Menu

EU udfordrer Frankrigs krav om brug af TRIMAN-logo

EU-kommissionen sætter spørgsmålstegn ved om Frankrigs indførsel af TRIMAN-logoet er i strid med reglerne for varers fri bevægelighed i EU. De har derfor rettet henvendelse til de franske myndigheder. Det er kun brugen af logoet, der er til debat, ikke EPR eller ordningen i almindelighed.

10. marts 2023

For at husholdningsprodukter (herunder beklædning og emballage) kan blive markedsført på det franske marked, skal de mærkes med TRIMAN-logoet, som informerer om, at varen er egnet til genbrug eller genanvendelse. Logoet er en del af en ordning under det udvidede producentansvar (EPR) i Frankrig.

Affaldssorteringsinstruktioner til forbrugere er i øjeblikket ikke reguleret af harmoniserede EU-regler. Og det kan give udfordringer. Nationale love vedtaget på dette område må nemlig ikke skabe unødvendige byrder for handlen på det indre marked. Indførslen af nationale mærkningsregler underminerer princippet om fri bevægelighed for varer og kan føre til kontraproduktive miljøeffekter.

Ifølge EU-kommissionen synes de franske myndigheder ikke at have foretaget en tilstrækkelig vurdering af proportionaliteten af indførslen af TRIMAN-logoet. Frankrig er også i strid med pligten til at underrette om gennemsigtighed i det indre marked, fordi loven ikke blev anmeldt til EU-kommissionen forud for vedtagelsen. Derfor har man fra EU’s side nu rettet henvendelse til de franske myndigheder med henblik på at få afklaring på forholdene.

Frankrig har nu to måneder til at løse de bekymringer, som EU-Kommissionen har rejst.

Hvad der så kommer ud af sagsgangen, og hvor lang tid der vil gå, før vi ser et resultat, står hen i det uvisse. Indtil videre gælder lovgivningen i Frankrig og virksomhederne skal efterleve den.

Det er kun selve mærkningen, EU anfægter, og ikke selve registreringen og betalingen for de varer, der bringes ind på det franske marked. Det ændrer derfor ikke på det udvidede producentansvar i Frankrig, som fortsat gælder og ikke vil blive ændret.

CITEO (emballagehåndteringsordning) har kommenteret sagen, men mener ikke, de overtræder EU’s regler.
"