Menu

DM&T efterspørger ændrede hjælpepakker

Mode-, sports- og tekstilbranchen er markant anderledes end mange andre brancher. DM&T's adm. direktør efterspørger hjælpepakker, der også tilsmiler disse brancher.

Foto: Asger Mortensen for DM&T
Foto: Asger Mortensen for DM&T

30. marts 2020 Af Thomas Klausen , tk@dmogt.dk

Dansk Mode & Textil efterlyser hjælpepakker, der understøtter den måde, mode-, sports- og tekstilbranchen arbejder på. Hjælpepakker, der tager højde for en branche, der eksporterer for mere end 35 milliarder kroner om året.

Helt konkret efterspørger vi fire initiativer, der skal hjælpe en branche, der risikerer at tabe omsætning for 20 milliard kroner efter udbruddet af COVID-19.

Den danske mode-, sports- og tekstilbranche er under et voldsomt pres som følge af COVID-19-udbruddet. Virksomhederne i branchen er presset af lukkede butikker, annullerede ordrer, et forsvindende privatforbrug og en udpræget likviditetsmangel.

Og det er en anderledes branche end mange andre, hvilket betyder, at der er behov for akut hjælp.

DM&T anerkender til fulde de hjælpepakker, de danske politikere har fået forhandlet på plads i en fart. Problemet set fra branchens synspunkt er dog, at de rammer skævt i forhold til branchens behov. For branchens behov er anderledes end andre brancher. Af samme årsag er der brug for yderligere hjælp, hvis vi skal holde den største eksportsucces i nyere tid ude af farezonen.  

Søndag foreslog Venstre en model med øget fleksibilitet for lønkompensation, som DM&T’s adm. direktør Thomas Klausen roser. Alligevel er der behov for yderligere initiativer, hvis nogle af Danmarks vigtigste eksportvarer fortsat skal bidrage positivt til den samlede danske økonomi.

Mode-, sports- og tekstilbranchen arbejder typisk med langsigtet produktudvikling 6-12 måneder frem i tiden. Varerne designes op til et år, før de produceres, og produktionen sættes i gang på basis af ordrer fra detail- og onlinebutikker; ordrer som placeres flere måneder inden levering. Indtil levering påhviler alle omkostninger og pengebindinger altså de danske sports-, tekstil- og modevirksomheder. I den øjeblikkelige situation annullerer kunderne ordrer, da deres butikker er lukket og der er en overhængende fare for, at branchens virksomheder må realisere store tab. Det er særligt kritisk i denne branche, hvor varerne i udpræget grad er sæsonaktuelle.

20 milliarder i mistet omsætning er ikke et urealistisk scenarie. Det her er dybt alvorligt, og det rammer virksomhederne på både eksportmarkeder og i Danmark. Der er akut behov for hjælpepakker, der er tilpasset den aktuelle situation. Ellers risikerer branchen at miste tusindvis af arbejdspladser og at en af nyere tids største eksportsucceser reduceres markant. Det må ikke ske.

DM&T foreslår derfor initiativer, som med politisk velvilje kan afværge de mest fatale konsekvenser for branchen – og det haster.

Skab ’fast track’ til likviditet for at opretholde driften

Varelageret er den helt store udfordring likviditetsmæssigt, og der er behov for garantier hurtigt. Ansøgningsprocedurerne i den nuværende ordning er alt for tidskrævende og det kan betyde lukning af selv veldrevne virksomheder. Vi foreslår derfor:

En ’fast track’ ansøgningsløsning for mode-, tekstil- og sportsbranchen. Virksomheder, der de seneste to år har vist positiv EBITDA større end 5%, kan låne sidste års resultat EBITDA uden at skulle igennem den fastlagte ansøgningsprocedure. Vilkårene vil dog betyde en fast rente på 1,5%, over syv år, hvilket er 0,5% højere end den nuværende COVID-19 garanti. Virksomheder, der ikke lever op til dette krav, kan fortsat benytte den nuværende ordning.

Forsikring mod driftstab og nedskrivning af varelagre

For at imødegå enorme driftstab på debitorer ønsker vi en forsikring mod tab på debitorer i Danmark og via eksportkreditten i udlandet. Løsningen kunne være en, af revisor godkendt, opstilling af dokumenterede driftstab ud fra fakturerede varer fra 1. januar til 1. juli 2020, inklusive nedskrivning af varelagre, hvorefter man ikke kan sælge forårs- og sommervarer. Man kompenserer branchens virksomheder engrosprisen, eller som et minimum kostprisen inklusive omkostninger til hjemtagelse og ind-fortoldning, som er beviseligt faktureret og bestilt til levering indenfor ovennævnte tidsrum.

En mere fleksibel form for lønkompensation

For mode-, sports- og tekstilbranchen er den nuværende ordning med lønkompensation en begrænsning snarere end en mulighed. Virksomhederne arbejder 6-12 måneder frem i tiden, og netop nu arbejder virksomhederne på at udvikle de varer, der skal sælges på den anden side af Coronakrisen. Derfor efterspørger vi:

En fleksibel lønkompensationsordning, hvor alle hjemsendte medarbejdere i branchen må arbejde en del af tiden under hjemsendelsen for at sikre sig, at virksomheden har produkter at sælge de kommende kollektioner. Noget som flere af Folketingets partier søndag har erklæret sig villige til at se nærmere på.

Virksomhedspant

Der hersker en markant usikkerhed ved at levere til en presset detailhandel. Branchens virksomheder er nervøse for at sende varer til kunder, der er i overhængende fare for konkurs. Det betyder nemlig, at de mister deres penge, men at de – som reglerne er nu – ikke kan få allerede leverede varer tilbage. Derfor ønsker vi:

En politisk beslutning om at man i en periode på 6-12 måneder tilsidesætter loven om virksomhedspant, hvilket giver leverandørerne mulighed for at tage ubetalte varer retur fra kunderne for at imødegå egne driftstab og samtidig holde gang i alles forretninger. 

"