Menu
OK-2023

DM&T indgår ny overenskomst med Teknisk Landsforbund

Dansk Mode og Textil er nu blevet enige med Teknisk Landsforbund om vilkårene i en ny overenskomst. Forhandlingerne blev afsluttet på Teknisk Landsforbunds hovedkontor i København.

02. marts 2023

Aftalens hovedtræk kan downloades i en printvenlig udgave nederst på siden.   

Fornyelsen skal dog først stemmes hjem af alle lønmodtagere, og forliget indgår i den samlede afstemning, der finder sted i april måned blandt alle lønmodtagerne under FH/DA-området.

Hovedforhandler på overenskomsten Michael Lund-Nielsen fra DM&T er tilfreds med, at der er nået et resultat:

Vi havde nogle konstruktive forhandlinger med TL. På baggrund af resultaterne fra de store gennembrudsforlig havde vi en stærk indikation af, hvor snittet skulle lægges. Det betyder, at vores overenskomst med TL holder sig på samme niveau som øvrige områder.”

DM&T’s overenskomst med Teknisk Landsforbund gælder for branchens designere, tekstilkonstruktører, deres assistenter og mange andre tekniske funktionærer.

Der bør ikke ske efterregulering, før resultatet er stemt hjem. Hvis efterreguleringer alligevel sker før resultatet af afstemningen foreligger, er det på virksomhedernes eget ansvar.

Overenskomstfornyelsen læner sig op ad de store gennembrudsforlig på Industriens funktionærområde.

Der er ingen regler om lønsatser, da dette altid aftales lokalt.

Hovedtrækkene i overenskomstfornyelsen er følgende:

 • FRITVALGSKONTO: Fritvalgssatser forhøjes pr. 1. marts 2024 med 2 %-point, hvorefter satsen skal udgøre 9 %.
 • FRITVALGSKONTO: Fritvalgskontoen skal tømmes en gang om året med juni-lønnen.
 • PENSION: Pensionssatser ændres pr. 1. juni 2023, hvorefter arbejdsgiver skal indbetale 10 % og medarbejderen 2 %.
 • PENSION OG ORLOV: Pensionssatsen under morens 10 ugers orlov efter fødslen forhøjes pr. 1. juli 2023, hvorefter der udover den sædvanlige pension skal betales 2.957 kr. fra arbejdsgiverens side pr. måned og 592 kr. fra medarbejderens side pr. måned.
 • ORLOV: Orlov under barsel ændres for børn født fra 1. juli 2023 eller senere, så perioderne bedre flugter med den nye barselsorlov. Desuden er perioden med betalt løn forlænget med 2 uger for faren/medmoren og med 2 uger som kan deles mellem mor og far/medmor.
 • UDDANNELSE: Såfremt der er midler i Kompetenceudviklings og Samarbejdsfonden kan selvvalgt uddannelse dækkes med 100 % af lønnen mod før 85 % af lønnen gældende fra 1. september 2023.
 • UDDANNELSE: Medarbejderne kan samle op til 6 ugers ubrugt uddannelse fra de forrige 2 år til at søge midler i Kompetenceudviklings og Samarbejdsfonden.
 • TILLIDSREPRÆSENTANT: Ved lønforhandling får en tillidsrepræsentant (hvis en sådan er valgt), bedre muligheder for at understøtte sine kollegaer i de lokale lønforhandlinger ved at kunne anmode om forskellige oplysninger fra virksomheden, der belyser den virksomhedsmæssige situation.
 • TILLIDSREPRÆSENTANT: Er der valgt en tillidsrepræsentant skal denne gives mulighed for at mødes med nyansatte medarbejdere i arbejdstiden.
 • TILLIDSREPRÆSENTANT: Hvis en medarbejder glider ud af overenskomstens område, fx ved nyt arbejde på virksomheden, skal virksomheden orientere tillidsrepræsentanten, hvis en sådan er valgt.
 • TILLIDSREPRÆSENTANT OG FERIE: Det bliver muligt at lave en lokalaftale med en tillidsmand om at fravige ferielovens regler, så der kan varsles ferie, der endnu ikke er optjent. Ferien skal dog kunne optjenes senere i ferieåret.
 • FUNKTIONSLØN: Er man nyansat på funktionsløn (dvs. på løn uden ret til overtidsbetaling), så har man efter 3 måneders ansættelse ret til en samtale om stillingsindhold og arbejdets omfang.
 • LOKALAFTALER: Hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, gives der adgang til med et flertal af medarbejdere at indgå en lokal aftale om ikke-overenskomstfravigende lokalaftaler.

DM&T vil senere orientere i lidt flere detaljer om fornyelsen.

Download hovedtrækkene i overenskomsten

 • Hovedtrækkene i overenskomsten mellem DM&T og Teknisk Landsforbund 2023-2025

  pdf, 0,15mb

Vilkår for brug

Denne kontrakt er forbeholdt foreningens medlemmer og må ikke videredistribueres i den nuværende form. Kontrakten udgør ikke juridisk rådgivning i sig selv, og foreningen påtager sig intet ansvar ved forkert udfyldelse eller forkert brug af kontrakten.

"