Menu

Folketingsflertal siger nej til nationalt udvidet producentansvar

Der kommer ikke noget dansk udvidet producentansvar for tekstiler i denne omgang. Det står klart, efter Folketingets behandling af et beslutningsforslag fra SF i går. DM&T glæder sig over stigende politisk fokus, og efterlyser samtidig en national strategi for tekstiler.

Foto: Kevin Angelsø on Unsplash
Foto: Kevin Angelsø on Unsplash

17. maj 2023 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

”I Danmark har vi en stærk mode- og tøjbranche, som egentlig har et stigende fokus bæredygtighed, klima og miljø. I SF stiller vi nu et forslag, der kan give industrien flere værktøjer og mere hjælp til at omstille produktionen af tøj, sko, tasker, boligtekstiler og arbejdstøj til at have et mindre klima- og miljøaftryk.”

Sådan indledte SF’s miljøordfører Signe Munck sin tale fra Folketingets talerstol, da Folketingets partier tirsdag eftermiddag skulle behandle SF’s beslutningsforslag om at indføre udvidet producentansvar for tekstiler og som en del af samme beslutningsforslag et de facto-forbud mod at afbrænde usolgte tekstilvarer.  

Signe Munck redegjorde for, at tekstilbranchen er en stor klimasynder, og at dette nationale initiativ kunne være et vigtigt redskab til at nedbringe overproduktion og styrke cirkulariteten i branchen.

Herefter pågik debatten i salen i mere end en time, hvor ordførere fra næsten alle Folketingets partier gav forslaget deres besyv med, ligesom også miljøminister Magnus Heunicke var på talerstolen.

Her erklærede han sin sympati for forslagets kerne, og at der er behov for en cirkulær økonomi på tekstilområdet, hvilket langtfra er tilfældet i dag. Han kunne også hurtigt konstatere, at der allerede findes lovgivning, der forbyder destruktion af usolgte tekstiler og henviste til Affaldsbekendtgørelsens §60 stk. 3 og 4. Noget DM&T også har påpeget i dialogen med miljøordførerne.

Ministeren og resten af regeringen er positivt stemt for udvidet producentansvar som et centralt værktøj, men Magnus Heunicke erklærede, at der allerede pågår et stort arbejde i EU, og at denne udfordring er global og derfor løses bedst, hvis vi får et EU-harmoniseret udvidet producentansvar, der sikrer de danske virksomheders konkurrenceevne og holder det administrative bøvl på et minimum.

Ministeren roste samtidig de initiativer, som branchen allerede har iværksat navnlig Sektorsamarbejdet, som viser, at branchen har lyst til at skabe cirkulære forandringer og er i gang med arbejdet.

DM&T anbefaler en national strategi og EU-harmoniserede regler

DM&T har gennem længere tid haft dialog med politikerne på Christiansborg om netop udvidet producentansvar, og derfor havde man også set frem til behandlingen af beslutningsforslaget.

”Det er vigtigt, at de danske folkevalgte interesserer sig for tekstilområdet, som i disse år står over for massive forandringer. Det kræver politisk engagement, hvis den danske branche skal lykkes med en cirkulær omstilling, og vi oplever da også en stigende interesse fra de ordførere, vi løbende har dialog med,” siger Marie Busck, CSR- og bæredygtighedschef i DM&T.

Hun understreger, at DM&T ser meget positivt på et udvidet producentansvar, men hun ser helst, at det bliver EU-harmoniseret, og at man fra politisk side som minimum afventer revisionen af affaldsrammedirektivet. EU’s tekstilstrategi lægger netop op til et udvidet producentansvar for tekstiler via dette, ligesom en udvidelse af Ecodesign-forordningen vil være med til at rette fokus på både forebyggelse og genanvendelse.

Derfor er Marie Busck også glad for, at gårsdagens debat ikke udmøntede sig i et nationalt udvidet producentansvar.

”For at de danske virksomheder ikke skal orientere sig i en myriade af nationale initiativer, er det afgørende, at vi får en EU-harmoniseret løsning. Det vil også få langt større klima- og miljøeffekt. Men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke skal gøre noget i Danmark. Derfor anbefaler vi, at Danmark hurtigst muligt får en bredt forankret national strategi for tekstiler, som gør det muligt for Danmark at være et foregangsland i den påkrævede omstilling af mode- og tekstilbranchen,” siger Marie Busck og retter en åben invitation til Folketingets partier om at indgå i den dialog.

Flertal imod forslaget

Tilbage i Folketingssalen stod det tidligt i debatten klart, at SF ville få svært ved at samle flertal om beslutningsforslaget. De tre regeringspartiers ordførere udtrykte sympati for forslaget og gjorde det klar, at der er behov for forandring. Men Anne Paulin (S), Erling Bonnesen (V) og Charlotte Bagge Hansen (M) ville dog ikke stemme for forslaget, men henviste alle til det igangværende arbejde på EU-plan og den eksisterende nationale lovgivning på affaldsområdet, som efter deres vurdering vil være langt mere effektfuldt.

Den samme holdning kom til udtryk hos Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Konservative, hvor miljøordfører Mette Abildgaard samtidig efterlyste en national strategi for cirkulær økonomi.

Dansk Folkeparti udtrykte sympati for forslaget, men vil afvente effekten af eksisterende lovgivning og lade erhvervsorganisationerne udarbejde rammerne for et udvidet producentansvar. Derfor kunne de heller ikke stemme for forslaget, hvilket også gjaldt Nye Borgerlige, som vil lade markedet stimulere en cirkulær økonomi.

Så trods opbakning fra Radikale Venstre og Enhedslisten, måtte Signe Munck og SF erkende, at det heller ikke var muligt at samle flertal bag forslaget denne gang. SF har tidligere foreslået et tilsvarende udvidet producentansvar.

Forslaget henvises nu til Miljø- og Fødevareudvalget.

Vil du se debatten, kan du finde den på Folketingets tv-kanal. Debatten om beslutningsforslaget starter ca. 13:35. 

"