Menu
Energikrisen truer en hel industri:

Europæiske tekstilorganisationer efterlyser akut EU-handling

En sammenslutning af europæiske tekstilorganisationer vil have mere ambitiøse EU-planer for at tackle energikrisen. Ellers risikerer vi at miste en hel industri, lyder det ildevarslende budskab. Også de danske industrivirksomheder er påvirket.

22. september 2022 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Da EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i sidste uge bekendtgjorde en række initiativer, der skal tackle den aktuelle energikrise, holdt den europæiske tekstilbranche vejret. Og selvom der var flere gode elementer i von der Leyens state of the union-tale, er der behov for en langt mere vidtrækkende indsats, lyder det nu fra en sammenslutning af EURATEX, EUROCOTON, CIRFS, ETSA og edana, som udgør størstedelen af den europæiske tekstilbranches økosystem.

Organisationerne oplever, at de overophedede el- og gaspriser sætter en alvorlig kæp i hjulet på branchen, og hvis ikke EU skrider ind med mere ambitiøse initiativer, frygter man, at omfattende industrikapacitet og arbejdspladser vil være i alvorlig fare. Dermed mister man ultimativt et vigtigt middel i realiseringen af EU’s tekstilstrategi.

Den europæiske tekstilkoalition efterlyser blandt at man inkluderer flere dele af tekstilindustrien i rammeværket for støtteordningerne, og at ansøgningsproceduren forenkles, ligesom implementeringen skal harmoniseres på tværs af EU.

Kan ende med afindustrialisering af Europa

Et væsentligt krav fra organisationerne er et øvre loft på engrosprisen på naturgas, som rigtig mange europæiske industrivirksomheder er dybt afhængige af.  Det loft, der er blevet diskuteret hidtil, er alt for højt lyder kritikken, og organisationerne understreger, at det vil koste virksomheder livet.

Sidste måned ramte engrosprisen på naturgas 340€/MWh, hvilket er 15 gange højere end i 2021, men allerede i marts var den på 200€/MWh, og dermed var businesscasen for at fastholde tekstilproduktion i Europa allerede forsvundet.

Mange virksomheder har allerede sat produktionen i bero, og tusindvis af euro fosser ud af virksomhedernes kasser, og derfor appellerer organisationerne på det kraftigste til Kommissionen og Parlamentet om at levere handlinger, der kan sikre industriens overlevelse. På grund af den globale konkurrence, i Kina koster gassen 10€/MWh og i Tyrkiet 25€/MWh, kan de europæiske producenter ikke bare lægge de stigende omkostninger over på kunderne. Størstedelen af de europæiske producenter er SMV’er, som ikke er finansielt polstret til at kunne absorbere så store meromkostninger.

Appellen til EU er meget klar, og handler man ikke, understreger organisationerne, at der vil ske en afindustrialisering af Europa, som kun vil gøre afhængigheden af importerede varer langt større.

Også danske virksomheder mærker konsekvenserne

I Danmark mærker industrivirksomhederne også konsekvenserne af de eksploderede energipriser. Det gælder både virksomheder med produktion i Danmark eller i andre EU-lande. Nogle melder om femdoblinger af deres energi- og råvareomkostninger, og for mange vil det betyde gevaldige underskud.

”Mange er allerede hårdt ramt. Alle der har produktion et sted i Europa mærker konsekvenserne nu, og vi ser at danske virksomheder indstiller produktionen i flere lande. Desværre begynder den øjeblikkelige situation også at resultere i masseafskedigelser, så vi deler bestemt vores europæiske kollegaers bekymring,” siger Thomas Klausen, adm. direktør i DM&T, som er medlem af EURATEX.

Han frygter, at det øjeblikkelige økonomiske og geopolitiske klima vil få yderligere konsekvenser for hele branchen på længere sigt, hvis ikke billedet snart ændrer sig. Han og DM&T vil dog fortsat ikke spå om omfanget, da der på nuværende tidspunkt er alt for mange usikkerhedsfaktorer.  

"