Menu

EU vil forhindre skovrydning med ny forordning

EU har skovforordning skal forhindre salg af varer, der fører til skovrydning. Reglerne forventes at træde i kraft i 2024 og kommer til at påvirke produkter med indhold, der stammer fra træer.

25. maj 2023

Det varer ikke længe, før danske virksomheder skal være helt anderledes interesseret i, om deres råvarer stammer fra områder, hvor man passer på skoven. Sælgere af en lang række varer, herunder møbler, interiørprodukter og læder, skal fremover kunne dokumentere, at produktionen ikke har medført skovrydning og -ødelæggelse.

Det fremgår af en ny skovforordning, som EU netop har vedtaget.

I Danmark bliver det Miljøstyrelsen, der får ansvaret for at vejlede om de nye regler og kontrollere om, virksomhederne overholder dem. Reglerne forventes at træde i kraft i 2024. Større virksomheder må forvente at skulle overholde reglerne fra slutningen af 2024, mens små- og mellemstore virksomheder får en frist på et ekstra halvt år, oplyser Miljøstyrelsen.

Virksomheder skal blandt andet med GPS-koordinater kunne vise, at der ikke er blevet ryddet skov på det areal, som råvaren er produceret på. Virksomheder skal også dokumentere, at de overholder miljølovgivning og oprindelige folks rettigheder i produktionslandet.

Kan man ikke dokumentere, råvarer er frembragt skovrydningsfrit, risikerer man bødestraf. Forordningen gælder skove i hele verden - fra Amazonas til vores hjemlige skove.

Hvert år mister verden et skovområde, der svarer til cirka to gange Danmarks areal, på grund af skovrydning. Træ bliver fældet og arealerne brugt til blandt andet at dyrke afgrøder, der anvendes til dyrefoder, papirprodukter, fødevarer og mange andre varer i supermarkederne.

EU har valgt at stille kravene for de varer, som er skyld i størstedelen af rydning og forringelse af skov verden over. Det gælder blandt andet varer som soja, kakao, kaffe, kvæg – både kød og læder - og træ. 

"