Menu

Fire nye problematiske stoffer optaget på Kandidatlisten

Kandidatlisten giver dig et overblik over kemiske stoffer, din virksomhed bør substituere hurtigst muligt. Nu er fire nye stoffer optaget på listen, og de påvirker særligt kosmetiske produkter, plastik og produkter af gummi, herunder gummibaseret tryk.

19. januar 2022

REACH er EU's kemikaliforordning, og alle virksomheder skal således arbejde indenfor dens rammer, og det kræver, at orienterer sig om stofferne på SVHC-listen, også kaldet Kandidatlisten. De fire nye stoffer på Kandidatlisten bruges ikke i tekstiler, men blandt andet i forbrugerprodukter som kosmetik, gummi, plastik og smøremidler. Tre af stofferne er tilføjet, fordi de er hormonforstyrrende og skadelige for forplantningsevnen, og det fjerde stof er tilføjet, fordi det er skadeligt for miljøet.

Du kan se de fire stoffer, og hvor de typisk benyttes på ECHA’s hjemmeside: All news - ECHA (europa.eu)

Kandidatlisten indeholder nu 223 stoffer, som kan udgøre en risiko for mennesker og miljø, fordi de f.eks. er kræftfremkaldende, skadelige for forplantningsevnen eller hormonforstyrrende. Stofferne på listen er kandidater til REACH-forordningens godkendelsesordning. Hvis et stof efterfølgende endeligt optages på godkendelsesordningen, må det kun anvendes, hvis man har ansøgt og fået godkendelse af det europæiske kemiagentur, ECHA. Kandidatlisten er derfor en signalliste over stoffer, din virksomhed bør substituere hurtigst muligt.

Hvis din virksomhed sælger en vare, der indeholder mere end 0,1% af et kandidatlistestof, er du forpligtet til at informere dine kunder og ECHA om dette. ECHA skal informeres via en indberetning til deres SCIP-database. Hvis du sælger din vare direkte til forbrugere, skal du på anmodning kunne oplyse dem, hvis der er mere end 0,1% af et kandidatlistestof i varen.

Kandidatlisten opdateres to gange årligt, så det er vigtigt, at din virksomhed holder sig orienteret, så I kan vurdere, om stofferne har relevans for jeres varesortiment.

Vil du vide mere om kemi, tekstiler og REACH? Deltag i webinaret 'Få styr på kemien' den 25. februar. Det er gratis og kun for medlemmer af DM&T. 
"