Menu

Facts om Persondataforordningen

Det er næppe gået manges næse forbi, at der er kommet en Persondataforordning. Men hvad er det egentlig for en størrelse? Vi har samlet en række facts om Persondataforordningen, som du sikkert ikke kendte.

05. marts 2018

Persondataforordningen gælder fra den 25. maj 2018. Den opstiller sammen med Persondataloven rammerne for, hvordan virksomheder, myndigheder, organisationer og foreninger skal behandle persondata for fysiske personer. Forordningen opstiller nogle rettigheder for den registrerede person, blandt andet retten til at blive glemt.

Har du styr på fakta om Persondataforordningen? Vi giver dig et en lyngennemgang af de vigtigste facts:

  • Forordningen blev vedtaget i EU af både Kommissionen og Parlamentet i april 2016 efter en lang tilblivelsesfase, hvor første lovforslag blev rejst af Kommissionen i januar 2012. Forordningen trådte i kraft i maj 2016, og har virkning fra den 25. maj 2018 efter to års "sunrise"-periode.
  • Forordningen er geografisk gældende for virksomheder med videre inden for hele EU og EØS-området. Dette gælder, uanset om selve behandlingen sker uden for EU/EØS. Hvis en virksomhed uden for EU/EØS sælger varer ind i EU/EØS, så gælder forordningen også for denne virksomheds behandling af de medfølgende personoplysninger.
  • Forordningen gælder ikke for fysiske personer, der foretager behandling af personoplysninger i forbindelse med rent personlige eller familierelateret aktivitet. Privat korrespondance på sociale medier er eksempelvis ikke omfattet.
  • Hvis en personoplysning er anonymiseret, så falder behandlingen af den ikke længere ind under Persondataforordningen. Det må dog ikke være muligt at lave en afkodning, så vedkommende alligevel kan identificeres.
  • Forordningen opstiller nogle rettigheder for den registrerede person: Ret til orientering og indsigt (gennemsigtighed), ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og dataportabilitet (dvs. ret til at få overført data) samt ret til indsigelse.
  • Forordningen opstiller nogle dokumentationskrav for virksomheder (dataansvarlige): Den dataansvarlige skal altid kunne påvise sin overholdelse af forordningen ved for eksempel at føre kontrol. Den dataansvarlige skal implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger ved for eksempel at indføre diverse politikker.

Men bare rolig. Du behøver ikke at kunne nævne disse facts søvne. Til gengæld skal du have styr på, hvordan din virksomhed behandler persondata. Dansk Mode & Textil har udarbejdet en toolbox, som sikrer, at din virksomhed er klædt på til at imødekomme Persondataforordningen.

Du finder den her. (Kræver medlems-login)

"