Menu

DM&T giver mode- og tekstilbranchen hjælpepakke

Vi giver alle medlemmer en hjælpende hånd i disse kritiske tider. I denne artikel få du vigtig information om arbejdsdeling, ferie uden varsel mm., og du får information om DM&T’s beslutning om at annullere betaling af grundkontingentet for alle medlemmer. Derudover er der også hjælp til hjemmearbejdende designere.

Foto: Asger Mortensen for DM&T
Foto: Asger Mortensen for DM&T

13. marts 2020 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

I disse tider opstår mange spørgsmål for arbejdsgivere. Noget af det vigtigste lige nu er, at du kender dine muligheder for arbejdsdeling, varsling af ferie mm. DM&T’s HR-advokat Lars Schandorff giver dig her den vigtigste information netop nu.

Coronavirus gør det muligt at sende medarbejdere på ferie uden varsel 

Virksomheden kan altid varsle ferieafholdelse. Normalt skal hovedferien på 3 uger varsles, senest 3 måneder før den begynder, og restferie skal varsles senest 1 måned før ferieafholdelsen. Men varslerne kan fraviges, når der er tale om ”særlige omstændigheder”.

For eksempel kan man sende en medarbejder på ferie uden varsel, når der opstår uforudsigelige forhold. I nærværende situation, hvor virksomhedens drift som sådan forstyrres af coronavirus, kan de berørte medarbejdere derfor sendes på ferie uden varsel.

 Det samme gælder for feriefridage, der som regel fastlægges efter samme regler som restferie. 

Øjeblikkelig dagpengerefusion ved smitte eller karantæne

Derudover kan virksomheden varsle afspadsering af evt. optjent overarbejde, når det er muligt efter overenskomsten eller den individuelle aftale.

Efter vores vurdering kan en konkret mistanke om smitte berettige virksomheden til at kræve, at en medarbejder afspadserer uden varsel, men spørgsmålet er uafklaret.

Folketinget har nu vedtaget, at hjemsendes en medarbejder på grund af Covid19 eller medarbejdere af det offentlige beordres i karantæne, kan virksomheden søge dagpengerefusion fra 1. dag og ikke som hidtil efter 30 dage. 

Mulighed for 13 ugers arbejdsfordeling

Medarbejdere under Textil & Beklædningsoverenskomsten kan sendes på arbejdsfordeling i indtil 13 uger, jf. § 8 i overenskomsten. 

En arbejdsfordeling løber over 13 uger. Arbejdstiden skal enten være nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge eller med 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed. Fordelingen kan dog også være tilrettelagt med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed eller med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed. Det er muligt at skifte til en anden af de anførte mulige tilrettelæggelser af en arbejdsfordeling, når en cyklus i en arbejdsfordeling er afsluttet.

Når medarbejderen ikke er på arbejde, er vedkommende på dagpenge. Her skal arbejdsgiveren betale for de 2 første ledighedsdage, men alene første gang, medarbejderen er på understøttelse – det påtænkes at afskaffe den regel og vi informerer, hvis det sker

info.jobnet.dk/blanketter finder du blanketter hertil. Disse sendes til Jobcentret med kopi til relevant a-kasse. Det er en god ide at ringe til a-kassen, så I er sikre på, at medarbejderen kan få understøttelse. 

DM&T er naturligvis til rådighed, hvis du har spørgsmål. Normalt skal en arbejdsfordeling varsles 7 dage inden den træder i kraft, men DM&T er blevet enige med 3F om at nedsætte varslingen til 2 dage, hvis der er lokal enighed herom.

Også funktionærer kan være omfattet af en arbejdsfordeling, hvis der er enighed herom. For yderligere information se dette link. 

Hjemsendelse uden løn efter Textil & Beklædningsoverenskomsten
I særlige situationer, hvor det kan dokumenteres, at der ikke er nogen produktion/lagerarbejde at udføre, kan der være tale om force majeure. Her skal virksomheden helst have tillidsrepræsentantens underskrift på, at der ikke forefindes arbejde. Herefter kontakter virksomheden den lokale afdeling af 3F som tager stilling til, om a-kassen kan acceptere, at medarbejderne midlertidigt hjemsendes uden opsigelsesvarsel og herefter kommer på dagpenge. Virksomheden skal dog betale for de første 2 ledighedsdage. Kontakt DM&T for en drøftelse, før du iværksætter yderligere.

Kontakt DM&T for konkret rådgivning og hvis det bliver aktuelt at iværksætte ovenstående initiativer.

DM&T har udarbejdet en vejledning til, hvordan din virksomheder forholder sig til coronavirus og en omfattende Q&A med svar på de vigtigste spørgsmål. Find begge dele her.

DM&T-medlemmer skal ikke betale grundkontingent for 2. og 3. kvartal

Udover at rådgive vores medlemmer om de mange spørgsmål, der opstår i forbindelse med coronavirusset har vi også taget en ekstraordinær beslutning om en hjælpepakke, som vedrører alle medlemmer.

Bestyrelsen i DM&T har netop afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde om den alvorlige krise for alle, herunder vores branche.

For at afbøde de alvorlige økonomiske konsekvenser, som krisen har og vil bevirke for vores branche og for DM&Ts medlemsvirksomheder, har bestyrelsen besluttet, at DM&T’s medlemmer får nedslag på grundkontingentet i 2. og 3. kvartal 2020. Det betyder, at medlemsvirksomhederne dermed ikke skal betale grundkontingent, som normalt er kr. 5.375 per kvartal, i 2. og 3. kvartal i 2020.

Hjemmearbejdende designere får gratis adgang til Fashion Snoops

For at sikre, at designere, der arbejder hjemme får adgang til inspirationsmaterialer, har DM&T lavet en aftale med Fashion Snoops, der, i samarbejde med ColourHouse, har været så generøse at give vores medlemmer gratis online-adgang til Fashion Snoops de næste 14 dage.

Du kan læse mere her.

Brug vores rådgivere ved spørgsmål om kontrakter

Lige nu oplever vi en stigning i antallet af henvendelser om kontraktforhold, særligt når det kommer til kunder i både ind- og udland. Her er det desværre svært at give et entydigt råd, da det afhænger meget af den enkelte kontrakt. Du kan dog altid kontakte DM&T’s handelsjuridiske afdeling for rådgivning.  

Find kontaktoplysninger på alle rådgivere her.
"