Menu

EU gør due diligence lovpligtig

Nu er stregerne til det kommende direktiv om lovpligtig due diligence tegnet. Det sker med Europakommissionens udspil, som netop er blevet præsenteret. Udspillet får stor indflydelse på danske virksomheder af forskellig størrelse.

25. februar 2022

Den 23. februar har EU Kommissionen vedtaget et forslag til et direktiv om virksomheders due diligence for bæredygtighed. Formålet med direktivet er at fremme bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd i de globale værdikæder, og virksomheder vil nu være lovmæssigt forpligtede til at identificere og reducere negativ indvirken på mennesker, miljø og samfund.

Det betyder, at din virksomhed skal forberede sig på, at due diligence nu bliver et politisk reguleret krav for større virksomheder, men det er også en kærkommen lejlighed for mindre virksomheder til at inkorporere due diligence i deres arbejdsgange.

EU’s forslag har været længe ventet. Due diligence-begrebet er velkendt fra ikke mindst OECD’s retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd og FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv, men også fra mange sider, både erhvervsliv og NGO’er, har man længe bakket op om og ønsket et fælles EU-rammeværk for due diligence. Nu er udkastet endelig kommet, og selvom det vil være genstand for forhandling og skal godkendes endeligt af Parlamentet og Rådet i EU er kridtstregerne tegnet op.

Direktivet vil omfatte følgende virksomheder:
  • Virksomheder i EU.
  • Gruppe 1: virksomheder med over 500 ansatte og 150 millioner Euro i årlig nettoomsætning
  • Gruppe 2: virksomheder med over 250 ansatte og 40 millioner Euro i årlig nettoomsætning indenfor en række definerede risikosektorer. Mode og tekstil er blandt disse sektorer og danske virksomheder i denne størrelse vil derfor være omfattet af loven.

Virksomheder udenfor EU, som opererer i EU og i deres europæiske aktiviteter lever op til ovenstående kriterier, vil også være omfattet af direktivet.

Det skal virksomhederne leve op til

Direktivet forpligtiger virksomheder ift. deres egne aktiviteter, deres datterselskaber og deres værdikæder, sidstnævnte defineret som deres ’direkte og indirekte etablerede forretningsforbindelser’. Mere konkret vil virksomheder være forpligtet til følgende:

  • integrere due diligence i deres politikker
  • identificere faktiske eller potentielle negative menneskerettighedsrelaterede og miljømæssige indvirkninger
  • forebygge eller afbøde potentielle indvirkninger
  • stoppe eller mindske faktiske indvirkninger
  • oprette og vedligeholde en klageprocedure
  • føre tilsyn med effektiviteten af due diligence-politikken og foranstaltningerne og offentligt kommunikere om due diligence.

Selvom virksomheder med under 250 ansatte ikke er direkte omfattet af loven, vil mange virksomheder af denne størrelse alligevel blive indirekte omfattet. For eksempel som leverandører til virksomheder, der er omfattet af loven og dermed udgør en direkte eller indirekte etableret forretningsforbindelser.

Klima er også tænkt ind i direktivet, og gruppe 1-virksomheder skal have en plan for at sikre, at deres forretningsstrategi er forenelig med begrænsningen af den globale opvarmning til 1,5 °C i overensstemmelse med Paris-aftalen.

Derudover forpligtiger direktivet også ledelsen til at etablere og føre tilsyn med due diligence og at integrere den i virksomhedens strategi.

I forhold til monitorering skal medlemsstaterne udpege administrative myndigheder til at føre tilsyn med reglerne og med mandat til at pålægge bøder i tilfælde af manglende overholdelse.

Derudover skal ofre have mulighed for at anlægge sag for skader, der kunne have været undgået med passende due diligence-foranstaltninger.

I DM&T har vi fulgt udviklingen tæt, og, i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og med hjælp fra en lang række af vores medlemmer, har vi netop lanceret et due diligence-redskab til virksomheder i mode- og tekstilbranchen.

Redskabet ’Getting it Right’ kan tilgås her

DM&T følger fortsat udviklingen og detaljerne om aftalen tæt.

Bliv klogere på kommende EU-regulering 

Bæredygtighed bevæger sig i det hele taget til at blive mere reguleret, ikke mindst fra EU’s side, og derfor har vi startet et samarbejde med Ohana Public Affairs, hvor vi over en webinarrække vil dykke ned i kommende EU-lovgivning. Det første webinar finder sted den 28/2, hvor vi giver vi et overblik. Og den 24. marts dykker vi ned i detaljerne for due diligence i det næste webinar i rækken. Du kan tilmelde dig arrangementerne her:

Overview of the EU legislative pipeline relevant for the textile and fashion industry - 28. februar

Due diligence deep dive webinar on the EU Commissions proposal - 24. marts 

"