Menu

DM&T vil i dialog med branchen om overproduktion og spild

Den globale overproduktion af tøj risikerer at blive endnu mere udtalt i forbindelse med Covid-19. DM&T opfordrer derfor branchen til at adressere problemet, så vi i fællesskab kan finde løsninger på både den korte og lange bane. Det kræver handling her og nu men også vedvarende forandringer.

Hvert år ender 83 mio. tons tekstiler på verdens lossepladser. Det tal skal bringes markant ned og tekstiler skal i langt højere grad anskues som en ressource, lyder det fra Dansk Mode & Textil.
Hvert år ender 83 mio. tons tekstiler på verdens lossepladser. Det tal skal bringes markant ned og tekstiler skal i langt højere grad anskues som en ressource, lyder det fra Dansk Mode & Textil.

28. maj 2020 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Et sekund. Længere tid går der ikke, før en fyldt skraldebil kører på lossepladsen med et læs tøj. Det bliver til 83 mio. tons tøj, som årligt ender som bjerge af affald. Sådan var billedet før coronakrisen, ifølge tal fra Ellen McArthur Foundation. Samtidig er europæernes forbrug af tekstiler, herunder tøj, steget 40 procent mellem 1996 og 2012, men priserne er faldet i samme periode. Et enkelt stykke tøj bruges kun syv-otte gange om året, og kun én procent af alt tekstilaffald bliver i dag genanvendt.

”Det vidner om en overproduktion og et voldsomt ressourcespild. Der er tydeligvis noget galt i måden, vi globalt producerer og forbruger tøj på, og vi er som branche nødt til at forholde os til den problemstilling, som i stigende grad bliver italesat af eksperter og toneangivende organisationer. I DM&T vil vi gerne hjælpe branchen i den rigtige retning, og derfor sætter vi nu yderligere fokus på tøjspild, som risikerer at blive endnu mere markant med den aktuelle coronakrise,” siger Marie Busck, CSR- og bæredygtighedschef i DM&T og supplerer:

”Ved at minimere spild, bliver din forretning også mere rentabel, så der er også en stor økonomisk gevinst for virksomhederne.”

Verden over melder modevirksomheder om bugnende lagre, ligesom butikkerne også flyder over med tøj som følge af omfattende nedlukninger. Ledende designere, meningsdannere og andre tæt på modebranchen har i løbet af de seneste måneder appelleret til, at branchen skifter spor og ændrer måde, vi designer, forbruger og sælger tøj på. Covid-19 har på den måde været med til at udstille de svagheder, det hidtidige system har. Derfor skal der findes løsninger, lyder det fra DM&T.

”Vi er nødt til at se både kort- og langsigtet på problemet,” siger Marie Busck og uddyber:

”Der er brug for løsninger her og nu, som kan løse den akutte ophobning af tøj. Samtidig er der også brug for langsigtede løsninger der kigger på forretningsmodeller, produktionsmønstre og leverandørsamarbejder, genanvendelsesteknologier og forbrugeradfærd. Allerede nu ser vi tiltag inden for modeindustrien, som blandt andet fokuserer på, hvordan modeindustrien kan blive mindre trend-drevet eksempelvis ved at ændre på modeugerne, opprioritere NOOS-varer og nedbringe antallet af sæsoner.”

Anbefalinger fra klimapartnerskaber skal bringes til live

Hun fortæller, at overproduktion og tøjspild får mere og mere fokus på bæredygtighedsagendaen, og at det også har været et væsentligt element i det arbejde, der er pågået i regeringens klimapartnerskaber, hvor DM&T var en del af partnerskaberne for cirkulær økonomi, handel og det særlige tekstilspor.

”Vi er nødt til at finde de langsigtede løsninger i partnerskaber mellem flere aktører på tværs af sektorer. Der er behov for omstilling til et mere cirkulært system for produktion, brug, genbrug og genanvendelse af tekstiler, hvilket er en hovedpointe i de anbefalinger, vi har været med til at udvikle i klimapartnerskaberne, Vi arbejder for at anbefalingerne bliver mere end blot anbefalinger på et stykke papir, og at den danske branche kan udmærke sig som det gode eksempel på, hvordan man finder løsninger, der peger fremad mod en mere bæredygtig modeindustri,” siger hun.

På den korte bane anbefaler DM&T, at man som virksomhed er meget bevidst om, hvad man kan gøre for at imødekomme problemet:

Vær kreativ, og se på, hvordan din virksomhed kan bruge både færdige produkter og allerede indkøbte metervarer i kommende sæsoner.

Ønsker virksomheden at donere tøjet, så tag en dialog med relevante organisationer, så du sikrer dig, at du støtter den rette organisation, og at tøjet kommer til at gøre mest mulig gavn.

Find ud af, om virksomheden kan indgå i partnerskaber og samarbejder, som kan hjælpe med at afsætte tøjet på anden vis, således at de ikke går tabt. Et godt eksempel på dette er Global Fashion Agenda (GFA), som netop har igangsat et projekt hvor de matcher brands med innovatorer der på forskellige måder kan hjælpe med at gensælge, genanvende og upcycle tøjet og tekstilerne.

DM&T vil gerne i dialog med medlemmer, som står overfor udfordringer med overfyldte lagre, eller som har gode input til, hvordan vi i fællesskab kan komme overproduktion og tøjspild til livs på både kort og lang sigt. Kontakt CSR- og bæredygtighedschef Marie Busck. 

"