Menu
Virksomhed opsagde gravid

DM&T-medlem vinder sag ved Ligebehandlingsnævnet

To måneder efter at en medarbejder fortalte sin arbejdsgiver om sin graviditet, blev hun opsagt. Alligevel fastslog Ligebehandlingsnævnet, at opsigelsen ikke var i strid med Ligebehandlingsloven. DM&T førte sagen for medlemmet i nævnet, og sikrede dermed, at virksomheden ikke skulle betale 12 måneders løn.

13. marts 2018

Man hører ofte, at det praktisk talt er umuligt at opsige en gravid medarbejder. Men det er ikke altid i strid med Ligebehandlingsloven at opsige en medarbejder, der enten er gravid, på barsel, i fertilitetsbehandling eller adoptionssøgende. Der skal bare være en rigtig god grund til det.

 

Dansk Mode & Textil har netop været involveret i sådan en sag. I denne sag skulle arbejdsgiveren gennemføre en større ændring i virksomhedens marketingorganisation. Det betød, at syv medarbejdere skulle opsiges, og en af dem var gravid, hvilket hun havde fortalt arbejdsgiveren to måneder forinden.

Den gravide medarbejder valgte sammen med sin fagforening at indbringe sagen for Ligebehandlingsnævnet, som tager sig af den slags sager.

 

Krav om 12 måneders løn og en tung bevisbyrde

Medarbejderen krævede en godtgørelse på 12 måneders løn, da hun påstod, at der var ca. 4-5 andre stillinger i virksomheden, som hun kunne bestride. Virksomheden måtte derfor prøve at bevise, at alle andre stillinger ikke kunne bestrides af den pågældende medarbejder.

 

Medarbejderen er nemlig beskyttet af Ligebehandlingsloven, og her gælder en omvendt bevisbyrde. Det betyder populært sagt, at opsigelsen er ulovlig, medmindre virksomheden kan løfte bevisbyrden for det modsatte.

 

Dansk Mode & Textils HR-advokat Michael Lund-Nielsen, der førte sagen i nævnet, forklarer, at det ikke er nogen nem opgave:

 

”I praksis er det en tung bevisbyrde at løfte for en arbejdsgiver, og det kan nemt resultere i en godtgørelse til en medarbejder på op til 12 måneders løn.”

 

Ligebehandlingsnævnet vurderede, at medarbejderen ikke i forvejen beskæftigede sig med de øvrige arbejdsområder, som hun selv vurderede at kunne bestride. Desuden gav nævnet virksomheden medhold i, at medarbejderens opgaver løbende var blevet reduceret, og at hendes stilling derfor var saglig at nedlægge.

 

På den baggrund frifandt nævnet virksomheden fuldt ud, så der ikke skulle betales nogen godtgørelse til medarbejderen.

 

- Det er meget tilfredsstillende at se, at disse sager også kan gå arbejdsgiverens vej. I offentligheden hører man nemlig ofte kun om de sager, der dømmer arbejdsgiveren, slutter Michael Lund-Nielsen.

 

Han opfordrer i samme ombæring virksomheder, der står i lignende situationer til at kontakte Dansk Mode & Textil for en konkret vurdering.

"