Menu

Få hjælp til at spore kemi i dine produkter

Miljøstyrelsen lancerer nu to nye værktøjer, der skal hjælpe virksomheder med at spore, hvad deres produkter består af, og hvilke kemiske stoffer de skal være ekstra opmærksomme på.

Med MIljøstyrelsens nye værktøjer kan du få hjælp til spore, hvilke kemiske stoffer du skal være opmærksomme på, og hvordan du overholder EU's kemikaliekrav
Med MIljøstyrelsens nye værktøjer kan du få hjælp til spore, hvilke kemiske stoffer du skal være opmærksomme på, og hvordan du overholder EU's kemikaliekrav

21. februar 2018 Af Olivia Lynglund , obl@dmogt.dk

Ifølge EU’s kemikalielovgivning, REACH, skal kunder – både professionelle og forbrugere – informeres, hvis et produkt indeholder mere end 0,1 vægt % af et kemisk stof fra den såkaldte kandidatliste. Det er en liste over kemiske stoffer, der er særligt problematiske for miljøet og menneskers sundhed. Kandidatlistestofferne er stadig lovlige, men de er i myndighedernes søgelys på grund af deres mere problematiske karakter.

Det kan være svært at spore og holde styr på, hvilke stoffer man skal være ekstra opmærksomme på. Derfor har Miljøstyrelsen i samarbejde Danske Byggecentre, Dansk Industri og Dansk Erhverv udarbejdet nogle værktøjer, der skal hjælpe leverandører, indkøbere og forhandlere med at overholde EU’s informationspligt.

Selvom værktøjerne tager afsæt i byggebranchen, kan de anvendes af alle virksomheder, der handler inden for EU eller importerer varer fra lande uden for EU, uanset branche.

Ny hjemmeside skal spore kandidatlistestoffer 
Et af de værktøjer, der nu er blevet offentliggjort, er et nyt hjemmesideværktøj, der har til formål at hjælpe brugerne med at spore, hvilke kandidatstoffer de bør være opmærksomme på i forskellige materialetyper. Hjemmesiden kan hjælpe virksomheder med at få et større kendskab til kandidatlisten, men den kan også give virksomheder en bedre forståelse af, hvad deres varer faktisk består af. Kendskab til de materialer, ens produkt består af, er nemlig en præmis for at kunne spore, hvilke kemiske stoffer produktet kan indeholde. 

Ved at bruge hjemmesiden kan man for eksempel undersøge, om ens produkt indeholder flere artikler, og hvilke materialer den enkelte artikel består af. Man kan også få hjælp til at vurdere de oplysninger om kandidatstoffer, man har fået fra ens leverandør. 


Ny vejledning skal give overblik  
Ud over hjemmesiden skal en ny vejledning hjælpe virksomheder med at danne overblik over alle reglerne. Derudover kommer vejledningen med en række konkrete råd til, hvordan de kan sikre at overholde EU’s informationspligt. 

”Ved at følge vejledningen og bruge dens skabeloner kan du desuden bidrage til, at leverandørerne mødes med mere ensartede krav og dermed til at forbedre kvaliteten af oplysningerne og lette dokumentations- og kontrolarbejdet for alle led i kæden,” skriver Miljøstyrelsen i vejledningen.

Se hjemmeside her:
http://mst.dk/kemi/kemikalier/bliv-klogere-paa-reach-og-clp/faa-overblik-over-reach/er-der-kandidatlistestoffer-i-dine-artikler/

Se vejledning her:
http://mst.dk/media/145352/vejledning-kandidatlistestoffer-final.pdf

"