Menu

Er din virksomhed klar? EU-lovgivning om due diligence rykker tættere på

Der er fart på initiativerne om lovpligtig due diligence, også kaldet nødvendig omhu, i forhold til menneskerettigheder og miljø. Dette både på EU-plan og i en lang række lande i og udenfor EU. Bliv klogere på, hvilken betydning det får for danske mode- og tekstilvirksomheder fremadrettet her.

23. marts 2021

For godt et år siden kommunikerede EU-kommissionen, at den ville komme med et udkast til en EU-lov om due diligence i 2021. Derfor blev en bred høringsproces afsluttet i februar måned, efter en række aktører havde bidraget med input til udformningen af loven. Første udkast til loven forventes at være klar i fjerde kvartal af 2021. I sidste uge meddelte Europa-Parlamentet så, at de var parate til bakke op om en EU due diligence-lov.

Spørgsmålet er derfor ikke længere, om der kommer en EU-lov. Det ved vi, der gør. Spørgsmålet er snarere hvordan den vil se ud og hvor vidtrækkende vil den blive. Vil den omfatte både menneskerettigheder og miljø? Vil den omfatte hele værdikæden eller kun leverandører? Og vil den omfatte alle størrelser virksomheder eller kun de store? Og vil den kun omfatte højrisikobrancher som mode og tekstil, eller gå på tværs af alle brancher. Vi venter spændt.

Flere lande har lanceret national lovgivning om due diligence

Samtidig med udviklingen i EU pågår nationale processer i en lang række lande, hvor vi ser tiltag til tematiske due diligence-lovgivninger, som f.eks. i Holland hvor man har vedtaget ’Child Labour Due Diligence Act’ i (2020), i England ’Modern Slavery Act’ (2015) og i USA ’Modern Slavery Act Statement’ (2020). Her har lovgivningen altså fokus på et afgrænset tema som børne- eller tvangsarbejde.

I andre lande har man valgt en bredere tilgang, hvor virksomheder skal udøve due diligence i forhold til alle menneskerettigheder. Det gælder f.eks. i Frankrig og ’French Duty of Vigilance Law’ (2017), og i Tyskland, hvor loven ’Sorgfaltspflichtengesetz’, skal besluttes og forventes at træde i kraft i år. Umiddelbart ser den tyske lov ud til kun at omfatte virksomheder af en vis størrelse (over 3000 ansatte fra 2023 og 100 ansatte fra 2024), men loven er ikke færdigbehandlet endnu. Og selvom loven måske i første omgang kun vil omfatte større virksomheder, vil det få betydning for de virksomheder, som leverer til de større virksomheder, da de vil blive mødt med krav. Udover Frankrig, Tyskland, Holland og England, er der parallelle initiativer i gang i lande som Finland, Schweiz og Belgien.

DM&T: Hellere EU-lovgivning end administrativt patchworktæppe

I DM&T bakker vi op om en EU-lovgivning om due diligence. En harmoniseret tilgang til due diligence er klart at foretrække fremfor det patchwork af variationer, vi efterhånden ser dukke op. Der er en risiko for, at virksomhederne vil bruge alle deres ressourcer på den administrative byrde, den uundgåeligt følger med, når man skal orientere sig i og dokumentere due diligence i +10 forskellige variationer, fremfor at bruge ressourcerne på at få integreret due diligence i den måde, man driver virksomhed på.

Men uagtet hvad der kommer først: en EU-lov eller lovgivning på de største markeder for dansk mode- og tekstileksport, så kan de danske virksomheder lige så godt komme i gang med at arbejde systematisk med due diligence. Due diligence, nødvendig omhu, er – udover at være et kommende lovkrav – et super godt redskab i forhold til bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsadfærd.

Derfor har vi i DM&T også valgt at bygge vores digitale toolbox op om due diligence-processen; fra forpligtelse til rapportering. Allerede nu kan du finde hjælp i toolboxen til de forskellige faser i due diligence og vi kommer løbende til at udvikle toolboxen, så den altid er fyldt med den nyeste viden og afspejler de krav og udfordringer, branchen står over for.

Hvis du vil vide mere om due diligence og DM&T’s toolbox, afholder vi et webinar den 8. april fra 15.00 – 16.00. Læs mere, og tilmeld dig her.

Hvis du vil endnu mere i dybden med den kommende lovgivning, har vi inviteret Global Fashion Agenda og EU's Miljøagentur til at gøre dig klogere. Det sker på et webinar den 14. april fra 10.00 - 12.00. Læs mere og tilmeld dig her.

Hvad er due diligence?

Due diligence ift. menneskerettigheder stammer fra FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og er sidenhen blevet integreret i OECD Retningslinjer for Ansvarlig Virksomhedsadfærd. Due diligence – nødvendig omhu – betegner den systematiske proces hvormed en virksomhed løbende sikrer at den udøver ansvarlig virksomhedsadfærd.

Link til FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv

Link til OECD’s Retningslinjer for Ansvarlig Virksomhedsadfærd

Hvis du vil læse mere:

"