Menu

Europæiske standarder skal give bedre rammer for cirkulært tøj og tekstil

Det er netop blevet vedtaget, at der skal laves fælles europæiske standarder, der skal understøtte den cirkulære omstilling af mode- og tekstilbranchen. Dansk Standard ser store perspektiver i fælles standarder.

Foto: Waldemar Brandt on Unsplash
Foto: Waldemar Brandt on Unsplash

13. august 2021

Det europæiske miljøagentur anslår, at tekstiler er en af de mest klimabelastende forbrugsgoder. Faktisk medfører det europæiske forbrug af tøj, tæpper, møbelstof og andre tekstiler udledninger, der svarer til 654 kg. CO2 per person om året. Det betyder, at tekstiler kommer umiddelbart efter det, man populært kalder bil, bolig og bøffer, og derfor er det et vigtigt indsatsområde for såvel den danske regering som for EU-Kommissionen.

Og nu bliver indsatsen styrket markant, da det netop er vedtaget, at der skal laves fælles europæiske standarder, som skal understøtte den cirkulære omstilling af tekstilbranchen. De europæiske standarder er i høj grad med til at forme markedet, idet de skaber et fælles sprog og forståelse af, hvad for eksempel cirkularitet betyder, og enighed om, hvilke krav markedet skal stille fremadrettet.

Det er noget, der bliver taget godt imod hos bl.a. COOP, som tegner sig for et stort salg af tekstiler og beklædning.

- Genbrug og genanvendelse skal fylde mere i forbruget af tekstiler fremover, og industri og detail skal være villige til at stille andre krav til deres design end gårsdagens. Derfor er det vigtigt, at der er enighed om, hvilken retning vi skal gå, så både indkøbere og forbrugere får noget konkret at forholde sig til og kan træffe bedre valg. Netop her spiller standarder en afgørende rolle, da de sikrer, at vi snakker samme sprog i hele kæden, siger Mathias Hvam, strategisk projektleder i COOPs CSR-afdeling.

Fælles standarder er et vigtigt redskab for den grønne omstilling.

Tekstilbranchen er under hastig forandring, bl.a. fordi efterspørgsel og krav til større bæredygtighed, cirkularitet og øget producentansvar er stærkt stigende, og her kan fælles europæiske standarder være et vigtigt redskab for den grønne omstilling.

- Det er fuldstændigt afgørende, at mode- og tekstilbranchen i endnu højere grad omfavner den cirkulære økonomi. Men vi kan også mærke på branchens virksomheder, at der er behov for en fælles referenceramme, hvis vi skal have sat yderligere skub i udviklingen, og der spiller fælles europæiske standarder en central rolle, siger Jette Lindgaard, miljø- og bæredygtighedschef i Dansk Mode & Textil.

Standarderne skal bl.a. skabe rammerne for en mere cirkulær produktion og styrke bæredygtighed i alle stadier af værdikæden fra design til forbruger og tilbage igen. Som forbruger vil man altså få bedre muligheder for at købe mere ansvarligt og få lettere ved at aflevere brugte tekstiler, så de kan udnyttes optimalt igen.

 - Vi kan allerede nu mærke en stor efterspørgsel fra branchen efter konkrete redskaber til en cirkulær tøjproduktion. Her kan standarderne være en stor hjælp til for eksempel at løse udfordringen med indsamling og genbrug af tekstiler, ligesom der er behov for nogle fælles definitioner og krav til kvaliteten af recirkuleret tekstil. Samtidig kan man sikre tøj, der har en længere holdbarhed, hvilket vil have en af de største positive effekter på vores klimaudfordring, siger Maibritt Agger, afdelingschef i Dansk Standard.

Vær med til at sætte fremtidens markedskrav

Standarderne bliver udviklet af alle relevante aktører, herunder producenter, indkøbere, brancheorganisationer, NGO’er, myndigheder og forskere. Og danske interessenter har gode muligheder for at gå foran i denne udvikling og være med til at sætte deres præg på de forventninger og krav, der vil blive stillet til industrien og markedet. 

Hør mere om mulighederne for at være med til at sætte standarderne og dermed forme fremtidens marked på Dansk Standards webinar 25. august 2021. Læs mere om webinaret nedenfor.
"