Menu

DM&T var med, da Christiansborg satte grøn omstilling af branchen på agendaen

Miljø- og fødevareudvalget havde inviteret en række aktører, bl.a. DM&T, til en høring, der satte fokus på hvordan erhvervslivet og det politiske Danmark i fællesskab får skabt den grønne omstilling af mode- og tekstilbranchen. Det blev en både nuanceret og givtig debat med politisk stof til eftertanke.

En række af branchens aktører var samlet i Fællessalen på Christiansborg, hvor Miljø- og Fødevareudvalget inviterede til høring om grøn omstilling af branchen. Foto: Anders Skou Kristiansen / DM&T
En række af branchens aktører var samlet i Fællessalen på Christiansborg, hvor Miljø- og Fødevareudvalget inviterede til høring om grøn omstilling af branchen. Foto: Anders Skou Kristiansen / DM&T

30. januar 2024 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Torsdag dannede Fællessalen på Christiansborg ramme om en høring om den grønne omstilling af mode- og tekstilbranchen. Det var Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, der inviterede, og Socialdemokratiets miljø- og cirkulær økonomiordfører Anne Paulin var initiativtager med opbakning fra Charlotte Bagge, Moderaternes miljø- og erhvervsordfører, havde også spillet en vigtig rolle i at stable arrangementet på benene. Begge har gennem det seneste år vist en stor interesse for omstilling af branchen, og det udmundede altså i dagens høring. Christiansborgs interesse i branchen har været tiltagende, og det afspejlede sig også i antallet af deltagende ordførere.

Programmet var tætpakket og bød på indlæg fra en række aktører; både fra branchen og det økosystem, den er en del af. Det blev en dag med mange tankevækkende pointer, der gave de deltagende politikere stof til eftertanke og inspiration til, hvordan man politisk støtter op om branchens omstilling.
Miljø - og cirkulær økonomioordfører Anne Paulin (S) var initiativtager til høringen. Her ses hun i samtale med DM&T's chefkonsulent, Public Affairs, Cecilie Friis. Foto: Anders Skou Kristiansen / DM&T
Miljø - og cirkulær økonomioordfører Anne Paulin (S) var initiativtager til høringen. Her ses hun i samtale med DM&T's chefkonsulent, Public Affairs, Cecilie Friis. Foto: Anders Skou Kristiansen / DM&T

Branchens samfundsbidrag understreger vigtigheden af politisk fokus

Anne Paulin bød velkommen og understregede, at mode- og tekstilbranchen på verdensplan har et stort negativt aftryk på miljø og klima, men at tekstilerne samtidig ikke har haft tilstrækkeligt stort politisk fokus; noget hun gerne vil ændre på.

”Vi har en stor tekstilbranche i Danmark, der giver et stort bidrag til vores BNP på 87 mia. kroner årligt og medvirker til at skabe næsten 100.000 arbejdspladser, og derfor giver det god mening at sætte fokus, hvordan vi ruster os til at gå forrest i den grønne omstilling og gør grønne tekstiler til en dansk styrkeposition,” sagde Anne Paulin fra talerstolen.

Miljøminister Magnus Heunicke fik herefter ordet, og leverede et budskab om, at økonomisk vækst skal afkobles nye ressourcer. Han understregede, at det er afgørende, at EU spiller en hovedrolle i omstillingen, og det satte kontorchef i Miljøministeriet Janne Birk Nielsen fokus på, da hun gav en status på EU’s tekstilstrategi efter miljøministerens indlæg.

Forbrugerrådets Vibeke Myrtue fortalte herefter om en større undersøgelse af danskernes tøjforbrug, som viser, at danskerne prioriterer smag, pasform og komfort som det vigtigste i deres tøjkøb. Til gengæld prioriterer forbrugerne ikke, om tøjet er moderigtigt eller produceret ansvarligt og bæredygtigt. Konklusionerne stammer fra projektet ”Sammen mod tøjspild”, som du kan læse mere om her. Hovedbudskabet fra TÆNK var, at vi skal reducere forbruget af tøj, og at forbrug generelt skal ske med omtanke.

Reduktion var også kernebudskabet fra Concitos adfærdsanalytiker Charlotte Louise Jensen. Hun redegjorde for nuancerne i tekstilernes klimaaftryk med afsæt i Concitos beregninger af danskerne globale forbrug. Hver dansker udleder i gennemsnit 13 tons CO2 om året, og her udgør tekstiler alene 0,4 tons. En undersøgelse, vi tidligere har omtalt.

Charlotte Louise Jensen viste, at den globale fiberproduktion er stærkt stigende, og at navnlig forbruget af polyester er markant. Fra Concitos side er der kun en løsning, hvis vi skal have nedbragt aftrykket fra tøj og tekstiler: reduktion, reduktion og reduktion, som hun formulerede det. 
DM&T's adm. direktør Thomas Klausen redegjorde fra talerstolen for, hvordan den danske branche arbejder med den grønne omstilling og forbereder sig til EU's tekstilstrategi. Foto: Anders Skou Kristiansen / DM&T
DM&T's adm. direktør Thomas Klausen redegjorde fra talerstolen for, hvordan den danske branche arbejder med den grønne omstilling og forbereder sig til EU's tekstilstrategi. Foto: Anders Skou Kristiansen / DM&T

DM&T-direktør fremhævede tre fokusområder og understregede behov for national handlingsplan

Den første til at repræsentere branchen på talerstolen, var DM&T’s adm. direktør Thomas Klausen. Her redegjorde han for branchens aktuelle tilstand i den grønne omstilling og gav også tilhørerne et indblik i, hvorfor den omstilling er kompleks.

Thomas Klausen erkendte, at branchen er meget belastende for klima og miljø, og at man ser regulering som en væsentlig faktor i at nedbringe det negative aftryk.

”Vi er som branche meget optaget af at imødekomme kommende lovgivning som EU’s tekstilstrategi, og samtidig at finde frem til, hvordan branchen kan bidrage med løsninger til omstillingen fra lineær til cirkulær. Begge dele vil være med til at nedbringe det aftryk, som branchen har på jordens ressourcer, og samtidig fremtidssikre branchen,” sagde han.

Han understregede, at branchen er på vej, men erkendte også, at den langtfra er i mål. Dog ikke af uvilje, for branchen hilser omstillingen og reguleringen velkommen, men pointerede samtidig tre væsentlige fokusområder for at sikre den bedst mulige regulering.

For det første er lovgiverne nødt til at tage højde for mode- og tekstilbranchens komplekse globale værdikæder. Derfor er national lovgivning ikke løsningen; regulering finder bedst sted gennem EU, da det vil sikre en harmonisering og lige rammevilkår på tværs af EU. Thomas Klausen understregede, at EU’s tekstilstrategi og de underliggende initiativer er ambitiøse og vil medføre et paradigmeskifte.

Det andet forhold, Thomas Klausen, nævnte, er, at konkurrencen er global, og at store onlineportaler udenfor EU ekspanderer voldsomt, også indenfor EU’s grænser. Tænk bare på kinesiske Shein, som er blevet de danske forbrugeres nye darling og nummer tre på listen over de mest benyttede webshops. Men kontrollen af de importerede varer er mangelfuld, og det samme kan siges om kendskabet til arbejdsforholdene og anvendelsen af kemi i platformenes produkter. Thomas Klausen efterlyste fra talerstolen en større kontrol med produkter fra disse platforme, så konkurrencen ikke skævvrides.

Det tredje forhold, han fokuserede på, er, at branchen primært består af små og mellemstore virksomheder, som ikke har de samme ressourcer til at omstille deres forretningsmodel og virksomhed til at håndtere de stigende compliance- og dokumentationskrav.

”Lovgivningen må derfor ikke medføre, at vi taber en hel branche på gulvet, og derfor er det afgørende med lempeligere dokumentationskrav og en længere implementeringstid for vores små og mellemstore virksomheder,” sagde Thomas Klausen.

Selvom lovgivningen skal komme fra EU, er det ikke ensbetydende med, at vi i Danmark bare skal afvente. DM&T og Thomas Klausen efterlyste igen, at vi får en national handlingsplan for tekstiler, som kan forberede de danske virksomheder på den kommende lovgivning og være drivkraft for omstillingen af den danske branche.

”En national handlingsplan vil være et effektfuldt virkemiddel til at allokere ressourcer til et bestemt område og dermed løfte en hel branche på tværs af værdikæden,” lød det fra DM&T-direktøren, der fortalte, at der er behov for en holistisk og koordineret tilgang til tekstiler fra politisk hånd i stedet for projektbaserede og tidsbegrænsede indsatser.

Blandt de tilstedeværende ordførere, anerkendte Socialdemokratiets klimaordfører Lea Wermelin og Venstres ditto Line Søgaard-Lidell behovet for en national handlingsplan og tilkendegav, at de vil tage det med videre til Miljøministeren. Moderaternes Charlotte Bagge kvitterede for branchens eksisterende indsats og for at anerkende, at omstillingen er afgørende for at fremtidssikre sin eksistensberettigelse.

CEO i DK Company, Ikast og København, Jens Obel Jørgensen i samtale med DM&T's Marie Busck og Thomas Klausen. Foto: Anders Skou Kristiansen / DM&T
CEO i DK Company, Ikast og København, Jens Obel Jørgensen i samtale med DM&T's Marie Busck og Thomas Klausen. Foto: Anders Skou Kristiansen / DM&T

Branchecases gav politikerne perspektiv: Behov for national handlingsplan og investeringer

Efter en kort pause var panelet skiftet ud, og i den anden del af dagens program var der nu fokus på virksomhedscases. Bestseller, DK Company, Salling Group, Son of a Tailor og NewRetex var alle inviteret til at fortælle om deres erfaringer med den grønne omstilling og til at give deres anbefalinger til politikerne.

Inden dette var forperson for det frivillige sektorsamarbejde for tekstiler Maria Glæsel og direktør i Lifestyle & Design Cluster Betina Simonsen på talerstolen for at fortælle om det frivillige sektorsamarbejde, og hvordan arbejdet med de tre mål i samarbejdet skrider frem. En af de vigtigste pointer var at samarbejde på tværs af branchen er med til at drive en positiv udvikling både for de enkelte virksomheder og branchen som helhed. Du kan læse mere om sektorsamarbejdet her.

Bestsellers bæredygtighedschef Dorte Rye Olsen var først på scenen, hvor hun fortalte om, hvordan Bestseller integrerer bæredygtighed i kerneforretningen og nogle af de konkrete indsatser i Fashion FWD-strategien. Hun vurderer, at der er behov for samarbejde og investeringer, hvis branchen skal lykkes med omstillingen.

”Innovation, forskning og skalering af teknologier, adfærd og alle de ændringer, der skal til, er et langt sejt træk, der kræver massive investeringer, både offentlige og private. Det kræver en indsats og viden, der er større end den enkelte aktør,” sagde hun blandt andet, og fastslog, at alle virksomheder må levere efter evne og størrelse, men at det offentlige også må bidrage med målrettede strategier og investeringer – præcis som det er tilfældet i en række andre brancher.

Bestseller hilser EU’s tekstilstrategi velkommen og anbefaler en national handlingsplan, der sætter branchen i stand til at levere i forhold til den store transformation, den står overfor.

”Vi skal erkende, at vilkårene er internationale, og at enkeltstatslovgivning risikerer at forvride den samlede europæiske indsats. I så fald taber vi og bæredygtigheden på sigt,” sagde Dorte Rye Olsen.  

Herefter fik Jens Obel fra DK Company ordet. Han fortalte blandt andet om behovet for mere data og bedre dataopsamling; en proces DK Company selv er midt i nu, hvor man indsamler data med henblik på at skabe overblik over DK Companys aftryk, også i produktionslandene, hvor det største aftryk sættes.

Også Jens Obel efterlyste internationale løsninger, for problematikken kan ikke løses i de enkelte lande. Han og DK Company hilser en øget regulering velkommen, også hvis det skulle komme til afgifter, så længe vilkårene er ens for alle. For regulering og initiativer skal være globale og faktabaserede, hvorfor han også understregede, at der er behov for at styrke dataindsamling og digitalisering i branchen.

”Vi er nødt at stå sammen globalt for at kunne gøre en forskel. Min opfordring til politikerne er derfor, at I er med til at løfte dagsordenen sammen med os; også for at fremskynde den teknologiske udvikling, som vi skal speede op på, for at komme i mål med omstillingen,” sagde Jens Obel, som også opfordrede til at sætte bæredygtighed på dagsordenen på uddannelsesinstitutionerne.

Herefter var det Jette Radichs tur til at gå på talerstolen. Hun er indkøbsdirektør i Salling Group, og også hun hilste en national handlingsplan velkommen, så vi undgår at den enkelte aktør selv skal afgøre, hvor det er vigtigst at lægge sin indsats.

”Noget af det, vi virkelig savner, er en konkret implementerbar plan, så vi ved, hvor det giver allermest mening at sætte ind,” sagde hun og understregede afslutningsvis, at ting tager tid, og at man ikke bare omlægger en hel produktion uden videre. Men viljen til samarbejde og forandring er der, lod hun tilhørerne vide.

Ja tak til skatter

I sammenligning med de første cases var det en noget mindre spiller, der nu indtog scenen. Jess Fleischer, co-founder og CEO i Son of a Tailor, gav en introduktion til virksomhedens forretningsmodel, der med hans ord kan stoppe den overproduktion, der også var et stort fokus på i løbet af dagens program. Son of Tailor er made to order-baseret, så de producerer aldrig noget, før der ligger en ordre, og på den måde er de sikret, at alle produkter bliver solgt. Jes Fleischer nævnte, at Son of a Tailor dermed undgår at bidrage til overproduktion, har høj sporbarhed og har et aftryk, der er 25 procent lavere med deres forretningsmodel.

Og det er verificeret. Son of a Tailor er blandt de otte procent højst rangerede B-Corp-certificerede virksomheder i verden. Han forklarede, at de har videreudviklet allerede eksisterende teknologier og processer, og at det netop er en del af løsningen ikke kun at tænke i helt nye baner.

”Vi hører rigtig meget om, at cirkularitet er løsningen. Det er bare ikke løsningen for i dag; det er løsningen for fremtiden,” sagde Jess Fleischer og understregede, at der er behov for nye forretningsmodeller og forskning i cirkularitet, men at kendte teknologier er en del af løsningen, særligt på den korte bane. Og så pegede han på et velkendt politisk instrument til at reducere forbruget. Han ser nemlig gerne, at politikerne lægger en afgift på tøjet.

”Skatter må virke på at nedbringe forbruget. Og det må alt andet lige presse Shein mere end Son of a Tailor og den premium-branche, vi trods alt primært har i Danmark,” fortsatte han.

Og efter denne lynrunde med fire virksomheders perspektiver på den grønne omstilling, var en af branchens nye innovatører sidste punkt på dagens hæsblæsende agenda. Rikke Bech, grundlægger af NewRetex, fortalte, hvordan hendes virksomhed håndterer og sorterer en stor del af det tekstilaffald, vi indsamler i Danmark, og hvordan teknologi, data og genanvendelse spiller sammen. Men for at det for at det arbejde for alvor skal rykke noget, savner hun en større efterspørgsel på genanvendte materialer fra branchen.

Rikke Bech efterlyste et politisk fokus på at opbygge en stærk genanvendelsessektor, for der ligger et stort potentiale, hvis vi griber det rigtigt an. Der er samtidig behov for at ændre offentlige indkøb, og der skal investeres i området og der skal handles nu, lod hun politikerne vide.

Det kræver udvikling af teknologier; grønne teknologier, der kan skabe nye arbejdspladser og styrke Danmark og give os en førertrøje. Vi har stolt tradition med tekstiler i Danmark, og nogle virksomheder der gør det rigtig godt, men vi har behov for at der bliver investeret i de her teknologier for at komme op på næste niveau.  

De afsluttende spørgsmål fra ordførerne kom blandt andet omkring offentlig støtte og tilskyndelser til samarbejde internt i branchen. Noget hele panelet understregede allerede var veludviklet og afgørende for branchens omstilling. Afslutningsvis takkede initiativtager Anne Paulin alle deltagere og lukkede de to timers program.

”Jeg er sikker på, at dagens høring har givet anledning til dialog på tværs af de politikere og aktører, der har deltaget i dag. Det har været utroligt spændende, og politikerne har også fået en masse spændende budskaber med, som vi glæder os til at arbejde videre med på tværs af partierne.”

Du kan (gen)se hele høringen på Folketinget TV

Den 19. februar giver vi dig overblik over bæredygtighedsindsatsen i den danske mode- og tekstilbranche, når vi præsenterer højdepunkter fra DM&T's årlige bæredygtighedssurvey. Du kan både deltage fysisk og digitalt, og uanset hvad får du DM&T's resultater og input fra både TÆNK og CONCITO. Læs mere og tilmeld dig her.

"