Menu

DM&T vinder medlems sag: Opsigelse under barsel var berettiget

Dansk Mode & Textil har for nylig repræsenteret et medlem i en sag om afskedigelse af en medarbejder på barsel. Sager som denne er svære at vinde, da arbejdsgiveren er underlagt en tung bevisbyrde. Men hos DM&T er der hjælp at hente.

En sag om afskedigelse af en medarbejder på barsel er svære at vinde, men ikke umulige. Hos DM&T er der hjælp at hente, og det er derfor altid vigtigt at kontakte os, inden opsigelsen finder sted.
En sag om afskedigelse af en medarbejder på barsel er svære at vinde, men ikke umulige. Hos DM&T er der hjælp at hente, og det er derfor altid vigtigt at kontakte os, inden opsigelsen finder sted.

05. april 2018 Af Olivia Lynglund , obl@dmogt.dk

Det er ikke altid i strid med Ligebehandlingsloven at opsige en medarbejder, der er gravid, på barsel, i fertilitetsbehandling eller er adoptionssøgende. Men sager som disse kan være svære for arbejdsgiveren at vinde. Ét af DM&T’s medlemmer blev for nylig involveret i en sag, hvor en medarbejder påstod, at virksomheden havde handlet i strid med Ligebehandlingsloven, da hun blev varslet ændringer af sine arbejdsvilkår under sin barselsorlov. Hun krævede derfor en godtgørelse på ni måneders løn. 

Medarbejderen blev ikke direkte opsagt, men blev tilbudt en ny stilling, da hendes afdeling skulle nedlægges som følge af selskabets økonomiske situation. Dog fremgår det af Ligebehandlingsloven, at en arbejdstager, der har udnyttet retten til fravær i forbindelse med barsel, har ret til at vende tilbage til det samme eller til et tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige for dem. Den tilbudte stilling blev vurderet til en degradering, og ændringen af medarbejderens arbejdsvilkår blev dermed sidestillet med en afskedigelse. 

Arbejdsgiver kunne løfte bevisbyrden
Den indklagede virksomhed rådførte sig hos Dansk Mode & Textil, hvor advokat Lars Schandorff  repræsenterede den i Ligebehandlingsnævnet. Som udgangspunkt er en gravid medarbejder beskyttet af Ligebehandlingsloven, hvilket betyder, at en afskedigelse er ulovlig, medmindre virksomheden kan løfte bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke skyldes medarbejderens graviditet.

Ifølge advokat Lars Schandorff er det vigtigt at kontakte DM&T, inden en opsigelse eller  en sådan degradering finder sted:

”Vi kan være med til at vurdere, om der er risiko for, at ligebehandlingsloven bliver overtrådt. Virksomheden skal nemlig godtgøre, at det lige nøjagtigt var nødvendigt at opsige den gravide i afdelingen, og det er ofte vanskeligt,” siger han.

Det lykkedes dog den indklagede virksomhed at dokumentere, at det var driftsmæssigt begrundet at nedlægge medarbejderens afdeling og flytte funktionerne til andre afdelinger. 

Ligebehandlingsnævnet  vurderede ligeledes, at der i virksomheden ikke var en tilsvarende, ledig stilling til klager. Ligebehandlingsnævnets konklusion lyder:

Klagers graviditet og orlov er hverken helt eller delvist indgået i beslutningen om at nedlægge afdelingen og heller ikke  i tilbuddet om, at klager kunne få en anden stilling til lavere løn. Klager får herefter ikke medhold i klagen.

Lars Schandorff understreger, at det altid er ’op ad bakke’, når en arbejdsgiver opsiger en gravid:

”Derfor er forberedelsen af opsigelsen essentiel. Arbejdsgiveren skal på forkant undersøge alle muligheder for at bibeholde medarbejderen og opbevare dokumentation. Præcis derfor, opfordrer vi vores medlemmer til altid at kontakte os inden opsigelsen,” afslutter han.

"