Menu

DM&T mener: Det skal være muligt at markedsføre sine bæredygtige initiativer

Forbrugerrådet Tænk og Forbrugerombudsmanden skærper deres fokus på bæredygtighed i virksomhedernes markedsføring. Men der er behov for en revidering af de eksisterende retningslinjer, og at alle bliver bedre til at kommunikere om bæredygtighed, lyder det fra DM&T i denne kommentar, der kommer ovenpå, at fem virksomheder er anmeldt for greenwashing.

Foto: Asger Mortensen for DM&T
Foto: Asger Mortensen for DM&T

12. maj 2021

Forbrugerrådet TÆNK har netop anmeldt fem store webshops for greenwashing. Forbrugerrådet vurderer, at de fem webshops overdriver deres markedsføring af bæredygtighed og vildleder forbrugerne. 

Anmeldelsen er indgivet til Forbrugerombudsmanden, som nu skal se nærmere på forholdene.

Forbrugerombudsmanden udgav i 2012 ’Vejledning om miljømæssige og etiske påstande m.v.’, som blev revideret i 2014. Siden er den ikke blevet revideret, på trods af at bæredygtighedsdagsorden er i en rivende udvikling og det gælder dermed også den terminologi, vi bruger på at beskrive initiativer og produkter. Vejledningen er temmelig restriktiv i sin anvendelse af ordet bæredygtighed, hvilket også skinner igennem i Forbrugerombudsmandens udtalelser i forbindelse med den aktuelle sag.

Her siger Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen blandt andet:

”Ordet bæredygtig betyder, at produktet ikke belaster Jorden eller bruger Jordens ressourcer, så der er færre ressourcer tilbage til næste generation. Skriver man ’bæredygtig’, skal man kunne dokumentere, at man lever op til det. Det tvivler jeg på, at ret mange producenter kan.”

Som mange andre brancher befinder mode-, tekstil- og livsstilsbranchen sig midt i en bæredygtig omstilling. Her bliver de mødt med øgede krav og forventninger om at kunne tilbyde produkter med bæredygtige aspekter. Det efterlader virksomhederne i en vanskelig situation, hvis kravene til markedsføring bliver anset som værende så skrappe, at de undlader at kommunikere om deres bæredygtige initiativer. Samspillet med forbrugere er nemlig afgørende for, at vi lykkes med omstillingen.

Vi oplever, at virksomheder igangsætter masser af initiativer, der bidrager positivt til den bæredygtige omstilling, men vi oplever også, at mange ganske enkelt ikke tør kommunikere dette af frygt for netop at blive anmeldt til Forbrugerombudsmanden eller at blive hængt ud i offentligheden. Dermed bliver de snævre rammer for markedsføring af bæredygtige initiativer også en stopklods for at skabe større transparens, noget der i høj grad er behov for, hvis den bæredygtige omstilling skal blive en realitet.

Der er behov for en opdatering af den eksisterende vejledning og vi skal blive bedre til at kommunikere om bæredygtighed

Derfor mener vi at der er behov for en opdatering af den eksisterende vejledning således at den i højere grad afspejler bæredygtighedsagendaen, som den folder sig ud i 2021. For eksempel bør cirkularitet og klima i højere grad indgå i vejledningen. Derudover bør den højere grad tage højde for den udvikling, der har fundet sted i forhold til dokumentation såvel som at den også bør tage højde for ressourcer og kompetencerne i virksomhederne. DM&T vil hellere end gerne bidrage til en sådan revidering i forlængelse af den dialog vi allerede har haft med Forbrugerombudsmanden.

Vi mener dog også, at man skal tage bæredygtighed alvorligt. Og derfor bør alle aktører –det gælder virksomheder, men også myndigheder, medier, vidensorganisationer mv. – øve sig i at blive mere præcise, konkrete og specifikke, når der kommunikeres om bæredygtighed. Der er en risiko for, at vi udvander begrebet, når det bliver brugt i flæng om alt fra æg til rejser, t-shirts og reklamer, uden det er helt klart, hvad der egentlig kommunikeres om.   

Og vi kan lige så godt starte nu. EU barsler med en række initiativer som vil regulere området. Det drejer sig ikke mindst om ’Substantiating Green Claims’, hvor første udkast til en forordning vil blive lanceret i Q3, 2021. En af målsætningerne med forordningen er øge transparens og forbrugertillid bl.a. at gøre grønne påstande pålidelige, sammenlignelige og verificerbare på tværs af hele EU, via krav om at virksomheder skal underbygge påstande om miljømæssigt aftryk med udgangspunkt i en fælles standard.

Indtil der sker ændringer, anbefaler DM&T:

  • At man downloader og nærlæser DM&T’s vejledning om bæredygtighed & markedsføring. Her får du et overblik over do’s & don’ts og får gode eksempler. 
  • At man nøje gennemgår sin egen hjemmeside og andre kommunikationskanaler med et kritisk blik. Er der noget, der kan betegnes som vildledende?
  • At man aldrig greenwasher
  • At man kontakter DM&T for yderligere rådgivning.

Vi følger sagen og udviklingen tæt og vil løbende orientere medlemmer direkte og dmogt.dk

"