Menu

DM&T opfordrer branchens virksomheder til at tilslutte sig nyt cirkulært initiativ

Et frivilligt sektorsamarbejde skal sætte yderligere skub i den cirkulære omstilling af den danske mode- og tekstilbranche til fordel for både klima og miljø. Samarbejdet blev i dag lanceret af miljøminister Lea Wermelin, og nu opfordrer branchens største organisation de danske virksomheder til at tilslutte sig for bl.a. at imødekomme kommende lovgivning og styrke deres konkurrenceevne.

Lanceringen af det frivillige sektorsamarbejde om tekstiler blev lanceret midt i den omfattende tekstiludstilling på Designmuseum Danmark.
Lanceringen af det frivillige sektorsamarbejde om tekstiler blev lanceret midt i den omfattende tekstiludstilling på Designmuseum Danmark.

08. august 2022

Tidligere i dag kunne miljøminister Lea Wermelin sætte gang i et nyt forpligtende samarbejde, der skal hjælpe den danske mode- og tekstilbranche med at blive mere cirkulær. 10 af branchens virksomheder har allerede underskrevet initiativet, der skal sikre flere genanvendte materialer, design der giver produkterne flere liv og nye forretningsmodeller med fokus på gensalg. Blandt de ti virksomheder, som alle indgår i styregruppen, finder man navne som Bestseller, Ganni og DK Company, men også en mindre aktør som Ikast-virksomheden Green Cotton.

Nu håber DM&T, som er en af de tre organisationer i sektorsamarbejdet, at mange af branchens virksomheder vil tilslutte sig:

”Dette er et samarbejde for hele den danske mode- og tekstilbranche, og vi håber på stor opbakning fra små, mellemstore og helt store aktører. Den stigende politiske regulering af branchen får betydning for alle de danske virksomheder, og ved at tilslutte sig samarbejdet og binde sig til en række mål allerede nu, er man langt bedre stillet, når lovgivningen kommer. Dermed er det også en god måde at fremtidssikre sin virksomhed på,” siger Marie Busck, CSR- og bæredygtighedschef i DM&T.

Mode- og tekstilbranchen er i stigende grad genstand for politisk bevågenhed. Det kommer blandt andet til udtryk i EU’s ambitiøse tekstilstrategi, som netop prioriterer det cirkulære aspekt højt. Selvom en stor årlig undersøgelse af mode- og tekstilbranchens bæredygtige initiativer viser, at der generelt er fremgang i den grønne omstilling, viser undersøgelsen også, at branchen fortsat har stort forbedringspotentiale på det cirkulære område. Det kan det nye sektorsamarbejde også være med til at ændre på, forudser Marie Busck:

”Det er afgørende, at den danske branche går i samme retning i den cirkulære omstilling med tanke på de massive lovkrav, vi står overfor. Samtidig vil det give både branchen og den enkelte virksomhed en uvurderlig vide. Ved at gå sammen om fælles mål nu, vil den danske branche således være godt klædt på, når kravene rammer, og derfor opfordrer vi hele den danske branche – uanset virksomhedsstørrelse - til at støtte op og indgå i dette sektorsamarbejde,” siger hun.

Branchen anerkender behov for forandring

I DM&T glæder man sig over, at miljøministeren og ministeriet har valgt at indgå i dette arbejde, da det er afgørende med national politisk opbakning til at accelerere den cirkulære omstilling af branchen. Det politiske engagement vidner også om branchens betydning for det danske samfund. Mode-, tekstil- og livsstilsbranchen står for seks procent af den samlede vareeksport, bidrager til beskæftigelsen af 96.000 personer og bidrager samlet med 87 mia. kroner til det danske BNP årligt. Men samtidig er tekstiler også den forbrugsvare, der sætter det fjerdestørste aftryk på klima og miljø i EU, og derfor er der behov for at gøre en markant indsats frem mod 2030.

”Som branche er vi fuldt ud bevidste om, at der er behov for forandring, og dette samarbejde viser, at branchen gerne vil forandre sig. Nok er der tale om et frivilligt initiativ, men målene er bindende for de virksomheder, der tilslutter sig, og det vidner om en ambitiøs dansk branche, som hellere vil handle proaktivt end vente på den kommende regulering. I stedet kan vi fra dansk side bidrage med viden og erfaringer til at indfri EU’s visioner på tekstilområdet,” siger Marie Busck. Hun fortæller videre, at DM&T ser dette som en naturlig forlængelse af branchens store indsats i klimapartnerskaberne og det efterfølgende arbejde med de initiativer, der udspringer heraf.

Branchen indleder det frivillige sektorsamarbejde med tre overordnede mål, men i aftalepapiret lægges der op til, at nye mål kan tilføjes efterfølgende. Målene skal hver især sænke det klima- og miljømæssige aftryk for tekstilbranchen og har fokus på produktions-, design- og forbrugsfasen. Der vil blive udarbejdet detaljerede handlingsplaner for de enkelte mål, ligesom der vil blive fulgt op på mål og delmål løbende.

Læs mere om sektorsamarbejdet her, hvor du også kan tilmelde dig infomøder senere på måden.

"