Menu

Folketinget åbner for de generelle hjælpepakker

En række erhverv rammes af de nye restriktioner, der træder i kraft i morgen. Det har fået et politisk flertal til igen at åbne for bl.a. hjælpepakker til faste omkostninger samt låne- og garantiordninger.

09. december 2021

Regeringen har indført nye restriktioner, hvilket rammer særligt oplevelsesindustrien og nattelivet. Men alle virksomheder, der påvirkes af restriktionerne, får adgang til en række af de generelle kompensationsordninger, der tidligere er set under coronakrisen. Dermed kan virksomheder og kulturliv søge om hjælp via kompensationsordningen for faste omkostninger, til omsætningstab for selvstændige mv. herunder kunststøtteordningen og arrangørordningen.

På nuværende tidspunkt drøfter regeringen og arbejdsmarkedets parter forholdene for lønmodtager, herunder lønkompensationsordningen.

Hjælpepakkerne gælder indtil 28. februar 2022.

Således gælder følgende aftaler:

 • Faste omkostninger:
  Kompensationsordningen for faste omkostninger forlænges til den 28. februar 2022, og kravet til omsætningsnedgang sættes ned til mindst 30 pct. Det gælder fra 1. december 2021.
 • Selvstændige, herunder kunststøtteordningen:
  Kompensationsordningen til selvstændige mv. herunder kunststøtteordningen genåbnes med et krav til en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. Ordningen kan søges fra den 1. december 2021 til og med 28. februar 2022.
 • Låne- og garantiordninger
  Låne- og garantiordningerne under hhv. EKF, Vækstfonden og Rejsegarantiordningen forlænges frem til den 28. februar 2022.
 • Tvangslukninger:
  De dele af dansk erhvervs- og kulturliv, der er tvangslukkede f.eks. natteliv, vil kunne få dækning af alle deres faste omkostninger og adgang til selvstændigordningen mv. for tvangslukkede.
 • Arrangører:
  Arrangørordningen genåbnes for arrangementer på mindst 350 stående personer, der er planlagt før den 7. december 2021 eller er fast tilbagevendende, og som aflyses, udskydes eller ændres væsentligt.
  Samtidig etableres en ordning, som skal dække spillesteders aflysning udskydelse eller ændringer af mindre indendørs arrangementer (51-349 stående tilskuere).
 • Pulje for kasserede letfordærvelige varer
  Der etableres en pulje målrettet de virksomheder og leverandører, der, pga. nye restriktioner, brænder inde med letfordærvelige varer i weekenden den 10. december til 12. december 2021.
  Den enkelte virksomhed kan maksimalt modtage et kompensationsbeløb på 40.000 kr. for kasserede varer. Der afsættes 10 mio. kr. til puljen.
  Der gives desuden mulighed for at søge ordningen for faste omkostninger baseret på et omsætningsfald i december alene. Normalt skal man som virksomhed søge for to eller tre måneder under et.
"