Menu

Europæisk kampagne sætter ind mod bambusmelamin

Det er ikke tilladt at tilsætte bambus til plast, der anvendes til produkter, der er i kontakt med fødevarer. En ny EU-kampagne skal sætte et endegyldigt stop for import og salg af bambusmelamin.

29. juni 2021 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Det er ikke tilladt at anvende bambus i plast, som anvendes til fødevarekontaktmaterialer, for eksempel service og bestik. Det fastslog EU-Kommissionen allerede i september sidste år, og derfor er det heller ikke tilladt at sælge varer af melaminplast, hvori der er tilsat bambus. Nu sætter EU så ind med en kontrolkampagne, der skal kontrollere og stoppe salg og import af fødevarekontaktmaterialer af bambusmelamin.

Kampagnen skal gøre forbrugerne opmærksomme på, at den slags produkter er ulovlige, og at anprisninger som bæredygtig, genanvendeligt og grønt i denne sammenhæng er vildledende. Virksomheder, der sælger denne type produkter skal samtidig forstå, at det er forbudt at importere og markedsføre bambusmelaminprodukter.

Bambusmelamin har tidligere været udbredt blandt livsstilsvirksomheder, der blandt andet sælger stel og bestik til børn, og derfor er det vigtigt, at man er opmærksom på, om der findes produkter af denne type i porteføljen.

Baggrund for kampagnen

Produkter, der er fremstillet af en plastpolymer og tilsat findelte naturmaterialer som fyldstof, betragtes som plast. Det kan eksempelvis være melaminplast tilsat bambusfibre. Produktet betegnes som plast, så længe det er plasten, der udgør den strukturelle hovedbestanddel af materialet, altså er den del, der holder materialet sammen. Det gælder, uanset hvor stor en del af materialet der er plast.

Disse produkter skal dermed overholde EU's forordning om fødevarekontaktmaterialer af plast. Det vil bl.a. sige, at der skal være dokumentation for, at indholdsstofferne er opført på positivlisten i forordning EU 10/2011, og at de tilhørende migrationsgrænser er overholdt. I september fastslog EU-Kommissionen, at bambus er ulovligt som fyldstof i plast, der anvendes til fødevarekontaktmaterialer.

Bambus som additiv til plast er ikke opført på plastpositivlisten og kan ikke falde under den nuværende indgang ”træ” på positivlisten. Derfor er det ikke tilladt at anvende bambus.

Der er flere undersøgelser, der tyder på, at migrationen af melamin og formaldehyd fra disse produkter er højere end fra normal melaminplast. Der er migrationsgrænseværdier for begge stoffer i plastreglerne (EU 10/2011).

Det er misvisende at anprise produkterne som "naturlige", "økologiske", "bæredygtige" eller lignende.

Fødevarestyrelsen informerede i efteråret 2020 de danske importører, producenter og engrosforhandlere om, at bambusmelamin er forbudt at markedsføre i EU. Styrelsen forventerede på den baggrund, at virksomhederne stoppede salget af produkterne. Forbrugerne blev ligeledes informeret om, at produkterne var ulovlige, samt at materialet var forbundet med en risiko for forhøjet migration af melamin og formaldehyd. I EU sælges der ikke desto mindre fortsat produkter af bambusmelamin, og derfor iværksætter EU nu denne kampagne.

Det er Fødevarestyrelsen, der er ansvarlig for kontrol og kampagne i Danmark. 
"