Menu
DM&T generalforsamling:

DM&T-direktør: Store ambitioner skal sikre branchen ny styrkeposition

I forbindelse med DM&T’s generalforsamling reflekterede brancheforeningens adm. direktør Thomas Klausen over, hvad vi som branche har lært af coronakrisen, og hvorfor han vurderer, at en ambitiøs satsning på bæredygtighed og digitalisering vil skabe en ny styrkeposition for branchen.

Fra venstre: DM&T's adm direktør Thomas Klausen, bestyrelsesformand Jørgen Bech Madsen, næstformand Michael Alstrup og næstformand Anders Hedegaard Petersen.
Fra venstre: DM&T's adm direktør Thomas Klausen, bestyrelsesformand Jørgen Bech Madsen, næstformand Michael Alstrup og næstformand Anders Hedegaard Petersen.

27. maj 2021

Her er hvad Thomas Klausen sagde på årets generalforsamling:

”Når vi ser tilbage på 2020, håber jeg, at vi også vil huske det positive, året bragte. Covid19 var en massiv udfordring for den danske mode-, tekstil- og livsstilsbranche, og der måtte bringes store ofre for at komme helskindet gennem det mest udfordrende år i mands minde.

Men branchens virksomheder klarede den, og I har vores dybeste respekt for den måde, I har håndteret situationen på. Historien byder på adskillige eksempler på, hvordan branchen har forceret bjerge, der i øjeblikket virkede uoverstigelige. I har endnu en gang bevist en unik evne til at handle hurtigt og omstille jer til omstændighederne uden at miste det lange strategiske sigte. I mange henseender har året mindet om en rutsjebanetur, er jeg ikke i tvivl om, at den har givet nye perspektiver på, hvad der skal til, hvis man vil have succes i mode-, tekstil- og livsstilsbranchen. I øjeblikket har jeg den store fornøjelse at besøge mange af branchens virksomheder for at blive klogere på den strategiske og ledelsesmæssige udvikling, de har gennemgået i løbet af det seneste år. Det er en udpræget positiv oplevelse.

Det er hævet over enhver tvivl, at 2020 har ændret branchen, og jeg møder mange reflekterede ledere, der er blevet bevidst om, at tingene kan gøres anderledes, uanset om det handler om hverdagen i virksomheden, distributionsstrategien eller noget helt tredje. Faktum er, at I ikke kun har brugt det forgangne år på krisestyring, men også på at kigge indad og spørge: Gør vi tingene på den rigtige måde? Svaret afhænger af en enkelte virksomhed og leder, men alle har konstateret, at der er knapper, der skal drejes på, hvis virksomheden skal sikre den fremadrettede succes.

Hver gang vores branche, har gennemgået omfattende forandringer, er den kommet stærkere ud på den anden side. Udflytningen af produktionen, skiftet til at være eksportdrevet, finanskrisen og den digitale omstilling har alle været omfattende forandringer, der blev fulgt af perioder med vækst, udvikling og jobskabelse. Udnytter vi den læring, vi har fået gennem det foregående år, er der potentiale til at tage næste skridt i branchens udvikling.

Allerede før Covid-19 var en nævneværdig faktor, talte vi om digitalisering og bæredygtighed som afgørende fokusområder for at fremtidssikre branchen. Den udvikling var allerede i gang, men ingen havde ventet, at vi skulle tage den i kvantespring. Omstændighederne gjorde det ikke desto mindre bydende nødvendigt. Navnlig den digitale udvikling blev accelereret i det forgange år, og selvom verden på mange måder vender tilbage til normalen, vil det digitale fortsat være et must for branchen, uanset om vi taler salg, produktudvikling eller analytiske indsigter via data. Vi skal udnytte de digitale muligheder i alle de led af værdikæden, hvor det giver mening, men vi skal sikre, at det er strategisk forankret og velbegrundet. Men vi skal også turde være ambitiøse og sigte efter at blive den førende nation på dette punkt.

Det skal vi også, når det kommer til at agere ansvarligt. Selvom bæredygtighed som begreb for tiden er til debat – særligt når det kommer til mode, indrømmer jeg åbent, at DM&T’s ambition er, at den danske mode-, tekstil- og livsstilsbranche bliver førende, når det kommer til at agere ansvarligt, arbejde bæredygtigt og tænke cirkulært. Det kræver fortsat hårdt arbejde, hvis vi skal efterleve den vision, men ikke desto mindre er det bydende nødvendigt, hvis vi vil sikre en styrkeposition i den globale konkurrencesituation. Inden for ganske kort tid kommer der lovgivning, der stiller langt større krav til virksomhederne på denne front. Forbrugerne efterspørger mere ansvarlige virksomheder med et formål, der overstiger profit, og wholesale-kunderne stiller stadigt større krav.

I stedet for at se det som besnærende bånd, skal vi anskue de skærpede krav som en mulighed; en mulighed for at omfavne de danske værdier ansvarlighed og innovation og bruge dem til at skabe en unik styrkeposition i en voldsom global konkurrence.

Jeg tror på, at det forgangne år har lært os, at det er den rigtige vej at gå. Og jeg tror på, at vi i Danmark deler de store ambitioner, og har en brændende lyst til at realisere dem.

Derfor tror jeg også på en lysende fremtid for hele den danske mode-, tekstil- og livsstilsbranche. ”

"