Menu

Flere PFAS er nu blevet begrænset i EU

Den 25. februar blev en ny gruppe af PFAS forbudt at fremstille, markedsføre og anvende. Det kommer kort tid efter et EU-udspil om et mere omfattende PFAS-forbud.

02. marts 2023

 En gruppe af langkædede PFAS (C9-C14 PFCA) er nu blevet forbudt i EU, bortset fra visse tidsbegrænsede undtagelser. Det skriver Miljøstyrelsen på sin hjemmeside. Undtagelserne gælder blandt andet for brandslukningsskum, men her skærpes kravene, for eksempel med specificering af at alle udslip opsamles ved afprøvning.

Forbuddet kommer kort tid efter et nyt EU-udspil, der vil forbyde mere end 10.000 PFAS, ligesom den danske miljøminister barsler med et generelt forbud mod PFAS på tekstilområdet. Læs mere om det her.

Den nye gruppe af PFAS består af PFOA(Perfluoroctansyre)-lignende stoffer, som har sammenlignelige miljø- og sundhedseffekter. Stofferne er svært nedbrydelige i naturen, det man beskriver som persistente, og ophobes i fødekæden, også kaldet bioakkumulerende. To af stofferne, PFNA og PFDA, er derudover skadelige for mennesker, da de blandt andet kan skade ufødte børn og mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Enhver, som sælger eller importerer produkter, der indeholder C9-C14 PFCA, salte heraf og C9-C14 PFCA-beslægtede forbindelser, har ansvaret for, at reglerne overholdes, sådan som det fremgår af lovgivningen, oplyser Miljøstyrelsen.

Som tidligere nævnt, foreligger der et vidtrækkende forslag om forbud mod PFAS. Forbuddet mod de PFAS, der er omtalt i denne nyhed, blev påbegyndt før det store forslag om PFAS i EU, og derfor træder forbuddet i kraft allerede nu.

Vil du vide mere om C9-C14 PFCA, som nu er blevet forbudt, har Miljøstyrelsen udarbejdet et faktaark, som du finder her: Faktaark: C9-C14 PFCA (mst.dk)

DM&T har netop udsendt en rundspørge til alle medlemmer for at kortlægge PFAS i branchen. Har din virksomhed ikke allerede svaret, håber vi, at du vil bruge 1-3 minutter på at besvare den. Surveyen er sendt direkte til relevante medarbejdere i virksomheden.

"