Menu

Europa-Parlamentet vil have vidtrækkende tekstilstrategi

Et stort flertal af de europæiske parlamentarikere vil have et opgør med fast fashion og gøre mode- og tekstilbranchen langt grønnere. Det står klart efter Parlamentet har præsenteret sine anbefalinger til EU’s tekstilstrategi, der samtidig peger på skrappere krav.

12. juni 2023 Af Thomas Klausen , tk@dmogt.dk

I marts 2022 præsenterede Europa-Kommissionen udspillet til EU’s strategi for bæredygtige og cirkulære tekstiler, og efter et år kommer Europa-Parlamentet nu med sin betænkning.

Med 600 stemmer for og kun 17 imod – 16 var fraværende – kan man roligt tale om et enigt parlament. Medlemmerne af parlamentet vil bekæmpe fast fashion og sikre en mere cirkulær branche, så udgangspunktet er det samme som i det oprindelige udspil. Parlamentet lægger vægt på, at tekstilprodukter, der sælges i EU, skal være mere holdbare og lettere at genanvende, reparere og genbruge. Produktionsprocessen skal respektere menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljøet og dyrevelfærd, ligesom parlamentarikerne også påpeger, at strategien og erhvervslivet skal sikre og respektere biodiversiteten.

Nærlæser man Parlamentets anbefalinger, lægger de op til en strammere tekstilstrategi end det oprindelige udspil, som DM&T dengang kaldte ambitiøst. Derfor vækker skærpelserne også en smule bekymring hos DM&T’s CSR- og bærdygtighedschef, Marie Busck.

”Med sit udspil hæver Parlamentet en i forvejen meget høj barre. Det er positivt, at Parlamentet erkender, at der er behov for forandring, og at de vægter de samme forhold som Kommissionen. Når det er sagt, er vi dog bekymrede for de mange skærpede forhold og ønsket om at tilføje endnu mere regulering. Hvis vi skal have hele den europæiske branche med, er der på nuværende tidspunkt ikke behov for yderligere tiltag i forhold til den oprindelige strategi. Istedet bør vi fokusere på implementering,” siger hun.

Blandt andet kan man læse, at Europa-Parlamentet, opfordrer Kommissionen til, at man træffer alle nødvendige foranstaltninger, herunder yderligere lovgivning og andre initiativer udover dem, der er nævnt i det oprindelige udspil, som tæller 16 markante indsatsområder allerede. Parlamentet frygter, at det oprindelige udspil ikke er nok til at opfylde 2030-målene.

Tid til forandring

Parlamentsmedlemmernes betænkning er lang, og udpeger en række forhold, der – i Parlamentets optik – skal præciseres og skærpes. Parlamentet ønsker, at forbrugerne skal have mere information om bæredygtige valg, og vil have et forbud mod destruktion af usolgte og returnerede tekstilvarer som en del af den kommende revidering af Ecodesign-forordningen. Ligeledes efterspørger medlemmerne af Parlamentet klare regler, der kan stoppe virksomheders greenwashing, og her peger man på de eksisterende initiativer Empowering Consumers in the Green Transition og Regulating Green Claims som midler til dette.  

I forbindelse med den kommende revidering af Affaldsrammedirektivet, ser Parlamentet gerne, at man inkluderer specifikke enkeltstående mål for forebyggelse, indsamling, genanvendelse og genbrug af tekstilaffald.

”Forbrugerne alene kan ikke reformere den globale tekstilsektor gennem deres forbrugsvaner. Hvis vi tilllader markedet at regulere sig selv, holder vi døren åben for en fast fashion-model, som udnytter mennesker og planetens ressourcer. EU må forpligte producenter og store modevirksomheder juridisk til at agere mere bæredygtigt. Personer og planeten er vigtigere end tekstilindustriens profit,” siger den tyske socialdemokrat og Europa-parlamentariker Delara Burkhardt med henvisning til den tredobbelte bundlinje. Hun fortsætter:

”Katastroferne, der er sket før i tiden, som kollapset af Rana Plaza-fabrikken i Bangladesh, voksende tekstil-lossepladser i Ghana og Nepal, forurenet vand og mikroplastik i vores have viser, hvad der sker, når vi ikke forfølger dette princip. Vi har ventet længe nok – det er tid til forandring!”

Kritik fra EURATEX

Udspillet fra Parlamentet møder dog kritik fra den europæiske paraplyorganisation, hvor bl.a. DM&T er blandt medlemmerne. EURATEX er positivt stemt for en europæisk tekstilstrategi, og man anerkender, at der er et behov for regulering af branchen. EURATEX frygter dog, at Parlamentet strammer skruen så hårdt, at det går ud over konkurrenceevnen.

”Vi glæder os over Europa-Parlamentets store interesse for tekstil- og modeindustrien, men opfordrer MEP'erne til at udvikle en afbalanceret vision, der forener bæredygtighed og konkurrenceevne. Udviklingen af en ny forretningsmodel for vores industri kræver omhyggeligt udformet lovgivning på globalt plan og en åben dialog mellem industrien, brandsene og forbrugerne,” siger Director General Dirk Vantyghem fra EURATEX i en pressemeddelelse.

Europa-Parlamentets bemærkninger vil nu blive taget med i de videre forhandlinger, men hvornår der kommer en endelig beslutning om tekstilstrategien er endnu uvist. 

"