi i fællesskab forløser potentialet for bæredygtig mode,” siger Thomas Klausen med henvisning til, at Dansk Mode & Textil ad flere omgange har diskuteret mulige løsninger med relevante ministerier og ministre.

Thomas Klausen deler også vækstteamets betragtninger om, at Copenhagen Fashion Week skal søge en endnu mere bæredygtig profil, gerne i samspil med Copenhagen Fashion Summit.

Håber på øget dialog

Der er dog flere anbefalinger, som Thomas Klausen billiger.

”Jeg noterer mig, at man anbefaler et styrket samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Det er helt i tråd med den måde, det allerede foregår på inden for eksempelvis modebranchen, og der er ingen tvivl om, at det virker og kan udbygges,” siger han og glæder sig over, at der også er fokus på, e-handel og hvordan det bliver lettere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og investering fra både ind- og udland.

Uanset hvor mange af anbefalingerne, der bliver realiseret, er det DM&T-direktørens håb, at vækstteamets anbefalinger og arbejde kan øge fokus på de kreative erhverv.

”Vækstteamets rapport belyser, hvor vigtige de kreative erhverv er for Danmark. Derfor håber jeg, at der fra politisk hånd bliver set positivt på anbefalingerne, og at man i endnu højere grad vil søge dialog med de respektive brancher med henblik på at understøtte en fortsat positiv udvikling og vækst,” slutter Thomas Klausen. 

"