Menu

EU vil forbyde tvangsarbejde

Europakommissionen har netop præsenteret et forslag, der skal forbyde produkter fremstillet med brug af tvangsarbejde. Mode- og tekstilbranchen skal være særligt opmærksom, da der længe har været fokus på tvangsarbejde i bomuldsproduktion.

20. september 2022 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

EU anslår, at hele 27,6 mio. mennesker på verdensplan er i tvangsarbejde. Europa-Kommissionen sætter derfor ind med et forslag, der skal forbyde produkter fremstillet med brug af tvangsarbejde. Forslaget dækker alle varer, det vil sige både varer fremstillet i EU og importerede varer, og det gælder for alle brancher.

Fænomenet med tvangsarbejde kendes fra den private sektor, men det er også et kendt fænomen, at stater pålægger borgere eller befolkningsgrupper tvangsarbejde. Noget der blandt andet er sat fokus på i forbindelse med forfølgelsen af uighurerne i Kina, som menes at blive sendt i tvangsarbejde i bomuldsproduktion i Xinjiang-provinsen.

Kommissionens forslag bygger på internationalt aftalte definitioner og standarder, og det understreger vigtigheden af et tæt samarbejde med globale samarbejdspartnere. I dette lys skal mode- og tekstilbranchen også være særligt opmærksom, lyder det fra DM&T’s CSR- og bæredygtighedschef, Marie Busck:

”Mode- og tekstilbranchen er globaliseret i yderste potens, og værdikæderne er komplekse og sammensatte. Det kan til tider vanskeliggøre transparensen, men tvangsarbejde er uacceptabelt i henhold til internationale menneskerettighedsstandarder, og derfor skal det bekæmpes. Derfor hilser vi også udspillet fra Kommissionen velkommen,” siger hun.

Sådan udmøntes forbuddet i praksis

Det bliver de nationale myndigheder i medlemslandene, der skal sikre implementeringen. I den indledende fase vil myndighederne vurdere risici for tvangsarbejde, baseret på en række kilder. Denne indsats kan komme til at inkludere input fra civilsamfundet, en risikodatabase med fokus på specifikke produkter og geografiske områder og virksomhedernes due diligence.

Myndigheder vil påbegynde undersøgelsen af produkter, hvor der allerede er en velbegrundet mistanke om tvangsarbejde. Her kan de udbede virksomheder om information og gennemføre kontrol og inspektion, også uden for EU. Hvis de nationale myndigheder finder tvangsarbejde, vil de beordre, at produkter, der allerede er på markedet, tilbagekaldes og nedlægge forbud mod at sælge og eksportere dem. Virksomheder vil blive afkrævet at destruere varerne.

Kommissionen lægger op til, at myndighederne udøver risikobaseret vurdering og proportionalitet igennem hele processen. Dette betyder også, at forslaget tager højde for den situation, SMV’er står i. Det betyder ikke, at SMV’erne fritages, men myndighederne vil dog tage højde for størrelsen af og ressourcerne i de involverede aktører og omfanget af risikoen for tvangsarbejde, før de igangsætter en formel undersøgelse. Derudover vil SMV’er også få tilbudt tools, der kan understøtte arbejdet.

Senest 18 måneder efter, at forslaget træder i kraft, vil der være udarbejdet guidelines, så virksomhederne har noget at rette sig efter.                       

DM&T er generelt stor tilhænger af harmoniserede initiativer, og det hæfter man sig også ved i denne sammenhæng.

”Vi er meget glade for, at EU-reglerne ligger så tæt op ad dem, vi allerede kender fra USA, som allerede har lignende regler. Derudover er det også positivt, at man fra Kommissionens side har fokus på at gøre den administrative byrde mindst mulig og forsøger at hjælpe SMV’erne,” siger Michael Hillmose, international chef i DM&T.

Der er som nævnt tale om et udspil fra Europa-Kommissionen, som Europarlamentet og Ministerrådet nu skal debattere og beslutte, før det kan træde i kraft. DM&T vil løbende orientere om udviklingen.

Due diligence og tvangsarbejde

DM&T har udarbejdet et sæt anbefalinger til medlemmer, der ønsker at etablere nogle relevante foranstaltninger og udøve due diligence – ’nødvendig omhu’.

  • Hav et tydeligt forbud mod tvangsarbejde i jeres Code of Conduct eller i en separat politik. Se f.eks. DM&T Code of Conduct.
  • Sørg for at alle leverandører har underskrevet Code of Conduct, samt at de stiller tilsvarende krav til deres leverandører.
  • Følg op på kravet om forbud mod tvangsarbejde, og start en dialog med jeres leverandører om kortlægning af deres underleverandører og opfølgning på krav om forbud mod tvangsarbejde. Prioriter i første omgang leverandører fra Kina.
  • I opfølgningen på forbuddet kan man overveje at bede leverandøren om omvendt bevisførelse på bomuld fra Xinjiang.
  • Hvis I benytter jer af audits i jeres opfølgning på kravet om forbud mod tvangsarbejde i Kina, brug så vidt muligt uafhængige tredjeparts auditvirksomheder, hvis audits bl.a. bygger på interview med ansatte. Hvis I er medlem af organisationer som Amfori BSCI eller Fair Wear Foundation, bør I tage en dialog med disse om problematikken.
  • Køb så vidt muligt certificeret økologisk bomuld (GOTS og OCS), bomuld fra Cotton Made in Africa, certificeret genbrugt bomuld (GRS), eller via Better Cotton Initiative (BCI), der alle er ordninger, som har taget afstand til tvangsarbejdet og ikke længere benytter sig af bomuld fra denne region. Vær dog opmærksom på at BCI-initiativet er blevet kritiseret for deres håndtering af sagen. Og pga. af mass-balance systemet kan man ikke opstille en garanti for at der ikke optræder bomuld fra Xinjiang provinsen blandt BCI bomuld.
  • Foretag i samarbejde med jeres leverandører så vidt muligt en kortlægning af jeres bomuldsprodukter, hvor I sporer så langt tilbage i værdikæden som muligt. Prioriter høj-risiko produkter, såsom NOOS styles, i bomuld fra Kina.
  • Hold jer opdaterede på situationen ved f.eks. at følge nyheder fra links nedenfor.
  • Hvis I har leverandører der er placeret i Xinjiang er der en stor risiko for at disse er involveret i krænkelserne og derfor bør I overveje jeres relation til disse leverandører.
"