Menu

DM&T sætter fokus på told i ny kursusrække

Få styr på de tre vigtigste forhold inden for told, og styrk din virksomheds forretning, når DM&T i samarbejde med eksperterne fra BDO sætter told øverst på agendaen i en ny kursusrække.

Foto: Bernd Dittrich on Unsplash
Foto: Bernd Dittrich on Unsplash

31. maj 2023

Hvordan er det nu lige med tarifering? Og hvad er det, jeg skal huske, når jeg angiver toldværdi? Og hvad skal der egentlig til for at en vare har oprindelse i et givent land?

Har du stille dig selv bare et af de spørgsmål, når din virksomheds varer skal krydse landegrænser, kan du glæde dig over, at du nu kan opnå status af in house-toldekspert og styrke din virksomheds konkurrenceevne.

DM&T har i samarbejde med BDO sammensat en kursusrække, der går i dybden med de vigtigste toldforhold for mode- og tekstilvirksomheder.

Med afsæt i tarifering, oprindelse og toldværdi vil BDO på tre halvdageskurser i både Herning og København sætte fokus på de særlige toldregler, der gælder inden for mode- og tekstilbranchen. Kurserne tager udgangspunkt i gældende lovgivning og praksis fra Toldstyrelsen og EU, og er en kombination af undervisning og konkrete eksempler fra deltagernes hverdag. Selve undervisningen er tilrettelagt sådan, at der er rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Du får en præsentation af de værktøjer og opslagsværk, som med fordel kan bruges i arbejdet med tarifering, bestemmelse af oprindelse m.v.

På de tre halvdageskurser, som afholdes i september og oktober, kommer vi omkring:  

Tarifering

Kurset er målrettet tarifering af tekstiler og fodtøj i Toldtariffens kapitel 50-64. Kurset kommer blandt andet til at besvare spørgsmål som definition af ”konfektionerede varer”, hvordan tariferes blandingsprodukter med kemofibre, og hvilken betydning har overdelen af sko for produktets varekode? Varens tarifering er ofte genstand for myndighedernes kontrol, og tariferingen har betydning for korrekt toldbehandling.

Oprindelse og EU’s handelsaftaler

Varernes oprindelse har stor betydning for tekstilprodukter ikke mindst i forhold til den mulige toldnedsættelse som EU’s handelsaftaler tilbyder. Kurset giver deltagerne en grundlæggende forståelse for reglerne for almindelig oprindelse og præferenceoprindelse samt hvordan reglerne spiller sammen med toldkontingenter, anti-dumpingtold og EU’s handelsaftaler. Desuden gennemgås dokumentationskravene for oprindelsen.

Toldværdi og særlige procedurer

EU’s regler for særlige toldprocedurer giver virksomhederne mulighed for at optimere betalingen af told. Kurset har fokus på de særlige toldprocedurer som bruges i mode- og tekstilbranchen og hvordan toldværdien skal opgøres fx i forbindelse med rabataftaler, brug af indkøbsagenter og vareprøver. Kurset kommer ind på de mest anvendte procedurer i branchen, fx aktiv/passiv forædling og toldoplag.

Som DM&T-medlem deltager du i alle tre kurser for kun kr. 3.000 ex. moms, mens alle andre betaler kr. 6.000 ex. moms.

Du kan læse mere og tilmelde dig kruserne i Herning her. Vil du deltage i kurserne i København kan du tilmelde dig her.

"