Menu

Forbrugerombudsmanden øger greenwashing-fokus på mode- og tekstilbranchen

Forbrugerombudsmanden har de seneste år modtaget flere klager over vildledende markedsføring fra virksomheder i mode- og tekstilbranchen. Forbrugerombudsmanden vil i derfor foretage en undersøgelse af branchen.

19. marts 2024 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Antallet af greenwashing-sager, som involverer virksomheder i mode- og tekstilbranchen, er stærkt stigende. Sådan lyder det fra Forbrugerombudsmanden, der kan konstatere, at de udsagn, der hyppigst anvendes, når det kommer til beklædningstekstiler, er udsagn om bæredygtighed, miljøudsagn, ”grønne” ikoner samt udsagn om indhold af genanvendt plastik, uden at virksomhederne nødvendigvis kan dokumentere disse udsagn. Noget som ellers er specificeret i markedsføringsloven samt i Forbrugerombudsmandens retningslinjer og kvikguide.

Forbrugerombudsmanden vil derfor foretage en undersøgelse af tekstilbranchen med henblik på håndhævelse af markedsføringslovens vildledningsforbud.

Onlineplatforme er ansvarlige for bæredygtighedsudsagn

Udmeldingen kommer i kølvandet på en sag, hvor Forbrugerombudsmanden i en sag, der involverer de to onlineplatforme Miinto og Stylepit, vurderer, at det er en overtrædelse af markedsføringsloven, når onlineplatforme aktivt medvirker til at fremme salget af produkter, som virksomheder, der er til stede på platformene, fejlagtigt har betegnet som bæredygtige.

”Onlineplatforme som Stylepit og Miinto er ansvarlige for overtrædelser af markedsføringsloven, også selv om den ulovlige information er oplagret af andre end virksomhederne selv, og også selv om virksomhederne ikke har haft konkret kendskab til de ulovlige informationer,” siger Forbrugerombudsmand Torben Jensen.

Platformene har medvirket til at fremme salget, og dermed kan de ikke undgå ansvar

Miinto og Stylepit.com har medvirket til at optimere og fremme salget af produkter – hvor nogen var betegnet som bæredygtige uden at være det – på deres platforme. Forbrugerombudsmanden vurderer, at de dermed har udøvet en aktiv rolle i formidlingen af informationen på platformene. De er derfor ikke omfattet af lovgivningens mulighed for at undgå ansvar. Forbrugerombudsmanden har på den baggrund orienteret de to onlineplatforme om reglerne og om Forbrugerombudsmandens vurdering af sagerne.

Begge platforme har markedsført produkter, som var til salg på dem, med besparelsesudsagn eller andre udsagn, der tilskynder forbrugerne til at foretage en hurtig købsbeslutning. De har desuden markedsført produkter med konkurrencer og rabatkoder til hjemmesiderne.

Det er Forbrugerombudsmandens samlede vurdering, at de to platforme har haft en aktiv rolle i formidlingen af information på platformene. Derfor er de ikke omfattet af anvendelsesområdet for DSA-forordningens artikel 6 (tidligere e-handelslovens § 16), hvorefter onlineplatforme kan påberåbe sig ansvarsfritagelse for ulovlig information oplagret på deres platforme, hvis den pågældende onlineplatform har en passiv rolle i formidlingen af informationen.

Nogle af de markedsførte produkter har de virksomheder, der sælger via platformene, betegnet som bæredygtige. Bæredygtighedsudsagnene blev brugt både i titlerne på og i beskrivelserne af tøjet.

Forbrugerombudsmanden har anmodet Miinto og Stylepit om at dokumentere de anvendte udsagn om bæredygtighed. Det har ikke været muligt for Miinto og Stylepit at frembringe dokumentation fra virksomhederne, der sælger via platformene.

Det er derfor Forbrugerombudsmandens vurdering, at de to platforme ikke har opfyldt dokumentationskravet i markedsføringsloven, og at bæredygtighedsudsagnene har været egnede til at vildlede forbrugerne i strid med markedsføringslovens vildledningsforbud.

Forbrugerombudsmanden har konstateret, at Miinto og Stylepit har fjernet de pågældende udsagn fra sin hjemmeside. 

Som medlem af DM&T har du adgang til masser af materialer, der hjælper din virksomhed med at undgå at havne i greenwashing-fælden, ligesom du naturligvis også er garranteret personlig rådgivning i øjenhøjde. Start med at se nærmere på vores guides til Forbrugerombudsmandens vejledning og kvikguide her.

5 gode råd til markedsføring og bæredygtighed

Vi har udviklet 5 gode råd til markedsføring om bæredygtighed, som altid bør følges:

  1. Skriv kun noget, du ved er rigtigt, og som du kan dokumentere. Dokumentation skal bero på data.
  2. Undgå generelle, abstrakte og upræcise udsagn. Vær konkret, neutral og præcis.
  3. Sørg for, at udsagnet ikke giver anledning til en masse spørgsmål, men modsat giver svar og klarhed.
  4. Sørg for, at dokumentationen er uvildig og fra en anerkendt kilde.
  5. Undlad at lade ordet bæredygtig/bæredygtighed stå alene. 

DM&T anbefaler, at man som virksomhed orienterer sig i Forbrugerombudsmandens ”Kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring” og vejledning ”Brug af miljømæssige og etiske påstande  mv. i markedsføringen”.

DM&T har udarbejdet en vejledning om bæredygtighed og markedsføring samt en guide til at forstå Forbrugerombudsmandens kvikguide. Du finder dem begge her.

"