Menu

EU’s tekstilstrategi – store forandringer på vej for branchen?

I 2021 skal EU vedtage en strategi for bæredygtige tekstiler som en del af handlingsplanen for cirkulær økonomi, og den vil få stor betydning for mode- og tekstilbranchen fremadrettet. EU har igangsat en høringsproces, som afsluttes den 4. august. DM&T vil komme med input og opfordrer medlemmer til også at engagere sig. Her kan du læse, hvad vi forventer, vil blive de centrale temaer i strategien og høringsprocessen.

08. juli 2021

Formålet med EU’s tekstilstrategi er at skabe en bæredygtig og modstandsdygtig tekstilbranche, der kan understøtte Green Deal-ambitionerne og EU’s klimamål. Branchen beskæftiger over 1,5 millioner og har en omsætning på 162 milliarder ifølge tal fra EURATEX, og derfor står branchen centralt i EU’s genopretningsplan for Europa i kølvandet på Covid-19-krisen. Men fordi branchen samtidig står for en alvorlig indvirken på miljø og mennesker, og fordi den økonomiske vækst ikke skal ske på bekostning af heraf, vil strategien indeholde ambitiøse initiativer og målsætninger for at accelerere en bæredygtig omstilling af branchen. Hensigten er at sikre, at branchen forbliver konkurrencedygtig i et globalt marked med knappe ressourcer og øget efterspørgsel fra forbrugerne efter bæredygtige produkter.

Centrale temaer i strategien

Strategien vil passe ind i andre EU-initiativer om bæredygtighed og cirkulær økonomi, som pågår lige nu. Det gælder ikke mindst initiativer som Sustainable Product Initiative, Substantiating Green Claims, EU’s taxanomy for sustainable investments og due diligence. Her er de temaer,  vi forventer, strategien vil fokusere på:

  • Etablering af ecodesign og incitamenter til cirkulære forretningsmodeller.
  • ·Øget genanvendelse af materialer.
  • ·Øget gennemsigtighed i produktet for forbrugere i hele værdikæden.
  • Forbedrede produktionsprocesser.
  • Forbedret håndtering af postforbruger-tekstilaffald.
  • Forbedret håndtering af værdikæderisici og due diligence.

I DM&T hilser vi den kommende tekstilstrategi velkommen. Vi er positive overfor den ambition for branchen, som er formuleret i roadmap’et til strategien og i høringen, og vi mener, at den danske branche kan spille en aktiv rolle i omstillingen af den europæiske branche til at blive mere bæredygtig, modstandsdygtig og konkurrencedygtig. Det kræver en fokuseret indsats med gode rammevilkår og stærke incitamenter samt initiativer, der balancerer vækst og bæredygtig omstilling. Et stærkt europæisk samarbejde med EU-harmoniserede regler er i denne sammenhæng afgørende.  

I anledning af høringsprocessen har EU udformet et spørgeskema, der centrerer sig om følgende temaer:

En cirkulær økonomi for tekstiler

Høringen fokuserer på at realisere cirkularitet på tværs af hele værdikæden. Flere af spørgsmålene handler om at indikere prioriteter indenfor cirkulære tekstiler samt derudover prioritere, hvilke redskaber og teknologier man anser som nødvendige med henblik på at blive cirkulær i alle faser af design, produktion, genbrug og genanvendelse.

Det er tydeligt, at EU-strategien vil tilskynde cirkulære forretningsmodeller, som f.eks. leasing og altså ’produkter som en servicemodel’, såvel som på cirkularitet gennem produktdesign fra design til genbrug, reparation og genanvendelse. Spørgeskemaet efterspørger prioriteringer af, hvad branchen har brug for, for at gennemføre den omstilling. Høringen behandler også emner som produktionsprocesser, materialer og mikroplastik.

Forbrugernes rolle og gennemsigtighed

I tråd med de kommende initiativer Sustainable Product Initiative og Substantiating Green Claims understreger høringen forbrugernes rolle. Høringen efterspørger input til, hvordan EU kan tilskynde og fremme bæredygtig forbrugeradfærd gennem initiativer som EU-dækkende oplysningskampagner og platforme eller mulige økonomiske incitamenter til at reparere tekstiler og købe mere bæredygtige produkter. Som en del af dette lægger høringen stor vægt på at øge pålidelighed og gennemsigtighed i produktinformation til forbrugerne.

Håndtering af tekstilaffald og materialecirkulation

Samlet set indikerer høringen en ambitiøs vision for affaldshåndtering, genbrug og genanvendelse af tekstiler. Og høringen giver mulighed for at give input til, hvad man ser som de mest effektive teknologier til skalerbar materialecirkulation. Høringen indikerer samtidig også et behov for at øge priskonkurrencen for genbrugte tekstiler gennem afgifter eller andre økonomiske incitamenter. Som en del af sektionen om tekstilaffald anerkendes også behovet for udvikling af klare definitioner og klassificeringskategorier for affald og genanvendelige materialer. I høringen listes f.eks. let demontering af produktet, reducerede fiberblandinger, undgåelse af kemikalier, der hæmmer genbrug, og information om materiale og kemisk indhold.

Social bæredygtighed, due diligence og globale værdikæder

Sidste del af høringen har fokus på, hvilke øvrige temaer og instrumenter der er er vigtige i omstillingen af branchen, herunder ikke mindst den sociale dagsorden ift. menneske- og arbejdstagerrettigheder. Der spørges f.eks. ind til harmoniserede certificeringer, styrkelse af krav i grønne offentlige indkøb, sektorspecifik due diligence-vejledning osv. Høringen fremhæver behovet for at vedtage fælles regler i forhold til de miljømæssige og sociale risici i tekstilindustriens globale værdikælder. Det gælder ikke kun forhold i produktionen, men også i bortskaffelse af tekstilaffald og eksport til tredjelande. Dermed imødekommes en række krav fra NGO’er og menneskerettighedsorganisationer om stærkere inklusion af sociale og menneskeretlige principper i tekstilstrategien.

Tekstilstrategien er ikke vedtaget endnu, høringsprocessen slutter den 4. august og vil blive formuleret på baggrund af de mange høringssvar, som forventes at komme. DM&T arbejder på et høringssvar sammen med vores europæiske søsterorganisationer via EURATEX, og vi vil derudover også udarbejde vores eget svar.

Se Europakommissionens hjemmeside, hvis du ønsker at læse mere og deltage

Hvis du ønsker at høre nærmere om EU’s tekstilstrategi, så kontakt Marie Busck, CSR- og bæredygtighedschef i DM&T på mb@dmogt.dk eller tlf. 52159379.

Artiklen er udarbejdet med input fra denne artikel fra Ohana Public Affairs.

"